W Gorzowie powstało Akademickie Centrum Kultury Drukuj
czwartek, 15 marca 2012 12:34
Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image /home/umgorzow/domains/umgorzow.provector.pl/public_html/archiwumtories/PODSTRONY/GLOWNA/kultura/kulturalnie-o-kulturze/moskaluk.agnieszka.jpg
There was a problem loading image /home/umgorzow/domains/umgorzow.provector.pl/public_html/archiwumtories/PODSTRONY/GLOWNA/kultura/kulturalnie-o-kulturze/moskaluk.agnieszka.jpg
Agnieszka Moskaluk, fot. Łukasz Kulczyński
Agnieszka Moskaluk, fot. Łukasz Kulczyński
Pracowała między innymi w radiu, gazecie, a od trzech lat – w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim. Od tego roku akademickiego jest dyrektorem Akademickiego Centrum Kultury, które powstało w strukturach uczelni. O tym, co to jest ACK, kogo będzie wspierać i jaki jest harmonogram działań, mówi Agnieszka Moskaluk.

- W jakim celu w strukturach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej powstało Akademickie Centrum Kultury?
- Rektor PWSZ prof. Elżbieta Skorupska-Raczyńska postanowiła nie tylko mówić o powstaniu Akademii Gorzowskiej, ale podjąć konkretne kroki w celu jej powołania. Aby to było możliwe, uczelnia musi stać się silnym ośrodkiem, nie tylko naukowym. Jak mówi pani rektor, powinna opierać się na czterech stabilnych filarach: kształceniu, nauce, kulturze i sporcie. Właśnie dlatego w strukturze uczelni pojawiły się: Akademickie Centrum Badań Euroregionalnych, Akademickie Centrum Sportu i Turystyki oraz „moje” Akademickie Centrum Kultury.

- Jaki charakter będzie miała ta instytucja?
- Mam wrażenie, że trochę taki, jak ja sama. Szczególne miejsce w działalności ACK będą miały: kultura, literatura i sztuka regionu, ze szczególnym uwzględnieniem dokonań artystycznych i twórczych gorzowian; dokonania twórcze, literackie i artystyczne mieszkańców i byłych mieszkańców regionów pogranicza; badania nad twórczością artystyczną „młodych” na przestrzeni ostatniego 30-lecia; krzewienie kultury języka (nie tylko polskiego). Tworząc Centrum, mam poczucie misji. Chcę „ocalić od zapomnienia” gorzowskich literatów, a szczególnie Kazimierza Furmana. Stąd pomysł na organizację ogólnopolskiego konkursu literackiego „FurmanKa”.

- Zadania ACK?
- To przede wszystkim animowanie kulturalnego życia uczelni i Gorzowa. Chcę wspierać inicjatywy kulturalne szeroko pojętego środowiska akademickiego. ACK ma być swoistym centrum integracji środowisk twórczych oraz przestrzenią realizacji wydarzeń w niemal wszystkich dziedzinach sztuki m.in., muzyki, teatru, filmu, sztuk plastycznych i literatury.

- 17 stycznia zaprezentowała pani ideę ACK podczas spotkania Wydziału Kultury Urzędu Miasta z dyrektorami gorzowskich instytucji kultury. Jak był cel tego spotkania?
- Kultura jest przestrzenią wspólną. Ma łączyć, a nie dzielić. Tylko ze współpracy i inspirowania siebie nawzajem mogą zaistnieć zjawiska ważne, trwałe i promujące Gorzów. Uważam, że należy wykorzystać potencjał naszego miasta, jego wielokulturowość. A będzie to możliwie m.in. dzięki współpracy różnych instytucji kultury. Przewiduję ją przy realizacji większości działań ACK. Zresztą uczelnia już dziś współpracuje np. z Lamusem, Jazz Clubem Pod Filarami, Miejskim Ośrodkiem Sztuki, teatrem czy biblioteką. Jest jeszcze jeden aspekt, dla którego współpraca jest istotna. Tworzenie i wspieranie środowiska akademickiego w mieście to nie tylko kierowanie oferty kulturalnej do studentów czy pracowników uczelni, ale „wychodzenie” do mieszkańców, budowanie poczucia wspólnoty kulturalnej.

- Jakie inicjatywy będziecie wspierać?
- W Centrum chcemy otoczyć opieką merytoryczną i organizacyjną różnorodne grupy twórcze i zespoły, które do tej pory samodzielnie działały na terenie PWSZ. To m.in.: zespół wokalny czy Towarzystwo Mickiewiczowskie. Jestem otwarta na nowe projekty studentów oraz wykładowców, którzy chcą realizować się twórczo.

- Najważniejsze przedsięwzięcia zaplanowane na 2012 rok?
- W marcu odbędzie się Przegląd Kabaretów Studenckich PiGi, w kwietniu zaplanowaliśmy Dni Kultury Cygańskiej, w maju Tydzień Kultur Europejskich „Pogranicza Kultury”, w którym wezmą udział uczelnie partnerskie PWSZ z Niemiec, Ukrainy, Litwy i Francji. Również w maju zaplanowaliśmy Festiwal poetycki im. Kazimierza Furmana, a także konferencję naukową Instytutu Humanistycznego PWSZ i ACK „Relacja wychowawcza w instytucjach kulturalno-edukacyjnych”. W październiku zapraszam na szczególnie dla mnie istotną konferencję naukową „Autonomia słowa. Analiza zjawisk związanych z kształtowaniem słowa, jako samodzielnego środka wyrazu – barokowa literatura wizualna, poezja semantyczna, poezja konkretna i literatura”. Rok 2012 planuję zakończyć znaczącym wydarzeniem – Gorzowskim Kongresem Kultury „Przystań”.
 
- Dziękuję za rozmowę.

Agnieszka Moskaluk jest dziennikarką, literatką, poetką i wydawcą. Pochodzi z Zielonej Góry. Od 18 lat mieszka w Gorzowie. Z mediami związana od 16. roku życia. Jak mówi, lubi kolekcjonować nowe doświadczenia i nie boi się zawodowych wyzwań. Pracowała w Radiu Zachód, Radiu Gorzów, „Gazecie Lubuskiej”, „Ziemi Gorzowskiej”. Kilka lat temu założyła firmę i została wydawcą pisma lifestylowego „Gorzów in touch”. Wydaje także książki poetyckie lubuskich literatów. W PWSZ pełni funkcję rzecznika prasowego, a od września także dyrektora ACK. Jej największą pasją jest szeroko pojęta kultura i literatura. Przed laty założyła w Zielonej Górze Stowarzyszenie literackie Die Huelle, które zdobyło nagrodę kulturalną prezydenta. Jest autorką trzech tomów poetyckich: „Ze światłem w kieszeni”, „Codziennie” i „Kochany”. Teraz pochłania ją pisanie powieści hipertekstowej.
Poprawiony: wtorek, 03 kwietnia 2012 12:35
 

Uwaga, www.gorzow.pl/przystan korzysta z plików cookie, aby dowiedzieć się więcej na ich temat oraz poznać sposoby zarządzania nimi wejdź na stronę Opcje prywatności.

Akceptuję wszystkie pliki cookie z www.gorzow.pl