Straż Miejska

STRAŻNICY MIEJSCY Z DZIEĆMI NA TORZE ROWEROWYM

13 sierpnia strażnicy miejscy przeprowadzili w Miasteczku Ruchu Drogowego pierwsze w czasie wakacji „rowerowe” warsztaty dla dzieci. Kilkudziesięcioro uczestników spotkania poznało zasady poruszania się po drogach, a następnie sprawdziło ich opanowanie wraz ze strażnikami na torze rowerowym. Wiele pytań i aktywny udział w zajęciach wskazują, że dzieci oprócz dobrej zabawy przyswoiły sobie wiele zachowań poprawiających ich bezpieczeństwo na drogach. Dla jego poprawy dzieci otrzymały elementy odblaskowe poprawiające widoczność po zmroku.

Zapraszamy wraz z rowerami na kolejne spotkania w dniach 20 i 27 sierpnia na godz. 16.30 do Miasteczka Ruchu Drogowego przy ul. Paderewskiego.

PROGRAM PREWENCYJNY „WŁAŚCICIEL DBA – O SWOJEGO PSA”.

Od maja bieżącego roku Straż Miejska wdrożyła program prewencyjny „Właściciel dba o swojego psa”. Realizacja programu ma zintensyfikować działania, które doprowadzą do przestrzegania przepisów prawa przez właścicieli psów.

Celami tego przedsięwzięcia są:

- poprawa estetyki miasta Gorzowa Wlkp. poprzez ograniczenie zanieczyszczeń odchodami po psach terenów przeznaczonych do użytku wspólnego,
- zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców w zakresie zagrożeń związanych z psami bezdomnymi i wyprowadzanymi na tereny publiczne bez nadzoru.

W ramach programu strażnicy miejscy odbywają spotkania z dziećmi klas VI szkół podstawowych w celu przedstawienia obowiązków właścicieli psów w zakresie sprzątanie odchodów i trzymania ich na uwięzi. Prezentują też dzieciom sposoby zachowania się przy ataku psa. Oprócz spotkań w szkołach, w porozumieniu ze spółdzielniami, wspólnotami mieszkaniowymi rozpropagowywane będą plakaty przypominające o obowiązku uprzątnięcia odchodów po psie. Do działań informacyjnych włącza się gorzowski Miejski Zakład Komunikacyjny udostępniając środki komunikacji publicznej do rozwieszenia plakatów promujących akcję. Przypominamy, że niesprzątanie odchodów po psach – jak też wyprowadzanie ich bez smyczy w miejscach przeznaczonych do użytku wspólnego jest wykroczeniem zagrożonym karą grzywny do 5.000zł (w postępowaniu sądowym). W przypadku postępowania mandatowego grzywna może wynieść do 500zł. W najbliższym czasie strażnicy będą poświęcali więcej czasu na kontrole przestrzegania przepisów przez właścicieli psów.

Strażnicy miejscy o problemach seniorów.

W dniu 25 marca w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyła się debata społeczna „Świadomy Senior – Bezpieczny Senior” organizowana przez Komendanta Miejskiego Policji w Gorzowie Wlkp. Z gorzowskimi seniorami spotkali się przedstawiciele Policji i Straży Miejskiej. Na początku spotkania kierownictwo KMP omówiło stan zagrożenia bezpieczeństwa na terenie Gorzowa Wlkp., oraz najczęściej występujące przestępcze sposoby postępowania stosowane przy oszustwach wobec osób starszych. Zastępca Komendanta Straży Miejskiej Andrzej Jasiński przedstawił w czasie dyskusji możliwość korzystania z pomocy strażników miejskich.

Podkreślił, że oprócz spraw porządkowych może ona dotyczyć każdego zdarzenia, które spowoduje jakiekolwiek poczucie zagrożenie bezpieczeństwa osób. Strażnicy miejscy mają obowiązek udzielenia pomocy w każdym przypadku zagrożenia życia bądź zdrowia, a dopiero później w przypadku braku kompetencji prawnych postępowanie jest przekazywane policji. Seniorzy w czasie dyskusji zgłaszali jednak głównie problemy porządkowe np. parkowanie na chodnikach na ulicy Sucharskiego, spożywanie alkoholu w alejkach na ulicy Marcinkowskiego. Przedstawiciele służb zobowiązali do podjęcia skutecznych działań zapobiegawczych.

Edukacja o "odblaskach"

Strażnicy miejscy od 19 stycznia rozpoczęli cykl spotkań edukacyjnych dotyczących bezpiecznego poruszania się po drogach z dziećmi w Szkole Podstawowej nr 10 na ulicy Towarowej.

W zajęciach biorą udział uczniowie klas od „zerowych” do trzecich. Zapoznawani są oni przez strażników z zasadami poruszania pieszych się po drogach, w szczególności z obowiązkiem poruszania się po zmierzchu poza terenem zabudowanym z elementami odblaskowymi.

Mimo, że przepisy tego nie nakazują warto jednak wyposażać w nie dzieci również poruszające się po zmroku na terenie miejskim. Jest to element w znaczny sposób poprawiający widoczność pieszych na drogach, a przez to nasze dzieci będą bezpieczniejsze i w w mniejszym stopniu narażone na ryzyko wypadku.

Andrzej Jasiński

Uczymy dzieci bezpiecznego zachowania

15 grudnia patrol straży miejskiej zatrzymał 56-latka, który na Starym Rynku zaczepiał dwoje małych dzieci i wypowiadał wobec nich słowa o charakterze seksualnym.

Dzieci o całym zajściu opowiedziały strażnikom miejskim i wskazały podejrzanego mężczyznę. Ten na widok funkcjonariuszy rozmawiających z maluchami zaczął uciekać ulicą Spichrzowa wzdłuż wiaduktu. Strażnicy złapali go w pobliżu garaży na ulicy Teatralnej. Mężczyzna tłumaczył, że „tylko przyświrował”. Dalej sprawą zajęli się funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie.

Apelujemy do rodziców i opiekunów, by uczyli swoje pociechy ostrożności w nawiązywaniu kontaktów z obcymi osobami. Ważne, żeby dzieci wiedziały jak zachować się, gdy ktoś chce zrobić im krzywdę. Warto też motywować dzieci do aktywnego uczestnictwa w akcjach prewencyjnych straży miejskiej i policji.

Ewa Sadowska-Cieślak

Grafficiarz ujęty na gorącym uczynku

Strażnicy miejscy złapali 25 sierpnia grafficiarza na gorącym uczynku. Teraz grozi mu grzywna do 5 tys. zł.
25 sierpnia w godzinach wieczornych strażnicy miejscy Tomasz Ufir i Michał Andrzejewski będąc na patrolu w parku przy ul. Wawrzyniaka zauważyli podejrzanie zachowującą się osobę w pobliżu znajdującego się tam sklepu. Po krótkiej obserwacji mężczyzna wyciągnął puszkę farby w sprayu i zaczął malować. Dewastowanie sklepu zostało przerwane przez strażników, którzy ujęli sprawcę na gorącym uczynku. Okazał się nim 30-letni mieszkaniec Zawarcia, który nie potrafił wytłumaczyć swojego zachowania.
Kierownictwo sklepu wyceniło straty na kwotę ok. 500 zł. W sprawie wykonania graffiti straż miejska przeprowadzi czynności wyjaśniające, za które sprawca może zostać ukarany grzywną do 5000 zł.
W tym roku był to trzeci przypadek ujęcia grafficiarzy na gorącym uczynku przez strażników miejskich.
Andrzej Jasiński, Straż Miejska

STRAŻNICY MIEJSCY NA SŁOWIANCE

Od początku wakacji strażnicy miejscy biorą udział w cyklu spotkań z dziećmi uczestniczącymi w półkoloniach organizowanych przez Centrum Sportowo – Rehabilitacyjne SŁOWIANKA. Główną tematyką zajęć jest bezpieczeństwo w trakcie wakacyjnego wypoczynku. Strażnicy zapoznają i przypominają dzieciom o zasadach bezpiecznego poruszania się po drogach, ostrożności w kontaktach z obcymi osobami oraz unikania kąpieli w miejscach i akwenach do tego nie przeznaczonych. Ponadto uczestnicy półkolonii z dużym zainteresowaniem wysłuchują rad dotyczących sposobu zachowania się w przypadku zaatakowania przez psa. Jednocześnie zapoznają się też z obowiązkami prawnymi dotyczącymi trzymania psów na uwięzi i sprzątania po nich odchodów. Mamy nadzieję, że większa znajomość obowiązków właścicieli psów w przyszłości spowoduje ograniczenie łamanie prawa w tym zakresie. Spotkania strażników z dziećmi na SŁOWIANCE będą odbywać się do 7 sierpnia.

ZMIANA NUMERU INTERWENCYJNEGO DO STRAŻY MIEJSKIEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM W GODZINACH POPOŁUDNIOWYCH

W związku ze zmianą centrali telefonicznej w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp. od dnia 30 kwietnia 2014r. zmianie ulega nr telefonu interwencyjnego w godzinach popołudniowych: Telefon interwencyjny
Poniedziałek – piątek
w godz. od 7:30 do 15:15 - 95 73 55 728
w godz. od 15.15 do 21.00 – 697-662-343

MŁODZI GRAFFICIARZE UJĘCI PRZEZ STRAŻNIKÓW MIEJSKICH

W dniu 18 kwietnia strażnicy miejscy Roman Słopecki i Piotr Karpiński pełniąc służbę patrolową w centrum miasta zauważyli dwie osoby, które markerami wykonywali napisy na dolnym balkonie Bulwaru Wschodniego. Po ich ujęciu okazało się, że są to 14 letni mieszkańcy Gorzowa Wlkp. Zostali oni przekazani policjantom z Komendy Miejskiej Policji, która w tej sprawie będzie prowadziła postępowanie przygotowawcze. Wartość szkody dokonanej przez nieletnich została wyceniona przez administrującą Bulwarem Wschodnim – spółkę Gorzowski Rynek Hurtowy na 500,-zł. Po wykonaniu wszystkich czynności, sprawa zostanie przekazana do rozpatrzenia do Sądu Rodzinnego i Nieletnich w Gorzowie Wlkp.

STRAŻNICY UJĘLI SZPECĄCYCH MIASTO

Zimowa aura nie odstraszyła osób, których postępowanie szpeci estetykę naszego miasta. W dniu 22 stycznia w godzinach popołudniowo-wieczornych strażnicy miejscy patrolujący ulicę Piłsudskiego zauważyli mężczyznę, który naklejał na słupy bez zezwolenia ogłoszenia o pożyczkach udzielanych przez jeden z podmiotów działających na terenie Gorzowa Wlkp. Po wylegitymowaniu osoby okazało się, że jest to pracownik tej firmy, który dopuścił się wykroczenia świadomie. Kilkanaście dni wcześniej strażnicy rozmawiali w siedzibie tego podmiotu z pracownikami na temat konsekwencji prawnych wynikających z rozwieszania plakatów i ogłoszeń, w miejscach do tego nie przeznaczonych bez zezwolenia właścicieli nieruchomości. Po przeprowadzeniu czynności wyjaśniających zostanie podjęta decyzja o skierowaniu wniosku o ukaranie do sądu, bądź nałożeniu mandatu karnego – w zależności od ilości rozwieszonych ogłoszeń, a tym samym szkodliwości takiego zachowania.

Kilkadziesiąt minut później patrol straży miejskiej zatrzymał na „gorącym uczynku” na ulicy Spichrzowej 33 letniego mieszkańca Gorzowa Wlkp., który wykonywał napisy po elewacji jednego z lokali gastronomicznych. W związku z tym, że sprawca w wyniku interwencji strażników podjął niezwłocznie działania do zadośćuczynienia za poczynioną szkodę, został ukarany mandatem karnym w wysokości 100 zł.

Ograniczenia w używaniu wyrobów pirotechnicznych na terenie Gorzowa Wlkp.

W dniu 5 grudnia 2013r. Wojewoda Lubuski wydał Rozporządzenie Porządkowe Nr 1 w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubuskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego Poz. 2637). Zawiera ono zakaz używania w okresie od 21 grudnia do dnia 30 grudnia 2013 roku w miejscach publicznych na terenie województwa lubuskiego wyrobów pirotechnicznych, na które nabywanie, przechowywanie i używanie nie jest wymagane pozwolenie. Dotyczy to, zatem tych wyrobów, które można nabyć w sklepach i na bazarach.

Rozporządzenie jest aktem prawa obowiązującego na terenie województwa lubuskiego wydanym w celu zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego oraz ochrony życia zdrowia i mienia. Naruszenie powyższego zakazu i używanie w miejscach publicznych wyrobów pirotechnicznych jest wykroczeniem z art. 54 Kodeksu Wykroczeń zagrożone karą grzywny do 500 złotych.

Ponadto przypominamy, że na podstawie ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym obowiązuje całkowity zakaz sprzedaży wyrobów pirotechnicznych osobom niepełnoletnim. Zgodnie z art. 37 cytowanej ustawy naruszenie tego przepisu jest przestępstwem, zagrożonym karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.

STRAŻ MIEJSKA NA DEBACIE O BEZPIECZEŃSTWIE.

W dniu 16 grudnia 2013r. w auli PWSZ w Gorzowie Wlkp. odbyła się debata społeczna „Razem decydujemy o społeczeństwie” adresowana do młodzieży akademickiej oraz szkół średnich Gorzowa Wlkp. i powiatu gorzowskiego. Organizatorem spotkania były Komenda Miejska Policji oraz Państwowa Wyższa szkoła Zawodowa, a wśród zaproszonych gości między innymi przedstawiciele Straży Miejskiej w Gorzowie Wlkp.
W pierwszej części spotkania kierownictwo Komendy przedstawiło poziom aktualnego zagrożenia bezpieczeństwa na terenie Gorzowa Wlkp. i powiatu gorzowskiego ze zwróceniem szczególnej uwagi na przestępczość kryminalną i bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
Podczas dyskusji uczestnicy debaty kierowali również pytania do kierownictwa Straży Miejskiej dotyczące porządku i bezpieczeństwa na terenie Gorzowa Wlkp. Przedstawialiśmy młodzieży oraz zaproszonym gościom zasady odpowiedzialności nieletnich za czyny karalne, konsekwencje grożące za naruszanie przepisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, oraz działania podejmowane przez strażników miejskich w celu zapewnienia porządku wokół szkół.

Finał spotkań strażników miejskich z dziećmi

W Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej odbył się 21 listopada VII powiatowy finał Wojewódzkiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie „Bezpieczna zerówka”, który współorganizowany był przez Straż Miejską, Komendę Miejską Policji i Komendę Miejską Państwowej straży Pożarnej.

W finale wzięły udział reprezentacje dzieci klas „zerowych” z terenu miasta i powiatu gorzowskiego. Został on poprzedzony spotkaniami z wszystkimi dziećmi w 37 gorzowskich placówkach szkolnych i przedszkolnych, które odbyły się w październiku i listopadzie. W ich trakcie strażnicy miejscy uczyli dzieci zasad bezpiecznego zachowania, sposobu postępowania przy ataku psa, bezpiecznego poruszania się po drogach jako piesi i rowerzyści oraz sposobu zachowania się w przypadku zaczepienia przez nieznane osoby.

Dzieci w trakcie finałowej rywalizacji rozwiązywały zadania dotyczące znajomości zasad bezpiecznego zachowania. Budowały z przygotowanych elementów przejście dla pieszych i prezentowały poprawny sposób poruszania się po nim. Spośród 55 zespołów najlepszymi okazały się:

I miejsce: Przedszkole Miejskie nr 7 im. „Bajkowy Świat” w Gorzowie
II miejsce: Przedszkole Miejskie nr 3 im. „Krasnala Hałabały” w Gorzowie
III miejsce: Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia w Gorzowie

Zwycięzca wystąpi w finale wojewódzkim turnieju, który odbędzie się piątego grudnia w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie.

Patrole Straży Miejskiej na gorzowskich cmentarzach.

Od 25 października 2013r., w związku ze zbliżającym się Świętem Zmarłych gorzowskie cmentarze, a w szczególności nekropolia przy ulicy Żwirowej są patrolowane przez strażników miejskich. Jest to okres kiedy bardzo dużo osób odwiedza groby bliskich i wykonuje przy nich prace porządkowe. Głównym zadaniem strażników jest zapobieganie kradzieżom przedmiotów wartościowych, na które najczęściej narażeni jesteśmy gdy zostawiamy je bez dozoru. Dlatego zachęcamy aby nie zabierać ze sobą na cmentarz wartościowych rzeczy, których nie będziemy tam potrzebować, a w czasie podróży środkami komunikacji miejskiej nie trzymać ich w zewnętrznych kieszeniach ubrań. Będąc na cmentarzu nie pozostawiajmy portfeli, telefonów i innych cennych przedmiotów bez dozoru. Zachowanie wskazanych podstawowych środków ostrożności zminimalizuje możliwość stania się przez nas ofiarą kradzieży. W przypadku zauważenia osób zachowujących się w sposób podejrzany Prosimy o zgłaszanie tych faktów bezpośrednio strażnikom miejskim na cmentarzach, lub pod numer telefonu 95-73-55-728.

Straż Miejska zaprasza do Parku Kopernika

Strażnicy miejscy zapraszają dzieci z własnymi rowerami na tor rowerowy w Parku Kopernika w wakacyjne czwartki (od 18 lipca do 29 sierpnia br.) w godzinach od 16.00 do 17.00. W trakcie spotkania strażnicy zapoznają dzieci z podstawowymi zasadami dotyczącymi jazdy rowerem, które pozwolą odpowiedzieć na pytania:

 • kto może jeździć rowerem po drodze?
 • czego nie wolno robić rowerzyście?
 • jak korzystać z chodnika i przejścia dla pieszych?
 • w co musi być wyposażony rower?
 • jakie znaki powinien znać rowerzysta?
Następnie każde dziecko będzie mogło w obecności strażnika przejechać tor rowerowy i zadawać pytania dotyczące faktycznych problemów, które mogą wystąpić na drodze. Na zakończenie zajęć dzieci otrzymają elementy odblaskowe poprawiające widoczność na drodze.
Spotkania z dziećmi w Parku Kopernika są jednym z elementów działań Straży Miejskiej w ramach programu BEZPIECZNIE ROWEREM mających poprawić bezpieczeństwo rowerzystów i pieszych na gorzowskich drogach. Kolejnymi są między innymi spotkania z dziećmi w ramach półkolonii w Centrum Sportowo – Rehabilitacyjnym SŁOWIANKA oraz zwiększona ilość patroli w śródmieściu Gorzowa Wlkp. mająca na zadanie ograniczenie popełniania wykroczeń przez rowerzystów poruszających się po chodnikach oraz przejściach dla pieszych. Rowerzystom będziemy rozdawać ulotki przypominające zasady korzystania przez nich z chodników i przejść dla pieszych - pouczające o skutkach prawnych naruszania przepisów w tym zakresie.


Uwaga! zakaz używania wyrobów pirotechnicznych do 30 grudnia 2012 roku

W dniu 13 grudnia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego pod pozycją 2715 opublikowano Rozporządzenie Porządkowe Wojewody Lubuskiego w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubuskiego.
Zakazano w nim używania do dnia 30 grudnia 2012 roku w miejscach publicznych na terenie województwa lubuskiego wyrobów pirotechnicznych, na których nabywanie, przechowywanie i używanie nie jest wymagane pozwolenie. Dotyczy to, zatem tych wyrobów, które można nabyć w sklepach i na bazarach.
Rozporządzenie jest aktem prawa obowiązującego na terenie województwa lubuskiego wydanym w celu zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego oraz ochrony życia zdrowia i mienia.
Naruszenie powyższego zakazu i używanie w miejscach publicznych wyrobów pirotechnicznych jest wykroczeniem z art. 54 Kodeksu Wykroczeń zagrożone karą grzywny do 500 złotych.


Kradną nawet blachę z dachu

Straż Miejska zatrzymała mężczyzn, którzy zdemontowali blachę z większości dachu budynku przeznaczonego do rozbiórki. Podczas patrolu pieszego, 26 listopada br. strażnik miejski Leszek Bukowski przy przystani wioślarskiej dostrzegł na dachu sąsiedniego budynku trzech mężczyzn, którzy zrywali z jego poszycia blachę. Mężczyźni bez żadnych zabezpieczeń pracowali na wysokości około 10 metrów i zerwane blachy przekazywali koledze, który był na ziemi. Zdemontowano blachę z ¾ poszycia dachu.
Budynek przy ul. Wał Okrężny, z którego dachu zrywano blachę znajduje się w zasobach ADM-2, wysiedlono z niego już lokatorów i zakwalifikowano do rozbiórki. Strażnik skontaktował się z administratorem i ustalił, że mężczyźni nie są pracownikami, którym zlecono prace rozbiórkowe.
Mężczyźni, zostali ujęci przez funkcjonariuszy straży miejskiej i przekazani policji, która wobec sprawców przestępstwa prowadzić będzie dalsze czynności. Wartość zdemontowanej blachy pracownicy ADM-u oszacowali na kwotę ponad 1.000 złotych.

SPRAWCY USIŁOWANIA KRADZIEŻY ZŁOMU I WYCINKI KILKUNASTU DRZEW UJĘCI !

Do pierwszego zdarzenia piątkowego popołudnia w dniu 19 października doszło na ulicy Sokolej. Na terenie prywatnym znajdowały się sporych rozmiarów elementy metalowej ramy, które spodobały się trzem sprawcom. Mężczyźni chcieli załadować je na pojazd i sprzedać jako złom. Dzięki czujności jednego z okolicznych mieszkańców i szybkiej reakcji powiadomionych o zdarzeniu strażników miejskich udało się zapobiec kradzieży mienia. Dane sprawców, których ujęli interweniujący strażnicy zostały przekazane policji.

Kolejne zdarzenie tego popołudnia miało miejsce przy ulicy Zachodniej, tu także dzięki czujności mieszkańca strażnicy miejscy po zgłoszonej telefonicznie informacji ujęli na gorącym uczynku dwóch mężczyzn, którzy wycinali na terenie miejskim drzewa. Gdy strażnicy przybyli na miejsce zastali dwóch mężczyzn z piłą motorową, którą prowadzili wycinkę drzew. Przed ich ujęciem sprawcy wycięli kilkanaście drzew, przy czym niektóre miały w obwodzie nawet po 40 centymetrów. Wycinka odbywała się bez odpowiednich zezwoleń. Na miejsce wezwano grupę dochodzeniową z II Komisariatu Policji w Gorzowie Wlkp., która przejęła ujętych mężczyzn i zabezpieczyła dowody popełnienia tego czynu.

LISTA RZECZY ZNALEZIONYCH I PRZEKAZANYCH DO BIURA RZECZY ZNALEZIONYCH W III KWARTALE 2012 ROKU

OGŁOSZENIE
o rzeczach znalezionych na terenie miasta Gorzowa Wlkp., które znajdują się w magazynie Biura Rzeczy Znalezionych.
Na podstawie art. 6 ust. 1 w związku z art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o likwidacji nie podjętych depozytów (Dz. U. z 2006 roku, nr 208, poz. 1537 z późn. zm.), z uwagi na brak możliwości doręczenia wezwania do odbioru depozytu lub nie ustalenie osoby uprawnionej, wzywam wszystkie osoby uprawnione (właścicieli lub osoby posiadające inny tytuł prawny) do niezwłocznego odbioru niżej wyszczególnionych depozytów przechowywanych przez Biuro Rzeczy Znalezionych w Gorzowie Wielkopolskim

Pouczenie:

 1. Zgodnie z art. 4 w/w ustawy, w przypadku nieodebrania depozytu w terminie 3 lat od dnia wywieszenia niniejszego wezwania, z mocy prawa nastąpi jego likwidacja w postaci przejścia praw na rzecz Skarbu Państwa.
 2. Warunkiem odebrania przedmiotu z depozytu jest złożenie jego szczegółowego opisu lub przedstawienie dokumentów potwierdzających prawo własności.
 3. Biuro Rzeczy Znalezionych nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny wymienionych przedmiotów.
Biuro Rzeczy Znalezionych mieści się w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Przemysłowej 53 na II piętrze w pokoju Nr 212, telefon (95) 7 355 728. Godziny urzędowania:
7:30 - 15:15.poniedziałek, środa- piątek
7:30 – 16:30 wtorek.

 

Lp.

RZECZ

DATA ZNALEZIENIA

MIEJSCE ZNALEZIENIA

1.

Telefon komórkowy Panasonic koloru srebrnego

04.06.2012r.

ul. Na skarpie

2.

Rower koloru srebrno- żółtego

04.07.2012r.

ul. Warszawska

3.

Klucze do samochodu wraz z pilotem

05.07.2012r.

ul. Wyszyńskiego

4.

Wózek dziecięcy typ spacerówka

21.09.2012r.

ul. Zagrodowej


KONIEC BEZKARNOŚCI NA OSIEDLOWYCH ULICZKACH


Artykuł w Gazecie Lubuskiej


Festyn letni

2 lipca strażnicy miejscy wzięli udział w letnim festynie rodzinnym, który zorganizowała fundacja Ad-Rem. Strażnicy podczas festynu wystawili swoje stoisko i zorganizowali dla najmłodszych liczne atrakcje, prowadzili z dziećmi pogadanki dotyczące właściwego i bezpiecznego zachowania podczas sytuacji, które mogą przydarzyć się podczas wakacji.
Dużym zainteresowaniem cieszył się specjalnie przygotowany na tą okazję tor rowerowy ze znakami drogowymi.
Tor po omówieniu ze strażnikiem znaków poziomych i pionowych można było pokonać na rowerze. W pogadankach oraz konkursie wiedzy przygotowanym przez straż miejską udział wzięło 120 dzieci. Na zakończenie rozlosowano atrakcyjne nagrody w postaci piłek, gier planszowych i czapeczek. Ponadto każde dziecko otrzymało odblaskowe gadżety znacznie poprawiające bezpieczeństwo na drodze po zmroku.

Światowy dzień bez tytoniu.

W dniu 31 maja obchodzimy „dzień bez tytoniu”, w tym dniu Strażnicy Miejscy wraz z Policjantami i pracownikami Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej przeprowadzili na ulicach miasta pogadanki na tematy związane ze szkodliwością palenia tytoniu, a także odpowiedzialnością za wykroczenia w przypadkach paleniem wyrobów tytoniowych w miejscach objętych zakazami.

Obchody dnia bez tytoniu wpisują się w prowadzoną kampanię,,Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT”, której partnerem jest Straż Miejska w Gorzowie Wlkp. Podczas 4 godzinnej akcji strażnicy rozdali 800 ulotek oraz przeprowadzili blisko 100 rozmów na tematy związane z paleniem tytoniu z mieszkańcami miasta.

Kradł ogrodzenie – strażnicy go złapali

W dniu 18 maja strażnicy miejscy otrzymali informację telefoniczną od mieszkańca ulicy Grottgera, że nieznajomy mężczyzna wycina siatkę metalową odgradzającą stację transformatorową przed dostępem osób postronnych.
Strażnicy Miejscy Piotr Turek i Małgorzata Kalarus udali się na wskazane miejsce i na gorącym uczynku kradzieży siatki ogrodzeniowej zatrzymali 40 letniego mężczyznę. Był on pod wpływem alkoholu, jak wyjaśnił strażnikom siatkę wycinał albowiem miał na nią zamówienie.
Ujętego mężczyznę strażnicy przekazali do dyspozycji przybyłemu na miejsce zdarzenia patrolowi policji.

Strażnicy miejscy złapali złodziei ogrodzenia Muzeum Lubuskiego

Straż Miejska we współpracy z policją podjęła czynności związane ze zgłoszeniem Dyrekcji Muzeum Lubuskiego w Gorzowie Wlkp. o kradzieżach siatki ogrodzeniowej okalającej teren Muzeum od strony Cmentarza Świętokrzyskiego przy ulicy Warszawskiej. Siatka ogrodzeniowa ginęła po kilkanaście metrów regularnie od kilku dni. W wyniku tych działań w rejonie Muzeum i Cmentarza zwiększono częstotliwość patroli. We wtorek w godzinach popołudniowych patrol straży miejskiej stwierdził, że w ciągu ostatnich 2 godzin skradziono kilkanaście metrów siatki ogrodzeniowej. Strażnicy powiadomili o tym stanie rzeczy pozostałe patrole straży miejskiej pełniące służbę na terenie miasta oraz policję. Po pół godziny w wyniku penetracji przyległych ulic Strażnik Miejski starszy Inspektor Roman Słopecki przy ulicy Cichońskiego zauważył dwóch mężczyzn przewożących wózkiem dwukołowym fragment siatki ogrodzeniowej. W wózku znajdowała się także piła do metalu. Strażnik nabrał podejrzeń, że może pochodzić ona z kradzieży, podjął wobec mężczyzn interwencję i jak się okazało przyznali oni, iż siatkę wycieli z ogrodzenia Muzeum. Mężczyźni zostali przekazani policji celem dalszego prowadzenia czynności związanych z kradzieżą siatki na szkodę Muzeum Lubuskiego. Kolejne w tym dniu zdarzenie tego samego typu miało miejsce przy ulicy Zbąszyńskiej, tym razem jednak Strażnicy Miejscy Leszek Bukowski i Piotr Turek na gorącym uczynku kradzieży metalowych przęseł ogrodzeniowych z terenu zakładu produkcyjnego ujęli 3 mężczyzn w wieku 15-18 lat. Jak przyznali strażnikom ogrodzenie chcieli spieniężyć w skupie złomu. Osoby te także przekazano policji celem prowadzenia dalszych czynności.

Straż Miejska, Anna Zaleska

ZŁAPALI ZŁOMIARZY

27 marca strażnicy miejscy - Ryszard Winkiel i Jakub Bartnicki wykonywali czynności patrolowe przy ulicy Podmiejskiej. W godzinach przedpołudniowych zauważyli czterech mężczyzn, którzy przewozili na wózku dwukołowym dwa duże przęsła metalowe. Ich kształt wskazywał, że mogą to być elementy ogrodzenia. Mężczyźni nie potrafili określić skąd pochodzą przęsła – często zmieniali wersję dotyczącą pochodzenia przewożonych przedmiotów. Mało konkretne wyjaśnienia mężczyzn wzbudziły u strażników podejrzenie, że przęsła mogą pochodzić z kradzieży. Po sprawdzeniu najbliższej okolicy okazało się, że przęsła pochodzą z ogrodzenia jednej z nieruchomości przy ulicy Uroczej. Ogrodzenie tej nieruchomości było niekompletne, a pozostałe części ogrodzenia miały taki sam wzór, jak przęsła przewożone przez mężczyzn. W związku z podejrzeniem popełnienia kradzieży ujętych mężczyzn wraz z zabezpieczonymi przedmiotami przekazano Policji. Cała czwórka ujętych osób to mieszkańcy pobliskich ulic w wieku od 21 do 47 lat zajmujący się zbieraniem złomu. Kradzież mienia może być wykroczeniem z art. 119 kodeksu wykroczeń, za które grozi kara grzywny do 5.000 zł lub do 30 dni aresztu, albo przestępstwem (jeżeli wartość skradzionego mienia przekroczy 250 zł) z art. 278 kodeksu karnego zagrożonym karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Straż Miejska, Anna Zaleska

DZIEŃ WAGAROWICZA Z NARKOTYKAMI

W dniu 21 marca 2012r. strażnicy miejscy Ryszard Winkiel i Jakub Bartnicki wykonywali między innymi zadania związane z zapobieganiem naruszeń prawa przez wagarowiczów. W trakcie patrolowania okolic dworca PKS zauważyli dwóch młodych mężczyzn, którzy na ich widok zaczęli nerwowo chować w kieszeniach jakieś przedmioty. Po przeprowadzeniu przez strażników kontroli osobistej okazało się, że mężczyźni w papierowym opakowaniu posiadali susz przypominający marihuaną oraz szklaną „lufkę”. Strażnicy w związku z podejrzeniem popełnieniem przestępstwa posiadania środków odurzających powiadomili Policję. Przeprowadzone przez policjantów badanie testerem potwierdziło obecność narkotyku w zabezpieczonym suszu. Mężczyźni wraz z zabezpieczonymi dowodami zostali przekazani policjantom z Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp. w celu wykonania dalszych czynności procesowych. Przeprowadzone badanie moczu potwierdziło również zawartość marihuany w organiźmie ujętych mężczyzn co świadczy o tym, że wcześniej zażywali narkotyki. Ujętymi sprawcami przestępstwa był 17 latek – uczeń jednej z gorzowskich szkół średnich oraz 16 letni uczeń gimnazjum okolicznej gminy.

Rozbój

W dniu 20 marca strażnicy miejscy Leszek Bukowski i Tomasz Ufir podczas patrolu pieszego o godzinie 11:00 zauważyli przy ulicy Sikorskiego w rejonie fontanny Paukscha i sklepu Tesco dwóch szarpiących się mężczyzn.

Jeden z nich usiłował wyrywać drugiemu torbę. Napadnięty stawiał opór, wówczas napastnik uderzył go pięścią w twarz w wyniku, czego pokrzywdzony upadł na ziemię. Napastnik nie zdołał jednak pozbawić pokrzywdzonego jego własności.

Strażnicy miejscy podjęli natychmiastową interwencje, przebiegli przez ulicę, napastnik widząc to uciekł do sklepu Tesco. Strażnik Leszek Bukowski ruszył w pościg za sprawcą, natomiast strażnik Tomasz Ufir udzielił pomocy pokrzywdzonemu. W sklepie Tesco napastnik został ujęty przez strażnika. Na miejsce natychmiast wezwano policję, której przekazano ujętego sprawcę zdarzenia.

Dzięki natychmiastowej interwencji strażników miejskich nie doszło do eskalacji tego zdarzenia, które odbywało się w miejscu publicznym o dużym natężeniu ruchu.

Jak się okazało napastnik był pod wpływem alkoholu, jest to osoba bezdomna, dobrze znana policji.

URATOWANI OD ZAMARZNIĘCIA

W dniu 31 stycznia 2012 r. strażnicy miejscy w tunelu pod wiaduktem drogowym przy ulicy Mazowieckiej ujawnili przemarzniętego bezdomnego mężczyznę – dalszy pobyt w tym miejscu zagrażał jego życiu i zdrowiu. Jak oświadczył - od kilku dni nocował w prowizorycznym legowisku znajdującym się pod wiaduktem. Został on przewieziony przez strażników do Zespołu ds. bezdomnych Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie, a następnie umieszczony w Schronisku im. Brata Alberta na ulicy Strażackiej.

Również w bieżącym tygodniu dwóch bezdomnych będących w stanie nietrzeźwości, którzy spali na ławce przy ulicy Jagiełły zastało uratowanych od zamarznięcia dzięki sygnałom od obywateli i szybkiej reakcji strażników miejskich zostali oni przewiezieni do Ambulatorium Kontrolowanego Trzeźwienia, a stamtąd do schroniska dla bezdomnych.

Bardzo niskie temperatury są zagrożeniem dla życia, szczególnie osób bezdomnych lub takich, które przebywają w nieogrzewanych pomieszczeniach. Straż Miejska zwraca się z prośbą do mieszkańców, aby w przypadku zauważenia osób zagrożonych „skutkami” zimy niezwłocznie informować strażników lub Policję. Telefon do Straży Miejskiej w Gorzowie Wlkp. - 95-7355728; w godzinach od 7.30 do 22.00.

ODŚWIEŻAMY NASZE MIASTA!

Straż Miejska jest jednym z koalicjantów projektu Odświeżamy nasze miasta TOB3CIT (Tobacco Free Cities)

Projekt ma na celu:

 • podniesienie świadomości na temat wpływu dymu tytoniowego na zdrowie człowieka,
 • upowszechnienie wiedzy o istniejących w tym zakresie przepisach prawa,
 • wzmocnienie egzekwowania prawa w miejscach użyteczności publicznej objętych zakazem palenia.

Strażnicy wezmą udział w działaniach edukacyjnych i festynach realizowanych podczas trwania projektu. Podczas patrolowania miasta zwracać będą uwagę na przestrzeganie przepisów zawartych w Ustawie z dnia z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U.96.10.55 ze zm.).

Przypominamy, że przepisy powyższej ustawy wprowadzają zakaz palenia wyrobów tytoniowych w następujących miejscach:
1) na terenie przedsiębiorstw podmiotów leczniczych i w pomieszczeniach innych obiektów, w których są udzielane świadczenia zdrowotne,
2) na terenie jednostek organizacyjnych systemu oświaty, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, oraz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, o których mowa w przepisach o pomocy społecznej,
3) na terenie uczelni,
4) w pomieszczeniach zakładów pracy innych niż wymienione w pkt 1 i 2,
5) w pomieszczeniach obiektów kultury i wypoczynku do użytku publicznego,
6) w lokalach gastronomiczno-rozrywkowych,
7) w środkach pasażerskiego transportu publicznego oraz w obiektach służących obsłudze podróżnych,
8) na przystankach komunikacji publicznej,
9) w pomieszczeniach obiektów sportowych,
10) w ogólnodostępnych miejscach przeznaczonych do zabaw dzieci,
11) w innych pomieszczeniach dostępnych do użytku publicznego.
Za nieprzestrzeganie zakazu palenia wyrobów tytoniowych strażnik uprawniony jest do nałożenia grzywny w drodze mandatu karnego w kwocie od 20 do 500 zł. Ponadto właściciel lub zarządzający obiektem lub środkiem transportu, w którym obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych, ma obowiązek umieścić w widocznych miejscach odpowiednie oznaczenia słowne i graficzne informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych na danym terenie lub w środku transportu.

BEZPIECZNA ZERÓWKA

W dniu 24 listopada w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wlkp., odbył się V Powiatowy Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie pod hasłem „Bezpieczna Zerówka” Straż Miejska włączyła się w jego organizację oraz działania edukacyjne prowadzone wśród gorzowskich dzieci z grup "zerówkowych".
Głównymi zamierzeniami realizowanego programu było wyrobienie wśród najmłodszych wzorów bezpiecznych zachowań oraz ukierunkowanie dzieci na pomoc rówieśnikom w sytuacjach kryzysowych.
Strażnicy Miejscy odwiedzili placówki oświatowe i omówili zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa w domu i podczas zabaw na podwórku, a także zachowania się w kontaktach z obcymi osobami. Dzieci zostały także zapoznane z bezpieczną pozycją, którą należy przybrać podczas ataku psa.
Uczestnicy Turnieju otrzymali nagrody, których część w postaci odblaskowych kamizelek ufundowała Straż Miejska.
Turniej był współorganizowany przez Straż Miejską, Komendę Miejską Policji, Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, Wydział Edukacji Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.

SPALANIE ODPADÓW

Spalanie odpadów nasila się szczególnie w okresie jesienno - zimowym.

Mieszkańcy i właściciele firm chcą tym sposobem oszczędzić opał a także pozbyć się odpadów unikając opłat za ich wywóz na wysypisko.

W piecach i kotłowniach zabrania się spalania odpadów.

OSOBA SPALAJĄCA ODPADY POPEŁNIA WYKROCZENIE!!!

art. 71 Ustawy o odpadach stanowi:

„Kto wbrew zakazowi, termicznie przekształca odpady poza spalarniami odpadów lub współspalarniami odpadów podlega karze aresztu lub karze grzywny ".

Sprawca wykroczenia może być ukarany mandatem karnym w kwocie do 500 zł. lub może zostać przeciwko niemu skierowany wniosek
o ukaranie do Sądu, który może orzec grzywnę do 5000 zł. lub karę aresztu.

W trackie interwencji dotyczącej podejrzenia spalania odpadów w piecach na terenach firm
i prywatnych posesji Strażnik Miejski lub inna osoba, która posiada imienne upoważnienie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp., wydane na podstawie art. 379 ustawy Prawo ochrony środowiska ma prawo do wstępu na teren nieruchomości w celach kontrolnych!


OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

Właściciele, współwłaściciele, użytkownicy wieczyści, jednostki organizacyjne, osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomościami mają obowiązek dbać o czystość wokół swoich posesji.

Jeżeli chodnik przylega bezpośrednio do nieruchomości to są zobowiązani
do uprzątnięcia piasku, liści i innych zanieczyszczeń, a w okresie zimowym dodatkowo do usunięcia błota, śniegu, lodu oraz śliskości.

Ponadto na właścicieli nieruchomości ustawa nakłada obowiązek zapewnienia czystości i porządku przez: wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do gromadzenia odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym.

Każdy właściciel musi zawrzeć umowę na wywóz nieczystości z firmą, która posiada zezwolenie na taka działalność wydane przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta.

Wszyscy, którzy posiadają szamba przydomowe i zlecają wywóz nieczystości płynnych mają obowiązek przez rok przechowywać dowody opłaty za ich wywóz.

Strażnicy miejscy mają prawo do kontroli tych dokumentów.

Nie wykonanie w/w obowiązków stanowi wykroczenie z atr. 10 ust 2 i 2a Ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, za które grozi grzywna w drodze mandatu karnego od 20 do 500 zł. lub wniosek do Sądu Rejonowego, który morze orzec karę grzywny do 5.000 zł.OD WYKROCZENIA DO PRZESTĘPSTWA

Od wykroczenia do przestępstwa.

W dniu 23 sierpnia 2011 roku strażnicy miejscy Jakub Bartnicki i Piotr Matys, których rejonem służbowym jest Zawarcie i Zakanale w trakcie patrolu o godzinie 19:05 przy ulicy Fabrycznej obok placu zabaw zauważyli dwóch mężczyzn, którzy siedzieli na ławce i pili z butelki wódkę. Mężczyźni byli w wieku około 50 lat. W trakcie picia wódki głośno wykrzykiwali słowa nieprzyzwoite. Całemu zdarzeniu przyglądały się dzieci, które w tym czasie bawiły się na placu zabaw.

Strażnicy miejscy podjęli wobec mężczyzn interwencję, próbowali ich wylegitymować w związku z wykroczeniami, które popełnili. Jednakże mężczyźni nie wykonywali poleceń strażników zaczęli być agresywni i kierować w stronę strażników słowa nieprzyzwoite. Czyn którego się dopuścili wypełnił znamiona przestępstwa znieważenia funkcjonariuszy publicznych podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych.

Oboje sprawcy wykroczeń, które przerodziły się w przestępstwo zostali przez strażników ujęci na miejscu zdarzenia i przekazani policji.

Krewcy gorzowianie zostali przewiezieni do Komendy Miejskiej Policji gdzie zostali zatrzymani, noc spędzili w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych. Dziś usłyszeli zarzut znieważenia funkcjonariuszy publicznych, którymi są w trakcie wykonywania czynności służbowych strażnicy miejscy.

Przypominamy, że spożywanie alkoholu w miejscach, niewyznaczonych jak i używanie słów nieprzyzwoitych w miejscach publicznych są wykroczeniami, za które grozi grzywna w kwocie 100 zł nałożona w drodze mandatu karnego bądź też grzywna w kwocie od 20 do 5000 zł nałożona przez Sąd.

Znieważenie funkcjonariusza publicznego jest przestępstwem, które jest zagrożone grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.STRAŻ MIEJSKA Z CARITAS DLA DZIECI

W dniach 13 i 27 lipca oraz 11 sierpnia 2011r. strażnicy miejscy wzięli udział w organizowanych przez Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej zajęciach wakacyjnych dla dzieci. Gry i zabawy zostały zorganizowane na terenie obiektów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej przy ulicy Chopina w Gorzowie Wlkp.
W spotkaniach uczestniczyło około 300 dzieci, które brały udział w grach i zabawach przygotowanych przez pracowników i wolontariuszy Caritasu i strażników. Między innymi przygotowaliśmy dla dzieci tor rowerowy, uczyliśmy je zasad bezpiecznego poruszania się po drogach oraz zapoznawaliśmy z obowiązkami właścicieli psów. Ostatnie wakacyjne spotkanie dzieci kończyły z nadzieją, że spotkamy się również w przyszłym roku, i strażnicy miejscy na pewno chętnie spełnią to życzenie.BEZPIECZNIE NA WAKACJACH - podsumowanie

W festynie „Bezpiecznie na wakacjach" organizowanym w dniu 1 lipca 2011r. przez Straż Miejską Gorzowa Wlkp. pod patronatem Prezydenta Miasta Tadeusza Jędrzejczaka na placu przy Centrum handlowo-usługowym „Kupiec Gorzowski" wzięło udział około 150 dzieci.

Po całorocznym wysiłku związanym ze zdobywaniem wiedzy w szkole nastąpił czas odpoczynku dla dzieci i młodzieży. Najmłodsi będą w czasie wakacji korzystać z różnych form wypoczynku. Część z nich nigdzie nie wyjedzie, spędzając wakacje w swoich miejscach zamieszkania. Duża ilość wolnego czasu, brak obowiązków szkolnych, zachęcać będą do zwiększonej aktywności fizycznej i spędzania czasu nad wodą. Ważne jest, aby był to również bezpieczny wypoczynek. Dlatego gry, zabawy i konkursy przygotowane dla uczestników festynu miały również funkcje edukacyjne w zakresie bezpiecznego zachowania się na drogach, nad wodami i przy posługiwaniu się ogniem. Również dzieci mogły się zapoznać z podstawami pomocy przed medycznej.

Dzieci brały udział w grach i zabawach przygotowanych przez Straż Miejską, Policję, Straż Pożarną, Grupę Ratownictwa Medycznego PCK oraz szkoły kierowców MIKRUS i KIEROWCA. Między innymi brały udział w jeździe po torze rowerowym, rozwiązywały krzyżówki, mogły zapoznać się z wyposażeniem wozów bojowych Straży Pożarnej oraz służącym do ratowania ludzi w wodzie. Dla najmłodszych uczestników festynu odbył się konkurs plastyczny gdzie mogli oni zaprezentować swoje umiejętności tworząc rysunki o bezpiecznym zachowaniu się w czasie wakacji.

Za udział w grach i zabawach dzieci otrzymywały elementy odblaskowe oraz rozlosowano nagrody w postaci piłek, gier planszowych i plecaków ufundowane przez „KUPIEC GORZOWSKI", Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp., szkoły kierowców MIKRUS i KIEROWCA oraz Urząd Miasta w Gorzowie Wlkp.


BEZPIECZNIE NA WAKACJACH

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp . zaprasza dzieci na festyn organizowany przez Straż Miejską

„BEZPIECZNIE NA WAKACJACH"

który odbędzie się w dniu 1 lipca 2011r. w godz. 15.30 - 18.30

na parkingu przy hali KUPCA GORZOWSKIEGO na ulicy Witosa 50 w Gorzowie Wlkp.

W trakcie festynu zaplanowano dla dzieci:

- przejazd toru rowerowego pod opieką strażnika (można z własnym rowerem),

- konkursy ze znajomości przepisów o ruchu rowerów i znaków drogowych,

- rozwiązywanie krzyżówek,

- konkurs rysunkowy o tematyce „Bezpiecznie na wakacjach",

- gry i zabawy zręcznościowe organizowane przez szkoły kierowców „MIKRUS" i „KIEROWCA",

- zapoznanie z zasadami bezpiecznego obchodzenia się z ogniem przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp.,

- pokaz i praktyczne ćwiczenia pomocy przed medycznej z ratownikami Grupy Ratownictwa Medycznego PCK w Gorzowie Wlkp.,

- porady dotyczące bezpiecznego zachowania się nad wodą policjantów Zespołu Wodnego KMP w Gorzowie Wlkp.

Za udział w grach i konkursach dzieci będą otrzymywały elementy odblaskowe oraz kupony, które będą brały udział w losowaniu nagród ufundowanych przez KUPIEC GORZOWSKI Sp. z o.o., szkoły kierowców MIKRUS i KIEROWCA, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp. i Urząd Miasta w Gorzowie Wlkp.
SŁODYCZE DLA DZIECI

W czerwcu 2011r. przyłączyliśmy się do akcji Fabryki Aktywności Młodych w Gorzowie Wlkp. „LUBUSKIE KOPALNIE CZEKOLADY”. Celem akcji jest zbiórka słodyczy, które następnie są przekazywane potrzebującym dzieciom. Strażnicy miejscy przekazali kilkanaście czekolad, które wolontariusze Fabryki Aktywności Młodych podarują w trakcie Balu Czekoladowego dzieciom z Pogotowia Opiekuńczego przy ulicy Spokojnej w Gorzowie Wlkp.
INFORMACJA KOMENDANTA STRAŻY MIEJSKIEJ W GORZOWIE WLKP. Z REALIZACJI ZADAŃ W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGOMIASTA W OKRESIE 01.04.2010 – 31.03.2011

Pliki do pobrania:

Sprawozdanie, wersja MS Word 2003
Sprawozdanie, wersja MS Word 2007
Sprawozdanie, wersja pdf

STRAŻNIK ZAPOBIEGŁ POŻAROWI BUDYNKU MIESZKALNEGO

W dniu 20.01.2011r około godz. 10.00 Inspektor Leszek Bukowski patrolując ulicę Wał Okrężny zauważył wydobywający się dym z opuszczonego budynku nr 32/33. Strażnik po wejściu do budynku na pierwszej kondygnacji zauważył gęsty dym i palącą się podłogę. Natychmiast powiadomił Straż Pożarną, której funkcjonariusze po niezwłocznym przybyciu podjęli akcję gaśniczą. Po trwającej 30 minut akcji gaśniczej zneutralizowano zagrożenie rozprzestrzenienia się pożaru na sąsiedni budynek mieszkalny znajdujący się w odległości 3 metrów. Ugaszona nieruchomość została przekazana administratorowi w celu jej zabezpieczenia przed dostępem osób postronnych.

Zima to też obowiązki

Zimą właściciele, osoby zarządzające i władające nieruchomościami muszą pamiętać o tym, że na mocy przepisów prawa mają pewne obowiązki. Do obowiązków właścicieli, osób zarządzających i władających nieruchomościami należy:

 • uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników przylegających bezpośrednio do nieruchomości (art. 5, ust. 1, pkt 4 Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach),

 • niezwłocznego usuwania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń oraz usuwania śliskości z nieruchomości udostępnionych do użytku wspólnego lub użytku publicznego np. wewnętrznych chodników, podwórek, parkingów przy obiektach handlowych itp. (§ 4 ust. 1 pkt 5 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gorzowa Wlkp.);

 • niezwłocznego usuwania z dachów, rynien, gzymsów, balkonów i innych części budynku sopli lodowych i nawisów śniegu, stwarzających zagrożenie dla ludzi, zwierząt i mienia (§ 4 ust. 1 pkt 14 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gorzowa Wlkp.).

Nie stosowanie się do powyższych przepisów jest wykroczeniem, za które może zostać nałożona grzywna w drodze mandatu karnego w wysokości od 20 do 500,-zł, a w przypadku rozpatrywania sprawy przez Sąd – do 5000,-zł. Strażnicy miejscy w trakcie dotychczas przeprowadzonych kontroli musieli w kilkunastu przypadkach wyciągnąć konsekwencje prawne wobec osób nieprzestrzegających ww. przepisów. Kontrole takie będą prowadzone systematycznie, ze względu na duże utrudnienia w poruszaniu się po wskazanych wyżej miejscach, które są sygnalizowane strażnikom w zgłaszanych interwencjach.

Straż Miejska pomaga bezdomnym.

Po nadejściu pierwszych mroźnych dni jednym z ważniejszych zadań Straży Miejskiej stała się pomoc osobom, których życie i zdrowie jest zagrożone w wyniku działania niskich temperatur. Do grupy najbardziej zagrożonej skutkami zimy należą osoby bezdomne. Dlatego strażnicy miejscy od kilku dni w czasie patroli sprawdzają opuszczone budynki, altany śmietnikowe i inne miejsca w których najczęściej przebywają bezdomni. Większość z nich została umieszczona w ośrodkach zapewniających bezpieczny nocleg i posiłek. Zdając sobie sprawę, że osoby zagrożone skutkami zimy mogą się pojawić w różnych miejscach i o różnej porze doby prosimy o informowanie Straży Miejskiej (95-7355-728) lub Policji (997) o zauważeniu osób, które przebywają w warunkach zagrożenia dla swojego życia spowodowanym warunkami atmosferycznymi.


02-12-2010


Wspólnie z Caritasem dla dzieci.

Straż Miejska współorganizowała finał konkursu „Znam swoje prawa i obowiązki”, który odbył się w dniu 26 listopada 2010r., w Kaplicy Wieczernik przy parafii pw. Pierwszych Męczenników Polskich na ulicy Jana Pawła II. Konkurs, którego głównym organizatorem był Caritas Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej był adresowany do dzieci i młodzieży ze świetlic Caritasu z subregionu gorzowskiego w dniu 26 listopada 2010r. Celem konkursu było poszerzenie wiedzy młodych mieszkańców regionu gorzowskiego dotyczącej zarówno praw jak i obowiązków obywatelskich. Dzieci prezentowały plakaty, rozwiązywały krzyżówki, odpowiadały na pytania w quizie wiedzy oraz prezentowały scenki o tematyce konkursowej. Wśród 8 startujących zespołów najlepsze wyniki osiągnęły: I miejsce – świetlica z Jenina, II miejsce świetlica z Ogard, III miejsce świetlica z Kostrzyna n/O. Na zakończenie świetlice jak i uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe i upominki.
02-12-2010


Strażnicy patrolują cmentarz.

Zbliżający się okres Święta Zmarłych powoduje, że coraz częściej udajemy się na groby swoich najbliższych. Nie inaczej jest na gorzowskich nekropoliach, na których wiele osób rozpoczęło porządkowanie grobów przed zbliżającymi się świętami. Doświadczenia ostatnich lat wskazują, że cmentarze w tym czasie przyciągają również złodziei torebek, saszetek, portfeli i innych wartościowych przedmiotów, które często są pozostawiane bez dozoru właścicieli. Dlatego od 21 października strażnicy miejscy patrolują największy gorzowski cmentarz przy ulicy Żwirowej w celu „odstraszenia” potencjalnych złodziei, jak i przypominaniu odwiedzającym groby o niepozostawianiu przedmiotów wartościowych bez opieki. Najbezpieczniej zabrać ze sobą tylko niezbędne dokumenty i przedmioty takiej wielkości, aby zmieściły się w wewnętrznych kieszeniach odzieży. Ponadto będąc na cmentarzu warto zwracać uwagę czy w pobliżu nas nie przebywają osoby, które zachowują się podejrzanie i mogą być potencjalnie sprawcami kradzieży. Takie zachowanie znacznie zminimalizuje ryzyko kradzieży.
27-10-2010


Przypominamy sprzedającym alkohol

W dniu 16 września 2010r. strażnicy miejscy Piotr Turek i Michał Andrzejewski w trakcie patrolowania osiedla „PIASKI” ujawnili fakt podania piwa do spożycia w sklepie, który posiadał zezwolenie tylko na sprzedaż alkoholu do spożycia poza miejscem sprzedaży. Ekspedientka otwierając piwo i pozwalając na jego spożycie kupującemu w sklepie dopuściła się przestępstwa z art. 43 ust. 1 Ustawy z dnia 22 października 1982r., w związku z czym dalsze czynności procesowe będzie prowadziła Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wlkp. Jest to kolejny przypadek nieprzestrzegania przepisów przez sprzedających alkohol ujawniony przez Straż Miejską.
Dlatego przypominamy, że sprzedaż:

 • alkoholu w asortymencie innym niż określono w zezwoleniu,
 • do spożycia w miejscu sprzedaży wbrew zezwoleniu,
 • osobom do lat 18,
 • na kredyt lub podzastaw,
 • osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości;
jest przestępstwem zagrożonym karą grzywy od 10 do 540 stawek dziennych (stawka dzienna wynosi od 10 do 2000,-zł).
14-09-2010


Straż podsumowała wakacje

,,Bezpieczne wakacje z rowerem 2010” – program Straży Miejskiej i magistratu został podsumowany przez organizatorów.
Program ,,Bezpiecznie rowerem” jest programem realizowanym przez gorzowską Straż Miejską przez cały rok. Podczas letniej przerwy szkolnej realizowana była w jego ramach akcja ,,Bezpieczne wakacje z rowerem”. Dzieci uczyły się zasad obowiązujących w ruchu drogowym, zachęcane były do korzystania z kamizelek odblaskowych i kasków, wyrabiały w sobie nawyki bezpiecznego poruszania się po drodze. Uczestniczyły także w pokazach udzielania pomocy przedmedycznej. Cykl imprez odbywał się w czwartki, od 8 lipca do 26 sierpnia w różnych punktach miasta. Młodzi uczestnicy ruchu drogowego miały możliwość wysłuchania mini wykładów, wzięcia udziału w konkursach oraz grach i zabawach sprawnościowych. Każdy uczestnik otrzymywał upominki, m.in. kamizelki i opaski odblaskowe. Łącznie w letnich imprezach rowerowych zorganizowanych przez Straż Miejską wzięło udział ok. 550 dzieci. – Program należy ocenić pozytywnie. Również w przyszłym roku będziemy chcieli podjąć takie działania, by wpoić maluchom wiedzę o bezpiecznym poruszaniu się nie tylko po Gorzowie – mówi Andrzej Jasiński, zastępca komendanta Straży Miejskiej. W realizacji programu ,,bezpieczne wakacje z rowerem 2010” Straży Miejskiej pomogli: Grupa Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, ośrodki szkolenia kierowców: Kierowca i Mikrus oraz Fabryka Aktywności Młodych.
www.gorzow.pl
14-09-2010


UDANA INAUGURACJA „ROWEROWYCH CZWARTKÓW”

W dniu 8 lipca o godz. 16.00 na boisku Gimnazjum nr 6 przy ulicy Gwiaździstej strażnicy miejscy rozpoczęli cykl spotkań z dziećmi w ramach programu „Bezpieczne wakacje z rowerem”. Ponad 60 dzieci wzięło udział w różnego rodzaju konkursach, między innymi przejazdu toru rowerowego na czas. Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki, a zwycięzcy konkursów rowerowych piłkę i gry planszowe. Ponadto w czasie spotkania dzieci brały udział w zabawach przygotowanych przez wolontariuszy z Fabryki Aktywności Młodych oraz pokazie udzielania pierwszej pomocy przez Grupę Ratownictwa PCK. Dzieci opuszczały imprezę z uśmiechniętymi twarzami, w większości pomalowanymi przez studentów z FAM. Zapraszamy na kolejne spotkanie 15 lipca o godz.16.00 – do Ośrodka Szkolenia Kierowców „MIKRUS”, przy ulicy Spokojnej 17.
13-07-2010


Bezpieczne wakacje z rowerem

STRAŻ MIEJSKA W GORZOWIE WLKP. ZAPRASZA DZIECI DO UDZIAŁU W PROGRAMIE ”BEZPIECZNE WAKACJE Z ROWEREM”

Zajęcia odbędą się w godzinach od 16 do 18.00 w następujących miejscach:

 • 8 lipca 2010r. – Zespół Szkół nr 6 na ulicy Gwiaździstej 14,
 • 15 lipca 2010r. – OSK „MIKRUS” na ulicy Spokojnej 17,
 • 22 lipca 2010r. – Zespół Szkół nr 20 na ulicy Szarych Szeregów 7,
 • 29 lipca 2010r. – Zespół Szkół nr 21 na ulicy Taczaka 1,
 • 5 sierpień 2010r. – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 na ulicy Szkolnej 5,
 • 12 sierpień 2010r. – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 16 na ulicy Dunikowskiego 5,
 • 19 sierpień 2010r. – miasteczko rowerowe – Park Kopernika
 • 26 sierpień 2010r. – Szkoła Podstawowa nr 4 na ulicy Kobylogórskiej 110.W trakcie każdego spotkania:
 • pogadanka z dziećmi na temat przepisów w ruchu drogowego,
 • konkursy wiedzy o bezpiecznej jeździe rowerem,
 • losowanie piłki śród uczestników konkursu wiedzy,
 • przejazd toru rowerowego na czas (nagroda dla zwycięzcy - gra planszowa)
 • pokazy udzielania pierwszej pomocy przez członków Grupy Ratowniczej Polskiego Czerwonego Krzyża,
 • upominki i nagrody dla uczestników zajęć od Straży Miejskiej i Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego.Ponadto w trakcie zajęć:
 • w dniach 8 i 15 lipca 2010r. Forum Aktywności Młodych przeprowadzi gry i zabawy sprawnościowe, malowanie twarzy oraz poczęstuje dzieci watą cukrową,
 • w dniu 15 lipca 2010r. OSK „MIKRUS” zorganizuje zabawy dla dzieci z nagrodami,
 • - w dniu 19 sierpnia 2010r.OSK „KIEROWCA” zorganizuje gry dla dzieci z nagrodami,
 • - w dniu 26 sierpnia 2010r. egzamin na kartę rowerową dla dzieci ze SP nr 4.Pobierz: Plakat programu w PDF.
02-07-2010


Sprzedaż alkoholu nietrzeźwym i nieletnim to przestępstwo

6 czerwca 2010 roku strażnicy miejscy Karina Zygmuntowicz i Piotr Turek w trakcie wykonywania czynności patrolowych zauważyli mężczyznę, wchodzącego do jednego ze sklepów na terenie dzielnicy Zawarcie, którego zachowanie wskazywało na to, że jest nietrzeźwy. Po udaniu się do tego sklepu stwierdzili fakt sprzedaży przez ekspedientkę mężczyźnie butelki wódki, mimo że zataczał się, miał bełkotliwą mowę oraz trudności z uregulowaniem zapłaty. Badanie na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu – wynik 1,19 mg/l, potwierdziło nietrzeźwość tego mężczyzny. W związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa sprawę przekazano policjantom z II Komisariatu Policji. Straż Miejska przypomina, że sprzedaż alkoholu nietrzeźwym oraz osobom do lat 18. jest przestępstwem określonym w art. 43 ustawy z 26 października o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Jest ono zagrożone karę grzywny wymierzaną przez sąd w stawkach dziennych od 10 do 360 (stawka dzienna jest określana w przedziale od 10 zł do 2000 zł). Ponadto należy również pamiętać o tym, że spożywanie, a także usiłowanie spożywania alkoholu na ulicach placach i parkach poza miejscami do tego wyznaczonymi jest wykroczeniem, za które grozi kara grzywny: w postępowaniu mandatowym – 100 zł, a w przypadku rozpatrywania sprawy przez sąd do 5000 zł. Spożywanie alkoholu w miejscach publicznych często jest przyczyną zakłóceń spokoju i porządku, dlatego strażnicy miejscy będą zwracać szczególną uwagę na osoby naruszające przepisy zakazujące spożywania alkoholu w tych miejscach.
09-06-2010


Złodzieje w rękach strażników

5 czerwca 2010 roku strażnicy Monika Romanowska i Krzysztof Kołowrocki w trakcie patrolowania dzielnicy Zawarcie usłyszeli hałasy dobiegające z byłego budynku II Komisariatu Policji przy ulicy Brackiej. Po krótkiej obserwacji budynku zauważyli dwóch mężczyzn, którzy próbowali ukraść ościeżnice drzwiowe wynosząc je przez okna. Złodzieje po ujęciu na gorącym uczynku przez strażników zostali przekazani policjantom z II Komisariatu Policji przy ulicy Kwiatowej w celu wykonania dalszych czynności. Wraz z mężczyznami jako dowód rzeczowy trafił do komisariatu wózek przygotowany do przewiezienia skradzionych przedmiotów. W ciągu kilku minut złodzieje zmuszeni byli więc odwiedzić byłą i aktualną siedzibę II Komisarzu Policji.
05-06-2010


Zatrzymano wandala

W czwartek 29 kwietnia br. o godzinie 19:30 w czasie patrolu w rejonie ul. Górczyńskiej patrol funkcjonariuszy Straży Miejskiej w składzie ins. Tomasz Ufie, mł. str. Jakub Bartnicki w przejściu podziemnym zatrzymał na gorącym uczynku mężczyznę, który na ścianach malował graffiti. Namalował on już kilka postaci ludzkich. Podczas zatrzymania przyznał się do wykonania tych rysunków. Ponadto u mężczyzny ujawniono przygotowane szablony i farbę w spreju, co wskazuje, że był on profesjonalnie przygotowany do wykonywania graffiti na terenie Gorzowa. Jak się okazało 25 letni sprawca pochodzi z gminy Krasnystaw woj. Lubelskie.
Sprawcę wraz z dowodami rzeczowymi przekazano funkcjonariuszom policji do dalszego postępowania. Jest to kolejny sprawca dewastacji mienia zatrzymany przez strażników.
30-04-2010


Straż wybrała zwycięzców

W dniu 19.04.2010r w Grodzkim Domu Kultury odbyło się uroczyste podsumowanie projektu pod hasłem „Dziękuję, nie piję”, którego zwieńczeniem był konkurs literacki pod tym samym tytułem. Projekt realizowany od października 2009r przez Straż Miejską we współpracy z Wydziałem Spraw Społecznych, Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Grodzkim Domem Kultury skierowany do młodzieży szkół gimnazjalnych miał na celu kreowanie zachowań asertywnych i ograniczenie zjawiska spożywania alkoholu wśród osób niepełnoletnich. W ramach projektu odbywały się spotkania strażników miejskich i pracowników miejskiej komisji z młodzieżą.

Do konkursu literackiego wieńczącego cykl spotkań w projekcie „Dziękuję, nie piję” przystąpiło 39 uczniów z gorzowskich gimnazjów. Na podstawie zwycięskiego opowiadania, Kingi Taisner z Gimnazjum nr 4 przy ul. Grobla w Gorzowie Wlkp. powstał spektakl teatralny wystawiony na uroczystości wręczenia nagród. Przedstawienie przygotował Konrad Stala wraz z grupą aktorów amatorskiej grupy teatralnej „Prawie profesjonalni” działającej przy Grodzkim Domu Kultury. Wręczenia nagród dla uczestników i laureatów konkursu dokonała Wice Prezydent Miasta, Pani Zofia Bednarz.
23-04-2010


W czwartek, 25 lutego 2010 roku około godziny 20.00 funkcjonariusze Straży Miejskiej Paweł Jurewicz i Michał Andrzejewski w czasie patrolu w rejonie mostu kolejowego przy ulicy Składowej zauważyli dwóch młodych mężczyzn, którzy na ich widok podjęli próbę ucieczki. W pościgu strażnicy zatrzymali jednego z nich. Okazał się nim być 21-letni mieszkaniec ulicy Walczaka w Gorzowie. W trakcie czynności strażnicy znaleźli u wyżej wymienionego tak zwaną „strunówkę”. Strażnicy wezwali patrol policji, któremu przekazali zatrzymanego mężczyznę. Postawiono mu zarzuty dotyczące posiadania środków odurzających.
Postępowanie w sprawie prowadzi Komenda Miejska Policji w Gorzowie. Za posiadanie marihuany mężczyźnie grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.
04-03-2010


STRAŻNICY DZIECIOM

We wtorkowe popołudnie strażnicy miejscy włączyli się do społecznego przedsięwzięcia mającego na celu zapewnienie uśmiechu na twarzach dzieci przebywających w Ośrodku Interwencji Kryzysowej przy ulicy Okrzei w Gorzowie Wlkp.
    Małgorzata Mania i Ryszard Winkiel wzięli czynny udział w spotkaniu czytając dzieciom bajki oraz zapraszając je do wspólnej zabawy. W trakcie zabawy dzieci zostały obdarowane przez strażników drobnymi upominkami w postaci światełek i innych elementów odblaskowych poprawiających bezpieczeństwo na drodze. Dzieci otrzymały też upominki od pozostałych uczestników spotkania.
    Na koniec wszyscy zebrani oznajmili, że tego typu spotkania z dziećmi będą odbywać się częściej
23-12-2009


Straż Miejska przypomina i ostrzega

Zbliża się okres świąteczno – noworoczny, a wraz z nim zagrożenia związane z używaniem materiałów pirotechnicznych.
Przypominamy, że fajerwerki, które są dopuszczone do sprzedaży można używać wyłącznie w dniach 31 grudnia i 1 stycznia. Mogą to robić tylko osoby dorosłe z zachowaniem szczególnej ostrożności. Nieletni nie mogą posiadać i używać żadnych środków pirotechnicznych. Apelujemy do rodziców, aby baczniej przyglądali się swoim dzieciom i nie dopuszczali do posiadania przez nich niebezpiecznych materiałów, gdyż to rodzice właśnie odpowiedzialni są za szkody spowodowane przez swoje nieletnie dzieci.
Całkowicie zabroniona jest sprzedaż fajerwerków osobom nieletnim. Taki czyn stanowi przestępstwo z art. 37 Ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, za które grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.
Używanie fajerwerków w sposób zakłócający innym osobom spokój stanowi wykroczenie i podlega grzywnie w postaci mandatu karnego do 500 zł. Lub w drodze postępowania sądowego nawet do 5000 zł.
Straż Miejska uprzejmie prosi o informację na temat nielegalnej sprzedaży materiałów pirotechnicznych jak również przypadków ich używania pod numerami telefonów dostępnymi na stronie Straży Miejskiej ( http://www.gorzow.pl/straz/ ).

09-12-2009


Stop niesfornym kierowcom

W śródmieściu Gorzowa Wlkp. coraz częściej dochodzi do łamania przepisów ruchu drogowego przez osoby nieprawidłowo parkujące pojazdy. Samochody są zostawiane na chodnikach, bez zachowania warunków dopuszczalności zatrzymania na chodnikach, skrzyżowaniach oraz w miejscach obowiązywania znaków drogowych : zakazu zatrzymywania i postoju. Powoduje to utrudnienia w ruchu pieszym i kołowym.
Taki sposób postępowania kierujących zmusza pieszych do schodzenia na jezdnie i utrudnia widoczność dla kierujących, którzy wyjeżdżają z dróg podporządkowanych, co stwarza zagrożenie zdrowia, a nawet życia innych uczestników ruchu.
Straż Miejska i Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji przypomina i ostrzega, że naruszanie zasad właściwego parkowania na drogach publicznych jest wykroczeniem zagrożonym mandatem karnym od 100 do 500 zł, a w przypadku skierowania wniosku do sądu grzywną do 5000 zł.
Nagminność tego zjawiska powoduje, że strażnicy miejscy będą bezwzględnie egzekwować przestrzeganie przepisów w tym zakresie.
Już teraz podczas służby każdego dnia strażnicy miejscy ujawniają od 50 do 80 tego rodzaju wykroczeń.

08-12-2009


STRAŻNICY MIEJSCY UJĘLI SPRAWCĘ POBICIA

W dniu 19 listopada 2009r. podczas patrolowania dzielnicy „Zawarcie” strażnicy miejscy zauważyli na ulicy Spokojnej grupę mężczyzn, z których jeden spożywał piwo. W trakcie wykonywania czynności dotyczących popełnionego wykroczenia strażnicy zauważyli, że zachowuje się on bardzo nerwowo, co wzbudziło ich podejrzenia. Po sprawdzeniu w II Komisariacie Policji w Gorzowie Wlkp. okazało się, że jest on poszukiwany przez policję, gdyż w tym samym dniu dokonał wraz z inną osobą pobicia mężczyzny w autobusie. Po przekazaniu policjantom ujętego mężczyzny i wykonaniu przez nich czynności procesowych Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. zastosował wobec sprawcy pobicia środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.
04-12-2009


Zaproszenie na wystawę

Straż Miejska i Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w okresie wakacji przeprowadziły działania edukacyjno-prewencyjne pod nazwą ” WAKACJE BEZ ALKOHOLU”. Jednym z elementów tego programu był konkurs plastyczny przeprowadzony wśród dzieci i młodzieży ze świetlic środowiskowych. Nadesłano ponad 70 prac. Zwycięzcy zostali nagrodzeni wartościowymi nagrodami rzeczowymi na specjalnym spotkaniu w Urzędzie Miasta z udziałem Pani v-ce prezydent Zofii Bednarz Prace konkursowe można oglądać do 30 listopada br. na specjalnej wystawie w Filii nr 3 Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul Bohaterów Westerplatte 10. Różnorodność zastosowanych technik, ciekawa kolorystyka powoduje, że wystawę ogląda się z dużą przyjemnością.
Zapraszamy do obejrzenia prac rysunkowych.

19-11-2009


Ratowanie Łabędzia

W dniu 09.10.2009r około godziny 14:45 patrol Straży Miejskiej otrzymał zgłoszenie o rannym łabędziu, który pływa po stawie przy ul. Warszawskiej. Osoba zgłaszająca, mieszkaniec ul. Warszawskiej, zauważył podczas spaceru rannego ptaka i od razu zatelefonował mając podejrzenie że łabędź może mieć uszkodzone skrzydło. Po przybyciu na miejsce strażnicy Roman Słopecki i Piotr Michalski do pomocy przy schwytaniu łabędzia poprosili Straż Pożarną dysponującą odpowiednim sprzętem w postaci łodzi. Strażakom po krótkiej gonitwie za rannym ptakiem wyciągnęli go z wody, na brzegu okazało się, że skrzydło ptaka jest poważnie złamane, a zwierze wymaga pomocy lekarza. Strażnicy Miejscy ustalili z lekarzem weterynarii Panem Leszkiem Gruntkowskim, że ptaka dostarczą do jego „Azylu dla zwierząt” w Słońsku gdzie już wiele dzikich zwierząt znalazło schronienie i pomoc. Według oceny lekarza łabędź odzyska siły i będzie zdrów jednakże złamanie skrzydła jest na tyle poważne że już nigdy nie będzie latał. Gdyby nie obywatelska postawa mieszkańca ul. Warszawskiej i szybkie działanie Straży Miejskiej oraz Pożarnej ptak z całą pewnością nie miał by szans na przeżycie. Nadciągająca zima i coraz niższe temperatury sprawią, że wiele zwierząt może potrzebować pomocy dlatego też Strażnicy apelują by nie pozostawać obojętnym na potrzeby dzikich zwierząt.
Fot. Straż Miejska

30-10-2009


„SPRZĄTAJMY PO SWOICH PUPILACH”

Straż Miejska od dnia 30.09.2009r. przeprowadzi na terenie Gorzowa Wlkp. działania informacyjno-porządkowe "Proszę posprzątaj po mnie". Są one adresowane do właścicieli psów i mają za zadanie zobligowanie ich do sprzątania odchodów po swoich pupilach. W ramach tych działań na terenie Gorzowa Wlkp. rozwieszone zostaną plakaty przypominające o tym obowiązku. Plakat został opracowany na podstawie pracy plastycznej ucznia Szkoły Podstawowej nr 6 przy ulicy Gwiaździstej. Ponadto członkowie Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami na terenach osiedlowych i parkach poprzez rozdawanie ulotek będą informować o konsekwencjach prawnych wynikających z nie usuwania odchodów psów z miejsc użytku publicznego.

Dalszym ciągiem działań będą spotkania strażników miejskich w wybranych gorzowskich przedszkolach, w czasie których opowiedzą dzieciom jak na co dzień dbać o swoje otoczenie nie zaśmiecając go, między innymi poprzez sprzątanie po swoich pieskach. Spotkania te zostaną przeprowadzone do końca bieżącego roku. Niezależnie od działań prewencyjnych właściciele nie sprzątający po swoich psach muszą liczyć się z konsekwencjami prawnymi swoich zachowań. Warto przypomnieć, że osoby takie dopuszczają się wykroczenia i narażają się na ukaranie mandatem karnym do 500 zł. lub grzywnę orzeczoną przez Sąd w wysokości do 5000 zł.
Fot. Straż Miejska

30-09-2009

STRAŻ MIEJSKA ZAPRASZA DO „MIASTECZKA ROWEROWEGO”.

Straż Miejska w każdy czwartek sierpnia (w godzinach od 16.00 do18.00) zaprasza dzieci i młodzież do „miasteczka rowerowego” w Parku Kopernika w Gorzowie Wlkp. Strażnicy miejscy zapoznają przybyłe osoby z zasadami bezpiecznej jazdy rowerem, będzie można również te zasady sprawdzić w trakcie praktycznej jazdy na przygotowanym torze rowerowym.
Na zakończenie każdego spotkania przeprowadzony zostanie mini-konkurs z przepisów ruchu drogowego w zakresie ruchu pieszych i rowerów. Uczestnicy konkursu otrzymają nagrody w postaci elementów odblaskowych poprawiających widoczność, a zarazem bezpieczeństwo na drodze.
Fot. Straż Miejska

Bezpieczne wakacje

W ramach programu prowadzonego przez Straż Miejską w czasie wakacji strażnicy będą prowadzić wzmożone działania w rejonie akwenów, jak również placów zabaw i boisk szkolnych, gdzie przebywa młodzież. Podczas patroli tychże miejsc strażnicy będą prowadzili pogadanki z dziećmi i młodzieżą. Pierwsze pogadanki i spotkania z młodzieżą już się odbyły. Jedno z takich spotkań miało miejsce 3 lipca 2009 roku na boisku szkolnym przy ulicy Gwiaździstej 14. Wzięło w nim udział 22 uczniów w wieku od 9 do 12 lat wraz z opiekunką, Anną Konczewską. Strażnicy poruszali tematy zagrożeń, jakie występują podczas wakacji oraz bezpiecznego spędzania wolnego czasu. Ponadto podczas spotkania omówiono prawa i obowiązki posiadaczy psów.
No zakończenie spotkania strażnicy wręczyli uczestnikom drobne upominki - kolorowanki z zabytkami Gorzowa.

Nie tylko kary

W związku z notorycznym powtarzaniem się przypadków zaśmiecania terenów w rejonie ul. Szczecińskiej, Złotego Smoka, Kołobrzeskiej i ulic przyległych, szczególnie po giełdzie samochodowo-towarowej i braku odpowiedniej współpracy podmiotów odpowiedzialnych za te rejony, z inicjatywy komendanta Straży Miejskiej i dyrektora OSIR-u, 06 maja 2009 roku odbyło się spotkanie mające na celu doprowadzenie do uporządkowania w/w terenu i bieżącego utrzymania na nim czystości. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Straży Miejskiej, Ośrodka Sportu i Rekreacji, Famabudu, oraz Moto-Gobexu. W trakcie rozmów poszczególni przedstawiciele stwierdzili, że jest to pierwsze spotkanie, które doprowadzi do wspólnego działania. Ustalono, że: - teren należący do firmy Gobex przy skrzyżowaniu ul. Szczecińskiej i Złotego Smoka będzie regularnie sprzątany, do czego zobowiązali się Piotr Moskalewicz i Mieczysław Sypko - Edward Drozd zobowiązał się do sprzątania terenów przyległych do ul. Złotego Smoka od wjazdu do firmy Moto-Gobex do zakładu TPV oraz terenów, na których znajdują się parkingi między ul. Szczecińską a Kołobrzeską i drogach przyległych do Kołobrzeskiej - przedstawiciele Famabudu i OSiR-u uzgodnili, że od 1 lipca 2009 roku na drodze dojazdowej do Famabudu od ul. Złotego Smoka nie będą wystawiane punkty handlowe, a wjazd w tę drogę nie będzie regulowany przez pracowników OSiR-u Natomiast Straż Miejska wspólnie z policją będzie co niedzielę pełniła służbę w celu wyeliminowania parkowania pojazdów na poboczach ul. Szczecińskiej, poprawy bezpieczeństwa na giełdzie oraz wywiązywania się podmiotów z obowiązku utrzymania czystości na wymienionych terenach. Monitoring terenów, który odbył się po spotkaniu i po niedzielnej giełdzie potwierdził, że przedstawiciele firm zobowiązanych do utrzymania porządku w swoich rejonach wywiązują się należycie ze zobowiązań. W każdą niedzielę patrole Straży Miejskiej zabezpieczały rejon giełdy, szczególnie ulicę Szczecińską i nie dopuszczały do parkowania na jej poboczach. Po upływie kilku tygodni od spotkania już widać wymierne efekty współpracy podmiotów, jak również pracy strażników miejskich i policji. Na ul. Szczecińskiej w czasie giełdy nie parkują obecnie pojazdy, teren jest wysprzątany i utrzymywany w należytej czystości. Znacznie poprawiła się estetyka w rejonie giełdy oraz bezpieczeństwo.

Wychowanie przez czytanie

W ramach kampanii „Cała Polska czyta dzieciom” prowadzonej przez Fundację ABCXXI zajmującej się wspieraniem zdrowia psychicznego, umysłowego i moralnego wśród dzieci i młodzieży w dniach od 1 do 7 czerwca 2009 roku odbył się VIII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom. Strażnicy Miejscy Małgorzata Mania i Andrzej Jasiński włączyli się w tę ogólnopolską inicjatywę uczestnicząc 2 czerwca w spotkaniu zorganizowanym w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej, w Filii nr 3 przy ulicy Bohaterów Westerplatte 10. W spotkaniu tym uczestniczyli najmłodsi uczniowie Szkoły Podstawowej o Profilu Artystycznym znajdującej się przy ulicy Cegielskiego 1. Czytanie bajek było przyjemnością i mamy nadzieję, że oprócz dobrej zabawy dzieci zapamiętały również pozytywne wartości ukryte w morałach. A gdyby coś umknęło uwadze dzieci, to nic straconego, gdyż Strażnicy Miejscy umówili się z kierownictwem biblioteki na kontynuację spotkań w placówce. W czasie spotkań dzieci zostaną zapoznane z zasadami bezpiecznego poruszania się po drogach i innymi zagadnieniami wpływającymi na porządek i bezpieczeństwo dzieci w mieście.

Odebrali nagrodę za czystość

W trakcie realizacji od 2008 roku autorskiego programu Straży Miejskiej pod tytułem „Sprzątaj po swoim psie” strażnicy Piotr Turek i Paweł Jurewicz we współpracy z wydziałem gospodarki komunalnej Urzędu Miasta organizowali happeningi i spotkania z młodzieżą szkolną, na których przypominali obowiązki właścicieli psów. W ramach programów „Sprzątaj po swoim psie” i „Mój czysty Gorzów” ogłoszono konkurs, którego głównymi organizatorami byli: wydział gospodarki komunalnej i Straż Miejska. Konkurs na najlepszy plakat dotyczący obowiązków właścicieli psów oraz dbania o czystość naszego miasta ogłoszono w szkołach podstawowych i gimnazjalnych na terenie Gorzowa. Chęć wzięcia w nim udziału zgłosiło wiele z nich, jednak największym zaangażowaniem i twórczą wizją wykazało się Gimnazjum nr 6 przy ulicy Gwiaździstej. Uczniowie klasy IV B za zajęcie pierwszego miejsca i szczególne zaangażowanie zostali nagrodzeni przez organizatorów konkursu kinem domowym, które zostało wręczone na uroczystym apelu w Gimnazjum nr 6 dnia 20 kwietnia. Wszystkie plakaty wykonane w ramach konkursu zostaną wykorzystane przez strażników i pracowników wydziału gospodarki komunalnej do propagowania właściwego obchodzenia się z psami i przypomnienia ich właścicielom o obowiązku sprzątania i dbania o czystość miasta.

Na straży dobrego parkowania

Od początku kwietnia strażnicy miejscy wrócili do niestosowanych od kilku lat w Gorzowie blokad na koła. Blokady zakładane są w sytuacjach drastycznego naruszania przepisów ruchu drogowego dotyczących parkowania pojazdów. Ma to na celu zmobilizować kierujących do większej rozwagi podczas pozostawiania pojazdów na ulicach naszego miasta. Blokady na koła mogą być przez strażników zakładane w warunkach, kiedy nie stworzy to zagrożenia życia i zdrowia ani nie spowoduje utrudnień w ruchu drogowym. Zgodnie z przepisami blokady zakładane mogą być na przednie koło pojazdu od strony kierowcy, na blokadzie widnieje informacja, gdzie należy się udać i z kim skontaktować w celu zdjęcia blokady. Ponadto na drzwiach od strony kierowcy i za wycieraczką przedniej szyby umieszczane są zawiadomienia informujące o popełnionym wykroczeniu i możliwości zgłoszenia się do strażników.

Walka z nielegalnymi wysypiskami

Działając aktywnie i zdecydowanie wobec śmieciarzy w ciągu kilku dni strażnicy miejscy ujawnili sprawców nielegalnego wyrzucania znacznych ilości śmieci w miejscach niedozwolonych. Pierwszy przypadek miał miejsce przy ulicy Fabrycznej przy garażach, gdzie osoba pozbyła się w nielegalny sposób części samochodowych. Sprawca jednak został ujawniony i zobligowany do uporządkowania zaśmieconego terenu. Kolejne dwa przypadki to ulica Marcinkowskiego. Już w ubiegłym roku strażnicy mieli tam do czynienia z tworzeniem się nielegalnego wysypiska śmieci. Rejon garaży przy pętli autobusowej to jedno z ulubionych miejsc podrzucania nieczystości przez mieszkańców Gorzowa i okolic. Dzięki licznym patrolom tego rejonu udało się ujawnić sprawców zaśmiecenia. W pierwszym przypadku osoba wyrzuciła opony, pozostałości po lodówkach oraz odpady komunalne. Sprawca został zobligowany do uporządkowania terenu, co też uczynił niezwłocznie. W drugim zaś były to odpady w postaci dokumentów, elementów plastikowych, odpadów roślinnych z ogrodu. Tu sprawca również został ujawniony i zobowiązany do uporządkowania terenu zaśmieconego. Wobec sprawców zastosowano grzywny w postaci mandatów karnych..
Przypominamy, że za usuwanie odpadów niezgodnie z Ustawą o Utrzymaniu Czystości i Porządku w Gminach oraz Uchwały nr LXVII/770/06 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. grozi grzywna w postaci mandatu karnego do 500 zł., a jeżeli sprawa zostanie skierowana do sądu – nawet do 5000 zł i obowiązek przywrócenia terenu do poprzedniego stanu.

Stop nietrzeźwym

W ramach prowadzonej przez Straż Miejską akcji ,,Stop nietrzeźwym!” w piątek, 20 marca, około godziny 18.40 patrol zatrzymał na gorącym uczynku mężczyznę (lat 59), będącego w stanie nietrzeźwości (1,72‰), który zakupił wódkę w jednym ze sklepów przy ul. Westerplatte. Zachowanie mężczyzny wskazywało, że jest on po spożyciu alkoholu, mimo to ekspedientka sprzedała mu alkohol. W myśl przepisów Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi zachowanie takie (sprzedaż wyrobów alkoholowych osobom nietrzeźwym) jest przestępstwem karanym sądownie grzywną. Wszystkie zebrane materiały i dane uzyskane przez strażników zostały przekazane policji, która będzie prowadziła postępowanie przeciw ekspedientce, która sprzedała alkohol. Wraz z nadejściem wiosny coraz częściej strażnicy miejscy ujawniają przypadki spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych, do tego nie wyznaczonych. Przypominamy, że spożywanie takowych trunków, zgodnie z Ustawą jest zabronione na ulicach, skwerach, parkach i innych miejscach objętych zakazem, a za wykroczenie to grozi mandat w kwocie 100 zł.

Ludzkie bestialstwo wobec psów

W dniach 4 i 5 marca 2009 roku strażnicy otrzymali dwa zgłoszenia o pozostawionych bez opieki psach, pozostających na uwięzi.
Pierwszy przypadek z 4 marca to zgłoszenie z ul. Śląskiej, gdzie pies przywiązany został łańcuchem do kratki ściekowej przy budynku. Po przecięciu łańcucha udało się uwolnić wycieńczonego psa i odwieźć go do schroniska. W toku czynności ustalono właściciela zwierzęcia. Materiały dotyczące zdarzenia oraz dane właściciela zostały przekazane policji. Sprawą zajmie prokuratura, gdyż czyn nosi znamiona przestępstwa dotyczącego znęcania się nad zwierzętami.
Przypadek z 5 marca dotyczył zgłoszenia o psie przywiązanym łańcuchem do krzewu na skwerze zieleni przy ul. Szwoleżerów. Po przybyciu na miejsce strażnicy wraz z pracownikiem firmy Ranczo uwolnili zwierzę i odwieźli do schroniska. Nadal trwają czynności mające na celu ustalenie właściciela pozostawionego psa.
Straż Miejska prosi o kontakt osobisty lub tel. 095-7355-728 osoby, które mogą udzielić informacji co do osoby, do której należy pozostawiony pies przypominający owczarka. Za wszelką okazaną pomoc z góry dziękujemy.
Fot. Straż Miejska

Sarna też potrzebuje pomocy

Na ulicy Kobylogórskiej w płocie utknęła mała sarna. Zgłoszenie Straż Miejska otrzymała od dyspozytora Miejskiego Zakładu Komunikacji. Strażnicy błyskawicznie udali się z interwencją.
- Niezwłocznie pojechałem tam wraz z koleżanką z patrolu Moniką Romanowską. Na miejscu zauważyliśmy jagnię uwięzione między szczeblami metalowego ogrodzenia, było wycieńczone i rozpaczliwie próbowało się wydostać. Kiedy się do niego zbliżyliśmy próbując się uwolnić strasznie wierzgało kopytkami i omal nas nie stratowało. Jednak po chwili mała sarenka się uspokoiła i można było jej pomóc – mówi Tomasz Ufir inspektor Straży Miejskiej w Gorzowie.
Akcja przebiegła sprawnie, choć była trudna do przeprowadzenia, by nie zrobić krzywdy uwięzionemu zwierzęciu, gdyż płot miał ostre metalowe zakończenia. Trwała ok. 30 minut. Szczęśliwy malec, kiedy tylko został uwolniony, w pośpiechu oddalił się na pobliskie pola. Płot, w którym utknęła sarna jest zakończony niebezpiecznymi, zaostrzonymi elementami które w myśli przepisów prawa nie powinny znajdować się poniżej 2 metrów. W związku z naruszeniem przepisów przez właściciela posesji zostanie on pociągnięty do odpowiedzialności za nieprzepisowe montowanie elementów niebezpiecznych na ogrodzeniu.
Fot. Straż Miejska

Strażnicy ostrzegają przed petardami

Okres przedświąteczny niesie ze sobą wiele zagrożeń, na przykład zakłócanie spokoju i porządku publicznego. Jednym z jego elementów jest strzelanie materiałami pirotechnicznymi. Straż Miejska podjęła działania edukacyjno-prewencyjne w szkołach podstawowych. Spotkania z młodzieżą mają na celu uświadomienie młodym ludziom zagrożeń, jakie mogą stwarzać materiały pirotechniczne dla najmłodszych.
10 i 11 grudnia strażnicy odwiedzili Szkołę Podstawową nr 21 przy ulicy Taczaka oraz nr 17 przy ulicy Warszawskiej i spotkali się z uczniami klas piątych i szóstych. Strażnicy zapoznali uczniów z zagrożeniami, na jakie narażają się użytkownicy petard. Wskazali na to, że samodzielne korzystanie z materiałów pirotechnicznych bez nadzoru osoby dorosłej może przyczyniać się do poważnych uszkodzeń ciała, a niekiedy i kalectwa. Takie przypadki zdarzały się ubiegłym roku. Strażnicy zapoznali z obowiązkami, jakie ciążą na osobach używających materiałów pirotechnicznych. Pouczyli, że można ich używać tylko 31 grudnia i 1 stycznia. Młodzież żywo reagowała na zagadnienia przestawione przez Straż Miejską. Najczęściej pytała o to, kto może strzelać petardami, czy można ich używać tylko w Sylwestra i Nowy Rok oraz jaką można ponieść karę, jeśli zostanie się przyłapanym przez policję lub straż. Strażnicy poinformowali młodzież także o tym, że sprzedaż petard może odbywać się tylko w sklepach mających zezwolenia, że sprzedaż osobom nieletnim jest przestępstwem oraz że używanie petard przez dzieci i młodzież jest zabronione. Na zakończenie spotkań strażnicy przekazali pedagogom ulotki, które zostaną wręczone rodzicom na wywiadówkach jeszcze przed świętami.
Tego typu akcja to kolejny projekt realizowany przez Straż Miejską w celu poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. (md)
Fot. Archiwum SM

Będą karać za petardy

Mimo że do Sylwestra jeszcze daleko, w Gorzowie już od kilku dni słychać hałas petard. Straż Miejska wraz z policją wzmagają działania kontrolujące sprzedawców materiałów pirotechnicznych, by towar nie trafiał do nieletnich. Zgodnie z zarządzeniem zarządu miasta Gorzowa materiałów pirotechnicznych można używać tylko 31 grudnia i 1 stycznia. Nieprzestrzeganie tego zakazu grozi ukaraniem mandatem karnym w wysokości do 500 zł lub - w przypadku skierowania wniosku do Sądu Grodzkiego - grzywną do 5 tys. zł. Natomiast sprzedaż materiałów pirotechnicznych nieletnim jest przestępstwem, za które grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat dwóch. Tymczasem w Gorzowie już od kilku dni słychać wystrzeliwane przez młodzież petardy. Wczoraj, 1 grudnia, patrol Straży Miejskiej, po obserwacji sklepu na osiedlu Staszica, w którym prowadzona jest sprzedaż wyrobów pirotechnicznych, ujawnił sprzedaż petard dwóm chłopcom. Mężczyzna sprzedał trzy opakowania wyrobów pirotechnicznych. Sprzedawca przyznał się oświadczając, że sprzedaż dzieciom i młodzieży jest najbardziej opłacalna, bo to najlepsi klienci w tym czasie. Chłopcy to uczniowie gorzowskich szkół podstawowych w wieku 12 i 13 lat. Ponieważ sprzedaż materiałów pirotechnicznym osobom niepełnoletnim jest przestępstwem, dlatego strażnicy zabezpieczyli zakupione przez nieletnich petardy i powiadomili policję, która przejęła sprawę. Strażnicy miejscy będą prowadzili działania w okolicy punktów handlowych z fajerwerkami, zwracając uwagę na osoby kupujące takie wyroby. Przeprowadzają również rozmowy ze sprzedawcami ostrzegając ich przed sprzedażą wyrobów pirotechnicznych nieletnim.

Ratują życie nie tylko słowami

Zbliża się okres zimowy, a co za tym idzie znaczny spadek temperatury i coraz częstsze przypadki zasłabnięć wśród osób bezdomnych. Straż Miejska prowadzi co roku w okresie zimowym akcję „Zima”, której założeniem jest niesienie pomocy głównie osobom bezdomnym. Działania polegają na sprawdzaniu miejsc, w których mogą przebywać te osoby, takich jak pustostany, klatki schodowe czy altanki na działkach. - Nie chcemy, by ktokolwiek zamarzł tej zimy - mówią funkcjonariusze Straży Miejskiej insp. Krzysztof Kołowrocki i apl. Michał Andrzejewski, którzy również biorą czynny udział w akcji. 27 listopada podczas kontroli klatek schodowych i pustostanów przy ul. Cichońskiego i Sportowej czterech bezdomnych znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i będących pod wpływem alkoholu odwieziono do Miejskiej Izby Wytrzeźwień. Na tym jednak rola strażników się nie skończyła. Zamiarem jest, by osoby takie umieszczać w ośrodkach pomocy i udzielać im wsparcia w wyjściu z nałogu alkoholowego. Dlatego też dwie osoby umieszczono na oddziale detoksykacji w szpitalu, gdzie dobrowolnie poddały się leczeniu. Pozostałych dwóch panów przewieziono do klubu abstynenta „24 godziny” przy ul. Łużyckiej gdzie dobrowolnie zgodzili się poddać terapii. - Chcemy, aby nasze działania pozwoliły choć części bezdomnych wyjść z nałogu i bezdomności - mówią strażnicy biorący udział w akcji.

Strażnicy uczą dzieci

20 listopada strażnicy miejscy Ilona Wawrzyniak i Piotr Michalski zawitali w Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Taczaka, gdzie odbyło się spotkanie z grupą uczniów klas 1-3. Przeprowadzili pogadankę i zajęcia edukacyjne na temat bezpiecznego obchodzenia się ze zwierzętami w ramach autorskiego programu prowadzonego przez Straż Miejską na terenie naszego miasta pod tytułem „Sprzątaj po swoim psie”. W zajęciach wzięli udział uczniowie wraz z pedagogiem szkolnym Teresą Głowacką. Strażnicy opowiadali, jak należy bezpiecznie wyprowadzać psy na spacer, mówili, gdzie wolno, a gdzie nie wolno wypuszczać swoich pupilów luzem oraz o konieczności sprzątania po zwierzętach. Przeprowadzone zostały zajęcia praktyczne dotyczące zachowania się wobec agresywnego psa, na których zademonstrowane zostały metody ochrony przed atakiem, miedzy innymi popularna technika zwana „żółwiem”. Po zakończeniu zajęć ich uczestnicy otrzymali drobne upominki za aktywność w postaci kolorowanek przedstawiających zabytki Gorzowa. Tego typu akcje to jeden z wielu projektów prowadzonych prze Straż Miejską w celu poprawy bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży na terenie całego miasta.

Gruz zamiast do utylizacji trafia do śmietników

11 listopada około godziny 18.00 z samochodu ciężarowego podrzucono duże ilości gruzu i odpadów budowlanych do altany śmietnikowej przy ul. Śląskiej w Gorzowie. Sprawą niezwłocznie zajęli się funkcjonariusze Straży Miejskiej, którzy podjęli czynności wyjaśniające. Insp. Ryszard Drzażdżewski wraz z adeptką Straży Miejskiej Moniką Romanowską po wnikliwym zebraniu materiałów i ich analizie odszukali sprawcę, który dopuścił się tego czynu. Za wykroczenie, polegające na przemieszczaniu odpadów z jednej nieruchomości do drugiej tj. z art. 10. ust 2 Ustawy o Utrzymaniu Czystości i Porządku w Gminach oraz Uchwały Rady Miasta nr 770/LXVII/2006, sprawcę ukarano grzywną w postaci mandatu karnego w kwocie 200 złotych i nakazano uporządkowanie zanieczyszczonego terenu, co też uczynił.

Gorzów Wlkp. dn. 24.11.2008

W dniu 24.11.2008r Strażnicy Miejscy insp. Władysław Sołtys oraz insp. Ryszard Winkiel podjęli interwencję zgłoszoną przez n/n kobietę, dotyczące konia, który wpadł do rowu i nie może się z niego wydostać na ul. Śląskiej w Gorzowie Wlkp.. Po przybyciu na miejsce zastali klacz wraz ze źrebięciem. Klacz najprawdopodobniej w godzinach nocnych utknęła w rowie i nie mogła się z niego wydostać. U jej boku stał źrebak, który był wygłodniały. Strażnicy własnoręcznie pomogli wydostać się klaczy z rowu i odprowadzili ją do pasącego się niedaleko stada. Źrebak niezwłocznie po wydostaniu jego matki został otoczony przez nią opieką i nakarmiony.

Strażnicy u sprzedawców papierosów

Gorzowska Straż Miejska bierze w udział w ogólnopolskiej akcji ,,Dzień bez papierosa”. Wspólnie z policją funkcjonariusze odwiedzają sklepy z papierosami, by przypomnieć sprzedawcom ich obowiązki.
Akcja ,,Dzień bez papierosa” przeprowadzana jest dziś, 11 września w całej Polsce. Przyłączył się do niej gorzowski magistrat, Straż Miejska i policja. – - Strażnicy odwiedzają punkty sprzedaży wyrobów tytoniowych, rozdają ulotki informacyjne, przypominają sprzedawcom ich obowiązki względem nieletnich oraz informują o konsekwencjach, jakie im grożą za sprzedaż papierosów nieletnim – mówi Czesław Matuszak, komendant Straży Miejskiej w Gorzowie. Za sprzedaż papierosów osobom poniżej 18. roku życia może być skierowany wniosek do sądu lub przyznany mandat w wysokości od 100 zł wzwyż. Jak mówi komendant SM, kontrolne patrole strażników pojawią się głównie w punktach sprzedaży papierosów położonych w pobliżu szkół.
(md)

Strażnicy znaleźli narkotyki

22 lipca około godziny 16.00 na terenie tzw. Dolinek za kinem Kopernik strażnicy miejscy podczas służby zauważyli pięć dziwnie zachowujących się osób. Na widok funkcjonariuszy trzy z nich zaczęły uciekać. Strażnicy zdołali ująć dwóch mężczyzn w wieku około 20 lat. Podczas legitymowania strażnicy znaleźli narkotyki. Wezwano patrol policji, który zbadał mężczyzn pod kątem zawartości w organizmie środków niedozwolonych. Wynik badania świadczył o tym, iż znajdowali się oni pod wpływem narkotyków.

Bezpiecznie na rowerze

Dyżury w ramach akcji Straży Miejskiej wprowadzają strażnicy w miasteczku rowerowym parku Kopernika. Funkcjonariusze będą tam obecni w lipcu we wszystkie środy i piątki. Akcja ,,Bezpiecznie rowerem” trwa od maja br. Najważniejsze jej cele to przybliżenie rowerzystom zasad ruchu drogowego, propagowanie bezpiecznej jazdy i przestrzegania przepisów. Strażnicy wspólnie z policjantami kontrolowali rowerzystów, by m.in. ukarać tych, którzy nie przestrzegali zasad ruchu drogowego i wyeliminować z ruchu nietrzeźwych. Na tym także skupiamy się podczas wakacji – mówi insp. Krzysztof Kołowrocki, koordynator akcji. Straż Miejska wprowadziła ponadto specjalne dyżury w parku Kopernika. W lipcu funkcjonariusze na rowerach będą pojawiali się w parku w każdy piątek i środę w godzinach 16.00-18.00. – Strażnicy będą demonstrowali właściwe wyposażenie roweru, przypomną zasady ruchu drogowego obowiązujące rowerzystów, będą uczyli dzieci i młodzież, jak prawidłowo należy poruszać się na rowerze. Będziemy także odpowiadali na pytania dzieci – zapewnia K. Kołowrocki.
(md) Fot. Archiwum Straży Miejskiej

Strażnicy dzieciom

Od początku wakacji strażnicy miejscy sprawdzają gorzowskie place zabaw. Oprócz kontroli stanu technicznego, Straż zwraca uwagę na to, czy - zamiast dzieci – nie przebywają tam pijący alkohol i pozbawione opieki psy. Od pierwszego dnia wakacji Straż Miejska rozpoczęła akcję, podczas której sprawdza przede wszystkim, w jakim stanie technicznym znajdują się wszystkie place zabaw w mieście. Po miesiącu trwania kontroli wiadomo, że ich ogólny stan jest dobry. – Jeżeli znajdujemy uszkodzenia, zgłaszamy je do danej spółdzielni mieszkaniowej, na terenie której znajduje się plac zabaw – mówi Ryszard Winkiel, koordynator akcji. Polega ona także na tym, aby strzec bezpieczeństwa dzieci – strażnicy sprawdzają, czy na placach nie ma bezpańskich lub pozbawionych opieki psów. Place zabaw to latem miejsce spotkań młodzieży i pijących alkohol – również pod tym względem dzieci mogą liczyć na pomoc strażników. Nadzór Straży i przyznawane mandaty powodują, że place zabaw coraz bardziej służą najmłodszym. Pod koniec lipca Straż Miejska planuje przygotowanie wstępnego raportu z prowadzonej akcji. Jej pełne wyniki znane będą pod koniec wakacji.
(md) Fot. Archiwum Straży Miejskiej

Pokaż klasę, posprzątaj po pupilu

Zestawy higieniczne dla zwierząt z takim napisem trafiiły do gorzowian. Rozpoczęła się wspólna akcja Straży Miejskiej i wydziału gospodarki komunalnej Urzędu Miasta roznoszenia wśród właścicieli czworonogów papierowych zestawów. Program ,,Sprzątaj po swoim psie” będzie realizowany do końca roku. Akcję rozpoczęło spotkanie strażników miejskich w przedszkolu nr 12 przy ul. Sportowej. Pogadanka u 6-latków miała uświadomić dzieciom, że posiadanie psa to nie tylko przyjemność i zabawa, ale także obowiązki, a jednym z ważniejszych jest sprzątanie po pupilu. - Dzieci otrzymały zestawy do sprzątania – torebki i łopatki. Uczyły się, jak należy się nimi posługiwać. Były zadowolone z takiej lekcji, bo chcą mieć czyste trawniki – mówi młodszy strażnik Piotr Turek, koordynator akcji. Zdaniem P. Turka, Straż Miejska przez dzieci chce dotrzeć do dorosłych, by zwiększyć poziom świadomości wynikającej z faktu posiadania psa. Tysiąc ekologicznych papierowych torebek i łopatek straż otrzymała od wydziału gospodarki komunalnej Urzędu Miasta. Strażnicy będą je rozdawali właścicielom psów na terenie całego miasta. Kolejny tysiąc torebek kupiła Spółdzielnia Mieszkaniowa Staszica, by przy pomocy strażników rozdać je wśród mieszkańców spółdzielni. Do wakacji straż zorganizuje jeszcze happening – już w przyszłym tygodniu młodzież z Gimnazjum nr 6 wraz z Gorzusiem będzie zachęcała do sprzątania po psach w kolorowym marszu. Po wakacyjnej przerwie współpraca z młodzieżą ruszy znów we wrześniu i potrwa przynajmniej do końca roku. W lipcu i sierpniu strażnicy będą jednak rozdawali torebki w ramach codziennej służby. Jak mówi P. Turek, pomysłodawca akcji, do Gorzowa trafiła wystarczająca ilość torebek. Wcześniej straż przeprowadziła już akcję rozdawania foliowych woreczków. Wszystko po to, aby Gorzów był czystszy i przyjazny. Podczas codziennej pracy strażnicy zachęcają właścicieli czworonogów, by po nich sprzątali. - Gdy pierwszy raz przyłapiemy kogoś na gorącym uczynku, zawsze zachęcamy do sprzątania, pouczamy. Ale już za drugim razem nakładamy mandat – mówi koordynator akcji.
(md) Fot. Archiwum Straży Miejskiej