Modernizacja oczyszczalni ścieków Drukuj
sobota, 25 lutego 2012 17:15

Potrzeba modernizacji obiektu wynikła z konieczności zapewnienia odpowiednich parametrów oczyszczonych ścieków odprowadzonych do odbiornika jakim jest rzeka Warta. Realizacja zadania rozpoczęła się w 1994 roku, a zakończyła w czerwcu 2000 roku. Ogółem wydatkowano kwotę w wysokości ok. 45,5 mln zł, w tym udział funduszu Phare ok. 6,5 mln zł, pożyczka z NFOŚiGW - 19,2 mln zł, budżet Miasta ok. 19,8 mln zł.
Ze środków pozyskanych z funduszu Phare dokonano zakupów urządzeń i materiałów do obiektów na oczyszczalni ścieków.

Główne obiekty oddane do eksploatacji zrealizowane w ramach tego zadania to: 3 reaktory biologiczne, osadniki wstępne i wtórne, komory defosfatacji, pompownia osadu recyrkulowanego, stacja mechanicznych zagęszczaczy osadu, WKF-y i kotłownia, stacja dmuchaw, stacja PIX, sieci elektroenergetyczne. Wydajność zmodernizowanej oczyszczalni wynosi 24.000 m3/dobę. Po modernizacji oczyszczalnia ścieków spełnia normy i parametry odprowadzanych ścieków określone przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego.

Poprawiony: sobota, 25 lutego 2012 17:29
 

Uwaga, www.gorzow.pl/przystan korzysta z plików cookie, aby dowiedzieć się więcej na ich temat oraz poznać sposoby zarządzania nimi wejdź na stronę Opcje prywatności.

Akceptuję wszystkie pliki cookie z www.gorzow.pl