Gorzów Przystań
Dziś jest: 3 Grudnia 2020        Imieniny: Franciszek, Hilary, Ksawery
template_cień


mt_ignore:
mt_ignore:
Stowarzyszenia PDF Drukuj Email
środa, 25 stycznia 2012 18:15

Jest ich wiele, ale wszystkie działają z takim samym celem. Stowarzyszenia powoływane są do tego, aby swoimi działaniami promować, kultywować i rozwijać różnego rodzaju działania i pomagać artystycznym grupom zdobywać fundusze na realizację zaplanowanych przedsięwzięć. Jeżeli chodzi o gorzowską kulturę to są stowarzyszenia, które kultywują tradycję mniejszości narodowych, pielęgnują polskie tradycje narodowe, rozwijają taneczne pasje dzieci i młodzieży, prowadzą orkiestry i chóry, upowszechniają twórczość teatralną, wspomagają rozwój twórczy osób dorosłych i prowadzą działalność kulturalną. Sprawdź, poszukaj, może znajdziesz stowarzyszenie, do którego wstąpisz. 

STOWARZYSZENIA KULTYWUJĄCE TRADYCJE MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH

 

Stowarzyszenie Łemków, Koło w Gorzowie Wlkp.
66-400 Gorzów Wlkp., ul. Nowy Dwór 8
Przewodniczący Zarządu Koła: Jan Gaborek, tel. 95 723 81 52
Przybliża mieszkańcom miasta tradycje łemkowskie poprzez organizację Spotkań z kulturą łemkowską, która odbywa się co roku w listopadzie w gorzowskim teatrze.

Zjednoczenie Łemków, Koło w Gorzowie Wlkp.
66-400 Gorzów Wlkp., ul. Armii Ludowej 16/5
Prezes Koła: Lidia Świątkowska

Związek Ukraińców w Polsce, Koło w Gorzowie Wlkp.
66-400 Gorzów Wlkp., ul. Jagiełły 15 a
Przewodnicząca Koła: Irena Styrna
Gorzowskie koła Zjednoczenia Łemków i Związku Ukraińców w Polsce, we współpracy z Muzeum Lubuskim im. Jana Dekerta, organizują Ogólnopolski Konkurs Pisanek im. Michała Kowalskiego, którego efekty prezentowane są szerokiemu gronu odbiorców w Muzeum w niedzielę palmową. 

Stowarzyszenie Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej im. Papuszy
66-400 Gorzów Wlkp., ul. Łokietka 28/4a
Prezes: Edward Dębicki, tel. 95 720 14 78
http://www.terno.com.pl/
Popularyzuje kulturę, tradycję i zwyczaje cygańskie. Jest twórcą Międzynarodowych Spotkań Zespołów Cygańskich „Romane Dyvesa”, odbywających się w pierwszy weekend lipca w gorzowskim amfiteatrze. Uczestniczą w nich zespoły romskie głównie spoza naszego kraju.
Pod auspicjami stowarzyszenia działa Cygański Teatr Muzyczny „Terno”, od wielu lat upowszechniający cygański folklor w kraju i zagranicą.
Stowarzyszenie organizuje również od kilku lat w połowie grudnia Wigilię Narodów – spotkanie, podczas którego uczestnicy dzielą się tradycjami bożonarodzeniowymi.

Związek Romów Polskich, Oddział w Gorzowie Wlkp.
66-400 Gorzów Wlkp., ul. Borowskiego 31
Prezes Oddziału: Robert Doliński, tel. 95 735 36 44
http://www.zrp.nets.pl/
Prowadzi działania na rzecz mniejszości romskiej. Od 2008 roku jest organizatorem odbywającego się w sierpniu Ogólnopolskiego Festiwalu Polskich i Romskich Zespołów Taneczno - Wokalnych „Muzyka Łagodzi Obyczaje”. Ponadto prowadzi świetlicę dla dzieci i młodzieży romsko - polskiej pn. „Ćhavorytko” oraz zespół „Romani Cierheń”, kultywujący tradycje romskie, przede wszystkim taniec.

 

STOWARZYSZENIA PIELĘGNUJĄCE POLSKIE TRADYCJE NARODOWE

 

Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, Oddział w Gorzowie Wlkp.
66-400 Gorzów Wlkp., ul. Korczaka 2D/7
Prezes: Wilhelmina Rother, tel. 95 721 35 25
Zajmuje się upowszechnianiem tradycji i kultury ziemi wileńskiej. Od kilku lat upowszechnia w mieście tradycję tzw. Święta Kaziuka, przypadającego na 4 marca. W okolicach tego dnia, z inicjatywy Towarzystwa, odbywają się spotkania, podczas których degustowane są tradycyjne potrawy wileńskie oraz przybliżane tradycje regionu Wileńszczyzny.

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Oddział w Gorzowie Wlkp.
66-400 Gorzów Wlkp., ul. Obotrycka 7
Prezes Oddziału: Jerzy Ostrouch, tel. 95 722 57 24
Raz w roku sprowadza do Gorzowa polskie zespoły taneczne i chóry zza wschodniej zagranicy, które prezentują się gorzowskiej publiczności w Teatrze im. Juliusza Osterwy, wzbogacając w ten sposób ofertę marcowego Święta Kaziuka. Stowarzyszenie wspomaga również organizację „Kresoviany”.

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich,
Oddział w Gorzowie Wlkp.
ul. Słoneczna 63, 66-400 Gorzów Wlkp.
Prezes Oddziału: Zbigniew Juzwa, +48 95 735 99 34
We współpracy ze „Wspólnotą Polską” organizuje przegląd o charakterze konkursowym pn. Regionalne Spotkania Wykonawców Piosenki Kresowej „Kresoviana”, odbywające się każdego roku w majowy weekend w Miejskim Centrum Kultury.

Związek Sybiraków, Oddział w Gorzowie Wlkp.
66-400 Gorzów Wlkp., ul. Borowskiego 31
Prezes Oddziału: Jadwiga Wanda Ostrowska, tel. 95 722 39 77
Skupia rodziny polskich zesłańców na Sybir oraz pielęgnuje pamięć o tych wydarzeniach. Organizuje Dzień Sybiraka, którego uroczyste obchody mają miejsce 17 września na gorzowskim cmentarzu komunalnym.

Towarzystwo Miłośników Polesia
66-400 Gorzów Wlkp., ul. Borowskiego 31
Prezes: Kazimierz Suproniuk, tel. 95 736 80 70

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Tańca Ludowego „Mali Gorzowiacy”
66-400 Gorzów Wlkp., ul. Teatralna 8
Prezes: Jacek Iwaszuk, tel. 95 722 85 75
Prowadzi zespół „Mali Gorzowiacy”, którego koncerty wzbogacają odbiorcę w wiedzę o tradycjach i kulturze ludowej naszego kraju. Tworzą go dzieci i młodzież występujące w oryginalnych strojach ludowych. Zespołowi towarzyszy kapela, przygrywająca na instrumentach ludowych, mogąca również koncertować samodzielnie. „Mali Gorzowiacy” uczestniczą w ogólnopolskich i między-narodowych festiwalach folklorystycznych, zdobywając na nich wiele nagród i wyróżnień.

Stowarzyszenie Folklorystyczne Zespołu Tańca Ludowego „Gorzowiacy”
66-400 Gorzów Wlkp., ul. Wał Okrężny 36-37
Prezes: Bogdan Puścizna, tel. 95 722 55 82
Prowadzi zespół „Gorzowiacy”, popularyzujący folklor różnych regionów Polski w formie mocno związanej z ludowym pierwowzorem. Skupia głównie młodzież. Kroki taneczne, gwara, przyśpiewki, stroje itp. są odtwarzane przez zespół z największą starannością. Brzmienie kapeli wzbogacone jest wykorzystaniem tradycyjnych instrumentów ludowych. Zespół koncertuje w kraju i poza granicami, reprezentując Polskę na międzynarodowych festiwalach folklorystycznych.

Zarówno „Mali Gorzowiacy”, jak i „Gorzowiacy” posiadają certyfikat weryfikacyjny do reprezen-towania kultury polskiej poza granicami naszego kraju.

STOWARZYSZENIA TANECZNE DZIECI I MŁODZIEŻY

Stowarzyszenie Promocji Wychowania Przez Taniec „Aluzja”
przy Szkole Tańca „Agadar”
66-400 Gorzów Wlkp., ul. Komisji Edukacji Narodowej 3
Prezes: Małgorzata Pera
http://www.aluzja.gorzow.pl/
Prowadzi zespół tańca „Aluzja”, działający pod auspicjami Młodzieżowego Domu Kultury. Zespół, skupiający dzieci i młodzież, kształci w różnych technikach tanecznych: od elementów tańca klasycznego i akrobatyki, poprzez taniec musicalowy, modern-jazz do technik tańca współczesnego. Mimo że istnieje dopiero od 2007 roku, zdobywa już pierwsze nagrody na ogólnopolskich festiwalach tanecznych. Zespół występuje także przed gorzowską publicznością na deskach teatru.

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Artystycznego „Buziaki”
66-400 Gorzów Wlkp., ul. Estkowskiego 3
Prezes: Dorota Przybysz, tel. 95 729 23 76
http://www.buziaki.gorzow.pl/
Prowadzi zespół „Buziaki”, który tworzą uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Działa przy Młodzieżowym Domu Kultury i Gimnazjum nr 7. Zespół prezentuje piosenki własne, tańce, widowiska muzyczne, rewie taneczne, widowiska z elementami musicalu, na scenach kraju, regionu, a także zagranicą, które zaowocowały wieloma nagrodami i wyróżnieniami.

Stowarzyszenie Miłośników Tańca „Fart”
66-400 Gorzów Wlkp., ul. Przemysłowa 22
Prezes: Piotr Lipko
Upowszechnia taniec współczesny wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zespołu „Fart”, działającego od 2000 roku przy ul. Przemysłowej (budynek II LO). Występy zespołu stanowią oprawę artystyczną ważnych wydarzeń odbywających się w mieście. „Fart” promuje również nasze miasto, biorąc udział w ogólnopolskich festiwalach tanecznych.

Stowarzyszenie Promocji Artystycznej „Kontra-Mini”
66-400 Gorzów Wlkp., ul. Warszawska 18
Prezes: Jadwiga Scecewicz
Działa przy Studiu Tańca i Ruchu „Akcent” przy ul. Warszawskiej (budynek IIII LO), wspierając zespół „Kontra-Mini”, w którym tańczą dziewczęta głównie w wieku szkolnym. Na program artystyczny zespołu składają się różne formy taneczne: etiudy, inscenizacje, widowiska taneczne, choreografie w technice modern oraz jazz.

Większość opisanych powyżej zespołów tanecznych bierze udział w organizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury Międzynarodowym Festiwalu Tańca, odbywającym się w ostatnich dniach czerwca w gorzowskim amfiteatrze.

STOWARZYSZENIA PROWADZĄCE ORKIESTRY I CHÓR

Gorzowskie Towarzystwo Muzyczne im. H. Wieniawskiego
66-400 Gorzów Wlkp., ul. Teatralna 8
Prezes: Szczepan Kaszyński, tel. 95 722 75 37
Pod auspicjami Towarzystwa działa Gorzowska Orkiestra Kameralna. Popularyzuje muzykę poważną, zapraszając znane orkiestry i solistów, m.in. na odbywające się w październiku koncerty w ramach Gorzowskich Dni Muzyki. W wykonaniu orkiestry usłyszeć można każdego roku m.in. koncert noworoczny oraz koncert kolęd. Obok małych form symfonicznych orkiestra ma w swoim repertuarze standardy muzyki rozrywkowej i popularnej.

Stowarzyszenie Gorzowska Orkiestra Dęta
66-400 Gorzów Wlkp., ul. Drzymały 26
Prezes: Marcin Stróżyk, tel. 95 720 29 11 wew. 25
Prowadzi Gorzowską Orkiestrę Dętą, wykonującą liczne transkrypcje muzyki poważnej, utwory marszowe, muzykę folkową, sakralną, standardy muzyki rozrywkowej i jazzowej. Bogaty i profesjonalnie zaaranżowany repertuar sprawia, że orkiestra od lat uświetnia swoimi występami obchody świąt państwowych i uroczystości miejskie. Na początku maja uczestniczy w Międzynarodowych Spotkaniach Orkiestr Dętych „Alte Kameraden”.

Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna „Siedlice”
66-400 Gorzów Wlkp., ul. Strażacka 36
Prezes: Albert Madej
Wspiera działalność Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej „Siedlice”, która skupia 25 muzyków. Orkiestra wykonuje utwory marszowe, uświetniając uroczystości odbywające się w mieście, a także promuje Gorzów Wlkp. na festiwalach strażackich orkiestr dętych. Stowarzyszenie prowadzi również ognisko muzyczne dla młodzieży, w którym kształci przyszłych członków orkiestry dętej.

Towarzystwo Przyjaciół Chóru „Cantabile”
66-400 Gorzów Wlkp., ul. Wał Okrężny 36-37
Prezes: Aleksandra Pinedo-Sanchez, tel. 95 722 55 82
http://www.cantabilegorzow.pl/
Stowarzyszenie podejmuje działania wspierające działalność chóru Cantabile, tworzonego przez osoby różnych profesji. Chór tworzy oprawę muzyczną dla ważnych świąt państwowych i miejskich, a także uroczystości o charakterze religijnym. Śpiewa a capella oraz z towarzyszeniem gorzowskich zespołów i orkiestr. Posiada szeroki repertuar: od fragmentów dzieł twórców muzyki poważnej po utworów religijne oraz należące do nurtu współczesnej muzyki rozrywkowej.

STOWARZYSZENIA UPOWSZECHNIAJĄCE TWÓRCZOŚĆ TEATRALNĄ

Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru im. J. Osterwy
66-400 Gorzów Wlkp., ul. Teatralna 9
Prezes: Henryk Maciej Woźniak, tel. 95 728 99 39
Prowadzi Studio Teatralne dla Dzieci i Młodzieży. Zajęcia odbywają się od października do czerwca w grupach wiekowych, którymi opiekują się aktorzy Teatru im. Juliusza Osterwy. Słuchacze Studia uczą się dykcji, ruchu, przygotowują scenki i przestawienia. Biorą również udział w spektaklach wystawianych na dużej scenie, obok zawodowych aktorów.

Stowarzyszenie „Teatr Kreatury”
66-400 Gorzów Wlkp., ul. Wał Okrężny 36-37
Prezes: Przemysław Wiśniewski, tel. 95 722 44 27
http://www.kreatury.wer.pl/
Działa przy Grodzkim Domu Kultury, gdzie każdego miesiąca w piątkowy wieczór można obejrzeć najnowsze spektakle Kreatur oraz zaprzyjaźnionych z nimi niezależnych grup teatralnych z całej Polski. Teatr swoją twórczością między innymi komentuje współczesne zjawiska społeczne i polityczne, mające miejsce zarówno w naszym kraju, jak i mieście.

Stowarzyszenie Miłośników Teatru i Sztuki - Teatr Seniora „Maski i twarze”
66-400 Gorzów Wlkp., ul. Czereśniowa 9D/1
Prezes: Jolanta Szeliga-Bujak
Skupia głównie osoby starsze oraz prowadzi działania na rzecz zaspokajania potrzeb kulturalnych seniorów. Występuje w Klubach prowadzonych przez Grodzki Dom Kultury, głównie „Pogodnej Jesieni”.

STOWARZYSZENIA WSPOMAGAJĄCE ROZWÓJ TWÓRCZY OSÓB DOROSŁYCH

Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury
66-400 Gorzów Wlkp., ul. Drzymały 26
Prezes: Czesław Ganda, tel. 95 720 29 11 wew. 23
http://www.rstk-gorzow.pl/
Działa przy Miejskim Centrum Kultury. Skupia osoby w różnym wieku, młodzież i dorosłych, chcące rozwijać swój talent. Stowarzyszenie prowadzi sekcje: literacką, muzyczną, plastyczną i filmową. Jest organizatorem corocznych Interdyscyplinarnych Warsztatów Artystycznych w Garbiczu.

Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku
66-400 Gorzów Wlkp., ul. Jagiełły 15
Prezes: Edward Korban, tel. 95 722 48 75
Skupia osoby, które chcą w twórczy i aktywny sposób rozwijać się, będąc na emeryturze. Od października do czerwca Uniwersytet oferuje bogatą ofertę zajęć, m.in. w sekcjach: plastycznej, muzycznej, turystycznej, językowych, komputerowej, dziedzictwa kulturowego, gimnastycznej, w formie wykładów, warsztatów, wycieczek i innych.

Stowarzyszenie Twórcze „Wena”
66-400 Gorzów Wlkp., ul. Wyszyńskiego 3
Prezes: Lech Serpina, tel. 95 720 61 13
Siedzibą stowarzyszenia jest Klub Nauczyciela. Powstało w miejsce Nauczycielskiej Grupy Plastycznej „Wena”. Skupia osoby ze środowiska nauczycielskiego chcące doskonalić swój warsztat twórczy, głównie plastyczny.

Związek Literatów Polskich, Oddział w Gorzowie Wlkp.
66-400 Gorzów Wlkp., ul. Sikorskiego 107
Prezes Oddziału: Ireneusz K. Szmidt, tel. 95 722 09 58
http://zlp.gorzow.prv.pl/
Promuje lokalną twórczość literacką, wydając poezję i prozę gorzowskich twórców oraz organizując spotkania promocyjne we współpracy z gorzowską Biblioteką oraz Klubem Myśli Twórczej „Lamus”. Chętnie wspiera młodych, początkujących literatów. Wydaje „Pegaz Lubuski”.

Stowarzyszenie Literacko – Artystyczne „Polskie Podziemie Kulturalne”
66-400 Gorzów Wlkp., ul. Sikorskiego 107
Prezes: Marek „Lobo” Wojciechowski
Powstało w 2009 roku. W ostatni weekend sierpnia organizuje Gorzowski Festiwal Poetycki WARTAL w różnych punktach naszego miasta, m.in. w Miejskim Centrum Kultury.

Gorzowskie Towarzystwo Fotograficzne
66-400 Gorzów Wlkp., ul. Chrobrego 4
Prezes: Marian Łazarski, tel. 95 736 76 67
http://www.gtf.cba.pl/
Skupia osoby pasjonujące się fotografowaniem. Raz w miesiącu organizuje wystawy fotograficzne w Małej Galerii (czynna od poniedziałku do piątku od 12.00 do 16.00, w sobotę od 12.00 do 14.00, wstęp wolny). Ponadto na początku każdego roku prezentuje dorobek członków GTF podczas Dorocznej Wystawy Fotografii, a co dwa lata w maju, we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Sztuki, organizuje Konfrontacje Fotograficzne, mające charakter konkursu o zasięgu ogólnopolskim.

INNE STOWARZYSZENIA PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNĄ


Instytut Przestrzeni Artystycznej
66-400 Gorzów Wlkp., ul. Pocztowa 3/16
Prezes: Ewa Sowińska, tel. 604225973
http://www.ipa-gw.pl/index.php
Instytut jest po to, aby działać, wyszukiwać talenty i pomagać im zabłysnąć. Instytut Przestrzeni Artystycznej jest stowarzyszeniem ludzi aktywnych – twórców, animatorów i odbiorców sztuki. 

Towarzystwo Przyjaciół Archiwum i Pamiątek Przeszłości
66-400 Gorzów Wlkp., ul. Grottgera 24-25
Prezes: Jerzy Zysnarski, tel. 95 722 79 68
Skupia historyków - regionalistów oraz działa na rzecz Archiwum Państwowego w Gorzowie. Wydaje Nadwarciański Rocznik Historyczno - Archiwalny, publikację prezentującą szeroki zakres badań dotyczących historii naszego regionu, jak również inne wydawnictwa regionalne, dokumentując w ten sposób spuściznę historyczną i kulturową regionu.

Stowarzyszenie Promocji Kultury „Kamienica”
66-400 Gorzów Wlkp., ul. Sikorskiego 5
Prezes: Monika Kowalska, tel. 95 722 67 96
Działa przy Klubie Myśli Twórczej „Lamus”. W 2011 roku realizowało warsztaty filmowe pt. „Moja kamienica – moje podwórko” (dofinansowany przez Fundację Orange) dla dzieci ze zdegradowanych dzielnic naszego miasta.

Stowarzyszenie Strefa Sztuki
66-400 Gorzów Wlkp., ul. Pomorska 73
Prezes: Gustaw Nawrocki, tel. 95 733 25 67
http://www.strefa-sztuki.pl/
Działa przy Miejskim Ośrodku Sztuki. Stowarzyszenie zajmuje się głównie edukacją w zakresie sztuki dzieci, młodzieży i dorosłych. Przeprowadziło kilka wartościowych projektów dla mieszkańców Gorzowa Wlkp., m.in. warsztaty „Teatr przyjechał”, „Bitwę na mazaki”, „Uwaga! Miasto” oraz „Poczekalnię sztuki”.

Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział w Gorzowie Wlkp.
66-400 Gorzów Wlkp., ul. Obotrycka 7
tel.: 95 7355 611
Prezes: dr hab. Paweł Leszczyński

Klub Pioniera Miasta Gorzowa Wlkp.
66-400 Gorzów Wlkp., ul. Obotrycka 7
Przewodnicząca: Zofia Nowakowska, tel. 95 7355 611

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Oddział w Gorzowie Wlkp.
66-400 Gorzów Wlkp., ul. Sikorskiego 107
Prezes Oddziału: Bogumiła Manulak, tel. 95 727 70 61

Polskie Towarzystwo Numizmatyczne, Oddział w Gorzowie Wlkp.
66-400 Gorzów Wlkp., ul. Roweckiego 1/1
Prezes: Henryk Kopaczel

Stowarzyszenie Twórczych Inicjatyw
66-400 Gorzów Wlkp., ul. Ogińskiego 57/15
Prezes: Marta Kowalska

Stowarzyszenie Promocji Artystycznej „Lans”
66-400 Gorzów Wlkp., ul. Mickiewicza 22/4
Prezes: Adam Bałdych, tel. 95 736 48 57

 

Wpisany przez Kulczynski   
Poprawiony: piątek, 17 kwietnia 2015 11:11
 
AddThis Social Bookmark Button

Komunikaty

Komunikat Słowianki o zamknięciu basenów
poniedziałek, 14 grudnia 2015
Porozmawiaj z notariuszem o…...
wtorek, 17 listopada 2015
Unieważnienie konkursu
piątek, 28 sierpnia 2015
Komisje Rady Miasta
czwartek, 16 lipca 2015
PWiK informuje
czwartek, 02 kwietnia 2015
Więcej komunikatów...

Zwyczajni nadzwyczajni

O duszy i organach z Lechem Skibińskim

Pracował w gorzowskiej Katedrze jako organista. W instrumencie szuka duszy i ukrytych tajemnic. W Gorzowie miał swój zakład,...

O odkrywaniu gorzowskich bohaterów z Krystyna Sibińską

Przewodnicząca Rady Miasta Gorzowa, magister inżynier budownictwa. W 2003 roku wybrana Gorzowianinem Roku w kategorii...
Więcej artykułów…

Czy wiesz...

kim był patron najdłuższej ulicy w mieście?

28 maja 1945 roku Franciszek Walczak, świeżo upieczony milicjant mający strzec miasta przed szabrownikami, został...

że Romane Dyvesa to nic innego jak Cygańskie Dni.
I w tym roku będą to dni wyjątkowe. Cygańskie świętowanie rozpocznie się już dziś (5.07) o godz. 18:00 mszą świętą w Katedrze,...
Więcej artykułów…

Uwaga, www.gorzow.pl/przystan korzysta z plików cookie, aby dowiedzieć się więcej na ich temat oraz poznać sposoby zarządzania nimi wejdź na stronę Opcje prywatności.

Akceptuję wszystkie pliki cookie z www.gorzow.pl