Gorzów Przystań
Dziś jest: 12 Kwietnia 2021        Imieniny: Juliusz, Zenon, Wiktor
template_cień


mt_ignore:
mt_ignore:
Aktualności PDF Drukuj Email
wtorek, 17 stycznia 2012 10:22
Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image /home/umgorzow/domains/umgorzow.provector.pl/public_html/archiwumtories/News/2012.03.19.zalegle/aglomeracja.jpg
There was a problem loading image /home/umgorzow/domains/umgorzow.provector.pl/public_html/archiwumtories/News/2012.03.19.zalegle/aglomeracja.jpg
Informacja z dnia 15.05.2014r.

zdrowe-danie-lepsze-granie
zdrowe-danie-lepsze-granie
ZSTiO wraz z ZS Gastronomicznych organizatorem imprezy „ZDROWE DANIE LEPSZE GRANIE na terenie Aglomeracji Gorzowskiej”


Z radością informujemy, że impreza „ZDROWE DANIE LEPSZE GRANIE na terenie Aglomeracji Gorzowskiej” została zatwierdzona przez Komisję Oceniającą Małe Projekty i Projekty Sieciowe w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie)- Branderburgia 2007-2013.

Gorąco zapraszamy wszystkich zainteresowanych na boiska „Orlik” przy ZSTiO oraz ZS NR 13 do wspólnej zabawy i kibicowania młodym piłkarkom i piłkarzom już w najbliższy weekend (16-18.05.2014r).

InformacjaZwiązek Miast Polskich fot. Łukasz Kulczyński
Związek Miast Polskich fot. Łukasz Kulczyński
Informacja z dnia 21.01.2014r.

Warsztaty Związku Miast Polskich w Gorzowie


W gorzowskim hotelu Best Western odbyły się dzisiaj, tj. dziewiątego stycznia, warsztaty przygotowane przez Związek Miast Polskich. Były one poświęcone wspólnej analizie uwarunkowań rozwojowych i stanowiły wsparcie dla działań na rzecz planowania rozwoju obszaru Aglomeracji Gorzowskiej.

W trakcie spotkania analizowano potencjał rozwoju partnerstwa w oparciu o wskaźniki finansowe dla członków Aglomeracji Gorzowskiej, zdiagnozowano sytuację i występujące trendy na naszym obszarze oraz przypomniano uwarunkowania finansowania projektów rozwojowych ze środków Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Uwzględniono również bilans zapotrzebowania na usługi publiczne oraz potrzebę integracji zasobów ekonomicznych i infrastrukturalnych.

W warsztacie udział wzięła między innymi wiceprezydent Gorzowa Ewa Piekarz oraz Andrzej Porawski, dyrektor Związku Miast Polskich.  

Wojciech UrbanInformacja z dnia 09.08.2013r.

Urząd Miasta, fot: Łukasz Kulczyński
Urząd Miasta, fot: Łukasz Kulczyński
Dnia 5 sierpnia br. o godzinie 11:00 w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp. odbyło się spotkanie , dotyczące projektu „Łączą nas rzeki”.  Przedstawiciele: Miasta Gorzowa,  Gminy Santok, Deszczno, Miasta Kostrzyn nad Odrą oraz Miasta i Gminy Witnica wyrazili chęć dalszego  udziału w w/w projekcie. Zapisy „Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020”, a konkretniej  wykazu kluczowych inwestycji regionalnych, dotyczących modernizacji międzynarodowej drogi wodnej E70,za czym idzie projektu „Łączą nas rzeki”, jest podstawą do wpisania projektu  w Regionalnym Programie Operacyjnym Lubuskie 2020, o co oczywiście będziemy postulować.
Informacja z dnia 16.07.2013r.

pomoc-techniczna

Miasto Gorzów Wielkopolski informuje, że od dnia 1 lipca 2013 roku wraz z Gminami: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa i Santok, rozpoczęło realizację projektu „Promocja zintegrowanego podejścia w polityce rozwoju poprzez budowę Strategii Rozwoju Miejskiego oraz Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego”, współfinansowanego z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych”, ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

W ramach projektu realizowane będą następujące działania: 
 • określenie granic gorzowskiego obszaru funkcjonalnego,
 • stworzenie strategii rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego Gorzowa Wlkp.,
Sporządzenie strategii dla miejskich obszarów funkcjonalnych jest warunkiem koniecznym, wynikającym z zapisów Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. Strategia potrzebna jest także do ubiegania się o środki w przyszłej unijnej perspektywie finansowej. Posiadanie takiej strategii będzie wymagane na potrzeby nowego instrumentu finansowego dotyczącego polityki miejskiej, a dostępnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, czyli Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. 
 • stworzenie wstępnego Studium Wykonalności Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego (Parku Naukowo-Przemysłowego).
W ramach projektu odbędą się również konsultacje społeczne, warsztaty i konferencja podsumowująca.

Projekt potrwa do 31 grudnia 2014 roku.

fot. Biuro Rozwoju Miasta i Aglomeracji
fot. Biuro Rozwoju Miasta i Aglomeracji
Powiat Myśliborski w Aglomeracji Gorzowskiej

Do Aglomeracji Gorzowskiej dołączył Powiat Myśliborski. Uroczyste podpisanie Porozumienia o przystąpieniu do Rady Aglomeracji przez Starostę Myśliborskiego Arkadiusza Mazepę miało miejsce 24 maja w Urzędzie Miejskim w Drezdenku.

- Cieszymy się, że półtora roku po zawiązaniu porozumienia ustanawiającego Radę Aglomeracji Gorzowskiej, samorządowcy uznają tę formę współpracy za atrakcyjną. Liczymy również, że wzrost liczebności spowoduje wzmocnienie głosu samorządów województwa zachodniopomorskiego – mówi dyrektor Biura Rozwoju Miasta i Aglomeracji Krzysztof Karwatowicz.

grafika: Biuro Rozwoju Miasta i Aglomeracji
grafika: Biuro Rozwoju Miasta i Aglomeracji


Celem zawiązania Rady Aglomeracji Gorzowskiej jest podejmowanie współpracy przez samorządy północy województwa lubuskiego i południowej części regionu zachodniopomorskiego dla realizacji wspólnych przedsięwzięć, wymiany doświadczeń, a także wyrażanie stanowisk w sprawach istotnych zrzeszonych samorządów.

Małgorzata Tereszczyk-Kaczmarek
fot. Biuro Rozwoju Miasta i Aglomeracji
fot. Biuro Rozwoju Miasta i Aglomeracji
Posiedzenie Rady Aglomeracji Gorzowskiej w Drezdenku

W Urzędzie Miejskim w Drezdenku spotkali się samorządowcy zrzeszeni w Aglomeracji Gorzowskiej. Rozmawiano między innymi o drogach w północnej części województwa, stąd specjalnymi gośćmi zaproszonymi na posiedzenie byli przedstawiciele Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze. Spotkanie odbyło się 24 maja.
W posiedzeniu udział wzięli również przedstawiciele Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej oraz Radni Sejmiku Województwa Lubuskiego – Barbara Kucharska, Bogusław Andrzejczak oraz Paweł Tymszan.
Głównym punktem ostatniego posiedzenia Rady Aglomeracji Gorzowskiej była dyskusja na temat Wojewódzkiego Programu Budowy i Modernizacji Dróg Wojewódzkich na lata 2012-2020. Program inwestycji drogowych do roku 2020, przedstawił Pan Henryk Dopierała, Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze.
Członkowie Rady Aglomeracji Gorzowskiej w wielu wystąpieniach podnosili brak równowagi pomiędzy północą a południem województwa w zakresie planowanych inwestycji drogowych. Wyrażano także brak zrozumienia dla realizacji obwodnicy Drezdenka w zakresie ograniczonym jedynie do 900 m drogi, z kontynuacją dalszych etapów po trzyletniej przerwie.
Członkowie aglomeracji zgodzili się na przesłanie wspólnego stanowiska do Ministra Finansów odnośnie konieczności wydłużenia działalności specjalnych stref ekonomicznych na czas nieokreślony. Obecnie wg ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych maja obowiązywać do końca 2020 roku. W obszarze Aglomeracji Gorzowskiej funkcjonuje Kostrzyńsko Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, a przedsiębiorstwa w niej działające dają zatrudnienie blisko dwudziestu tysiącom osób.
Podczas posiedzenia członkowie Rady Aglomeracji Gorzowskiej powitali również nowego partnera – Powiat Myśliborski, zaprezentowano również projekt badawczy nt. aglomeracji, który jest prowadzony przez doktoranta z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, przy współpracy Biura Rozwoju Miasta i Aglomeracji.

Biuro Rozwoju Miasta i Aglomeracji
Rozmowy o modernizacji kolejowej 
W sali kameralnej Filharmonii Gorzowskiej odbędzie się kolejna z cyklu konferencji tematycznych, poświęconych propagowaniu zapisów przyjętej przez Sejmik Województwa Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020.

Konferencja odbędzie się 18 marca. Początek o godz. 10.00.

Tym razem poruszona zostanie problematyka realizacji inwestycji kolejowych na północy naszego województwa – punkt 15 listy kluczowych inwestycji zawartych w SRWL 2020: „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury linii kolejowej nr 203 na odcinku Krzyż – Gorzów Wlkp. – Kostrzyn nad Odrą."

Konferencja otwarta dla mieszkańców.

Przewidywany czas trwania – 2 godziny.

Program konferencji :
1. Otwarcie konferencji – Tadeusz Jędrzejczak - prezydent Miasta Gorzowa.
2. Wystąpienie Józefa Matuszczaka - dyrektora Oddziału PKP PLK w Szczecinie.
3. Wystąpienie przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.
4. Wystąpienie: Jacka Jeremicza – sekretarza Miasta Gorzowa oraz Karla-Heinza Bossana – prezesa EUIG Kolej Berlin-Gorzów Wlkp.
5. Dyskusja.
6. Zamknięcie konferencji.fot. Bartłomiej Nowosielski
fot. Bartłomiej Nowosielski
Rozmawiali o drogach


11 lutego odbyła się kolejna z cyklu konferencji tematycznych podnoszących kwestie realizacji zapisów Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020. Wśród uczestników spotkania znaleźli się między innymi przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, GDDKiA Oddział w Zielonej Górze oraz Aglomeracji Gorzowskiej. Motywem przewodnim były inwestycje drogowe planowane do realizacji na północy województwa lubuskiego, ujęte wśród 25 kluczowych zadań SRWL 2020. Przed zebranym audytorium, swoje prezentacje przedstawili Przemysław Hamera – dyrektor GDDKiA w Zielonej Gorze, dr Andrzej Ludwik Kunt – burmistrz Kostrzyna nad Odrą oraz Wiesław Sawicki – burmistrz Strzelec Krajeńskich. W swych wystąpieniach poruszali kwestie dokończenia budowy drogi ekspresowej S3, poprawy dostępności drogowej północy województwa poprzez modernizację dróg 22 i 24 oraz budowy przeprawy mostowej w Kostrzynie nad Odrą (północna obwodnica miasta). Podczas dyskusji wieńczącej konferencję:
 • podkreślano wagę drogi nr 22 przywołując mnogość prac remontowych wykonanych przez GDDKiA w roku 2012,
 • podano informację, iż obwodnica Międzyrzecza będzie wyposażona w trzeci węzeł dzięki któremu ruch z Sulęcina będzie odbywać się bez wjazdu do miasta,
 • podniesiono kwestię dwóch mostów dla Kostrzyna (budowy nowego, na miejscu dotychczas użytkowanego oraz kolejnego w ramach północnej obwodnicy Kostrzyna),
 • poruszono problem konieczności budowy obwodnicy dla Strzelec Krajeńskich.
Była to już trzecia konferencja organizowana przez Biuro Rozwoju Miasta i Aglomeracji. Celem spotkań jest rozwój północnej części województwa lubuskiego. Potrzeba tego typu konferencji jest ogromna, co potwierdzają długie, obfite w przemyśleniach i merytorycznych wypowiedziach dyskusje.
Już dziś zapraszamy na koleją konferencję, która zaplanowana została na 18 marca w Filharmonii Gorzowskiej. Szczegóły programu podamy wkrótce.

Fotorelacja

Biuro Rozwoju Miasta i Aglomeracji


porozumienie Aglomeracji Gorzowskiej, fot. Łukasz Kulczyński
porozumienie Aglomeracji Gorzowskiej, fot. Łukasz Kulczyński
Trzecia konferencja o strategii 

11 lutego o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Sikorskiego 107 odbędzie się trzecia z cyklu organizowanych konferencji tematycznych, poświęconych propagowaniu zapisów przyjętej przez Sejmik Województwa Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020.

Podczas konferencji poruszona zostanie kwestia realizacji zadań drogowych na północy naszego województwa, zawartych w wykazie 25 kluczowych inwestycji SRWL 2020 (czyli punktów: Dokończenie budowy drogi ekspresowej S3, Systemowa poprawa dostępności drogowej północy województwa poprzez modernizację dróg 22 i 24, Budowa przeprawy mostowej w Kostrzynie nad Odrą/północna obwodnica miasta).

Konferencja otwarta jest dla mieszkańców.

Program konferencji :
 1. Otwarcie konferencji – Pan Tadeusz Jędrzejczak, Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
 2. Wystąpienie Pana Przemysława Hamery, Dyrektora Oddziału GDDKiA w Zielonej Górze.
 3. Wystąpienie Pana Wiesława Sawickiego, Burmistrza Strzelec Krajeńskich.
 4. Wystąpienie Pana dr Andrzeja Ludwika Kunta, Burmistrza Kostrzyna nad Odrą.
 5. Dyskusja.


Anna Zaleska


Rozmawiali o Gorzowskim Ośrodku Technologicznym

28 stycznia 2013r. w Sali kameralnej Filharmonii Gorzowskiej, odbyła się druga z cyklu organizowanych konferencji tematycznych, poświęconych propagowaniu zapisów przyjętej przez Sejmik Województwa Lubuskiego „Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020”. Spotkanie dotyczyło przebiegu realizacji i organizacji tworzenia Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego, który jest elementem parku naukowo-przemysłowego, wpisanego do strategii wojewódzkiej, jako jedna z kluczowych inwestycji o charakterze ponadregionalnym.

Na konferencję zaproszeni zostali przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Wojewódzkiego i Powiatowego Urzędu Pracy, burmistrzowie, wójtowie i starostowie z Aglomeracji Gorzowskiej, parlamentarzyści, miejscy radni i radni wojewódzcy, a także dyrektorzy gorzowskich szkół technicznych, przedsiębiorcy, przedstawiciele szkolnictwa wyższego oraz biur pośrednictwa pracy w Gorzowie.

Na konferencji mówiono o genezie i idei powstania GOT-u, a także o jego elementach składowych, tj. prezentowano koncepcję Centrum Badawczo-Wdrożeniowego Eko-Innowacje w Stanowicach, przedstawiano koncepcję modernizacji Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gorzowie, a także mówiono o planach i działaniach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie w zakresie rozwoju kierunków inżynierskich oraz budowy laboratorium środowiskowego.  Nie zabrakło również argumentów popierających znaczenia GOT-u dla gospodarczego, naukowego i społecznego rozwoju Aglomeracji Gorzowskiej.

Przypomnijmy, że już w marcu 2012r. zostało podpisane porozumienie o powstaniu w naszym mieście Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego pomiędzy Miastem Gorzów,  Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Gorzowie, Zakładem Utylizacji Odpadów Sp. z .o.o w Gorzowie oraz Lubuskim Klastrem Metalowym.

Na kolejną konferencję tematyczną zapraszamy 11 lutego do Sali konferencyjnej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 10.00 i będą poruszane na nim kwestie dokończenia budowy drogi ekspresowej S3 na północy województwa, modernizacji dróg krajowych 22 i 24 oraz związane z budową mostu w Kostrzynie nad Odrą.

Biuro Rozwoju Miasta i Aglomeracji


Konferencja o Strategii
14 stycznia 2013 w Filharmonii Gorzowskiej odbyła się pierwsza konferencja dotycząca realizacji zapisów uchwalonej pod koniec 2012 roku przez Sejmik Województwa Lubuskiego Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020. W konferencji pod hasłem „Uwarunkowania i determinanty rozwoju Aglomeracji Gorzowskiej w Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego" udział wzięli m.in. przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, członkowie Aglomeracji Gorzowskiej, Parlamentarzyści, Radni Sejmiku Województwa Lubuskiego, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele Miasta Gorzowa Wlkp. Podczas spotkania przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego przedstawili założenia i cele Strategii, omówiony został również stan prac nad Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym, który będzie obowiązywał w kolejnym rozdaniu unijnym. Dla zgromadzonych najważniejszym tematem jednak były kwestie związane z inwestycjami zapisanymi w Strategii odnoszącymi się do północnej części województwa. Podczas wystąpień wyrażano opinię, że w myśl zasady dużo może więcej nasz wspólny głos jako Aglomeracji Gorzowskiej będzie słyszalny w całym województwie.
Termin kolejnej konferencji przypada na 28 stycznia 2013r. o godzinie 10:00 i dotyczyć będzie przebiegu realizacji i organizacji tworzenia Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego, który jest elementem parku naukowo-przemysłowego, wpisanego do Strategii jako jedna z kluczowych inwestycji o charakterze ponadregionalnym. Już
Dziś zapraszamy do Sali Kameralnej Filharmonii Gorzowskiej. Kolejne spotkania dotyczyć będą m.in. dróg, linii kolejowych czy budowy bazy dla helikoptera medycznego. O terminach kolejnych Konferencji będziemy Państwa informować.

Biuro Rozwoju Miasta i Aglomeracji 


Gorzowska Grupa Zakupowa 

W Gorzowie podejmowanie decyzji o zakupach energii przez jednostki miejskie jest rozproszone. Jednym ze sposobów na obniżenie przedmiotowych kosztów może stać się utworzenie grupy zakupowej, której głównym celem byłoby dokonywanie zakupów energii elektrycznej na potrzeby jej członków. Obecnie trwają prace nad utworzeniem Gorzowskiej Grupy Zakupowej.
Planujemy, że grupa zakupowa obejmie 65 jednostek oświaty, 22 jednostki kultury (w tym 13 filii WiMBP), 11 jednostek ze sfery spraw społecznych i 6 obiektów UM oraz ogólnomiejską infrastrukturę (oświetlenie, przepompownie, szalety, fontanny). Na podstawie stosownych porozumień, do Gorzowskiej Grupy Zakupowej mogą przystąpić (i wiele tak zrobi) - na podstawie oddzielnych umów - zakłady budżetowe (ZGM, OSiR), spółki miejskie, a także część gmin, miast i starostw, tworzących Aglomerację Gorzowską. Z uwagi na różne okresy obowiązywania obecnych umów dostaw energii, nowe umowy dostawy energii zawierane będą w różnych terminach.
Dotychczasowe planowane koszty energii elektrycznej miejskich jednostek (bez spółek i zakładów budżetowych) w ciągu 19 miesięcy objętych umową wynoszą ok. 9,5 mln zł, zaś planowane oszczędności szacuje się w wysokości nie mniej niż 10%.
Wyłoniono już doradcę prawno-organizacyjnego Gorzowskiej Grupy Zakupowej. Jest to Pomorska Grupa Konsultingowa S.A. z Bydgoszczy, doświadczona we współpracy z samorządami terytorialnymi. Umowa przewiduje, że doradca wykona następujące czynności:
przeprowadzenie analizy obowiązujących umów dostaw i dystrybucji energii elektrycznej albo umów kompleksowych w celu optymalizacji parametrów związanych z dostawą i dystrybucją energii elektrycznej, tj. przeprowadzenie audytu parametrów zakupu energii elektrycznej.
przygotowanie procedur poprzedzających wszczęcie postępowań o zamówienia publiczne,
sporządzenie dokumentacji na potrzeby przeprowadzenia przetargu na zakup energii elektrycznej w trybie PZP – przetarg nieograniczony,
opracowanie projektu dokumentacji na potrzeby przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na usługi dystrybucji w trybie z wolnej ręki,

Przeprowadzenie przetargu w ramach Gorzowskiej Grupy Zakupowej jest przewidziane na luty 2013 r. Umowa na dostawę energii przewidziana jest na okres od 1 czerwca 2013 r. do 31 grudnia 2014 r.

Monitoring zużycia mediów
Ponadto w Gorzowie realizowany jest projekt pn. Pilotażowy program monitoringu zużycia energii i innych mediów. Przedmiotem umowy zawartej z firmą REUS Polska jest uruchomienie i realizacja tego programu w 40 miejskich jednostkach, poprzez udostępnienie i utrzymanie aplikacji, dzięki której usługobiorca otrzyma zestawienia zużycia energii i mediów w formie elektronicznej i wskazówki do działania proefektywnościowego.
W umowie usługodawca zobowiązał się do udostępnienia i utrzymania specjalnie dedykowanej aplikacji, a także m.in. przeprowadzenia szkolenia dla dyrektorów jednostek oraz administratorów aplikacji, wykonania bieżących analiz oraz raportu rocznego, udzielania stałej pomocy technicznej.
Praktycznie, monitoring polegać będzie na odczytywaniu i wprowadzania stanów liczników energii elektrycznej, ciepła i wody w ustalonych okresach. Ponadto przewiduje się przeprowadzanie eksperymentów oszczędnościowych, m.in. test nocny, test awarii i wycieków.
Umowa z firmą REUS zawarta jest na okres 1 roku. Po jego pomyślnym przebiegu i uzyskaniu zadawalających efektów, może zostać poszerzony jego zakres oraz zmieniony system na monitoring on-line.

Mariusz Erdmann
Doradca Prezydenta ds. Energetyki i Infrastruktury Miejskiej
Anna Zaleska

Gorzowska Grupa Zakupowa
6 listopada br. o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta w Gorzowie Wlkp. (sala 201) odbyło się spotkanie w sprawie wspólnego dla całej Aglomeracji Gorzowskiej zamówienia na dostawę energii elektrycznej tzw. „Gorzowska Grupa Zakupowa". Na spotkanie zostali zaproszeni przedstawiciele JST członków AG oraz przedstawiciele Pomorskiej Grupy Konsultingowej z Bydgoszczy. Całe spotkanie było prowadzone przez doradcę Prezydenta Miasta Gorzowa ds. energetyki i infrastruktury miejskiej, Mariusza Erdmanna. Zainteresowanie spotkaniem nie było zbyt duże ( 11 spośród 33 członków Aglomeracji Gorzowskiej) , ponieważ wiele gmin uczestniczy już w podobnych przetargach lub są w innej grupie zakupowej.


Kolejne spotkanie Aglomeracji Gorzowskiej za nami

fot. Bartłomiej Nowosielski
fot. Bartłomiej Nowosielski
14 września w sali kameralnej Filharmonii Gorzowskiej odbyło się trzecie spotkanie członków Aglomeracji Gorzowskiej. Podczas posiedzenia Krzysztof Karwatowicz, dyrektor miejskiego Biura Rozwoju Miasta i Aglomeracji poinformował o zakwalifikowaniu się Miasta Gorzowa, jako lidera Aglomeracji Gorzowskiej w partnerstwie ze Związkiem Celowym Gmin MG-6, do projektu pt. „Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorzadowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego” w ramach Programu Regionalnego „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego”. Projekt jest współfinansowany z funduszy norweskich, którego operatorem jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego we współpracy ze Związkiem Miast Polskich. Udział w projekcie umożliwia sięgnięcie po grant na opracowanie strategii rozwoju obszaru miejskiego – miasta Gorzowa Wlkp. wraz z gminami tworzącymi jego obszar funkcjonalny oraz dokumentów niezbędnych dla jej wdrożenia, w tym dokumentacji przyszłych inwestycji.Członkowie Aglomeracji Gorzowskiej zostali również poinformowani przez Zygfryda Kamilewicza, dyrektora miejskiego Wydziału Integracji Europejskiej, o możliwości dofinansowania, jakie niesie za sobą Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013. Z kolei Małgorzata Pera, dyrektor Biura Promocji Miasta zachęcała do wspólnej promocji gmin i powiatów wchodzących w skład Aglomeracji Gorzowskiej. Na temat efektywności energetycznej, grupowym zakupie energii oraz oszczędnościach za tym idących wypowiadał się również Mariusz Erdmann, pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. energetyki i infrastruktury miejskiej.

Ostatnim wystąpieniem było stanowisko Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej w sprawie modernizacji linii kolejowej nr 203 na odcinku Gorzów Wlkp. – Krzyż, przedstawione przez Stanisława Owczarka, dyrektora ZIPH. Wystąpienie dyrektora Izby wywołało ożywioną dyskusję dotyczącą kierunków finansowania inwestycji kolejowych w województwie lubuskim.

Spotkanie grupy ds. promocji regionu

wspolna promocja
wspolna promocja
8 sierpnia 2012 roku odbyło się spotkanie grupy roboczej ds. promocji regionu Aglomeracji Gorzowskiej. Na spotkanie zostali zaproszeni pracownicy urzędów wszystkich członków Aglomeracji zajmujący się promocją oraz turystyką. W umówionym terminie przybyli przedstawiciele Starostwa Powiatowego Strzelecko-Drezdeneckiego oraz Międzyrzeckiego, Gmin: Barlinek, Bogdaniec, Dębno, Krzeszyce, Międzyrzecz, Pełczyce, Pszczew, Strzelce Krajeńskie, Sulęcin oraz Zwierzyn. Ze strony organizatora na spotkanie przybyła Dyrektor Biura Promocji Miasta Małgorzata Pera, Dyrektor Biura Rozwoju Miasta i Aglomeracji Krzysztof Karwatowicz, pracownik Biura Promocji Miasta Ewelina Chruścińska–Jackowiak oraz pracownik Biura Rozwoju Miasta i Aglomeracji Marta Matkowska. Wszystkich zgromadzonych powitała Małgorzata Pera, oddając następnie głos Ewelinie Chruścińskiej-Jackowiak, która przedstawiła przygotowaną przez siebie prezentację na temat propozycji współpracy w zakresie promocji turystyki dla całego regionu Aglomeracji Gorzowskiej. Po prezentacji oraz dyskusji między zgromadzonymi osobami ustalono plan dalszego, wspólnego działania. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że wspólna promocja regionu przyniesie korzyść dla wszystkich członków Aglomeracji Gorzowskiej. Do końca września 2012 roku wszystkie chętne osoby prześlą na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. przygotowane, według schematu przesłanego wcześniej przez Ewelinę Chruścińską–Jackowiak, propozycje atrakcji i mocnych stron swojego regionu. W październiku 2012 roku zostanie zorganizowane kolejne spotkanie w celu opracowania konkretnych działań promocyjnych.
Ruszają piłkarskie spotkania
 
grafika: ZSTiO
grafika: ZSTiO
Projekt realizowany przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Gorzowie Wlkp. : SPORT BEZ GRANIC. Turniej piłki nożnej dziewcząt i chłopców promujący Aglomerację Gorzowską został zatwierdzony przez Komisję Oceniającą Małe Projekty i Projekty Sieciowe w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie)- Branderburgia 2007-2013.
 
Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu imprezy znajdują się tutaj . Gorąco zapraszamy wszystkich zainteresowanych na boiska „Orlik” przy ZSTiO oraz ZS NR 13 do wspólnej zabawy i kibicowania młodym piłkarkom i piłkarzom w weekend (12-13.05.2012r). BĄDŹCIE NASZYM SIÓDMYM ZAWODNIKIEM !!!
 
 
 
 
 
Aglomeracja promowana przez sport
 
Projekt „Sport bez granic. Turniej piłki nożnej dziewcząt i chłopców promujący Aglomerację Gorzowską” –  został pozytywnie rozpatrzony  przez  Euroregion „Pro Europa Viadrina”.  Wnioskodawca Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Gorzowie rozpoczyna od dnia 15 kwietnia realizację w/w projektu.

Sam turniej odbędzie się  w dniach  11-13 maja 2012 r. na gorzowskich Orlikach. Uczestnikami projektu jest młodzież z Gorzowa, Kłodawy, Deszczna, Strzelec Krajeńskich, Barlinka, Dębna i Bogdańca oraz młodzież  z związku piłkarskiego z Niemiec.

Koszt całkowity projektu 14.030 Euro.
 
Spotkanie Rady Aglomeracji Gorzowskiej

W Gorzowie odbyło się drugie spotkanie Rady Aglomeracji Gorzowskiej. Członkowie Rady są za stworzeniem bazy dla śmigłowców pogotowia ratunkowego w Ulimiu w gminie Deszczno, przygotowaniem Strategii Rozwoju Aglomeracji Gorzowskiej i wspólną promocją walorów turystycznych.

Gospodarzem konferencji był Prezydent Gorzowa Tadeusz Jędrzejczak. Wśród przybyłych gości oprócz 33 przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych byli również: prezes Zachodniej Izby Przemysłowo - Handlowej Jerzy Korolewicz oraz dyrektor Biura Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina" Krzysztof Szydłak. Po uroczystym powitaniu przez prezydenta przybyłych gości spotkanie uświetnił koncert Kwartetu - Orkiestry Filharmonii Gorzowskiej. Dyrektor artystyczny Filharmonii Gorzowskiej Piotr Borkowski w dużym skrócie opowiedział o jej funkcjonowaniu oraz zaprosił wszystkich do korzystania z szerokiej oferty, jaką oferuje w tym sezonie Filharmonia Gorzowska.
Oprócz tego został wybrany szósty członek Prezydium Aglomeracji Gorzowskiej, którym została Burmistrz Trzciela Maria Jolanta Górna - Bobrowska. Dyrektor Biura Rozwoju Miasta i Aglomeracji Krzysztof Karwatowicz przedstawił dotychczasową działalność AG, między innymi związaną z pracami nad projektem Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego, Strategii Rozwoju Polski Zachodniej, zmianami Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego, skomunikowaniem koleją Aglomeracji Gorzowskiej Z Warszawą, modernizacji linii kolejowych czy o projekcie dotyczącym turnieju Piłki nożnej dziewcząt i chłopców w wieku gimnazjalnym. 

Pierwsze efekty pracy Aglomeracji

Aglomeracja Gorzowska może pochwalić się pierwszymi efektami prowadzonych działań. Dzięki staraniom, istnieje szansa na polepszenie połączenia kolejowego Gorzowa z Warszawą. Wynika to z pisma przesłanego do prezydenta Gorzowa przez Wiceministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzeja Massela.

Pismo Wiceministra to odpowiedź na apel Prezydium Aglomeracji Gorzowskiej, które starało się o lepsze połączenia kolejowe naszego miasta ze stolicą Polski. Z odpowiedzi Wiceministra wynika, że PKP Intercity bada możliwości uruchomienia lepszego połączenia od najbliższej korekty rozkładu jazdy, tj. od 1 czerwca 2012 r. Wg planu pociąg w Zbąszynku będzie łączony z TLK Lubuszanin z Zielonej Góry, w miejsce obecnego pociągu łączonego ze składem z Bydgoszczy. Dzięki tej zmianie gorzowianie będą mogli dotrzeć na dworzec Warszawa Centralna o godz. 10:25, a nie jak obecnie o 12:54.

Kolejną pozytywną zmianą ma być początkowa stacja kursowania pociągu. Obecnie pociąg do Warszawy rusza z Gorzowa, natomiast planowana „gorzowska" część TLK Lubuszanin rozpoczynać trasę będzie w Kostrzynie nad Odrą, dając bezpośrednie połączenie do stolicy nie tylko Skwierzynie i Międzyrzeczowi, ale także Witnicy oraz wspomnianemu Kostrzynowi.

Aglomeracja walczy o połączenia kolejowe

Przedstawiciele Aglomeracji Gorzowskiej wysłali apel do Ministra Infrastruktury Cezarego Grabarczyka. List dotyczy międzywojewódzkich połączeń kolejowych. Prezydium Aglomeracji Gorzowskiej apeluje o to, aby w przyszłym rozkładzie jazdy zapewnić połączenia o charakterze międzywojewódzkim dla wszystkich regionów kraju.

Prezydium wskazuje także, że jedyne bezpośrednie połączenie, które obecnie Gorzów ma ze Stolicą, jest połączeniem dysfunkcjonalnym, nie służy w praktyce nikomu i nie cieszy się zainteresowaniem. W apelu zapisana została prośba o stworzenie dogodniejszego bezpośredniego połączenia kolejowego z Warszawą.

Poniżej zamieściliśmy apel który 14 października został wysłany do Ministra Infrastruktury Cezarego Grabarczyka.

Uwagi do Strategii

W  myśl zasady „duży może więcej”  korzystając z możliwości przedstawienia swoich postulatów i uwag  Prezydium Aglomeracji Gorzowskiej reprezentujące 34 jednostki samorządu terytorialnego po wspólnych konsultacjach wystosowało pismo do Pani Marszałek Polak dotyczące zapisów  do projektu  Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego  2020. (pismo i uwagi zamieszczone zostały poniżej)

Sport bez granic

W ramach „Europejskiej Współpracy  Terytorialnej „Funduszu Małych Projektów  Programu Operacyjnego  Współpracy Transgranicznej  Polska (Województwo Lubuskie) -Brandenburgia 2007-2013 w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina „ 27 lutego 2012 r. został złożony projekt  o następującym tytule „SPORT BEZ GRANIC. Turniej piłki nożnej  dziewcząt i chłopców promujący Aglomerację Gorzowską. W dniach 11.05.-13.05.2012  na Gorzowskich Orlikach odbędą się rozgrywki  piłki nożnej dziewcząt i chłopców w wieku gimnazjalnym  ze szkół  mieszczących się na terenie Aglomeracji Gorzowskiej jak również z terenów Niemiec. Łączna liczba uczestników projektu to 120 osób. Wnioskodawcą projektu jest Zespół Szkół Technicznych i  Ogólnokształcących   mieszczący się przy ulicy Czereśniowej. Dla młodzieży biorącej udział w turnieju w ramach projektu został przygotowany również atrakcyjny program- koncert w Filharmonii Gorzowskiej oraz zajęcia na Słowiance. Wartość projektu to ponad  60.000 złotych z czego wkład własny  wynoszący 3000 złotych zapewni  Miasto Gorzów. 
Wpisany przez Kulczynski   
Poprawiony: czwartek, 15 maja 2014 08:43
 
AddThis Social Bookmark Button

Komunikaty

Komunikat Słowianki o zamknięciu basenów
poniedziałek, 14 grudnia 2015
Porozmawiaj z notariuszem o…...
wtorek, 17 listopada 2015
Unieważnienie konkursu
piątek, 28 sierpnia 2015
Komisje Rady Miasta
czwartek, 16 lipca 2015
PWiK informuje
czwartek, 02 kwietnia 2015
Więcej komunikatów...

Zwyczajni nadzwyczajni

O wystrzałowej pasji z Jackiem Rok

Strzelają, biegają w mundurach, naśladują żołnierzy i symulują wszelkie działania wojenne. Z  dowódcą Gorzowskiej Grupy...

O nietypowych zawodach z Tomaszem Malewiczem

Był jednym z 20 najszybszych kurierów rowerowych na świecie. Brał udział w rożnego rodzaju wyścigach. Zorganizował dziewięć...

Więcej artykułów…

Czy wiesz...

kto odnalazł w Gorzowie Przystań?

Gdy 28 stycznia 2010 roku została zaprezentowana Długoterminowa Strategia Zarządzania Marką Gorzów. Przystań, nie...

jak nauczyć psa mnożyć do 30?

Ci, którzy szukają odpowiedzi na to pytanie mogą poczuć się rozczarowani. Jedyną osobą, która wiedziała jak to zrobić był,...

Więcej artykułów…

Uwaga, www.gorzow.pl/przystan korzysta z plików cookie, aby dowiedzieć się więcej na ich temat oraz poznać sposoby zarządzania nimi wejdź na stronę Opcje prywatności.

Akceptuję wszystkie pliki cookie z www.gorzow.pl