Gorzów Przystań
Dziś jest: 22 Września 2020        Imieniny: Tomasz, Maurycy
template_cień


mt_ignore:
mt_ignore:
Strona główna Strona główna Gorzów w Europie Integracja Europejska Aktualne konkursy – zewnętrzne źródła finansowania Konkurs LRPO, Poddziałanie 4.2.1 Rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury edukacyjnej
Konkurs LRPO, Poddziałanie 4.2.1 Rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury edukacyjnej PDF Drukuj Email
środa, 12 lutego 2014 13:35
Zarząd Województwa Lubuskiego - Instytucja Zarządzająca Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 w terminie od dnia 3 lutego 2014 r. do dnia 31 marca 2014 r. ogłosił konkurs zamknięty Nr LRPO/4.2.1/1/2014 w ramach Priorytetu IV, Działanie 4.2 Rozwój i modernizacja infrastruktury edukacyjnej, Poddziałanie 4.2.1 Rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury edukacyjnej.

Typ projektów podlegających dofinansowaniu:
a) budowa i/lub modernizacja  infrastruktury szkolnictwa wyższego, w tym:
•  infrastruktury dydaktycznej;
•  infrastruktury o charakterze administracyjno-biurowym i/lub socjalno-bytowym, wraz 
z niezbędnym wyposażeniem  (oprócz zakupu zestawów komputerowych ) – do 30% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu – wyłącznie jako element ww. typu projektu; 
• zagospodarowanie terenu przyległego (w tym infrastruktura towarzysząca), ściśle związanego z infrastrukturą objętą projektem, o ile jest to niezbędny i uzasadniony element projektu (m.in. drogi wewnętrzne, parkingi, chodniki, tereny zielone) – do 20% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu – wyłącznie jako element ww. typu projektu;
b) wyposażenie  obiektów szkolnictwa wyższego w sprzęt dydaktyczny i/lub naukowo-badawczy (zakup zestawów komputerowych  jest możliwy, wyłącznie pod warunkiem, że będą one przeznaczone do zarządzania i/lub sterowania specjalistycznym sprzętem/ urządzeniami, służącymi dla celów dydaktycznych i/lub naukowo-badawczych), pomoce optymalizujące proces kształcenia (w tym specjalistyczne oprogramowanie komputerowe), wyposażenie warsztatowe.

 Podmioty uprawnione do składania wniosku o dofinansowanie:
-jednostki samorządu terytorialnego (JST),
-związki, porozumienia i stowarzyszenia JST,
-jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
-podmioty wykonujące zadania JST,
-szkoły wyższe,
-jednostki naukowe,
-szpitale, na bazie których szkoły wyższe będą prowadzić działalność dydaktyczną i/lub naukowo-badawczą,
-organizacje pozarządowe nie działające w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszenia, fundacje, kościoły i związki wyznaniowe,
-szkoły resortowe (w tym szkoły artystyczne),
-osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe,
-jednostki sektora finansów publicznych inne niż JST, posiadające osobowość prawną, w tym OHP.

Projekty mogą być realizowane również na zasadzie partnerstwa z udziałem Partnerów, będących podmiotami wymienionymi w katalogu Beneficjentów, z zastrzeżeniem, iż wszystkie wydatki ponoszone przez te podmioty, stanowić będą jako koszty niekwalifikowalne w budżecie projektu.

W ramach konkursu można ubiegać się o dofinansowanie dla przedsięwzięć skierowanych  na rozwój dydaktycznej infrastruktury szkolnictwa wyższego – projekty innowacyjne, m.in. naukowo-badawcze, w tym dotyczące tworzenia nowych kierunków kształcenia.

Kwota środków przeznaczona na konkurs wynosi 28 500 000,00 PLN.


Maksymalny poziom dofinansowania projektów wynosi: do 85% całkowitych kwalifikowalnych kosztów projektu – poziom dofinansowania liczony będzie metodą luki finansowej. W przypadku projektów o całkowitej wartości nie przekraczającej 1 mln EUR, które generują dochód, poziom dofinansowania nie będzie liczony przy zastosowaniu metody luki w finansowaniu.

Szczegółowe informacje na temat zasad i procedur ubiegania się o dofinansowanie 
w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013  można uzyskać:
- w siedzibie Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze:-
•  Wydział Kontraktacji Inwestycji Infrastrukturalnych LRPO, parter, pokój nr 7 tel. (68) 45 65 145, (68) 45 65 146; I piętro, pokój nr 107, tel. (68) 45 65 124, (68) 45 65 127; pokój nr 108 tel. (68) 45 65 118; pokój nr 113 tel. (68) 45 65 126 (przy ul. Św. Jadwigi 1),
•  Wydział Informacji i Promocji LRPO, parter, pokój nr 6 tel.: (68) 45 65 110, (68) 45 65 119, (68) 45 65 151, I piętro, pokój nr 104 tel.: (68) 45 65 111, (68) 45 65 163, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  (przy ul. Św. Jadwigi 1).

- w Punkcie Informacji i Naboru wniosków w Gorzowie Wlkp., Wydział Zamiejscowy Urzędu, ul. Łokietka 22 (Stanowisko ds. Informacji i Promocji LRPO, tel.: (95) 739 03 78, pokój nr 105, e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  )

Więcej szczegółów na stronie:

http://www.lrpo.lubuskie.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1441:ogoszenie-o-konkursie-nr-lrpo42112014&catid=90:harmonogram-konkursow&Itemid=111

Kontakt:

Joanna Rut
Wydział Integracji Europejskiej
tel./fax. 95 7355 837/834

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wlkp.


Wpisany przez Kulczynski   
 
AddThis Social Bookmark Button

Komunikaty

Komunikat Słowianki o zamknięciu basenów
poniedziałek, 14 grudnia 2015
Porozmawiaj z notariuszem o…...
wtorek, 17 listopada 2015
Unieważnienie konkursu
piątek, 28 sierpnia 2015
Komisje Rady Miasta
czwartek, 16 lipca 2015
PWiK informuje
czwartek, 02 kwietnia 2015
Więcej komunikatów...

Zwyczajni nadzwyczajni

O feminizmie po cygańsku z Ewą Dębicką
Ewa Dębicka od ponad 30 lat związana jest z muzykiem, kompozytorem, pisarzem i poetą Edwardem Dębickim. Razem od niemal...
O sprzedawaniu pasji z Tomkiem Frankiem
Tomek Frank, rocznik 79. Już na samą myśl o koszykówce świecą mu się oczy i może opowiadać o niej godzinami. Wraz z grupą...
Więcej artykułów…

Czy wiesz...

kto był pierwowzorem Szymona Giętego?

Był nim Muppe, a właściwie Franz Kaufmann, landsberski oryginał. Muppe wędrował po Landsbergu i okolicy, chwytając się...

że Romane Dyvesa to nic innego jak Cygańskie Dni.
I w tym roku będą to dni wyjątkowe. Cygańskie świętowanie rozpocznie się już dziś (5.07) o godz. 18:00 mszą świętą w Katedrze,...
Więcej artykułów…

Uwaga, www.gorzow.pl/przystan korzysta z plików cookie, aby dowiedzieć się więcej na ich temat oraz poznać sposoby zarządzania nimi wejdź na stronę Opcje prywatności.

Akceptuję wszystkie pliki cookie z www.gorzow.pl