Konstruktywna Krytyka Kultury pożądana! Drukuj
środa, 21 marca 2012 11:34

Konsultacje społeczne Projektu „Strategii rozwoju kultury w Gorzowie Wlkp. na lata 2012-2020"

 
Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. udostępnia do konsultacji społecznych Projekt „Strategii rozwoju kultury w Gorzowie Wlkp. na lata 2012-2020” w terminie od 22 października do 11 listopada 2012 r.

 Prace nad projektem Strategii rozpoczęły się 15 kwietnia 2011 r. wejściem w życie Zarządzenia nr 71/W/III/2011 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. (zmienionego Zarządzeniem nr 180/W/III/2011 z dnia 23 sierpnia 2011 r.) w sprawie powołania Zespołu redakcyjnego ds. opracowania Strategii rozwoju kultury w Gorzowie Wlkp. na lata 2012-2020. Przewodniczącą zespołu jest Pani Alina Nowak – zastępca Prezydenta Miasta ds. Społecznych.

Zespół powołano w oparciu o zasadę społecznej reprezentacji mieszkańców i środowiska kulturalnego, jak również przy uwzględnieniu kryterium doświadczenia i wiedzy w zakresie szeroko rozumianej kultury. W skład Zespołu weszli:

1)    przedstawiciele Rady Miasta Gorzowa Wlkp. jako reprezentacja mieszkańców, wytypowani przez Radę Miasta:

a.    Pan Radosław Wróblewski,

b.    Pan Marcin Kurczyna,

2)    przedstawiciele wykonawczego organu miasta:

a.    Zastępca Prezydenta Miasta, Pani Alina Nowak,

b.    Dyrektor Wydziału Kultury, dr Ewa Pawlak,

3)    przedstawiciele instytucji kultury mających siedzibę na terenie miasta:

a.    Pan Gustaw Nawrocki – kurator Galerii BWA Miejskiego Ośrodka Sztuki,

b.    Pan Zbigniew Sejwa – dyrektor Klubu Myśli Twórczej „Lamus”,

4)    przedstawiciele organizacji pozarządowych o profilu kulturalnym, wyłonieni w demokratycznym głosowaniu:

a.    Pani Monika Kowalska – prezes Stowarzyszenia Promocji Kultury „Kamienica”,

b.    Pan Krzysztof Szupiluk – członek Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Tańca Ludowego „Mali Gorzowiacy”.

 

W ramach prac nad strategią zostały przeprowadzone badania, którymi zostały objęte różne grupy społeczności gorzowskiej:

-        dyrektorzy gorzowskich szkół: ankieta audytoryjna;

-        zespół ds. opracowania strategii: zogniskowany wywiad grupowy;

-        twórcy, animatorzy kultury, dziennikarze: zogniskowany wywiad grupowy;

-        maturzyści gorzowskich szkół: ankieta audytoryjna;

-        nauczyciele: zogniskowany wywiad grupowy;

-        przedsiębiorcy: zogniskowany wywiad grupowy;

-        aktywni 60+: zogniskowane wywiady grupowe.

 

Uwagi i wnioski w sprawie projektu powyższej Strategii można składać drogą e-mailową, wypełniając kwestionariusz i przesyłając go na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wydział Kultury Urzędu Miasta.

Formularze nadesłane po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę.

 
Załączniki:

1.   Projekt Strategii rozwoju kultury w Gorzowie na lata 2012-2020 (PDF)

2.   Kwestionariusz (Word)
Z dniem 20.02.2012 uruchamiamy adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , na który mogą Państwo przesyłać swoje zapytania, opinie i komentarze, propozycje i informacje dotyczące gorzowskiej kultury. W dbałości o wzajemne poszanowanie oraz jakość prowadzonej tym kanałem komunikacji,  prosimy o respektowanie zasad korzystania z adresu.


1) Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem określającym zasady korzystania z adresu mailowego Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ,

2) Oświadczam, że wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Wydział Kultury Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 nr 101 poz. 926 z późn. zm.)

3) Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymywanie od Wydziału Kultury aktów prawnych, projektu strategii rozwoju kultury, miesięcznych kalendarzy wydarzeń kulturalnych, a także innych materiałów związanych z działalnością kulturalną.
Poprawiony: poniedziałek, 22 października 2012 12:56
 

Uwaga, www.gorzow.pl/przystan korzysta z plików cookie, aby dowiedzieć się więcej na ich temat oraz poznać sposoby zarządzania nimi wejdź na stronę Opcje prywatności.

Akceptuję wszystkie pliki cookie z www.gorzow.pl