Gorzów Przystań
Dziś jest: 24 Września 2020        Imieniny: Dora, Gerard, Teodor
template_cień


mt_ignore:
mt_ignore:
Ochrona środowiska kulturowego PDF Drukuj Email
czwartek, 19 stycznia 2012 11:12

2.1 Ochrona dóbr kultury
Analiza środowiska kulturowego przeprowadzona w „Studium uwarunkowań oceny dóbr kultury w mieście Gorzowie Wlkp.” wyraźnie wskazuje zarówno chronologiczne i charakterystyczne dla poszczególnych obszarów historycznych, kształtowanie przestrzeni i form zabudowy miasta na pozycji niewątpliwie regionalnej, a w wielu przypadkach ponadregionalnej.

 

W ewidencji konserwatorskiej w roku 1998 znajdowało się 1072 obiekty skatalogowane w formie tzw. „kart adresowych” Część z tych obiektów posiada dodatkowe dokumentacje takie jak: ewidencyjne karty architektury (białe karty), katalogi, programy prac konserwatorskich, dokumentacje dendrologiczne. W mieście znajdują się 44 obiekty wpisane do rejestru zabytków decyzją administracyjną oraz zlokalizowanych jest 145 stanowisk archeologicznych. Generalnie należy uznać iż stan obiektów objętych ochroną konserwatorską nie jest w pełni zadowalający, wymaga stałego nadzoru i w miarę możliwości intensywnych badań, opracowań konserwatorskich i renowacji.
Prowadzenie badań konserwatorskich i pogłębianie wiedzy o przeszłości a także powszechne jej udostępnianie jest miarą stosunku współczesnych mieszkańców miasta do wielokulturowego dziedzictwa jak również stanowi element rozwoju tolerancji, demokracji, poczucia odpowiedzialności, poszanowania regionalnego dziedzictwa kulturowego i otwarcia na wartości kultur Europy i świata.


2.2 Renowacja zabudowy miejskiej
Analiza potencjału funkcjonalno - kulturowego i stanu technicznego przyjętego obszaru (uchwała Nr XXX/185/96 Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp. z dnia 7 lutego 1996r. w sprawie przystąpienia do opracowania programu renowacji i modernizacji śródmiejskiej historycznej zabudowy Gorzowa Wlkp. dzielnicy Nowe Miasto oraz określenia obszaru terytorialnego rewaloryzacji) wskazuje , że priorytetowym kierunkiem działań jest możliwie najszybsze odwrócenie fizycznej i społecznej degradacji obszaru poprzez poddanie go kompleksowej i w miarę możliwości intensywnej renowacji.
Warto przy tym podkreślić, iż doświadczenia innych miast pokazują niezbicie jak duży jest efekt ożywienia ekonomicznego postępującego w ślad za renowacją.

 

Z dotychczasowych analiz i doświadczeń innych miast - Szczecin, Łódź, Kraków oraz krajów zachodnich wynika, iż należałoby ograniczyć nieskoordynowaną sprzedaż lokali użytkowych oraz mieszkalnych (za znacznie obniżoną cenę) w budynkach wymagających kapitalnych remontów. Budynki te winny znaleźć się jak najszybciej w programach renowacyjnych, a mieszkania w nich uzyskane - po renowacji mogą zostać sprzedane po znacznie wyższej cenie, co w długofalowym działaniu obniżać będzie koszty ponoszone przez budżet miasta na renowację. Rozproszenie własności lokali w budynkach utrudni, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić sprawne przeprowadzenie ich remontów.

Przygotowanie i rozpoczęcie renowacji jako przedsięwzięcia logistycznego i finansowego będzie próbą udzielenia odpowiedzi na pytanie (w świetle aktualnych możliwości i planowanych rozwiązań ustawowych) „jak zorganizować wieloletnie procesy renowacji, by możliwym było w przeciągu 20-25 lat jej całkowite zakończenie".

Wpisany przez Kulczynski   
 
AddThis Social Bookmark Button

Komunikaty

Komunikat Słowianki o zamknięciu basenów
poniedziałek, 14 grudnia 2015
Porozmawiaj z notariuszem o…...
wtorek, 17 listopada 2015
Unieważnienie konkursu
piątek, 28 sierpnia 2015
Komisje Rady Miasta
czwartek, 16 lipca 2015
PWiK informuje
czwartek, 02 kwietnia 2015
Więcej komunikatów...

Zwyczajni nadzwyczajni

O sztuce patrzenia z Krzysztofem Grygielem
Dziś zdjęcia robimy wszyscy, w ilościach niemal hurtowych. Nie czując się ograniczeni długością kliszy, fotografujemy seriami...
O czystej robocie z Januszem Gładyszem

Produkuje i naprawia torby, walizki i różne wyroby skórzane. Od 1976 roku ma swój zakład przy ul. Jagiełły 5, do którego...

Więcej artykułów…

Czy wiesz...

jak nauczyć psa mnożyć do 30?

Ci, którzy szukają odpowiedzi na to pytanie mogą poczuć się rozczarowani. Jedyną osobą, która wiedziała jak to zrobić był,...

co robi Kucharz na wodzie?

Odpowiedź na to pytanie powinna być dla gorzowian prosta i oczywista... Bo Kucharz wiosłuje!
Kucharz czyli Tomasz Kucharski...

Więcej artykułów…

Uwaga, www.gorzow.pl/przystan korzysta z plików cookie, aby dowiedzieć się więcej na ich temat oraz poznać sposoby zarządzania nimi wejdź na stronę Opcje prywatności.

Akceptuję wszystkie pliki cookie z www.gorzow.pl