Gorzów Przystań
Dziś jest: 25 Września 2020        Imieniny: Aurelia, Władysław, Kamil
template_cień


mt_ignore:
mt_ignore:
Przewodnik PDF Drukuj Email
czwartek, 16 maja 2013 12:15
Przekazujemy w ręce mieszkańców naszego miasta „Przewodnik po dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób
z zaburzeniami psychicznymi", który powstał na podstawie założeń Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 roku; Dz. U. z 2011r. Nr 24, poz. 128) oraz Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego
dla Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2013-2015.
Przewodnik ma za zadanie usprawnić proces poszukiwania miejsc udzielających wsparcia i pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzinom, opiekunom, bliskim. Zawiera on nazwy, adresy i kontakty do instytucji, stowarzyszeń, funkcjonujących
na terenie Gorzowa Wlkp., wspierających osoby oraz rodziny w sytuacji kryzysu,
bez względu na jego przyczynę. Zawarte w nim informacje, mają ułatwić poszukiwania zarówno osobom doświadczającym zaburzeń psychicznych, jak również rodzinom i osobom z otoczenia tworzącym sieć oparcia społecznego.
Zamiarem twórców Przewodnika jest stała aktualizacja jego zapisów; w związku
z powyższym zwracam się do Państwa z prośbą o przesyłanie danych o nowo powstających placówkach lub już istniejących, a pominiętych w niniejszym opracowaniu do Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. telefonicznie: 95 73 55 801 lub mailowo na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

PRZEWODNIK

PO DOSTĘPNYCH FORMACH
OPIEKI ZDROWOTNEJ,
POMOCY SPOŁECZNEJ
I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI
PSYCHICZNYMI

GORZÓW WLKP. 2013
PLACÓWKI I INSTYTUCJE SŁUŻBY ZDROWIA MAJĄCE KONTRAKTY
Z NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA, LUBUSKIM ODDZIAŁEM WOJEWÓDZKIM NA OPIEKĘ PSYCHIATRYCZNĄ I LECZENIE UZALEŻNIEŃ W 2013 ROKU

1. Opieka stacjonarna:
Zespół Szpitalny Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Walczaka 42

Oddziały szpitalne:
− detoksykacyjny dla uzależnionych od alkoholu (6 łóżek);
− psychiatryczny ogólny (96 łóżek);
− psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu (81 łóżek);
− odwykowy o wzmocnionym zabezpieczeniu (32 łóżka);
− zakład opiekuńczo-leczniczy psychiatryczny (175 łóżek)

Oddział Psychiatryczny Ogólny Męski
Gabinet pielęgniarek: 95 7331 861, 829
Możliwości diagnostyczne:
− Diagnostyka i leczenie zaburzeń psychicznych;
− Diagnostyka chorób zgodnie z klasyfikacją ICDx w kodach od F00 do F99;
− Prowadzenie obserwacji sądowo-psychiatrycznych;
− W razie potrzeby - konsultacje lekarzy innych specjalności zatrudnionych w SPSzW
w Gorzowie Wlkp.
Zakres leczenia:
− Leczenie chorób psychicznych;
− Leczenie chorób afektywnych;
− Leczenie zaburzeń adaptacyjnych;
− Pomoc w interwencjach kryzysowych
Oddział Psychiatryczny Ogólny Żeński
Gabinet pielęgniarek: 95 7331 823, 642
Możliwości diagnostyczne:
Pełna diagnostyka zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania u osób dorosłych
Zakres leczenia:
Leczenie psychoz, chorób afektywnych, zaburzeń adaptacyjnych, detoksykacja alkoholowa

Oddział Detoksykacyjno - Odwykowy
Dyżurka pielęgniarska - 95 7331 829

Oddział Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu
Gabinet pielęgniarek: 95 7331 611, 645, 648

Możliwości diagnostyczne:
− Leczenie chorób i zaburzeń psychicznych w warunkach wzmocnionego zabezpieczenia wobec osób z prawomocnym postanowieniem sądu o zastosowaniu środka zabezpieczającego;
− Przeprowadzanie obserwacji sądowo-psychiatrycznych osób aresztowanych
i pozbawionych wolności na zlecenie Sądu, Prokuratury;
− Diagnoza zaburzeń i chorób psychicznych

Zakres leczenia:
− Psychoterapia indywidualna;
− Psychoterapia grupowa;
− Terapia zajęciowa;
− Biblioterapia;
− Muzykoterapia

Oddział Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu dla Kobiet
Gabinet pielęgniarek: 95 7331 611, 645, 648

Możliwości diagnostyczne:
− Leczenie chorób i zaburzeń psychicznych w warunkach wzmocnionego zabezpieczenia wobec osób z prawomocnym postanowieniem sądu o zastosowaniu środka zabezpieczającego;
− Przeprowadzanie obserwacji sądowo-psychiatrycznych osób aresztowanych
i pozbawionych wolności na zlecenie Sądu, Prokuratury;
− Diagnoza zaburzeń i chorób psychicznych
Zakres leczenia:
− Psychoterapia indywidualna;
− Psychoterapia grupowa;
− Terapia zajęciowa;
− Biblioterapia;
− Muzykoterapia

Oddział Psychiatrii Sądowej - Leczenia Odwykowego od Alkoholu w Warunkach Wzmocnionego Zabezpieczenia
Gabinet pielęgniarek: 95 7331 752

Możliwości diagnostyczne:
Leczenie uzależnienia od alkoholu i środków narkotycznych w warunkach wzmocnionego zabezpieczenia osób skazanych, wobec których Sąd zastosował środek zabezpieczający.
Zakres leczenia:
− Terapia leczenia uzależnień;
− Psychoterapia indywidualna i grupowa;
− Terapia współistniejących zaburzeń psychicznych

2. Ambulatoryjna opieka psychiatryczna:

Poradnie psychologiczne:
Hospicjum Św. Kamila, ul. Stilonowa 21, tel.: 95 30 70 343, www.hospicjum-gorzow.pl
- Adresatami są wszyscy mieszkańcy Gorzowa, zarówno dorośli jak i dzieci.
- Wszyscy pacjenci przyjmowani są bezpłatnie, w ramach kontraktu z NFZ (potrzebne jest skierowanie do Poradni).
- Poradnia świadczy pomoc psychologiczną w zakresie:
 porada diagnostyczna;
 porada psychologiczna;
 terapia indywidualna (krótko- i długoterminowa);
 terapia grupowa;
 terapia małżeńska i rodzinna;
 sesja wsparcia psychologicznego.

- Harmonogram pracy Poradni Psychologicznej:
 Poniedziałek 10:00 - 15:00
 Wtorek 09:00 - 15:00
 Środa 11:30 - 20:00
 Czwartek 08:00 - 15:00
 Piątek 11:30 - 15:00

Poradnie zdrowia psychicznego dla dorosłych:

1) Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Sienkiewicza 10-11, tel. 95 7228 667;

2) Samodzielny Publiczny ZOZ pn. Obwód Lecznictwa Kolejowego, ul. Dworcowa 13
tel.: 95 720 46 41;

3) Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki, ul. Walczaka 42, tel. 95 733 18 58;

4) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Poradnia Zdrowia Psychicznego Marta Szczygielska-Dzwończyk, ul. Obrońców Pokoju 31a, tel.: 796 622 221, 606389326.

Poradnie terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu:

1) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Ośrodek Terapeutyczny „Szansa", ul. Mieszka I 57/3, www.otszansa.org

Kontakt:
− Przychodnia w Gorzowie Wlkp. ul. Mieszka I 57/3 tel.: 95 720 50 74;
− Oddział dzienny w Gorzowie Wlkp. ul. Mickiewicza 21/8, tel.: 95 735 45 75

W ramach NZOZ:
− Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia;
− Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych;
− Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu przy ul. Mickiewicza 21/8;
− Grupy samopomocowe (grupa AA, grupa NA, grupa DDA/DDD, grupa wsparcia „Azyl")

2) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Ośrodek Terapii Uzależnień s.c.,
ul. Warszawska 6/209. tel.: 95 720 45 26

W ramach Ośrodka:
− Poradnia Terapii Uzależnienia Od Alkoholu i Współuzależnienia;
− Poradnia Antynikotynowa
− Poradnia czynna jest od poniedziałku do czwartku od godz. 8.00-20.00, piątki
od 8.00-14.00.

Poradnia leczenia uzależnień:
Ośrodek Profilaktyki i Wczesnej Terapii "Monar", ul. Ogińskiego 43, tel. 95 736 71 71
W ramach Ośrodka:
− Poradnia leczenia uzależnień;
− Poradnia terapii uzależnień od alkoholu dla dzieci i młodzieży;
− Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu;
− Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych;
− Poradnia promocji zdrowia;
− Ośrodek terapii uzależnień bliżej niescharakteryzowanych
Poradnia terapii uzależnień od alkoholu dla dzieci i młodzieży:
Ośrodek Profilaktyki i Wczesnej Terapii „MONAR", ul. Ogińskiego 43,tel. 95 736 71 71

Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży:

Zespół Poradni Specjalistycznych „Para Familia", ul. Walczaka 12B/12, tel. 884 701 676 (rejestracja od pon.-sob. 9.00-16.00), www.izp-parafamilia.pl

PLACÓWKI I INSTYTUCJE POMOCY SPOŁECZNEJ

Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej w Gorzowie Wlkp.

ul. Walczaka 42, blok nr 2, tel. 95 715 13 60, fax. 95 715 13 87
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , www.gcprips.gorzow.pl

Poradnictwo psychologiczne:
- porady udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.15, we wtorki w godzinach od 7.30. do 16.30 w siedzibie przy ul. Drzymały 10.

Wsparcie osób chorujących psychicznie w ramach realizacji zadań GCPRiPS odbywa się
m. in. poprzez:
a) Domy pomocy społecznej
Na terenie Gorzowa Wlkp. funkcjonują dwie placówki:
 Dom Pomocy Społecznej Nr 1 przy ulicy Podmiejskiej – Bocznej 10
 Dom Pomocy Społecznej Nr 2 „Dom w Połowie Drogi" przy ulicy Walczaka 42
b) Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

ul. Walczaka 42, pok. 229, tel. 95 715 13 63 do 64, www.gcprips.bip.gorzow.pl w zakładce powiatowy zespół d/s. Orzekania o Niepełnosprawności

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydaje orzeczenia o:
− znacznym stopniu niepełnosprawności - zalicza się do niego osobę niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji;
− umiarkowanym stopniu niepełnosprawności - zalicza się do niego osobę niezdolną
do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającej czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych;
− lekkim stopniu niepełnosprawności - zalicza się do niego osobę o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy lub mającą ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne;
− niepełnosprawności dzieci do 16 roku życia - uznaje się jeżeli upośledzenie stanu zdrowia bądź zaburzenie funkcjonowania organizmu przekracza okres 12 miesięcy,
a niezdolność do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, jak: samoobsługa, samodzielne poruszanie się, komunikowanie z otoczeniem powoduje konieczność stałej opieki lub pomocy w sposób przewyższający zakres opieki nad zdrowym dzieckiem
w danym wieku.

c) Specjalistyczne usługi opiekuńcze
ul. Jagiełły 7 , tel. 95 715 13 26 (stanowisko d/s osób niepełnosprawnych)
- Świadczone są przede wszystkim osobom w zaawansowanym wieku, które cierpią
na chorobę Alzheimera lub inne stany otępienne oraz chorują psychicznie (głównie na schizofrenię), zakwalifikowane do korzystania z usług przez lekarza psychiatrę.
- Usługi obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, zleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
d) Mieszkania chronione
Na terenie miasta Gorzowa Wlkp. mieszkania chronione prowadzone są przez KOŁO Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym przy
ul. Sulęcińskiej 51, tel. 95 723 99 13.
e) Środowiskowe Domy Samopomocy
Na terenie miasta ŚDS prowadzone są przez:
- Stowarzyszenie Człowiek w Potrzebie - Wolontariat Gorzowski, przy ul. Szczecińskiej 25, tel.: 95 725 87 76 (34 miejsc) oraz przy ul. Armii Polskiej 38, tel.: 95 720 56 95 (24 miejsc),
- KOŁO Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym przy ul. Sulęcińska 51 (27 miejsc), tel. 95 723 99 13

f) Ośrodek Interwencji Kryzysowej
ul. Okrzei 39, tel. 95 721 42 15, www.oik.pl/gorzow
- Ośrodek dostępny jest całą dobę.;
- W szczególnych sytuacjach istnieje możliwość skorzystania z czasowego schronienia
w hostelu.;
- Ośrodek zapewnia wsparcie kompetentnej kadry w zakresie pomocy psychologicznej, pedagogicznej, prawnej i socjalnej.
- Ośrodek świadczy:
 pomoc i terapie psychologiczną indywidualną i grupową;
 poradnictwo pedagogiczne, w tym doradztwo zawodowe;
 mediacje w konfliktach rodzinnych i partnerskich;
 konsultacje systemu rodzinnego i partnerskiego;
 poradnictwo socjalne i prawne;
 interwencje środowiskowe w sytuacjach kryzysów zagrażających zdrowiu psychicznemu;
 interdyscyplinarne poradnictwo i pomoc w miejscu zamieszkania;

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie
ul. Okrzei 39, tel.: 95 721 41 60, www.sow.com.pl
W zakresie interwencyjnym SOW zapewnia:
- schronienie na okres do 3 miesięcy;
- ochronę ofiar przemocy w rodzinie przed osobą stosującą przemoc;
- udzielenie pomocy psychologicznej, prawnej i wsparcia;
- rozpoznanie sytuacji ofiary przemocy w rodzinie i opracowanie planu pomocy;
- wspieranie w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej.
W zakresie terapeutyczno-wspomagającym:
- udzielanie poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego, socjalnego i prawnego;
- prowadzenie grupy wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie;
- opracowanie diagnozy rodziny i indywidualnego planu pomocy;
- przeprowadzenie diagnozy sytuacji dzieci, udzielanie wsparcia psychologicznego oraz specjalistycznej pomocy socjoterapeutycznej, konsultacje wychowawcze.
W zakresie potrzeb bytowych:
- zapewnienie całodobowego pobytu z dostępem do kuchni, łazienek, pokoju dziennego i świetlicy.

Zespół Poradni Pedagogiczno-Psychologicznych:
ul. Czereśniowa 4, tel.: 95 732 07 36, www.zpp.edu.gorzow.pl
- Adresatem są dzieci i młodzież do 25 roku życia (osoby z głębokim upośledzeniem umysłowym, dla których, do osiągnięcia tego wieku, mogą być organizowane zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze w ramach systemu oświaty – forma realizacji obowiązku szkolnego i nauki);
- Udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna oraz pomoc w wyborze kierunku kształcenia i zawodu;
- Udzielana jest rodzicom i nauczycielom pomoc psychologiczno-pedagogiczna związana
z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży;
- Wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
- Diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości rozwojowych oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży. Diagnozę, w zależności
od potrzeb, przeprowadzają: psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi;
- Poradnia prowadzi grupy wsparcia, interwencję kryzysową, działalność profilaktyczną, poradnictwo, konsultacje, działalność informacyjno - szkoleniową;
- Statutowym zadaniem ZPPP jest działalność orzecznicza i opiniodawcza. Zespoły orzekające wydają orzeczenia i opinie na potrzeby systemu oświaty, w tym:
 orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (min. z uwagi na upośledzenia umysłowe, autyzm, Zespół Aspergera, zagrożenie niedostosowaniem społecznym, niedostosowanie społeczne, niepełnosprawności sprzężone);
 orzeczenia o potrzebie indywidualnych/zespołowych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z uwagi na stwierdzone głębokie upośledzenie umysłowe;
 orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla uczniów, których stan zdrowia uniemożliwia lub znaczenie utrudnia uczęszczanie do szkoły;
 orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znaczenie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego;
 opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ul. Teatralna 26 p. 1-2, tek.: 95 73 55 806, www.mkrpa.gorzow.pl
- Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00;
- Członkowie Komisji przyjmują od poniedziałku do czwartku w godz. 15.00-17.30;
- Przewodniczący Komisji przyjmuje we wtorki w godz. 13.00 – 15.00;
- Zadaniem MKRPA jest m. in. podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia
o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego oraz profilaktyka alkoholowa.

PORADNICWTO ZAWODOWE I AKTYWIZACJA ZAWODOWA

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Walczaka 110, tel.: 95 736 06 40, www.gorzow.pup.info.pl
- Adresatami działań podejmowanych przez Urząd są osoby bezrobotne, poszukujące pracy, w tym również niepełnosprawne oraz pracodawcy i inne szeroko rozumiane podmioty działające na rynku pracy;
- Aktywizacja zawodowa osób zarejestrowanych w Urzędzie, w tym niepełnosprawnych poprzez:
 organizowanie i finansowanie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu polegających m. in. na poradnictwie zawodowym indywidualnym i grupowym, zajęciach aktywizacyjnych, stażach, pracach interwencyjnych, jednorazowych środkach na rozpoczęcie działalności gospodarczej, studia podyplomowe, szkolenia (zawodowe i z zakresu umiejętności poszukiwania pracy);
 realizację lokalnych programów w zakresie wspierania zawodowego, w tym osób niepełnosprawnych

Warsztaty Terapii Zajęciowej
Na terenie miasta Gorzowa Wlkp. warsztaty prowadzone są przez :
- Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej przy
ul. Czereśniowej 15, tel.: 95 729 59 43 wtzgorzow.prv.pl (45 uczestników);
- Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Fundacji Złota Jesień przy ul. Walczaka 42,
tel.: 95 725 87 76 www.wtz.com.pl (50 uczestników)

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE – STOWARZYSZENIA

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem,
ul. Walczaka 42, tel.: tel./fax 95 722 60 97, www.autyzm-gorzow.org
Stowarzyszenie prowadzi dwie placówki dla dzieci z autyzmem:
− Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży
z Autyzmem przy ul. Walczaka 42;
− Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Autyzmem przy ul. Armii Polskiej 31;
− Do Przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3-6 lat ze stwierdzonym autyzmem;
− Do Ośrodka przyjmowane są dzieci 6-letnie z zaburzeniami sprzężonymi orzeczonymi przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną (autyzm, upośledzenie umysłowe);
− W ww. placówkach odbywają się zajęcia edukacyjne oraz terapeutyczne.
− Stowarzyszenie prowadzi grupy terapeutyczne, warsztaty terapii zajęciowej, edukacji
i rehabilitacji oraz opieki nad dziećmi, młodzieżą i dorosłymi osobami z autyzmem, organizuje szkolenia i konferencje dla rodziców, specjalistów i grup zainteresowanych problemem autyzmu;
− Stowarzyszenie prowadzi Punkt diagnostyczno-konsultacyjny, działający
w Przedszkolu, w którym diagnozowane są dzieci pod kątem stwierdzenia bądź wykluczenia autyzmu oraz udzielane są porady rodzicom i nauczycielom zainteresowanych problematyką autyzmu.

KOŁO Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
ul. Walczaka 25 III piętro p. 303, tel./fax 95 72 26 996, www.psouu-gorzow.pl
Stowarzyszenie prowadzi 4 placówki:
− Ośrodek Wczesnej Interwencji przy ul. Dekerta 1.
Przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia niepełnosprawnej bądź zagrożonej niepełnosprawnością;
− Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy przy ul. Walczaka 1a.
Do Ośrodka uczęszczają dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim bądź znacznym i umiarkowanym ze sprzężeniami. Ośrodek realizuje obowiązek szkolny wraz z zapewnieniem wielokompleksowej rehabilitacji;
− Środowiskowe Domy Samopomocy dla osób dorosłych z upośledzeniem umysłowym przy ul. Sulęcińskiej 21 i przy ul. Osadniczej 3.
W ramach ŚDS prowadzona jest wielokompleksowa rehabilitacja, w tym logopedyczna, fizjoterapeutyczna, oligofrenopedagogiczna;
− Mieszkalnictwo chronione przy ul. Sulęcińskiej 51 dla osób z upośledzeniem umysłowym.
Wpisany przez Kulczynski   
Poprawiony: czwartek, 16 maja 2013 12:18
 
AddThis Social Bookmark Button

Komunikaty

Komunikat Słowianki o zamknięciu basenów
poniedziałek, 14 grudnia 2015
Porozmawiaj z notariuszem o…...
wtorek, 17 listopada 2015
Unieważnienie konkursu
piątek, 28 sierpnia 2015
Komisje Rady Miasta
czwartek, 16 lipca 2015
PWiK informuje
czwartek, 02 kwietnia 2015
Więcej komunikatów...

Zwyczajni nadzwyczajni

O sztuce patrzenia z Krzysztofem Grygielem
Dziś zdjęcia robimy wszyscy, w ilościach niemal hurtowych. Nie czując się ograniczeni długością kliszy, fotografujemy seriami...
O duszy i organach z Lechem Skibińskim

Pracował w gorzowskiej Katedrze jako organista. W instrumencie szuka duszy i ukrytych tajemnic. W Gorzowie miał swój zakład,...

Więcej artykułów…

Czy wiesz...

dlaczego 30 stycznia zabrzmi Dzwon Pokoju?

30 stycznia w Gorzowie tradycyjnie od kilkunastu już lat obchodzony jest Dzień Pamięci i Pojednania, przypominający o...

co robi Kucharz na wodzie?

Odpowiedź na to pytanie powinna być dla gorzowian prosta i oczywista... Bo Kucharz wiosłuje!
Kucharz czyli Tomasz Kucharski...

Więcej artykułów…

Uwaga, www.gorzow.pl/przystan korzysta z plików cookie, aby dowiedzieć się więcej na ich temat oraz poznać sposoby zarządzania nimi wejdź na stronę Opcje prywatności.

Akceptuję wszystkie pliki cookie z www.gorzow.pl