Gorzów Przystań
Dziś jest: 23 Września 2020        Imieniny: Tekla, Bogusław
template_cień


mt_ignore:
mt_ignore:
PO Infrastruktura i Środowisko, Działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa PDF Drukuj Email
środa, 12 lutego 2014 13:37
Od 7 kwietnia do 30 maja 2014 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz właściwy dla danego województwa Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa, Programu Infrastruktura i Środowisko.  

Działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa, Programu Infrastruktura i Środowisko
 
Informacja o naborze
 
Termin składania wniosków:  Wnioski należy składać w terminie od 7 kwietnia do 30 maja 2014 r.  

Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie upływa 30 maja 2014 r. o godz. 15.00. Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane. Data wpływu wniosku rozumiana jest jako termin dostarczenia wniosku do właściwej instytucji.
   
Termin rozstrzygnięcia konkursu: Ostateczny termin rozstrzygnięcia konkursów jest uzależniony od terminu podjęcia przez Komisję Europejską ostatniej decyzji w sprawie przyznania dofinansowania dla projektów powyżej 50 mln euro zidentyfikowanych w procesie naboru wniosków.
   
Miejsce składania wniosków:   Dla projektów o szacowanej wartości powyżej 25 mln euro*:
  • do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie; Kancelaria Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa.
Dla projektów o szacowanej wartości poniżej 25 mln euro*
  • Właściwy dla danego województwa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Według kursu euro określonego w regulaminie konkursu.
   
Sposób składania wniosków:
Wniosek o dofinansowanie projektu może być złożony osobiście przez przedstawiciela wnioskodawcy, lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe lub kurierskie.
 
Na co i kto może składać wnioski
 
Kto może składać wnioski:
Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane, jako beneficjenci w punkcie 12. Regulaminu konkursu numer 12/POIiŚ/1.1/04/2014.
   
Na co można otrzymać dofinansowanie: Dofinansowaniu podlegają projekty z zakresu gospodarki wodno – ściekowej wskazane w punkcie 13. Regulaminu konkursu numer 12/POIiŚ/1.1/04/2014.
   
Kryteria wyboru projektów: Kryteria wyboru projektów określone są w Załączniku nr 1 do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko i zostały zatwierdzone przez Komitet Monitorujący Program Infrastruktura i Środowisko 27 listopada 2013 r.
 
Finanse
 
Procent dofinansowania projektu: Poziom współfinansowania projektów w ramach priorytetu I ze środków Funduszu Spójności wynosi maksymalnie 85 proc. wartości wydatków kwalifikowanych projektu.
   
Maksymalna kwota dofinansowania projektu: Każdorazowo kwota dofinansowania dla projektu musi być obliczona zgodnie z Wytycznymi w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód.
   
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 10 mln euro.
Wpisany przez Kulczynski   
Poprawiony: środa, 12 lutego 2014 13:43
 
AddThis Social Bookmark Button

Komunikaty

Komunikat Słowianki o zamknięciu basenów
poniedziałek, 14 grudnia 2015
Porozmawiaj z notariuszem o…...
wtorek, 17 listopada 2015
Unieważnienie konkursu
piątek, 28 sierpnia 2015
Komisje Rady Miasta
czwartek, 16 lipca 2015
PWiK informuje
czwartek, 02 kwietnia 2015
Więcej komunikatów...

Zwyczajni nadzwyczajni

O feminizmie po cygańsku z Ewą Dębicką
Ewa Dębicka od ponad 30 lat związana jest z muzykiem, kompozytorem, pisarzem i poetą Edwardem Dębickim. Razem od niemal...
O czystej robocie z Januszem Gładyszem

Produkuje i naprawia torby, walizki i różne wyroby skórzane. Od 1976 roku ma swój zakład przy ul. Jagiełły 5, do którego...

Więcej artykułów…

Czy wiesz...

co łączy 'Kunę' z 'Titanikiem' ?

Czy największy w chwili wodowania pasażerski statek parowy może mieć coś wspólnego z najstarszym pływającym lodołamaczem?...

co robi Kucharz na wodzie?

Odpowiedź na to pytanie powinna być dla gorzowian prosta i oczywista... Bo Kucharz wiosłuje!
Kucharz czyli Tomasz Kucharski...

Więcej artykułów…

Uwaga, www.gorzow.pl/przystan korzysta z plików cookie, aby dowiedzieć się więcej na ich temat oraz poznać sposoby zarządzania nimi wejdź na stronę Opcje prywatności.

Akceptuję wszystkie pliki cookie z www.gorzow.pl