Strategia mieszkalnictwa Drukuj
niedziela, 06 listopada 2011 11:11

Wiele osób nie może skorzystać z jednego z podstawowych praw człowieka, jakim jest prawo do mieszkania. Jest to wynikiem między innymi:

  • braku możliwości finansowych,
  • braku społecznie akceptowanych i skutecznie wdrażanych zasad szeroko rozumianej polityki mieszkaniowej,
  • złego stanu technicznego istniejących zasobów mieszkaniowych, wymagających remontów i modernizacji.

Prowadzenie racjonalnej polityki mieszkaniowej wymaga od władz, zarówno centralnych jak i samorządowych, zaangażowania w inicjowanie i prowadzenie wielu zorganizowanych przedsięwzięć, często bardzo trudnych
i skomplikowanych. Ze względu na wagę tego problemu, zgodnie z zapisem wynikającym z wcześniej przyjętej "Strategii zrównoważonego rozwoju miasta Gorzowa Wielkopolskiego - Gorzów Wlkp. 2000+" podjęte zostały prace  nad „Strategią mieszkalnictwa Gorzowa Wielkopolskiego – Gorzów Wlkp 2001+”.
Strategia powyższa jest dokumentem o charakterze sektorowym i zawiera  szczegółową część analityczną oraz kierunki przyszłej polityki mieszkaniowej, zawarte w celach głównych.
Analiza popytu efektywnego na produkty mieszkaniowe w Gorzowie Wielkopolskim opracowana została przez firmę URBECON, działającą na zlecenie LGPP (Partnerstwo dla Samorządu Terytorialnego), na podstawie przeprowadzonych szczegółowych badań ankietowych wśród podmiotów i instytucji związanych z mieszkalnictwem oraz mieszkańców naszego miasta. W oparciu o wyniki analiz zebranego materiału zaproponowane zostały cztery cele główne, ukierunkowane na:

  • dostępność finansową mieszkań,
  • poprawę warunków mieszkaniowych,
  • podaż mieszkań,
  • reformę sektora mieszkaniowego.

Wymienionym celom głównym podporządkowane zostały cele operacyjne, opracowane przez Zespół Redakcyjny, w których zawarte są szczegółowe przedsięwzięcia, zakładane efekty, podmioty uczestniczące i źródła finansowania.
Prawidłowo realizowana polityka, wynikająca z niniejszego dokumentu powinna zapewnić stały przyrost mieszkań i stworzyć potencjalne możliwości poprawy dostępności i warunków mieszkaniowych dla wszystkich grup społecznych.

Wpisany przez Kulczynski   
Poprawiony: wtorek, 12 sierpnia 2014 13:22
 

Uwaga, www.gorzow.pl/przystan korzysta z plików cookie, aby dowiedzieć się więcej na ich temat oraz poznać sposoby zarządzania nimi wejdź na stronę Opcje prywatności.

Akceptuję wszystkie pliki cookie z www.gorzow.pl