Szlak nr 9 Drukuj
poniedziałek, 27 lutego 2012 16:04

Przebieg: Stanowice – Racław – Łupowo – Lubczyno – Chwałowice – wał (połączenie ze szlakiem zielonym)
Kolor szlaku: zielony
Długość szlaku: 16,2 km

Szlak łącznikowy, pozwalający na planowanie indywidualnych wariantów wycieczek w okolicach Bogdańca. Bardzo ciekawy historycznie i różnorodny przyrodniczo.

Szlak rozpoczyna się w centrum wsi STANOWICE (Stennewitz) przy kościele z XVIII w. z szachulcową wieżą z 1771 r. (0 km). Nieopodal znajduje się pałac pierwotnie z XVIII w. o dwu neobarokowych skrzydłach i wieży dobudowanej w latach 70. XIX w., a obok – park z piękną aleją grabową. Pozostawiając po prawej stronie kościół, wyjeżdżamy ze wsi drogą asfaltową na wschód, a potem drogą polną kierujemy się cały czas prosto.

Mijamy ambonę myśliwską (1 km) i wśród pól docieramy do asfaltu i wsi RACŁAW (Ratzdorf) o zachowanym średniowiecznym kształcie zabudowy XII-wiecznej owalnicy i słowiańskim rodowodzie. Pierwotna nazwa wsi wywodzi się od imienia Racław, być może pierwszego właściciela wsi. Dojeżdżamy do kościoła neogotyckiego z 1863 r. (3,9 km), z granitowej kostki i o ceglanej wieży. Ponadto we wsi zobaczymy neoklasycystyczny dwór. Jeden z mieszkańców Racławia (Johann Gottlieb Dumdey) zapisał się niechlubnie w historii, będąc ostatnim mordercą skazanym na śmierć i straconym publicznie w Landsbergu. Opuszczamy wieś, kierując się na północ, i zaraz potem skręcamy w prawo, w polną drogę wiodącą do głazu z polsko-niemiecką inskrypcją:
„Wszystkich nas czeka ta sama noc
Horacy
Pamięć zmarłym tu spoczywającym
Mieszkańcy Racławia 18.06.2000”
Obok znajdują się stare niemieckie tablice nagrobne.
Drogą wśród pól dojeżdżamy do lasu (4,7 km), gdzie gwałtownie kierujemy się w dół. Nasz szlak łączy się z rowerowym szlakiem niebieskim (4,9 km) i wraz z nim jedziemy w prawo aż do rozwidlenia i gwałtownego skrętu (5,9 km) szlaku niebieskiego pod górę. Jedziemy prosto. Wkrótce napotykamy znaki czerwonego szlaku pieszego (6,8 km) i wraz z nim przemierzamy dolinę Łupicy.
Na mostku szlak pieszy odchodzi w lewo, ale my kontynuujemy jazdę prosto do drogi nr 132 (8,3 km) w ŁUPOWIE (Loppow). Jest to stara wieś rybacka o wczesnośredniowiecznym rodowodzie, który potwierdzają ślady dwóch osad z X–XI w. Od 1300 r. wieś należała do klasztoru Cystersów w Mironicach, a po jego sekularyzacji do margrabiów brandenburskich. W XVI w. na Łupicy wybudowano młyn, który zniszczyła straszliwa powódź w 1586 r. Nie odbudowano go z powodu… braku wody. W czasie wojny 30-letniej wojska szwedzkie doszczętnie spaliły wieś. Kościół neobarokowy z pięknym drewnianym sklepieniem kolebkowym wybudowano w 1909 r. Naprzeciw świątyni wznosi się klasycystyczny dworek z 1887 r.
Kierujemy się w prawo drogą nr 132, by dojechać do stacji (9,3 km) PKP w Łupowie. Przekraczamy przejazd kolejowy i drogą asfaltową na południe przez Lubczyno docieramy (14,3 km) do centrum CHWAŁOWIC (Landsberger Holländer). Początkowo – w 1686 r. – wieś ta składała się zaledwie z trzech gospodarstw rozrzuconych pomiędzy Wartą i kanałem Kołomęt. Rozwój Chwałowic nastąpił dopiero ok. 100 lat później, w czasie wielkiej kolonizacji warciańskiej zarządzonej przez Fryderyka II, króla Prus. 100 m w lewo od szlaku, w kępie drzew, wznosi się kościół o konstrukcji ryglowej z 1790 r. Wewnątrz znajduje się późnobarokowy ołtarz ze snycerską dekoracją. Obok świątyni zobaczymy drewnianą dzwonnicę z XIX w. oraz wiejski cmentarz z nagrobkami sprzed 1945 r.
Jedziemy nadal w stronę wału przeciwpowodziowego: skręcamy w lewo (15 km), potem w prawo i wjeżdżamy na wał (16,2 km), łącząc się z niebieskim szlakiem rowerowym nr 1.

Wpisany przez Kulczynski   
Poprawiony: poniedziałek, 27 lutego 2012 16:05
 

Uwaga, www.gorzow.pl/przystan korzysta z plików cookie, aby dowiedzieć się więcej na ich temat oraz poznać sposoby zarządzania nimi wejdź na stronę Opcje prywatności.

Akceptuję wszystkie pliki cookie z www.gorzow.pl