Gorzów Przystań
Dziś jest: 22 Września 2020        Imieniny: Tomasz, Maurycy
template_cień


mt_ignore:
mt_ignore:
Strona główna Strona główna Gorzów w Europie Integracja Europejska Aktualne konkursy – zewnętrzne źródła finansowania Gospodarka ściekowa w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych – inne formy dofinansowania
Gospodarka ściekowa w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych – inne formy dofinansowania PDF Drukuj Email
czwartek, 13 września 2012 12:11

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizuje Program Gospodarka ściekowa w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych

Cel programu

Poprawa stanu wód powierzchniowych i podziemnych do 2015 roku poprzez zapewnienie dofinansowania przedsięwzięć mających na celu wyposażenie aglomeracji w systemy kanalizacji zbiorczej oraz oczyszczalnie ścieków, zgodnie z wymogami Dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych.

 

Budżet Programu wynosi 30 923 tys. zł.

Program będzie wdrażany w latach 2010 – 2025, przy czym alokacja (okres zawierania umów): 2010 – 2015. Wydatkowanie środków występuje do końca 2025 roku.

Terminy i sposób składania wniosków

Nabór ciągły od 1 stycznia każdego roku do wyczerpania budżetu Programu na dany rok.

Formy dofinansowania

 1. dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielane Wnioskodawcom, którzy samodzielnie wybierają bank;
 2. dopłaty do ceny wykupu obligacji.

Intensywność dofinansowania

 1. dopłata do oprocentowania kredytu nie może być wyższa niż 300 pkt. bazowych w skali roku (punkt bazowy to 1/100 części punktu procentowego) i nie może przekroczyć oprocentowania kredytu. Łączna kwota dopłat nie może przekroczyć 15% wykorzystanej kwoty kredytu;
 2. dopłata do ceny wykupu obligacji nie może przekroczyć 15% wartości objętej emisji obligacji przeznaczonej na realizacje przedsięwzięcia, z zastrzeżeniem zachowania zgodności z przepisami o pomocy publicznej, o ile dofinansowanie stanowi taką pomoc.

Warunki dofinansowania

 

1) Dopłaty do oprocentowania kredytu:

 1. dopłata do oprocentowania dotyczy kredytu bankowego służącego pokryciu kosztów kwalifikowanych;
 2. wysokość kredytu, do którego dokonywane są dopłaty do oprocentowania nie może być niższa niż 2 000 000 zł;
 3. dopłaty do oprocentowania kredytu udzielane są na okres nie dłuższy niż 10 lat, licząc od daty wypłaty przez bank pierwszej transzy kredytu;
 4. karencja w spłacie rat kapitałowych kredytu liczona jest od daty wypłaty ostatniej transzy kredytu i nie może być dłuższa niż 6 miesięcy od daty zakończenia inwestycji.

2) Dopłaty do ceny wykupu obligacji:

 1. wartość emisji obligacji nie może być niższa niż 2 000 000 zł;
 2. dopłaty do ceny wykupu obligacji dokonywane są do obligacji kuponowych;
 3. dopłata do ceny wykupu obligacji dotyczy ceny równej wartości nominalnej obligacji;
 4. dopłaty do ceny wykupu obligacji dokonywane są proporcjonalnie przy wykupie każdej serii w ramach emisji;
 5. pierwsza dopłata do ceny wykupu obligacji może nastąpić po zakończeniu inwestycji.

Beneficjenci

 1. jednostki samorządu terytorialnego i ich związki;
 2. podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego, z zastrzeżeniem, że w przypadku dopłat do ceny wykupu obligacji, beneficjent musi również spełniać warunki z art. 411 ust. 3a Ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

Rodzaje przedsięwzięć

Przedsięwzięcia dofinansowywane ze środków krajowych i zagranicznych, z wyjątkiem przedsięwzięć uzyskujących wsparcie w ramach POIiŚ dla osi I, takie jak:

 1. budowa, rozbudowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych;
 2. budowa, rozbudowa lub modernizacja zbiorczych systemów kanalizacji sanitarnej (zakres przedsięwzięć zgodny z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji /Dz. U. z 2010 r. Nr 137, poz. 922/ oraz „Metodyka wyznaczania w ramach aglomeracji zakresu sieci kanalizacyjnej, która może być objęta finansowaniem z Funduszu Spójności”).

W ramach programu udzielane jest wsparcie dla przedsięwzięć, których realizacja nie została zakończona przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie a zakończy sie przed 31 grudnia 2015 r.

Więcej informacji na stronie:

 

http://www.nfosigw.gov.pl

 

Kontakt:

Joanna Rut
Wydział Integracji Europejskiej
tel./fax. 95 7355 837/834

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wlkp.
Wpisany przez Kulczynski   
Poprawiony: czwartek, 13 września 2012 12:16
 
AddThis Social Bookmark Button

Komunikaty

Komunikat Słowianki o zamknięciu basenów
poniedziałek, 14 grudnia 2015
Porozmawiaj z notariuszem o…...
wtorek, 17 listopada 2015
Unieważnienie konkursu
piątek, 28 sierpnia 2015
Komisje Rady Miasta
czwartek, 16 lipca 2015
PWiK informuje
czwartek, 02 kwietnia 2015
Więcej komunikatów...

Zwyczajni nadzwyczajni

O odkrywaniu gorzowskich bohaterów z Krystyna Sibińską

Przewodnicząca Rady Miasta Gorzowa, magister inżynier budownictwa. W 2003 roku wybrana Gorzowianinem Roku w kategorii...
O czystej robocie z Januszem Gładyszem

Produkuje i naprawia torby, walizki i różne wyroby skórzane. Od 1976 roku ma swój zakład przy ul. Jagiełły 5, do którego...

Więcej artykułów…

Czy wiesz...

kto odnalazł w Gorzowie Przystań?

Gdy 28 stycznia 2010 roku została zaprezentowana Długoterminowa Strategia Zarządzania Marką Gorzów. Przystań, nie...

że do Gorzowian należy niepobity dotąd rekord Księgi Rekordów Guinnessa?

W 1987 roku  do tramwaju 105N, mającego 20 miejsc siedzących i 105 stojących, weszło 362 studentów gorzowskiej AWF. Na...

Więcej artykułów…

Uwaga, www.gorzow.pl/przystan korzysta z plików cookie, aby dowiedzieć się więcej na ich temat oraz poznać sposoby zarządzania nimi wejdź na stronę Opcje prywatności.

Akceptuję wszystkie pliki cookie z www.gorzow.pl