Gorzów Przystań
Dziś jest: 22 Września 2020        Imieniny: Tomasz, Maurycy
template_cień


mt_ignore:
mt_ignore:
Strona główna Strona główna Gorzów w Europie Integracja Europejska Wybrane projekty przygotowane przez miasto Uzbrojenie kompleksowe dzielnicy Zawarcie w Gorzowie Wlkp. – III etap – przebudowa drogi powiatowej
Uzbrojenie kompleksowe dzielnicy Zawarcie w Gorzowie Wlkp. – III etap – przebudowa drogi powiatowej PDF Drukuj Email
poniedziałek, 07 listopada 2011 15:52
Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image /home/umgorzow/domains/umgorzow.provector.pl/public_html/archiwumages/20110201_120416_image1.jpg
There was a problem loading image /home/umgorzow/domains/umgorzow.provector.pl/public_html/archiwumages/20110201_120416_image1.jpg

20110201_120416_image1.jpg

Uzbrojenie kompleksowe dzielnicy Zawarcie w Gorzowie Wlkp. - III etap - przebudowa drogi powiatowej - ul. Strażacka

 

Budżet Projektu: 12 830 334,34

Całkowite wydatki kwalifikowane:12 796 634,06

 

Dofinansowanie 69,999999984370890 %: 8 957 643,84

Okres realizacji: 01-09-2006 do 31-12-2009

 

LRPO, Priorytet 1, Działanie 1.1, kategoria interwencji: 23

Projekt jest III etapem przedsięwzięcia „Uzbrojenie kompleksowe dzielnicy Zawarcie" mającego na celu poprawę dostępu do podstawowej infrastruktury technicznej zwiększającej atrakcyjność dzielnicy, w tym infrastruktury wodociągowej, kanalizacyjnej i drogowej. Przedsięwzięcie kompleksowego uzbrojenia Zawarcia jest wieloetapowym zadaniem inwestycyjnym przewidzianym do realizacji w latach 2003 - 2011. Zostało one podjęte przez władze miasta głównie z uwagi na utratę funkcji przemysłowej przez dzielnicę Zawarcie na początku lat 90-tych.

 


Bezpośrednim celem projektu jest podniesienie poziomu technicznego infrastruktury drogowej ulicy Strażackiej, mającej charakter i znaczenie regionalne. Rezultatem długofalowym (oddziaływaniem) poprawy stanu infrastruktury ulicy Strażackiej będzie poprawa warunków życia oraz warunków inwestycyjnych na południowym brzegu rzeki, co pozwoli na harmonijny i zrównoważony rozwój południowej i północnej części miasta.

Przedmiotem projektu jest przebudowa ulicy Strażackiej - drogi powiatowej nr 1400F - znajdującej się w południowej części Gorzowa Wielkopolskiego w obrębie dzielnicy Zawarcie. Ulica Strażacka jest drogą wylotową z Gorzowa Wielkopolskiego łączącą Zawarcie z drogą krajową nr 3 prowadzącą na południe województwa do Zielonej Góry. Jest to ulica o nawierzchni asfaltowej bez odwodnienia na całym projektowanym odcinku. Nawierzchnia drogi jest mocno zniszczona. Spękania asfaltu są widoczne na całej długości ulicy. Ulica Strażacka posiada stan techniczny nawierzchni kategorii C według SOSN. Jezdnia na przeważającej długości ma szerokość 6m chociaż na niektórych odcinkach jest węższa i ma szerokość 5,5 m. Wzdłuż ulicy zlokalizowana jest zabudowa jednorodzinna, z wjazdami bezpośrednio od ulicy. Przebudowa ulicy Strażackiej odbywać się będzie na całej długości drogi od skrzyżowania z ulicą Wylotową do granic administracyjnych miasta Gorzów Wlkp. Łączna długość przebudowywanego odcinka to 2,625 km. W ramach przebudowy ulicy Strażackiej przewidziano przebudowę jezdni w technologii asfaltowej, budowę chodników oraz wjazdów w granicach pasa drogowego. Równolegle do robót drogowych zbudowana będzie kanalizacja deszczowa o łącznej długości 3 893 m, która odprowadzać będzie ścieki deszczowe do Kanału Siedlickiego poprzez przepompownię i rurociąg tłoczny zlokalizowane pod powierzchnią terenu. Nawierzchnia drogi zaprojektowana będzie w sposób umożliwiający kierowanie wód opadowych z powierzchni jezdni, zatok i chodników za pomocą spadków poprzecznych i pochyleń podłużnych. Konieczne jest również wykonanie prac dodatkowych związanych z usunięciem kolizji z innymi sieciami.

 

Program kompleksowego uzbrojenia dzielnicy Zawarcie ma w swych zamierzeniach przyczynić się do poprawy dostępu do podstawowej infrastruktury technicznej dzielnicy Zawarcie. Podejmowanie tego typu działań wpływa bezpośrednio nie tylko na podniesienie warunków życia ale przede wszystkim na wzrost atrakcyjności tej części miasta dla potencjalnych inwestorów. Inwestowanie w infrastrukturę techniczną pozwala również na stworzenie warunków do harmonijnego rozwoju północnej i (zmarginalizowanej) południowej części miasta. Zakładać można, iż w dalszej perspektywie zrównoważony rozwój miasta, będącego jedną ze stolic województwa (1/10 ludności województwa), będzie miał bezpośrednie przełożenie na zrównoważony rozwój całego regionu.

Poprawiony: wtorek, 03 kwietnia 2012 12:55
 
AddThis Social Bookmark Button

Komunikaty

Komunikat Słowianki o zamknięciu basenów
poniedziałek, 14 grudnia 2015
Porozmawiaj z notariuszem o…...
wtorek, 17 listopada 2015
Unieważnienie konkursu
piątek, 28 sierpnia 2015
Komisje Rady Miasta
czwartek, 16 lipca 2015
PWiK informuje
czwartek, 02 kwietnia 2015
Więcej komunikatów...

Zwyczajni nadzwyczajni

O duszy i organach z Lechem Skibińskim

Pracował w gorzowskiej Katedrze jako organista. W instrumencie szuka duszy i ukrytych tajemnic. W Gorzowie miał swój zakład,...

O wystrzałowej pasji z Jackiem Rok

Strzelają, biegają w mundurach, naśladują żołnierzy i symulują wszelkie działania wojenne. Z  dowódcą Gorzowskiej Grupy...

Więcej artykułów…

Czy wiesz...

gdzie gromadziła się landsberska masoneria?

Od 1810 roku siedziba Loży Wolnomularskiej Św. Jana pod Czarnym Orłem mieściła się przy ulicy Sikorskiego nr 21, w...

kim był patron najdłuższej ulicy w mieście?

28 maja 1945 roku Franciszek Walczak, świeżo upieczony milicjant mający strzec miasta przed szabrownikami, został...

Więcej artykułów…

Uwaga, www.gorzow.pl/przystan korzysta z plików cookie, aby dowiedzieć się więcej na ich temat oraz poznać sposoby zarządzania nimi wejdź na stronę Opcje prywatności.

Akceptuję wszystkie pliki cookie z www.gorzow.pl