Aglomeracja Drukuj
środa, 25 stycznia 2012 14:58
Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image /home/umgorzow/domains/umgorzow.provector.pl/public_html/archiwumtories/PODSTRONY/2011.09.22.brmia.sala.sesyjna.porozumienie.jpg
There was a problem loading image /home/umgorzow/domains/umgorzow.provector.pl/public_html/archiwumtories/PODSTRONY/2011.09.22.brmia.sala.sesyjna.porozumienie.jpg

Podpisane Porozumienie o współpracy pomiędzy samorządami terytorialnymi Aglomeracji Gorzowskiej
Podpisane Porozumienie o współpracy pomiędzy samorządami terytorialnymi Aglomeracji Gorzowskiej

Dnia 22 września br. zostało uroczyście podpisane Porozumienie o współpracy pomiędzy samorządami terytorialnymi Aglomeracji Gorzowskiej. Na mocy podpisanego porozumienia została zawiązana Rada Aglomeracji Gorzowskiej, która stanowi Stałą Konferencję złożoną z Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp., burmistrzów, wójtów oraz starostów, reprezentujących samorządy – strony porozumienia. Uczestnikami tego przedsięwzięcia są 24 gminy województwa lubuskiego, 4 gminy województwa zachodniopomorskiego, 5 starostw województwa lubuskiego oraz Miasto Gorzów. Liczba ludności zamieszkująca  obszar Aglomeracji Gorzowskiej  sięga ok.  435 tysięcy.
Na mocy ww. porozumienia samorządy zadeklarowały wolę współdziałania dla rozszerzenia i umacniania istniejących kontaktów, w celu przyspieszenia rozwoju społeczno-gospodarczego z korzyścią dla społeczności i środowiska w regionie. Aglomeracja Gorzowska zawiązana w formie porozumienia ma charakter ramowy i otwarty, a współpraca między samorządami terytorialnymi jest dobrowolna.
Głównymi dziedzinami współpracy są gospodarka przestrzenna, transport zbiorowy, oświata, kultura, sport, ochrona środowiska, gospodarka komunalna, rozwój gospodarczy, działania na rzecz pozyskania inwestorów, aktywizacja zawodowa mieszkańców, promocja gospodarcza i turystyczna regionu, efektywne pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych na rzecz działań członków aglomeracji, w tym w szczególności funduszy strukturalnych w perspektywie budżetowej 2014-2020.
Dla realizacji powyższych celów, Prezydium Aglomeracji Gorzowskiej zawarło porozumienia o współpracy ze Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina”  oraz Zachodnią Izbą Przemysłowo-Handlową. Kolejne porozumienia w są planach. Współpraca z takimi partnerami stwarza większe możliwości rozwoju obszaru, który obejmuje Aglomeracja Gorzowska.

Tekst: Biuro Rozwoju Miasta i Aglomeracji
Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.

Za merytoryczną treść wszystkich artykułów w zakładce "Aglomeracja" odpowiada Biuro Rozwoju Miasta i Aglomeracji. 

Wpisany przez Kulczynski   
Poprawiony: wtorek, 03 kwietnia 2012 13:07
 

Uwaga, www.gorzow.pl/przystan korzysta z plików cookie, aby dowiedzieć się więcej na ich temat oraz poznać sposoby zarządzania nimi wejdź na stronę Opcje prywatności.

Akceptuję wszystkie pliki cookie z www.gorzow.pl