Konsultacje społeczne Drukuj
środa, 21 marca 2012 07:39
Konsultacje społeczne Projektu „Strategii Zrównoważonego Rozwoju dla Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2010 - 2020" wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko Projektu Strategii Zrównoważonego Rozwoju dla Miasta Gorzowa Wlkp.
na lata 2010 - 2020".

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

udostępnia do konsultacji społecznych Projekt „Strategii Zrównoważonego Rozwoju dla Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2010 - 2020" wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko Projektu Strategii Zrównoważonego Rozwoju dla Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2010 - 2020"

w terminie od dnia 19 października do dnia 10 listopada 2009 roku

Prace nad nowelizacją projektu Strategii rozpoczęły się w dniu 22 sierpnia 2008r. podjęciem przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. T. Jędrzejczaka Zarządzenia nr 153/W/II/2008 (zmienionego Zarządzeniem nr 180/W/II/2008 z dnia 17 grudnia 2008r.) w sprawie powołania Zespołu Roboczego do spraw Strategii rozwoju miasta. Przewodniczącą zespołu mianowana została Pani Urszula Stolarska Z-ca Prezydenta Miasta.

Prace nad nowelizacją Strategii zorganizowane były w ramach czterech Podzespołów Problemowych ds.: Oświaty i Nauki, Polityki prospołecznej, Ładu przestrzennego oraz Ochrony Środowiska. W skład ww. zespołów oprócz pracowników Urzędu Miasta weszli także Radni Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

Następnie, po wstępnym ustaleniu nowych zapisów, w dniach 07 i 08 kwietnia 2009r., w gmachu Urzędu Miasta, zorganizowano pierwsze konsultacje społeczne połączone z dyskusją nad rozwojem Miasta, na które zaproszono przedstawicieli wielu środowisk społecznych w Gorzowie Wlkp., w tym m.in. naukowców, działaczy gospodarczych, ludzi kultury oraz organizacji społecznych.

W związku z zakończeniem prac nad sformułowaniem tekstu nowelizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta, w terminie od dnia 01 czerwca do dnia 15 czerwca 2009 roku, prowadzone były drugie konsultacje społeczne niniejszego dokumentu. Prowadzone były poprzez stronę internetową Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. (www.gorzow.pl) oraz poprzez udostępnienie dokumentu w siedzibie Wydziału Rozwoju i Promocji Miasta Gorzowa Wlkp.
Ponadto zainteresowane osoby zaproszono na spotkania poświęconych dyskusji nt. Strategii. Informacje o udostępnieniu dokumentu do wglądu ukazały się w prasie i radiu o zasięgu lokalnym.

Kolejnym etapem prac nad nowelizacją Strategii jest postępowanie w sprawie Oceny oddziaływania na środowisko ww. dokumentu.
Zgodnie z art. 47 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. sporządził „Prognozę oddziaływania na środowisko Projektu Strategii Zrównoważonego Rozwoju dla Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2010 - 2020".

Zgodnie z ww. ustawą projekt dokumentu wraz z Prognozą wymaga udziału społeczeństwa po podaniu do publicznej wiadomości.

Uwagi i wnioski w sprawie jw. można składać drogą e-mailową wypełniając kwestionariusz, na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub osobiście w Wydziale Rozwoju i Promocji Miasta przy ul. Drzymały 44-45 pok. 28, II p. w godzinach pracy urzędu, w terminie od dnia 19 października do dnia 10 listopada 2009 roku.
Również w siedzibie wydziału na miejscu istnieje możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.
Nadesłane po wyznaczonym terminie formularze nie będą brane pod uwagę.
Wpisany przez Kulczynski   
Poprawiony: środa, 21 marca 2012 07:44
 

Uwaga, www.gorzow.pl/przystan korzysta z plików cookie, aby dowiedzieć się więcej na ich temat oraz poznać sposoby zarządzania nimi wejdź na stronę Opcje prywatności.

Akceptuję wszystkie pliki cookie z www.gorzow.pl