Gorzów Przystań
Dziś jest: 12 Kwietnia 2021        Imieniny: Juliusz, Zenon, Wiktor
template_cień


mt_ignore:
mt_ignore:
Planowanie miejskich obszarów funkcjonalnych PDF Drukuj Email
Informacja z dnia 2.11.2015r.

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp.” – wersja z dnia 14 października 2015r.

Niniejszy dokument, przyjęty przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp., po wcześniejszym zaopiniowaniu przez Wójtów Gmin: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa i Santok, jest wersją, będącą w ostatniej już fazie konsultacji z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju w ramach oceny ustawowej.

Strategi ZIT MOF
Informacja z dnia 16.06.2015r.

O G Ł O S Z E N I E


Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.
w sprawie przyjęcia dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.) 

zawiadamiam


o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa, tj.: ”Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp.”. Jednocześnie informuję, że z treścią ww. dokumentu wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 oraz z podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ww. ustawy można zapoznać się poniżej, w załączonych dokumentach oraz w siedzibie Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. w Wydziale Strategii Miasta przy ul. Kombatantów 34, XI piętro, pok. 1125 w godzinach pracy Urzędu. 

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.
Jacek WójcickiZałączniki:

1.    Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp.
2.    Podsumowanie
3.    Uzasadnienie
Informacja z dnia 22.04.2015r.

O G Ł O S Z E N I E

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. informuje o możliwości zapoznania się
z projektem „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.


Zgodnie z art. 39 oraz 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 1235 ze zmianami)

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

informuje o możliwości zapoznania się z projektem „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Z treścią ww. dokumentów można zapoznać się w dniach od 22 kwietnia do 15 maja 2015r. w siedzibie Wydziału Strategii Miasta Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., przy ul. Kombatantów 34, XI piętro, pokój 1125, w godzinach pracy Urzędu (od 7.30 do 15.15, wtorek od 7.30 do 16.30).

Ww. dokumenty wraz z formularzem uwag załączone są także poniżej treści ogłoszenia.

Uwagi i wnioski w sprawie j.w. należy składać w jeden z poniższych sposobów:

- pisemnie na adres: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp., Wydział Strategii Miasta , ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp.,
- ustnie do protokołu w siedzibie Wydziału Strategii Miasta,
- wypełniając formularz uwag i wniosków drogą elektroniczną i wysyłając go na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp., reprezentujący Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego, w skład którego wchodzą: Miasto Gorzów Wlkp. oraz Gminy: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa i Santok.

Nadesłane po wyznaczonym terminie uwagi nie będą rozpatrywane.

Załączniki:

Projekt Strategii ZIT MOF GW
Prognoza ooś
Formularz uwag
„Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego” – wersja po konsultacjach społecznych, uwagach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego i Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz przed strategiczną oceną oddziaływania na środowisko.

Poniżej prezentujemy projekt „Strategii ZIT MOF GW”. Będzie on w najbliższym czasie zmodyfikowany w związku z koniecznością uwzględnienia:
1. Zmian w Regionalnym Programie Operacyjnym „Lubuskie 2020” po zakończonych negocjacjach z Komisją Europejską.
2. Uwagami zewnętrznego eksperta Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.
3. Aktualizacją zamierzeń inwestycyjnych Miasta Gorzowa Wlkp. i Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp.
Projekt Strategii ZIT MOF GW


O G Ł O S Z E N I E

Miasto Gorzów Wielkopolski informuje o zakończeniu projektu „Promocja zintegrowanego podejścia w polityce rozwoju poprzez budowę Strategii Rozwoju Miejskiego oraz Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego”, który był realizowany wspólnie z Gminami: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa i Santok. Projekt uzyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych”, ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (obecnie Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju).
W ramach projektu opracowano dokumenty niezbędne do aplikowania o środki finansowe w nowej perspektywie Unii Europejskiej 2014-2020.
Okres realizacji projektu: 1.07.2013r. – 31.12.2014r.

Informacja z dnia 19.11.2014r.

O G Ł O S Z E N I E
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.
w sprawie przyjęcia dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.)

zawiadamiam


o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa, tj.: ”Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego”. Jednocześnie informuję, że z treścią ww. dokumentu wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 oraz z podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ww. ustawy można zapoznać się poniżej, w załączonych dokumentach oraz w siedzibie Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. w Wydziale Rozwoju Miasta i Aglomeracji przy ul. Kombatantów 34(budynek Watral), XI piętro, pok. 1125 w godzinach pracy Urzędu.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.
Tadeusz Jędrzejczak

Załączniki:
 1. Podsumowanie
 2. Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego
 3. Uzasadnienie
 4. Załącznik nr 1Informacja z dnia 23.10.2014r.

Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego została przyjęta

20 października 2014r. podczas posiedzenia Komitetu Sterującego ZIT, w skład którego wchodzą Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. oraz wójtowie: Bogdańca, Deszczna, Kłodawy i Santoka, została jednomyślnie przyjęta Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego.

Miasto Gorzów Wlkp. wraz z ww. gminami stanowiącymi obszar najsilniejszych wzajemnych powiązań, tworzą Miejski Obszar Funkcjonalny Gorzowa. Dzięki przyjętej, wspólnie wypracowanej strategii rozwoju, wyznaczone zostały ogólne kierunki rozwoju MOF GW oraz sposób osiągania wyznaczonych w dokumencie celów.

Z zapisami przyjętej strategii można zapoznać się poniżej.

Załącznik:
 1. Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa WielkopolskiegoInformacja z dnia 25.08.2014r.

O G Ł O S Z E N I E

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. informuje o możliwości zapoznania się
z projektem „Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.


Zgodnie z art. 39 oraz 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 1235 ze zmianami)

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.
informuje o możliwości zapoznania się z projektem „Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Z treścią ww. dokumentów oraz z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. i Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. można zapoznać się w dniach od 25 sierpnia do 15 września 2014r. w siedzibie Wydziału Rozwoju Miasta i Aglomeracji Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., przy ul. Kombatantów 34, XI piętro, pokój 1125, w godzinach pracy Urzędu.

Ww. dokumenty wraz z formularzem uwag załączone są także poniżej treści ogłoszenia.

Uwagi i wnioski w sprawie j.w. należy składać w jeden z poniższych sposobów:

- pisemnie na adres: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp., Wydział Rozwoju Miasta i Aglomeracji, ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp.,
- ustnie do protokołu w siedzibie Wydziału Rozwoju Miasta i Aglomeracji,
- wypełniając formularz uwag i wniosków drogą elektroniczną i wysyłając go na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Komitet Sterujący Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego, w skład którego wchodzi Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. oraz Wójtowie Gmin: Bogdańca, Deszczna, Kłodawy i Santoka.

Nadesłane po wyznaczonym terminie uwagi nie będą rozpatrywane.

Załączniki:
 1. Projekt Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego.
 2. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego.
 3. Formularz uwag.
 4. Pozytywna opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.
 5. Pozytywna opinia Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego  w Gorzowie Wlkp.Informacja z dnia 04.08.2014 r.

Wyniki procedury zamówienia publicznego
Informujemy, że w procedurze zamówienia publicznego dotyczącego wykonania „Lokalnego Planu Rewitalizacji Miasta Gorzowa Wlkp.” wyłoniono następującego wykonawcę: Grupa Ergo Sp. z o.o. z Wrocławia.
W procedurze zamówienia publicznego dotyczącego wykonania „Wstępnego Studium Wykonalności Parku Naukowo-Przemysłowego (Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego)” wyłoniono następującego wykonawcę: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER z Cieszyna.


Informacja z dnia 22.07.2014 r.

Informacja dot.
 Zapytania ofertowego z dnia 7 lipca 2014r., znak WRA.042.2.49.2013.MM w sprawie sporządzenia „Lokalnego Planu Rewitalizacji Miasta Gorzowa Wlkp.”

Wzwiązku z pytaniem dotyczącym referencji  informujemy, iż  Zamawiający uzna również protokoły zdawczo-odbiorcze (potwierdzające wykonanie zamówiena zgodnie z umową) jako referencje o należytym wykonaniu zleceń.


Informacja z dnia 10.07.2014r.


Zmiana treści Zapytania ofertowego
z dnia 7 lipca 2014r., znak WRA.042.2.49.2013.MM
w sprawie sporządzenia „Lokalnego Planu Rewitalizacji Miasta Gorzowa Wlkp.”1.    Zmienia się okres, w jakim oferent musi wykazać się swoim doświadczeniem w sporządzaniu: Lokalnych Planów Rewitalizacji, Strategii Rozwoju Gmin, Prognoz ooś w następujący sposób:

z

Oceniając doświadczenie oferenta, będziemy brali pod uwagę: 
 • liczbę sporządzonych Lokalnych Planów Rewitalizacji,
 • liczbę sporządzonych Strategii Rozwoju Gmin,
 • liczbę sporządzonych Prognoz ooś

w okresie ostatnich trzech lat (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie).

na

Oceniając doświadczenie oferenta, będziemy brali pod uwagę: 
 • liczbę sporządzonych Lokalnych Planów Rewitalizacji,
 • liczbę sporządzonych Strategii Rozwoju Gmin,
 • liczbę sporządzonych Prognoz ooś
w okresie od  2007 roku do terminu składania ofert (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie).

2.     Nie zmienia się terminu przesyłania ofert, który ustalono na 25 lipca 2014r., do godz. 15.15

Pozostała treść zamówienia pozostaje bez zmian. W załączeniu Zapytanie ofertowe po zmianach.

Zmiana tresci zapytania ofertowego lpr

Zmiana treści Zapytania ofertowego
z dnia 7 lipca 2014r., znak WRA.042.2.50.2013.MM
w sprawie sporządzenia Wstępnego Studium Wykonalności Parku Naukowo-Przemysłowego (Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego)
1.    Zmienia się okres, w jakim oferent musi wykazać się swoim doświadczeniem w sporządzaniu: Lokalnych Planów Rewitalizacji, Strategii Rozwoju Gmin, Prognoz ooś w następujący sposób:

z

Oceniając doświadczenie oferenta, będziemy brali pod uwagę liczbę sporządzonych studium wykonalności Parków Naukowo-Przemysłowych lub Naukowo-Technologicznych, Inkubatorów Przedsiębiorczości, Centrów Transferu Technologii w okresie ostatnich trzech lat (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie).

na

Oceniając doświadczenie oferenta, będziemy brali pod uwagę liczbę sporządzonych studium wykonalności Parków Naukowo-Przemysłowych lub Naukowo-Technologicznych, Inkubatorów Przedsiębiorczości, Centrów Transferu Technologii w okresie od 2007r. do terminu składania ofert (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie).

2.     Nie zmienia się terminu przesyłania ofert, który ustalono na 25 lipca 2014r., do godz. 15.15

Pozostała treść zamówienia pozostaje bez zmian. W załączeniu Zapytanie ofertowe po zmianach.


Zmiana tresci zapytania ofertowego PNP GOT
Informacja z dnia 07.07.2014r.
Dwa Zapytania ofertowe

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie następujących dokumentów:

 

 1. Lokalnego Planu Rewitalizacji Miasta Gorzowa Wlkp. ,
 2. Wstępnego Studium Wykonalności Parku Naukowo-Przemysłowego (Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego).
Na Państwa odpowiedzi, które należy wysłać na adres:

Wydział Rozwoju Miasta i Aglomeracji
Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wlkp.

czekamy do 25 lipca 2014r., do godz. 15.15.

Szczegóły znajdują się w poniższych załącznikach:

 Załączniki
 1. Lokalny Plan Rewitalizacji Miasta Gorzowa Wlkp.
 2. Wstępne Studium Wykonalności Parku Naukowo-Przemysłowego (Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego)

Wydział Rozwoju Miasta i Aglomeracji
Informacja z dnia 20.05.2014r.

Wyniki konsultacji społecznych
Poniżej zamieszczone zostały wyniki konsultacji społecznych projektów dokumentów „Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego” oraz „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego”, które odbyły się w dniach od 6 do 20 marca 2014r. i obejmowały miasto Gorzów Wlkp. oraz gminy: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa i Santok.

Obecnie trwa procedura uzgodnień treści obydwu dokumentów z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego oraz Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju.

 1. Uwagi do Strategii MOF GW
 2. Uwagi do Strategii ZIT MOF GWInformacja z dnia 06.03.2014r. 

Konsultacje społeczne strategii obszaru funkcjonalnego Gorzowa Wlkp.

Od 6 do 20  marca 2014r. potrwają konsultacje społeczne dwóch projektów strategii: „Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego” oraz „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych”. 

Posiadanie tych dokumentów umożliwi miastu Gorzów Wlkp. oraz gminom Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa i Santok, które stanowią jego obszar funkcjonalny, ubieganie się o środki w przyszłej perspektywie finansowej Unii Europejskiej przeznaczone na politykę miejską. Taka możliwość będzie dzięki Zintegrowanym Inwestycjom Terytorialnym, czyli nowemu unijnemu instrumentowi finansowemu dedykowanemu miastom wojewódzkim i ich obszarom oddziaływania. ZIT-y dostępne będą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. 

W ramach konsultacji w dniu 11 marca br. (wtorek) w godzinach od 16.00 do 17.30 w siedzibie Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., w Sali Herbowej (nr 201) zaplanowane jest spotkanie konsultacyjne projektów obu strategii, na które serdecznie zapraszamy mieszkańców.

Z treścią konsultowanych dokumentów można zapoznać się już dziś. Projekty strategii znajdują się w załącznikach poniżej tekstu. Dokumenty są również dostępne w Wydziale Rozwoju Miasta i Aglomeracji, który mieści się przy ul. Kombatantów 34 w budynku Watral, XI piętro, pokój 1125 (Pon, Śr-Pt 730-15.15, Wt 7.30-16.30).

Ponadto przez cały okres trwania konsultacji społecznych, tj od 6 do 20 marca br. można składać swoje uwagi wypełniając specjalnie do tego przygotowany formularz uwag (załączony również poniżej) i przekazując go w następujący sposób:

 • na spotkaniu konsultacyjnym w dniu 11 marca br.,
 • drogą elektroniczną, na adres  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ,
 • bezpośrednio w siedzibie Wydziału Rozwoju Miasta i Aglomeracji (adres został podany powyżej).

Nadesłane po wyznaczonym terminie uwagi nie będą rozpatrywane.

Załączniki:

 1. projekt „Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego”,
 2. projekt „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych”,
 3. formularz uwag.
Informacja z dnia 17.12.2013 r.

Szanowni Mieszkańcy

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w warsztatach rozpoczynających prace nad powstaniem „Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego" oraz „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych", które rozpoczną się o godz. 12.00 w dniu 20 grudnia br. w Sali Herbowej Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, przy ul. Sikorskiego 3-4.

Podczas spotkania omówione zostaną wyniki przeprowadzonych badań delimitacyjnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego oraz założenia powstających strategii rozwoju.

Wnioski płynące z warsztatów, będą przydatne przy tworzeniu strategii, szczególnie w zakresie identyfikacji kierunków rozwoju MOF Gorzowa.

Spotkania warsztatowe zostaną również przeprowadzone w pozostałych gminach wschodzących w skład MOF Gorzowa, tj. Bogdańcu, Deszcznie, Kłodawie i Santoku.

Ww. dokumenty są niezbędne do ubiegania się o środki w przyszłej unijnej perspektywie finansowej dotyczące polityki miejskiej, z nowego instrumentu finansowego - Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, dostępnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego „Lubuskie 2020".

Sporządzenie ww. strategii jest kolejnym etapem prac w projekcie "Promocja zintegrowanego podejścia w polityce rozwoju poprzez budowę Strategii Rozwoju Miejskiego oraz Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego", realizowanym wspólnie z gminami: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa i Santok, dofinansowanym z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

Informacja z dnia 27.11.2013 r.

Przetarg nieograniczony został rozstrzygnięty, wygrała oferta z najniższą ceną. Wyłonionym wykonawcą zostało: Dolnośląskie Centrum Rozwoju Lokalnego z Wrocławia oraz Centrum Doradztwa i Rozwoju Kompetencji CDRK z Wrocławia. Szczegóły znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.
Informacja z dnia 16.07.2013r.Przetarg nieorganiczny na wykonanie strategii wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.

Zapraszamy do składania ofert na opracowanie Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp. oraz Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, 
w ramach projektu „Promocja zintegrowanego podejścia w polityce rozwoju poprzez budowę Strategii Rozwoju Miejskiego oraz Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego” dofinansowanego z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

Szczegóły zamówienia (m.in. treść ogłoszeniaSIWZniezbędne formularze) znajdują się m.in. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. 

Oferty należy składać do 31 października 2013r.

Wydział Rozwoju Miasta i AglomeracjiInformacja z dnia 14.08.2013r.O nowym podejściu do polityki rozwoju...

Nowym paradygmatem polityki rozwoju w Europie jest przechodzenie od sektorowego do zintegrowanego podejścia terytorialnego. Oznacza to, że polityka ta stawia na rozwój dzięki wewnętrznemu potencjałowi danego obszaru, charakteryzuje się integracją działań publicznych w przestrzeni danego obszaru, a także wielopoziomowym systemem zarządzania. 

Nowe podejście w polityce rozwoju zostało zastosowane także w Polsce, w przyjętej w lipcu 2010 roku przez rząd „Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta i Obszary Wiejskie”, jak również w przyjętej w grudniu 2011 roku „Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030”, tu w odniesieniu do polityki zagospodarowania przestrzennego. 

Działania o charakterze zintegrowanym powinny być kierowane do obszarów charakteryzujących się wspólnymi cechami społeczno-gospodarczymi i przestrzennymi zwanymi obszarami funkcjonalnymi. Wprowadzenie obszarów funkcjonalnych do planowania przestrzennego oznacza dla społeczności lokalnych trafniejsze zdefiniowanie i wykorzystanie potencjału rozwojowego, większą konkurencyjność, niższe koszty społeczne planowania oraz kompleksowe rozwiązywanie problemów na obszarze wykraczającym poza granice pojedynczej gminy.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, aby upowszechnić podejście funkcjonalne w planowaniu przestrzennym wśród samorządów oraz w celu promocji zintegrowanego podejścia do problemów danego obszaru ogłosiło konkurs dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych, realizowany w ramach POPT 2007-2013, w ramach którego Miasto Gorzów wraz z Gminami: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa i Santok złożyło wniosek, po czym otrzymało dofinansowanie na realizację projektu, któremu poświęcona jest niniejsza podstrona internetowa.

Miejski obszar funkcjonalny posiada również Gorzów Wlkp., niemniej jednak nie jest on jeszcze do końca określony. Narzędziem, które może pomóc w tej kwestii  będą badania nad wyznaczeniem granic miejskiego obszaru funkcjonalnego Gorzowa (badania delimitacyjne), które wykażą, jak daleko sięga jego oddziaływanie. Obszar funkcjonalny Gorzowa będzie skonkretyzowany w planie zagospodarowania przestrzennego województwa lubuskiego.

Badania delimitacyjne miejskiego obszaru funkcjonalnego Gorzowa (MOF dla Gorzowa) to jedno z podstawowych zadań zaplanowanych w projekcie, a kolejnym z nich jest  opracowanie wspólnej strategii rozwoju dla Gorzowa oraz Gmin tworzących jego obszar funkcjonalny.

Strategia rozwoju pozwoli na zintegrowanie i ukierunkowanie polityki rozwoju tego obszaru. Zostaną w niej kompleksowo ujęte problemy, przebadane potencjały obszaru, wskazówki zmierzające do usuwania konfliktów i osiągania wyznaczonych celów, co przyczyni się do poprawy jakości życia wszystkich mieszkańców MOF Gorzowa. 

Bardzo ważne jest, że najistotniejsze dla zrównoważonego rozwoju  inwestycje zawarte w strategii mają szansę na dofinansowanie unijne w nadchodzącej perspektywie finansowej, ze specjalnie wydzielonych przez rząd pieniędzy na politykę miejską. Pieniądze te będą ulokowane w nowym instrumencie finansowym, dostępnym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego LUBUSKIE 2020, a mianowicie – w Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych,  zwanych w skrócie ZIT-ami. 

Opracowanie na podstawie informacji z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego 

Marta Matkowska

Wydział Rozwoju Miasta i Aglomeracji
Informacja z dnia 14.08.2013r.Zbadano zasięg oddziaływania Miasta Gorzowa Wlkp.

Na podstawie badań zawartych w „Ekspertyzie dotyczącej delimitacji miejskiego obszaru funkcjonalnego Gorzowa Wlkp.”, zleconych przez Miasto Gorzów Wlkp. w ramach projektu „Promocja zintegrowanego podejścia w polityce rozwoju poprzez budowę Strategii Rozwoju Miejskiego oraz Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego” dofinansowanego z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 określono zasięg oddziaływania Gorzowa Wlkp.

Zgodnie z wynikami badań przeprowadzonych w ramach ekspertyzy, gminy Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa i Santok potwierdziły swój silny związek z Gorzowem, określony wcześniej w dokumencie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego pt. „Kryterium delimitacji miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich”.

W celu zapoznania się z metodologią, wynikami badań oraz rekomendacjami autora ekspertyzy, zachęcamy do przeczytania dokumentu, który znajduje się poniżej.  

Marta Matkowska, Wydział Rozwoju Miasta i Aglomeracji, 

Załącznik: „Ekspertyza dotycząca miejskiego obszaru funkcjonalnego Gorzowa Wlkp.”
Aktualizacja 24.07.2013


Zapytanie cenowe odnośnie sporządzenia „Ekspertyzy dotyczącej delimitacji miejskiego obszaru funkcjonalnego Gorzowa Wlkp.” 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty cenowej na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie „Ekspertyzy dotyczącej delimitacji miejskiego obszaru funkcjonalnego Gorzowa Wlkp.”, w ramach której zostaną przeprowadzone badania delimitacyjne. Jest to zadanie zaplanowane w projekcie „Promocja zintegrowanego podejścia w polityce rozwoju poprzez budowę Strategii Rozwoju Miejskiego oraz Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego”, który uzyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Zleceniobiorca przeprowadzi badania delimitacji MOF Gorzowa Wlkp. na podstawie metod zawartych w opracowaniu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego pt. „Kryteria delimitacji miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich” (Warszawa, luty 2013r.) oraz w opracowaniu pt. „Delimitacja miejskich obszarów funkcjonalnych stolic województw”, wykonanego przez dr hab. prof. PAN Przemysława Śleszyńskiego na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego;

 • Zleceniobiorca zaproponuje 4 dodatkowe kryteria delimitacji obszaru, które nie występują w ww. opracowaniach, i przedstawi je do akceptacji Zleceniodawcy;
 • Zleceniobiorca podczas badań delimitacyjnych będzie uwzględniał uwarunkowania lokalne wynikające ze szczególnych powiązań funkcjonalnych (nie uwzględnionych w ww. opracowaniach) oraz z zapisów regionalnych planów i strategii;
 • w badaniach Zleceniobiorca wykorzysta wiedzę z:
 • analizy dokumentów urzędowych (w tym m.in. aktów prawnych, strategii rozwoju szczebla lokalnego jak i wojewódzkiego, planów zagospodarowania przestrzennego, strategii sektorowych i branżowych, danych statystycznych, zastanych analiz, diagnoz, sprawozdań rocznych itp.),
 • wywiadów z pracownikami gmin wchodzących w skład projektu;
 • Zleceniobiorca sporządzeni dokument zawierający opis prac badawczych, ich wyniki, wnioski i zalecenia, w tym zawierający poglądowe rysunki, np. mapy, tabele, wykresy;
 • zestawy zaproponowanych w toku badania kryteriów, grup kryteriów i ich wag oraz konkretne dane liczbowe zostaną dostarczone Zleceniodawcy w edytowalnym pliku Excel;
 • rysunki w wersji elektronicznej, które powstaną na bazie przeprowadzonych badań zostaną przekazane Zleceniobiorcy w formie edytowalnej oraz papierowej – 10 egzemplarzy wraz z 10 płytami CD;
 • Zleceniobiorca  weźmie czynny udział w warsztatach, na których zostaną omówione wyniki przeprowadzonych badań delimitacyjnych.
sposób realizacji zamówienia:

zamówienie zostanie zrealizowane na podstawie odrębnej umowy pomiędzy Urzędem Miasta Gorzowa Wlkp., a Zleceniobiorcą.

termin realizacji zamówienia: 1 miesiąc od daty zawarcia umowy.

istotne warunki przyszłej umowy: sposób zapłaty – przelew w ciągu 21 dni od daty wpływu do Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. prawidłowo wystawionej faktury VAT, na konto Zleceniobiorcy wskazane na fakturze. Na fakturze Zleceniobiorca umieści zapis: „Termin płatności zgodnie z zawartą umową”.

uwagi: termin nadsyłania odpowiedzi – 09 sierpnia 2013r.

Ofertę cenową prosimy przekazać pocztą elektroniczną na adres:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Wydział Rozwoju Miasta i Aglomeracji
Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.pomoc-techniczna

Miasto Gorzów Wielkopolski informuje, że od dnia 1 lipca 2013 roku wraz z Gminami: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa i Santok, rozpoczęło realizację projektu „Promocja zintegrowanego podejścia w polityce rozwoju poprzez budowę Strategii Rozwoju Miejskiego oraz Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego”, współfinansowanego z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych”, ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

W ramach projektu realizowane będą następujące działania: 
 • określenie granic gorzowskiego obszaru funkcjonalnego,
 • stworzenie strategii rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego Gorzowa Wlkp.,
Sporządzenie strategii dla miejskich obszarów funkcjonalnych jest warunkiem koniecznym, wynikającym z zapisów Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. Strategia potrzebna jest także do ubiegania się o środki w przyszłej unijnej perspektywie finansowej. Posiadanie takiej strategii będzie wymagane na potrzeby nowego instrumentu finansowego dotyczącego polityki miejskiej, a dostępnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, czyli Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. 
 • stworzenie wstępnego Studium Wykonalności Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego (Parku Naukowo-Przemysłowego).
W ramach projektu odbędą się również konsultacje społeczne, warsztaty i konferencja podsumowująca.

Wartość projektu to 286 881 PLN, natomiast kwota  dofinansowania 258 192,90 PLN. Wkład własny został pokryty z budżetu Miasta Gorzowa Wlkp. i wynosi 28 688,10 PLN.

Projekt potrwa do 31 grudnia 2014 roku.

UM GORZOW plakat
UM GORZOW plakat
UM GORZOW ulotka
UM GORZOW ulotka
UM GORZOW ulotka
UM GORZOW ulotka
 
Wpisany przez Kulczynski   
 
AddThis Social Bookmark Button

Komunikaty

Komunikat Słowianki o zamknięciu basenów
poniedziałek, 14 grudnia 2015
Porozmawiaj z notariuszem o…...
wtorek, 17 listopada 2015
Unieważnienie konkursu
piątek, 28 sierpnia 2015
Komisje Rady Miasta
czwartek, 16 lipca 2015
PWiK informuje
czwartek, 02 kwietnia 2015
Więcej komunikatów...

Zwyczajni nadzwyczajni

O sztuce patrzenia z Krzysztofem Grygielem
Dziś zdjęcia robimy wszyscy, w ilościach niemal hurtowych. Nie czując się ograniczeni długością kliszy, fotografujemy seriami...
O nietypowych zawodach z Tomaszem Malewiczem

Był jednym z 20 najszybszych kurierów rowerowych na świecie. Brał udział w rożnego rodzaju wyścigach. Zorganizował dziewięć...

Więcej artykułów…

Czy wiesz...

kto był pierwowzorem Szymona Giętego?

Był nim Muppe, a właściwie Franz Kaufmann, landsberski oryginał. Muppe wędrował po Landsbergu i okolicy, chwytając się...

dokąd prowadzą Schody Donikąd?

Choć mówi się o nich Schody Donikąd, tak naprawdę prowadzą do Parku Siemiradzkiego, amfiteatru i do altan widokowych...

Więcej artykułów…

Uwaga, www.gorzow.pl/przystan korzysta z plików cookie, aby dowiedzieć się więcej na ich temat oraz poznać sposoby zarządzania nimi wejdź na stronę Opcje prywatności.

Akceptuję wszystkie pliki cookie z www.gorzow.pl