Gorzów Przystań
Dziś jest: 3 Grudnia 2020        Imieniny: Franciszek, Hilary, Ksawery
template_cień


mt_ignore:
mt_ignore:
Raport z konsultacji PDF Drukuj Email
piątek, 22 maja 2015 09:16
Raport z przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu regulaminu budżetu obywatelskiego wypracowanego podczas spotkań warsztatowych Zespołu ds. budżetu obywatelskiego.

Raport z konsultacji w sprawie nowego regulaminu Budżetu Obywatelskiego


Konsultacje społeczne nowego regulaminu budżetu obywatelskiego


plakat regulamin
plakat regulamin
Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu nowego regulaminu budżetu obywatelskiego.

Przypomnijmy, że projekt regulaminu został przygotowany przez specjalnie powołany w tym celu zespół, składający się z mieszkańców Gorzowa, reprezentantów organizacji pozarządowych, radnych Rady Miasta Gorzowa i pracowników Urzędu Miasta Gorzowa.

Konsultacje rozpoczną się 10 listopada i potrwają do 30 listopada br. Zachęcamy gorzowian do uczestnictwa w konsultacjach w następujących formach:
 1. Otwarte spotkanie z mieszkańcami, które odbędzie się 18 listopada br., w godz. 17:00-18:30 w sali sesyjnej Urzędu Miasta, ul. Sikorskiego 3-4;
 2. Dyżury konsultacyjne:
 • 10 listopada, w godz. 16:00-18:00 w siedzibie Stowarzyszenia Ludzie Dla Miasta, ul. Chrobrego 34 (dawna Goplana);
 • 24 listopada, w godz. 16:00-18:00 w Jazz Clubie Pod Filarami, ul. Jagiełły 7
  1. badanie opinii mieszkańców poprzez przyjmowanie uwag na piśmie za pomocą formularza zgłaszania uwag zamieszczonego na stronie www.gorzow.pl w zakładce Budżet Obywatelski 2017 (poniżej) oraz dostępnego  w wersji papierowej w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta przy ul. Sikorskiego 3-4. Wypełniony formularz należy złożyć w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta przy ul. Sikorskiego 3-4 lub przesłać drogą elektroniczną skan wypełnionego i podpisanego dokumentu na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

  Wszelkie pytania dotyczące przebiegu konsultacji społecznych należy kierować do Biura Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji telefonicznie: 95 7355 685: 95 7355 591 lub elektronicznie na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

  Projekt regulaminu.doc
  Ogłoszenie.pdf
  FORMULARZ.docx
  Zespol ds. BO 16.09.2016 fot. Krzysztof Weber
  Zespol ds. BO 16.09.2016 fot. Krzysztof Weber

  Projekt regulaminu już gotowy

  Prezydent Jacek Wójcicki spotkał się z autorami projektu nowego regulaminu budżetu obywatelskiego. Teraz dokument zostanie poddany pod powszechne konsultacje społeczne z mieszkańcami.

  Projekt nowego regulaminu jest efektem prac Zespołu ds. budżetu obywatelskiego, składającego się z mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, Rady Miasta i Urzędu Miasta. W czterech spotkaniach warsztatowych uczestniczyły także osoby, które zgłosiły chęć udziału w pracach nad nowym regulaminem podczas naboru przeprowadzonego  jeszcze w kwietniu br., ale nie znalazły się w składzie zespołu.  W sumie w pracach nad nowymi zasadami budżetu obywatelskiego uczestniczyły 44 osoby.

  Podczas spotkania w Przystani Sportów Wodnych, 16 września prezydent Jacek Wójcicki podziękował zebranym za zaangażowanie przy tworzeniu nowego regulaminu. Na najbliższą sesję Rady Miasta, 30 września trafi projekt uchwały dotyczący zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu regulaminu budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy będą mogli zgłaszać swoje propozycje oraz uwagi podczas otwartego spotkania, dyżurów konsultacyjnych oraz za pomocą specjalnego formularza. O szczegółowym harmonogramie konsultacji będziemy informować.

  Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji      

  Zespol BO 17.06.2015 Fot. Krzysztof Weber
  Zespol BO 17.06.2015 Fot. Krzysztof Weber

  Regulamin coraz bliżej


  Zespół ds. budżetu obywatelskiego kończy prace nad projektem regulaminu budżetu obywatelskiego, który będzie obowiązywać od 2016 r.

  Podczas spotkania w magistracie, 17 czerwca ostatecznie ustalono, że ogólna suma pieniędzy przeznaczonych na budżet obywatelski zostanie podzielona w następujący sposób: 20 proc. na projekty ogólnomiejskie, 60 proc. na projekty w rejonach oraz 20 proc. na placówki oświatowe. Realizowane mogą być zarówno projekty miękkie, czyli wydarzenia o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym i sportowym, jak i projekty twarde, czyli inwestycyjne. Z kwoty przeznaczonej na zadania ogólnomiejskie 10 proc. będzie zaplanowane na projekty miękkie i taka może być maksymalna wartość pojedynczego zgłoszonego zadania. Pozostałe 90 proc. będzie przeznaczone na realizację zadań twardych i również taka ma być maksymalna wartość pojedynczego zgłoszonego zadania. Kwota przeznaczona na rejony będzie dzielona na ich ilość, a szacunkowy koszt realizacji jednego zadania nie będzie mógł przekroczyć kwoty przeznaczonej na jeden rejon. Mieszkańcy w rejonach będą mogli także zgłaszać zadania miękkie, ale nie ma tu wydzielonej na ten cel kwoty. W przypadku puli przeznaczonej na placówki oświatowe zrezygnowano z rejonizacji, a wartość jednego zgłoszonego projektu nie będzie mogła przekroczyć 33 proc. ogólnej oświatowej kwoty.  Mieszkaniec będzie mógł zgłosić dowolną ilość projektów do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego. Natomiast podczas głosowania jedna osoba oddaje  tylko 3 głosy, po jednym na kategorie zadań: ogólnomiejskie, rejonowe, oświatowe. Głosować będą mogły osoby, które ukończyły 13 lat. Do realizacji przejdą projekty, które zdobyły największą liczbę głosów, aż do wyczerpania środków przeznaczonych na kategorie – ogólnomiejskie i oświatowe. Natomiast w przypadku rejonów będzie to po jednym zadaniu z rejonu, które zdobyło najwięcej głosów, a następnie zadania, które otrzymały kolejno najwyższą liczbę głosów ze wszystkich zadań poddanych pod głosowanie, niezależnie od rejonu, aż do wyczerpania środków przeznaczonych na tę kategorię.

  Teraz członkowie Zespołu ds. budżetu obywatelskiego odniosą się do całości projektu regulaminu, a następnie zostanie on poddany pod powszechne konsultacje z mieszkańcami.

  Przypominamy nowy regulamin budżetu obywatelskiego będzie obowiązywał od 2016 r.
  i  dotyczył edycji na 2017 r.


  Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji


  zespol-bo-10.06.2015-.-1.-fot.-anna-zaleska
  zespol-bo-10.06.2015-.-1.-fot.-anna-zaleska
  O pieniądzach i głosowaniu


  Trzecie posiedzenie Zespołu ds. budżetu obywatelskiego zdominowała dyskusja dotycząca czasu trwania głosowania oraz wieku głosujących.

  Podczas spotkania, które odbyło się 10 czerwca w magistracie powrócono do tematu  sposobu ustalania kwoty przeznaczonej na budżet obywatelski. Jednogłośnie stwierdzono, że ma to być 1 proc. od dochodów własnych z wykonanego budżetu, ale nie mniej niż 2 mln zł. Takiej jednomyślności nie było natomiast w przypadku zagadnień dotyczących głosowania. Wśród propozycji odnoszących się do czasu trwania głosowania podawano – 7, 10, 14, 15, 30 dni. Ostatecznie w ramach kompromisu uczestnicy ustalili, że będzie to 15 dni. Nie udało się natomiast zakończyć dyskusji na temat  wieku głosujących. Proponowano - 13, 16 lub 18 lat. Wybór zostanie dokonany podczas kolejnego spotkania. Rozmawiano także o ustalaniu listy priorytetów zadań do realizacji oraz o drugim etapie weryfikacji merytorycznej wniosków składanych przez mieszkańców. W obu przypadkach zrezygnowano z takiej możliwości, zwracając uwagę, że w momencie powstania Rad Dzielnic należy wrócić do rozmowy na temat list priorytetów do realizacji w poszczególnych dzielnicach. Ustalono także jak powinien wyglądać wzór karty do głosowania, zaproponowano formy głosowania oraz lokalizację punktów, w których gorzowianie będą mogli oddawać głosy. 

  Przypominamy, wypracowane przez Zespół ds. budżetu obywatelskiego propozycje zostaną poddane pod powszechne konsultacje z mieszkańcami. Nowy regulamin budżetu obywatelskiego będzie obowiązywał od 2016 r. i  dotyczył edycji na 2017 r. 

  Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji  

  Zespol BO 20.05.2015 Fot.2. Anna Zaleska
  Zespol BO 20.05.2015 Fot.2. Anna Zaleska
  Za nami drugie spotkanie Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego. Tym razem rozmawiano między innymi o podziale na rejony, zadaniach, które mogą być zgłaszane i ich weryfikacji.


  Spotkanie 20 maja zdominowała dyskusja na temat zadań, które mogą być zgłaszane do budżetu obywatelskiego. O ile uczestnicy byli zgodni, że potrzebny jest podział na projekty miękkie i twarde oraz na ogólnomiejskie i przeznaczone dla dzielnic - to w przypadku zadań dotyczących placówek oświatowych wywiązała się dłuższa dyskusja. Zaproponowano między innymi by na szkoły przeznaczono wydzieloną kwotę z całego budżetu obywatelskiego np. 20 proc. placówki oświatowe, 20 proc. projekty ogólnomiejskie, 60 proc. rejony. Pojawiły się też propozycje, by na szkoły wydzielono pulę pieniędzy z tych przeznaczonych na osiedla lub na projekty ogólnomiejskie. Nie określono jeszcze też ostatecznej wartości kwotowej jednego zadania. Proponowano wysokość całej kwoty, która będzie przeznaczona na rejon lub jej 25 proc. Ponadto uczestnicy spotkania stwierdzili, że to mieszkańcy podczas konsultacji społecznych powinni wypowiedzieć się w sprawie podziału miasta na rejony, choć padały też konkretne rozwiązania – podział na 8 rejonów: Zawarcie, Zakanale, Śródmieście/Centrum, Piaski, Staszica, Wieprzyce/Osiedle Słoneczne, Manhattan,  Górczyn (obecnie obowiązujący) lub na 10 rejonów: Zawarcie, Zakanale, Śródmieście/Centrum, Piaski, Staszica, Wieprzyce, Osiedle Słoneczne, Manhattan, Górczyn oraz Dolinki. Rozmawiano także o weryfikacji zadań i kontroli całego procesu budżetu obywatelskiego. Zdaniem uczestników spotkania weryfikacja powinna być przeprowadzona przez urzędników  jednie pod względem formalnym i technicznym. Natomiast po zakończeniu każdej edycji budżetu obywatelskiego strona społeczna wspólnie z urzędnikami powinna przygotować ankietę ewaluacyjną. Wnioski z jej przeprowadzenia mają być przedstawiane podczas wspólnych spotkań strony społecznej, radnych i urzędników, którzy zdecydują o ewentualnych zmianach regulaminu.

  Przypominamy nowy regulamin budżetu obywatelskiego będzie obowiązywał od 2016 r. i  dotyczył edycji na 2017 r. 

  Biuro Konsultacji Społecznych, Promocji i Rewitalizacji
  Budżet Obywatelski
  Budżet Obywatelski
  Rozmawiali o nowym regulaminie

  Przedstawiciele mieszkańców, organizacji pozarządowych, Rady Miasta i Urzędu Miasta rozmawiali 13 maja w magistracie na temat nowego regulaminu budżetu obywatelskiego.

  Uczestnicy  pierwszego spotkania Zespołu ds. budżetu obywatelskiego podzieleni na cztery grupy wypracowali pierwsze rozwiązania dotyczące nowego regulaminu budżetu obywatelskiego. Podczas kolejnych trzech spotkań zostaną wypracowane następne rozwiązania, które  ostatecznie jako projekt nowych zasad budżetu obywatelskiego zostaną poddane pod powszechne konsultacje z mieszkańcami.

  Zaproponowano, by projekty zadań mogli zgłaszać mieszkańcy Gorzowa, którzy ukończyli 18 lat oraz osoby małoletnie za pośrednictwem przedstawiciela ustawowego. Doceniono obecnie obowiązujący formularz zgłaszania zadań za jego prostotę, rekomendując jego rozszerzenie o opis zadania wraz z uzasadnieniem potrzeby jego realizacji oraz informacją o dostępności i przydatności dla mieszkańców. Ponadto w formularzu miałby znaleźć się: wstępny, szacunkowy kosztorys realizacji oraz utrzymania zadania. Będzie można dołączyć do niego szkic lub mapę sytuacyjną. Utrzymano listę poparcia z 20 podpisami mieszkańców Gorzowa, którzy ukończyli 18 lat lub osób małoletnich za pośrednictwem przedstawiciela ustawowego. Czas na składanie formularzy z projektami mieszkańców ustalono na 30 dni i dodano 30 dni na uzupełnienie, poprawienie wniosków.

  Uczestnicy spotkania zaproponowali także formy kontaktów mieszkańców z urzędnikami w trakcie składania projektów. Jako najważniejsze uznano kontakt e-mailowy, telefoniczny, osobisty z Biurem Konsultacji Społecznych, Promocji i Rewitalizacji oraz zapewnie pomocy ze strony wydziałów merytorycznych Urzędu Miasta. Zaproponowano również  utworzenie zakładki  – „Zadaj pytanie” lub „Forum” oraz zamieszczenie wzorów wniosków na stronie internetowej miasta, organizowanie dyżurów konsultacyjnych po godzinach pracy Urzędu Miasta czy maraton pisania wniosków. Rozmawiano także o kampanii informacyjno-promocyjnej i rozpoczęto dyskusję  na temat ustalenia kwoty budżetu obywatelskiego. Zaproponowano, by była to kwota wyznaczona przez Radę Miasta np. 1 mln zł na rejon lub wartość procentowa np.  1-1,5  proc. budżetu miasta, 1 proc. od wydatków inwestycyjnych, 0,5 proc. osiągniętego dochodu własnego uzyskanego w ostatnim zamkniętym roku budżetowym (bez subwencji, dotacji, itp.), jednak nie mniej niż 2 mln zł.

  Nowy regulamin budżetu obywatelskiego będzie obowiązywał od 2016 r. i  dotyczył edycji na 2017 r. 

  Biuro Konsultacji Społecznych, Promocji i Rewitalizacji  


  Wkrótce Zespół ds. budżetu obywatelskiego

  Znamy już mieszkańców i przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy będą reprezentowali stronę społeczną w Zespole ds. budżetu obywatelskiego.

  28 kwietnia w magistracie odbyło się spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych, którzy zgłosili się do prac nad nowym regulaminem budżetu obywatelskiego. Uczestnicy spotkania wybrali spośród siebie 5 przedstawicieli do Zespołu ds. budżetu obywatelskiego: Beatę Piwowarską (Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym),  Piotra Steblina-Kamińskiego (Stowarzyszenie Widzów Gorzowskiego Teatru), Teresę Kaczmarek (Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Tańca Ludowego „Mali Gorzowiacy”), Bożenę Borowską (Klub Turystyki Pieszej „Nasza Chata”) oraz Arkadiusza Krajewskiego (Klub Sportowy ADMIRA). 28 kwietnia odbyło się również publiczne losowanie wśród mieszkańców. W sumie prawidłowe formularze złożyło 20 gorzowian, z których do prac w ramach zespołu wylosowano: Lucynę Kandel-Feliczak, Michała Potyraja, Piotra Czerniawskiego, Józefa Ankutowicza i Pawła Chudzika.
  W zespole znajdą się także przedstawiciele Rady Miasta oraz Urzędu Miasta.

  Szczegółowy skład zespołu, a także harmonogram posiedzeń znajdą się w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp., które zostanie wydane na początku maja.

  W związku ze sporym zainteresowaniem tematyką przygotowania nowego regulaminu budżetu obywatelskiego w zarządzeniu pojawi się zapis o możliwości udziału w posiedzeniach zespołu (z prawem do głosu) także mieszkańców oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy złożyli prawidłowe formularze, a nie zostali członkami zespołu.

  Przypominamy, że nowy regulamin zostanie wprowadzony od 2016 r. i będzie dotyczył przeprowadzenia procedury budżetu obywatelskiego  na rok 2017   

  Biuro Konsultacji Społecznych, Promocji i Rewitalizacji


  Zgłoś się i decyduj o zasadach budżetu obywatelskiego

  Jesteś działaczem organizacji pozarządowej albo mieszkańcem Gorzowa? Zgłoś się do Zespołu ds. budżetu obywatelskiego, który przygotuje nowy regulamin. Nabór będzie trwał od 13 do 27  kwietnia.

  W związku z tym, że wielokrotnie zgłaszano uwagi do obowiązującego regulaminu budżetu obywatelskiego rozpoczynamy procedurę wypracowania nowych zasad. Chcesz mieć wpływ na kształt budżetu obywatelskiego w naszym mieście? Zapraszamy!

  Co to jest budżet obywatelski?

  Budżet obywatelski (partycypacyjny) to proces, w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części budżetu miasta: zgłaszając projekty, dyskutując nad nimi, a potem oddając na nie swój głos.

  Czym jest Zespół ds. budżetu obywatelskiego?

  To grupa osób powołana Zarządzeniem Prezydenta Gorzowa Wlkp. do wypracowania projektu nowych zasad budżetu obywatelskiego, które zostaną poddane pod powszechne konsultacje z mieszkańcami. Zespół będzie także monitorował i wspierał wdrożenie procesu budżetu obywatelskiego. W skład zespołu wejdą mieszkańcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, radni Rady Miasta Gorzowa Wlkp. oraz urzędnicy.

  Kto może zgłosić się do zespołu?

  Do zespołu może zgłosić się mieszkaniec (nie może to być radny Rady Miasta Gorzowa Wlkp.) i organizacja pozarządowa działająca na terenie Gorzowa Wlkp. (po jednym przedstawicielu z organizacji). Kandydat musi być mieszkańcem Gorzowa Wlkp. i mieć  ukończone 18 lat.

  Jak można zgłosić się do zespołu?

  Zgłoszenie następuje poprzez prawidłowe wypełnienie odpowiedniego formularza dostępnego w formie papierowej w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta przy ul. Sikorskiego 3-4 lub w formie elektronicznej na stronie www.gorzow.pl w zakładce Budżet Obywatelski (poniżej) i złożenie jego w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta przy ul. Sikorskiego 3-4 lub przesłanie drogą elektroniczną skanu podpisanego dokumentu na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

  Mieszkańcy w swoim zgłoszeniu podają imię, nazwisko, kontakt mailowy, telefoniczny oraz  wypełniają oświadczenie i składają podpis. W przypadku przedstawicieli organizacji pozarządowych dodatkowo wymagana jest nazwa reprezentowanej organizacji pozarządowej, numer KRS, jej adres, organ dokonujący zgłoszenia oraz podpis osoby uprawnionej do dokonania zgłoszenia w imieniu organizacji.

  Termin naboru zgłoszeń będzie trwał od 13 kwietnia do 27 kwietnia 2015 r.

  Jak będą wybierani członkowie zespołu?

  • 5 przedstawicieli organizacji pozarządowych

  Wybór przedstawicieli organizacji pozarządowych odbędzie się podczas otwartego spotkania 28 kwietnia o godz. 16.00 w sali 201 Urzędu Miasta przy ul. Sikorskiego 3-4. Wyboru spośród siebie dokonają zgłoszeni kandydaci przez organizacje pozarządowe.

  W przypadku, gdy podczas naboru zgłosi się mniej osób niż 5 przedstawicieli organizacji pozarządowych albo równo 5, wtedy wszystkie osoby wejdą w skład zespołu.

  Wybór 5 mieszkańców do zespołu odbędzie się w drodze losowania podczas otwartego spotkania z kandydatami 28 kwietnia o godz. 17.00 w sali 201 Urzędu Miasta przy ul. Sikorskiego 3-4. W przypadku, gdy podczas naboru  zgłosi się 5 mieszkańców albo mniej niż 5, wszystkie osoby wchodzą w skład zespołu.

  W skład Zespołu ds. budżetu obywatelskiego wejdą także:
   

  • radni Rady Miasta Gorzowa Wlkp. (po jednym przedstawicielu z klubów radnych Rady Miasta Gorzowa Wlkp. oraz jeśli zgłoszą taki akces radni niezależni)
  • przedstawiciele Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.: Kolegium Doradczego Prezydenta Miasta, Biura Konsultacji, Promocji i Rewitalizacji, Wydziału Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego, Wydziału Inwestycji, Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Majątku, Wydziału Edukacji, Wydziału Kultury i Sportu, Wydziału Spraw Społecznych, Wydziału Strategii Miasta, Wydziału Spraw Obywatelskich  oraz Wydziału Administracyjnego.

  Jak będzie wyglądała praca zespołu?

  Szczegółowy tryb, zasady, harmonogram działalności zespołu zostanie określony w Zarządzeniu  Prezydenta Miasta po zakończeniu naboru. Członkowie zespołu ze strony społecznej nie będą pobierali wynagrodzenia za pracę, pracownicy Urzędu Miasta  i radni Rady Miasta Gorzowa Wlkp. będą uczestniczyli w spotkaniach zespołu w ramach obowiązków służbowych 

  Od kiedy zacznie obowiązywać nowy regulamin budżetu obywatelskiego?

  Nowy regulamin zostanie wprowadzony od 2016 r. i będzie dotyczył przeprowadzenia procedury Budżetu Obywatelskiego  na rok 2017.  

  Biuro Konsultacji Społecznych, Promocji i Rewitalizacji

  Wpisany przez Kulczynski   
  Poprawiony: poniedziałek, 14 grudnia 2015 14:04
   
  AddThis Social Bookmark Button

  Komunikaty

  Komunikat Słowianki o zamknięciu basenów
  poniedziałek, 14 grudnia 2015
  Porozmawiaj z notariuszem o…...
  wtorek, 17 listopada 2015
  Unieważnienie konkursu
  piątek, 28 sierpnia 2015
  Komisje Rady Miasta
  czwartek, 16 lipca 2015
  PWiK informuje
  czwartek, 02 kwietnia 2015
  Więcej komunikatów...

  Zwyczajni nadzwyczajni

  O nietypowych zawodach z Tomaszem Malewiczem

  Był jednym z 20 najszybszych kurierów rowerowych na świecie. Brał udział w rożnego rodzaju wyścigach. Zorganizował dziewięć...

  O wielkanocnych tradycjach z Marią Szupiluk

  O nadchodzących świętach Wielkiej Nocy można pisać na wiele sposobów. Dla jednych jest to istotny czas pod względem religii,...

  Więcej artykułów…

  Czy wiesz...

  jak nauczyć psa mnożyć do 30?

  Ci, którzy szukają odpowiedzi na to pytanie mogą poczuć się rozczarowani. Jedyną osobą, która wiedziała jak to zrobić był,...

  czyja wizyta wypełniła gorzowski amfiteatr po brzegi w lipcu 1991 roku?

  Do Gorzowa zawitał wówczas Anatolij Kaszpirowski, rosyjski psychiatra i psychoterapeuta, który zrobił międzynarodową karierę...

  Więcej artykułów…

  Uwaga, www.gorzow.pl/przystan korzysta z plików cookie, aby dowiedzieć się więcej na ich temat oraz poznać sposoby zarządzania nimi wejdź na stronę Opcje prywatności.

  Akceptuję wszystkie pliki cookie z www.gorzow.pl