Gorzów Przystań
Dziś jest: 22 Września 2020        Imieniny: Tomasz, Maurycy
template_cień


mt_ignore:
mt_ignore:
Strona główna Strona główna Gorzów w Europie Integracja Europejska Wybrane projekty przygotowane przez miasto Przebudowa ulicy Wyszyńskiego z budową rond i niezbędnej infrastruktury w Gorzowie Wlkp.
Przebudowa ulicy Wyszyńskiego z budową rond i niezbędnej infrastruktury w Gorzowie Wlkp. PDF Drukuj Email
poniedziałek, 07 listopada 2011 15:30
Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image /home/umgorzow/domains/umgorzow.provector.pl/public_html/archiwumages/lrpo-resize.jpg
There was a problem loading image /home/umgorzow/domains/umgorzow.provector.pl/public_html/archiwumages/lrpo-resize.jpg

lrpo-resize.jpg

 

Projekt pn. „Przebudowa ulicy Wyszyńskiego z budową rond i niezbędnej infrastruktury w Gorzowie Wlkp." współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013

 

Wartość całkowita: 23.535.772,77 PLN;
Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 15.832.650,75 PLN;
Wartość subwencji z budżetu państwa: 2.713.000,00 PLN.

Projekt realizowany przez Miasto Gorzów Wlkp. ujęty został w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Wartość całkowita projektu wynosi 23.535.772,77 PLN, natomiast otrzymane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 15.832.650,75 PLN oraz subwencja budżetu państwa 2.713.000,00 PLN. Okres realizacji projektu obejmuje: fazę przygotowawczą począwszy od 2003 r., przez podpisanie pierwszej umowy w ramach projektu w okresie kwalifikowalności dnia 10.04.2007 r. z firmą ENEA na przyłączenie do sieci, aż po zakończenie realizacji inwestycji do dnia 30.12.2010 r.

 


Przedmiotem projektu jest przebudowa ulicy Wyszyńskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku od granicy administracyjnej miasta do skrzyżowania z ul. Chodkiewicza i Al. Odrodzenia wraz z przebudową skrzyżowań z ulicami podporządkowanymi - 12 szt. oraz budową rond - 2 szt. w miejscu głównych skrzyżowań z ul. Dekerta i ul. Górczyńską łącznie z przebudową odcinków wlotowych tych ulic. Planowana przebudowa infrastruktury drogowej zakłada także budowę ciągów pieszych oraz pieszo- rowerowych, budowę kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, zatok autobusowych - 10 szt., zjazdów publicznych - 60 szt. oraz inne niezbędne prace. Główne parametry zakresu rzeczowego: długość przebudowy - 3,38 km, technologia - beton asfaltowy, klasa techniczna - Z, kategoria ruchu - KR4, prędkość projektowa 50 km/h w terenie zabudowanym, 60 km/h poza terenem zabudowanym, dopuszczalny nacisk na oś pojazdu - 115 kN.

Ulica Wyszyńskiego w Gorzowie Wlkp. stanowi drogę nr 151 wyznaczoną na Mapie Dróg Regionalnych Województwa Lubuskiego jako drogę wojewódzką o charakterze regionalnym. To ważny element sieci komunikacyjnej na trasie Świdwin - Łobez - Recz - Choszczno - Barlinek - Gorzów Wlkp. w kierunku północno-południowym pomiędzy województwem zachodniopomorskim i lubuskim. Stanowi alternatywne połączenie do drogi krajowej nr 3, zapewniając komunikację obszarów województwa lubuskiego, spajając miejskie i gospodarcze ośrodki północno- zachodniej Polski z dużym ośrodkiem, jakim jest Gorzów Wlkp. Stan techniczny drogi na miejskim odcinku nie pozwala realizować celów Strategii Rozwoju Transportu do roku 2015 i Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego. Problemy, które determinują potrzebę wdrożenia projektu wynikają ze złego stanu technicznego infrastruktury drogowej. Obecnie ulica ta stanowi jedną z najgorzej utrzymanych dróg w mieście. Zły stan nawierzchni jezdni, brak odpowiednich ciągów pieszo- rowerowych i kanalizacji deszczowej utrudniają korzystanie z infrastruktury grupom docelowym, w tym dojazd do indywidualnych posesji, Szpitala Wojewódzkiego i KM Policji. Taki stan układu drogowego powoduje wzrost emisji drgań, hałasu, zanieczyszczenia rzeki Kłodawki; wpływa na wyższe zużycie pojazdów, większą liczbę wypadków drogowych, wydłuża czas przejazdu w transporcie pasażerskim i towarowym. Sytuacja ta obniża komfort życia mieszkańców miasta i regionu, ich bezpieczeństwo, degraduje środowisko, pogarsza warunki prowadzenia działalności gospodarczej. Realizacja projektu wynika z konieczności likwidacji tych barier, poprawy warunków ruchu i bezpieczeństwa. Przyczyny wyboru działań i wydatków inwestycyjnych są także związane z ustalonym przed wojną przebiegiem ulicy, między dwoma stałymi elementami krajobrazu: rzeką Kłodawką z jednej strony i krawędzią wysokiego wzniesienia z drugiej, z typową dla ulic w obszarach zurbanizowanych zależnością pomiędzy drogą a jej funkcją. Na etapie przygotowania inwestycji analizowano warianty lokalizacyjne oraz techniczne parametry przebudowy m.in. szerokość, konstrukcję nawierzchni, sposób skrzyżowań z drogami podrzędnymi. Wskaźniki efektywności projektu wskazują wysoki poziom oddziaływania społecznego, według analizy ekonomicznej projekt jest efektywny i uzasadniony.

 

Projekt w pełni realizuje założenia Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytetu I Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu, Działania 1.1 Poprawa stanu infrastruktury transportowej w regionie.
Cel główny Priorytetu I Rozwój cywilizacyjny i wzrost konkurencyjności gospodarczej regionu, przede wszystkim poprzez stworzenie warunków infrastrukturalnych gwarantujących szybki wzrost ekonomiczny oraz podnoszących atrakcyjność gospodarczą województwa, jest bezpośrednio realizowany przez cel główny niniejszego projektu zakładający ‘podniesienie konkurencyjności miasta i regionu'.
Cel działania 1.1 Poprawa stanu infrastruktury transportowej w województwie, umożliwiającej jego rozwój jest bezpośrednio realizowany przez cel główny niniejszego projektu oraz znajduje odbicie w celach niższego rzędu: wyższy komfort życia mieszkańców, wysoki poziom bezpieczeństwa, obniżony poziom zanieczyszczenia środowiska i kosztów czasu transportu.

Joanna Rut
Wydział Integracji Europejskiej

Poprawiony: wtorek, 03 kwietnia 2012 12:54
 
AddThis Social Bookmark Button

Komunikaty

Komunikat Słowianki o zamknięciu basenów
poniedziałek, 14 grudnia 2015
Porozmawiaj z notariuszem o…...
wtorek, 17 listopada 2015
Unieważnienie konkursu
piątek, 28 sierpnia 2015
Komisje Rady Miasta
czwartek, 16 lipca 2015
PWiK informuje
czwartek, 02 kwietnia 2015
Więcej komunikatów...

Zwyczajni nadzwyczajni

O sprzedawaniu pasji z Tomkiem Frankiem
Tomek Frank, rocznik 79. Już na samą myśl o koszykówce świecą mu się oczy i może opowiadać o niej godzinami. Wraz z grupą...
O nietypowych zawodach z Tomaszem Malewiczem

Był jednym z 20 najszybszych kurierów rowerowych na świecie. Brał udział w rożnego rodzaju wyścigach. Zorganizował dziewięć...

Więcej artykułów…

Czy wiesz...

kto był pierwowzorem Szymona Giętego?

Był nim Muppe, a właściwie Franz Kaufmann, landsberski oryginał. Muppe wędrował po Landsbergu i okolicy, chwytając się...

ile kosztował karnet na pierwszy festiwal Reggae nad Wartą, który odbył się w lipcu 1986 roku?
1200 zł – za taką kwotę uczestnicy festiwalu mogli do woli cieszyć się pulsującymi rytmami rodem z Jamajki przez dwa dni...
Więcej artykułów…

Uwaga, www.gorzow.pl/przystan korzysta z plików cookie, aby dowiedzieć się więcej na ich temat oraz poznać sposoby zarządzania nimi wejdź na stronę Opcje prywatności.

Akceptuję wszystkie pliki cookie z www.gorzow.pl