Nagrody Miasta w dziedzinie kultury Drukuj
czwartek, 12 lipca 2012 09:28
NAGRODA KULTURALNA PREZYDENTA MIASTA

Nagrody Kulturalne Prezydenta Miasta są przyznawane od 1999 r. Obecnie zasady ich przyznawania reguluje Uchwała Nr XXX/334/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Kulturalnej Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. oraz Nagrody Honorowej „Mecenas Kultury – Gorzów Przystań".
Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. przyznaje maksymalnie dwie Nagrody Kulturalne w jednym roku kalendarzowym. Wskazuje laureatów Nagrody Kulturalnej spośród trzech kandydatur rekomendowanych przez Kapitułę.
Nagroda może być przyznawana we wszystkich dziedzinach kultury i sztuki, zarówno za osiągnięcia artystyczne, jak i sukcesy w organizacji kultury, upowszechnianiu jej wartości oraz edukacji kulturalnej pełnoletniej osobie fizycznej lub podmiotom, w szczególności:
  • stowarzyszeniu,
  • fundacji,
  • instytucji kultury,
  • związkowi twórczemu,
  • zespołowi artystycznemu.
Wniosek o Nagrodę Kulturalną może złożyć pełnoletni mieszkaniec Gorzowa Wlkp. lub podmiot, który posiada siedzibę na terenie Miasta Gorzowa Wlkp.
Wniosek można złożyć bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. (parter), ul. Sikorskiego 3-4 lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp., Wydział Kultury, ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp., w terminie podawanym co roku do publicznej wiadomości.
O terminie złożenia wniosku decyduje data stempla pocztowego.
W przypadku gdy wniosek nie spełnia wymogów określonych w § 7 ust. 2 Uchwały Nr XXX/334/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 maja 2012 r. lub zostanie złożony w innej formie niż formularz określony powyższą Uchwałą, nie podlega rozpatrzeniu.
Nagrodę stanowi pamiątkowa statuetka oraz kwota pieniężna.

NAGRODA HONOROWA „MECENAS KULTURY – GORZÓW PRZYSTAŃ"

Nagroda Honorowa dla Mecenasa Kultury została powołana do życia w 2012 r. Zasady jej przyznawania reguluje Uchwała Nr XXX/334/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 maja 2012 r.
Prezydent Miasta przyznaje jedną Nagrodę Honorową w jednym roku kalendarzowym, wskazując laureata Nagrody Honorowej spośród dwóch kandydatur rekomendowanych przez Kapitułę.
Nagroda Honorowa „Mecenas Kultury – Gorzów Przystań" może być przyznana pełnoletniej osobie fizycznej lub podmiotom wyróżniającym się we wspieraniu i promowaniu życia kulturalnego Gorzowa Wlkp.
Wniosek o Nagrodę Honorową może złożyć pełnoletni mieszkaniec Gorzowa Wlkp. lub podmiot, który posiada siedzibę na terenie Miasta Gorzowa Wlkp.
Wniosek można złożyć bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. (parter) ul. Sikorskiego 3-4 lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp., Wydział Kultury, ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp., w terminie podawanym co roku do publicznej wiadomości.
O terminie złożenia wniosku decyduje data stempla pocztowego.
W przypadku gdy wniosek nie spełnia wymogów określonych w § 7 ust. 2 Uchwały Nr XXX/334/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 maja 2012 r. lub zostanie złożony w innej formie niż formularz określony powyższą Uchwałą, nie podlega rozpatrzeniu.
Nagrodę Honorową stanowi honorowy tytuł „Mecenas Kultury – Gorzów Przystań" nadawany przez Prezydenta Miasta.

Wydział Kultury Urzędu Miasta
Wpisany przez Kulczynski   
Poprawiony: wtorek, 17 lipca 2012 10:57
 

Uwaga, www.gorzow.pl/przystan korzysta z plików cookie, aby dowiedzieć się więcej na ich temat oraz poznać sposoby zarządzania nimi wejdź na stronę Opcje prywatności.

Akceptuję wszystkie pliki cookie z www.gorzow.pl