Gorzów Przystań
Dziś jest: 22 Września 2020        Imieniny: Tomasz, Maurycy
template_cień


mt_ignore:
mt_ignore:
Budowa Centrum Edukacji Artystycznej - Filharmonia Gorzowska PDF Drukuj Email
poniedziałek, 07 listopada 2011 13:27

Budowa Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonia Gorzowska
Wartość całkowita projektu: 136.912.115,81 PLN
Dofinansowanie: 32.753.715,63 PLN
Okres realizacji: 10.05.2006 r. – 31.03.2013 r.

Projekt realizowany w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Priorytet 5. Działanie 5.1. Rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury turystycznej
i kulturowej.

Przedmiotem projektu jest budowa sali koncertowej na 598 miejsc o powierzchni zabudowy 5.470 m², powierzchni całkowitej 10.660m², powierzchni użytkowej 6.485,95 m² i kubaturze 67.770 m³. Układ funkcjonalny obiektu oparto na osi kompozycyjnej wyznaczonej ulicą Kusocińskiego, wzdłuż której zaprojektowano: przestrzeń publiczną, administracyjną oraz przestrzeń koncertową z estradą i zapleczem scenicznym, w tym:

  • salę koncertową (na 598 miejsc, w tym 4 miejsca dla wózków osób niepełnosprawnych) z kulisami oraz czterema garderobami przyscenicznymi.
  • salę kameralną/prób na 148 miejsc, w tym dwa miejsca dla wózków osób niepełnosprawnych o powierzchni191,3 m²,
  • zespół sal prób instrumentów smyczkowych i dętych (4 sale  - po dwie dla każdej z sekcji)
  • dziedziniec wypoczynkowy otwarty na podestach drewnianych o powierzchni 432,2m² wypełniony zielenią.

W obiekcie zaprojektowano wystrój i wyposażenie wnętrz charakteryzujące się wysokim standardem wykończenia. Budynek jest  w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.  Zarówno sala koncertowa, jak i sale prób spełniają szczególne wymogi akustyczne. Ponadto w celu zapewnienia pełnej dostępności i funkcjonalności obiektu kultury, w ramach kosztów niekwalifikowanych wybudowano  parking na 400 miejsc wraz z boiskiem wielofunkcyjnym na jego dachu i zagospodarowanie terenu wokół sali koncertowej obejmujące: drogę dojazdową, ciągi piesze, plac sztuk wraz z odwodnieniem terenu, uzbrojenie terenu w sieci - wodną, kanalizacji sanitarnej, deszczowej i teletechnicznej, oświetlenie architektoniczne i parkowe chodników, zieleni, parkingu, zieleń wraz z automatycznym systemem nawadniania, małą architekturę.

Projekt budowy sali koncertowej stanowi I etap szerszego przedsięwzięcia. Powstającą infrastrukturę w kolejnych latach uzupełnią obiekty Zespołu Szkół Artystycznych (Plastycznych i Muzycznych) oraz Dolina Muzyczna (Plac Kaskadowy), która będzie naturalną, zewnętrzną widownią dla imprez plenerowych odbywających się na tle wzgórza Grodziska.

Realizacja projektu przyczynia się do zmniejszenia dysproporcji w zakresie dostępu do wydarzeń kulturalnych na terenie województwa lubuskiego oraz umożliwia stworzenie profesjonalnej oferty kulturalnej adekwatnej do oczekiwań zarówno mieszkańców regionu, jak i odwiedzających turystów krajowych i zagranicznych. Realizacja oferty programowej nowopowstałej instytucji kultury przyczynia się do popularyzacji alternatywnych form spędzania czasu wolnego i wypoczynku wśród mieszkańców, a także umożliwia stworzenie interesującej oferty kulturalno-edukacyjnej dla dzieci i młodzieży (poprzez m.in.: audycje umuzykalniając, spotkania holistyczno-kameralne dostosowane do wieku odbiorców czy też koncerty poprzedzone prelekcją). W perspektywie dzięki budowie CEA-sali koncertowej wzrośnie potencjał turystyczno-kulturowy regionu oraz jego konkurencyjność i atrakcyjność na arenie krajowej oraz międzynarodowej. Stanowi to gwarancję długofalowego rozwoju społeczno-gospodarczego województwa lubuskiego.

Projekt jest zgodny z celem głównym Priorytetu V LRPO: wzrost konkurencyjności regionalnej oferty turystycznej oraz wykorzystanie potencjału kultury, a także celem szczegółowym, określonym jako: poprawa jakości i dostępności infrastruktury turystycznej, kulturalnej i rekreacyjnej w województwie. Cele projektu są także w pełni zgodne z celem głównym Działania 5.1. dotyczącym wzrostu konkurencyjności i atrakcyjności turystycznej regionu poprzez dofinansowanie produktu turystycznego lub oferty turystycznej wynikającej z naturalnego potencjału regionu.

Wydział Integracji Europejskiej

Poprawiony: poniedziałek, 12 sierpnia 2013 13:04
 
AddThis Social Bookmark Button

Komunikaty

Komunikat Słowianki o zamknięciu basenów
poniedziałek, 14 grudnia 2015
Porozmawiaj z notariuszem o…...
wtorek, 17 listopada 2015
Unieważnienie konkursu
piątek, 28 sierpnia 2015
Komisje Rady Miasta
czwartek, 16 lipca 2015
PWiK informuje
czwartek, 02 kwietnia 2015
Więcej komunikatów...

Zwyczajni nadzwyczajni

O sztuce szycia z Mają Powalską
Przygodę z szyciem zaczęła po studiach, swoje produkty sprzedawała w internecie. Teraz w Gorzowie otworzyła pracownię, w...
O duszy i organach z Lechem Skibińskim

Pracował w gorzowskiej Katedrze jako organista. W instrumencie szuka duszy i ukrytych tajemnic. W Gorzowie miał swój zakład,...

Więcej artykułów…

Czy wiesz...

gdzie jest Maria?

Maria od Pauckscha, zwana także bamberką, chwilowo zniknęła z oczu gorzowian. Nie jest to z resztą jej pierwsze...

co robi Kucharz na wodzie?

Odpowiedź na to pytanie powinna być dla gorzowian prosta i oczywista... Bo Kucharz wiosłuje!
Kucharz czyli Tomasz Kucharski...

Więcej artykułów…

Uwaga, www.gorzow.pl/przystan korzysta z plików cookie, aby dowiedzieć się więcej na ich temat oraz poznać sposoby zarządzania nimi wejdź na stronę Opcje prywatności.

Akceptuję wszystkie pliki cookie z www.gorzow.pl