Gorzów Przystań
Dziś jest: 25 Września 2020        Imieniny: Aurelia, Władysław, Kamil
template_cień


mt_ignore:
mt_ignore:
Maluch w żłobku PDF Drukuj Email
czwartek, 15 listopada 2012 07:33

zlobki

grafika: UE grafika: UE

Bezpłatne szkolenie z zasady równości szans i płci


2 sierpnia 2014 r. 20 uczestniczek projektu - mam dzieci w wieku do lat 3 uczęszczających do nowego oddziału Żłobka Miejskiego nr 3 oraz 5 pracowników tej placówki uczestniczyło w bezpłatnym szkoleniu z zasady równości szans i płci. Celem spotkania było podniesienie świadomości w zakresie równego traktowania kobiet i mężczyzn, poznanie podstawowych pojęć związanych z równością płci jak również nauczenie się korzystania z praktycznych narzędzi pomagających niwelować nierówności i monitorować działania pro równościowe. Uczestniczki szkolenia miały okazję przyjrzeć się możliwym postawom wobec zjawiska dyskryminacji (także własnym). Spotkanie miało charakter warsztatowy, uczestniczki otrzymały materiały dydaktyczne, a po zakończeniu formy wręczono im certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu.

Szkolenie z zasady równości szans i płci odbyło się w ramach realizowanego przez Miasto Gorzów Wlkp. projektu pn. „Pracujący rodzic – szczęśliwy MALUCH w żłobku”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja Społeczna, Działanie 1.5 – „Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego”.
Organizatorem warsztatów była firma AUDIT Doradztwo Personalne z Gorzowa Wlkp.Zespół Projektowy

grafika: UE grafika: UE


Bezpłatne badania psychologiczno-logopedyczne dla dzieci w wieku do lat 3 w Żłobku Miejskim nr 3W okresie od października do grudnia 2013 r. w  ramach realizowanego przez Miasto Gorzów Wlkp. projektu pn. „Pracujący rodzic – szczęśliwy MALUCH w żłobku”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja Społeczna, Działanie 1.5 – „Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego” przeprowadzono bezpłatne badania psychologiczno – logopedyczne dla 20 dzieci (10 dziewczynek i 10 chłopców) w wieku do lat 3 uczęszczających do nowej grupy w Żłobku Miejskim nr 3 przy ul. Słonecznej 10 w Gorzowie Wlkp. 

Badanie logopedyczne obejmowało przede wszystkim przeprowadzenie wywiadu 
z rodzicem/opiekunem prawnym dziecka mającego na celu uzyskanie informacji dotyczących okresu prenatalnego i rozwoju psychoruchowego dziecka, obserwację zachowań spontanicznych (nawiązywanie kontaktów, relacje z otoczeniem), analizę zachowań językowych, w tym ocenę zasobu leksykalnego, ocenę sprawności aparatu artykulacyjnego, fonacyjnego i oddechowego oraz sprawdzenie funkcji ustno – twarzowych poprzez badanie odruchów czy ocenę sprawności związanych ze spożywaniem pokarmów (gryzienie, żucie, picie z kubka, połykanie). 

Badanie psychologiczne składało się z wywiadu klinicznego, obejmującego  rozmowę 
z rodzicem/opiekunem prawnym dziecka w celu uzyskania istotnych z punktu widzenia diagnozy informacji i analizę dostarczonej przez rodzica/opiekuna prawnego dokumentacji dotyczącej diagnozowanego dziecka oraz z właściwego badania, obejmującego obserwacje zachowania dziecka w trakcie aktywności spontanicznej oraz w sytuacji kierowanej przez badającego, a także badanie psychologiczne z wykorzystaniem  Dziecięcej Skali Rozwojowej. 

Po zakończeniu badania, każdy rodzic otrzymał indywidualne wyniki badania logopedycznego 
i psychologicznego dziecka.

Ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom oraz wykorzystanie profesjonalnego sprzętu zakupionego w ramach środków projektowych badania przeprowadzono na terenie Żłobka Miejskiego nr 3. 

Zespół Projektowy


Spotkanie informacyjne z neurologopedą
Spotkanie informacyjne z neurologopedą
Spotkanie informacyjne z psychologiem
Spotkanie informacyjne z psychologiem

 

Bezpłatny kurs podstawowej pierwszej pomocy w Żłobku Miejskim nr 3

Wystarczy chwila nieuwagi, by mogło dojść do sytuacji mogącej zagrozić zdrowiu lub życiu każdego z nas. Najważniejsze w takim momencie jest opanowanie, a przede wszystkim wiedza i umiejętności z zakresu pierwszej pomocy. W ramach realizowanego przez Miasto Gorzów Wlkp. projektu pn. „Pracujący rodzic – szczęśliwy MALUCH w żłobku”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja Społeczna, Działanie 1.5 – „Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego” 20 mam dzieci w wieku do lat 3 uczęszczających do nowego oddziału Żłobka Miejskiego nr 3 oraz 4 pracowników tej placówki wzięło udział w bezpłatnym kursie podstawowej pierwszej pomocy. Szkolenie przeprowadzono w dwóch, niewielkich grupach, tak aby przyjazna atmosfera sprzyjała zdobywaniu wiedzy teoretycznej oraz praktycznej. Każdy uczestnik miał okazję zadać pytania i wypróbować nabyte umiejętności podczas ćwiczeń na fantomach. Po zakończeniu kursu wręczono uczestniczkom mini poradniki udzielania pierwszej pomocy, w których zamieszczone zostały najważniejsze informacje omawiane na kursie, oryginalnie zapakowane jednorazowe maseczki do wykonywania sztucznego oddychania, „koce życia” oraz certyfikaty.

 

Materiały dydaktyczne
Materiały dydaktyczne
Sala dydaktyczna
Sala dydaktycznaZespół Projektowy 

Nabór na pracowników

Realizatorzy projektu "Pracujący rodzic - szczęśliwy MALUCH w żłobku" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ogłaszają nabór dla osób mogących na umowę/zlecenie prowadzić dodatkowe zajęcia w ramach projektu dla dzieci do lat 3. Wybrane zajęcia to: logopedyczne, motoryka i język angielski. Więcej w załącznikach poniżej.

Informacji udziela Wydział Spraw Społecznych
Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.
Tel 95 7355 801

Paulina Dąbek
Wydział Integracji EuropejskiejŻłobek otwarty 

Wyremontowane pomieszczenia, nowe sale i wyposażenie, budynek przystosowany do osób niepełnosprawnych, a od 3 grudnia 20 dzieci będzie uczęszczało do żłobka całkowicie bezpłatnie.

- Spotkaliśmy się bo miasto pozyskało środki na modernizację i przyjęcie 20 dzieci do żłobka. W nowym oddziale będzie 10 dziewcząt i 10 chłopców. Otrzymaliśmy 37 wniosków, 22 przeszły weryfikację, miejsc było 20, te dzieci, które się nie dostały zostały zapisane na listę rezerwową – mówi dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Dorota Modrzejewska-Karwowska.

Prezydent Gorzowa Tadeusz Jędrzejczak uroczyście otworzył nowy oddział w Żłobku Miejskim nr 3 przy ul. Słonecznej. – Od wielu lat Państwo Polskie boryka się i myśli o niżu demograficznym, stąd inicjatywy pomocy rodzinom. Dlatego staraliśmy się o pozyskanie dofinansowania na utworzenie dodatkowych miejsc w żłobku i na to, żeby dzieci mogły tu przebywać bezpłatnie. Dziękuję rządowi i wojewodzie lubuskiemu Marcinowi Jabłońskiemu za przyznanie dofinansowania. Takie projekty są potrzebne – mówi prezydent Gorzowa Tadeusz Jędrzejczak.

Fotorelacja

Rekrutacja
Od 15 do 23 listopada 2012r. trwał nabór dzieci do Żłobka Miejskiego Nr 3 przy ul. Słonecznej 10 w ramach Projektu „Pracujący rodzic – szczęśliwy „MALUCH w żłobku" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i Integracja Społeczna, Działanie 1.5 – "Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego". Dzieci do Żłobka będą uczęszczać bezpłatnie od 03.12.2012 do 31.08.2014r. – dodatkowo zaplanowano dla nich bezpłatne zajęcia dodatkowe.

Nabór do żłobka dotyczył 20 dzieci z rocznika 2011, których rodzice wracają do pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka (uczestnicy projektu).

Projekt

Dwadzieścia miejsc w żłobku czeka na dzieci, których rodzice po przerwie związanej z wychowaniem dziecka wracają do pracy. Dzięki rządowemu projektowi rodzice przez dwa lata nie będą ponosić kosztów związanych z pobytem w żłobku swoich pociech.
Od 3 grudnia br. rozpocznie funkcjonowanie nowy oddział żłobkowy dla 20 dzieci w Żłobku Miejskim nr 3 przy ul. Słonecznej 10. Oferta kierowana jest do rodziców dzieci urodzonych w 2011 roku, którzy od dnia 3.12.2012 r. powrócą do pracy po przerwie związanej w wychowaniem dziecka (warunkiem będzie zaświadczenie od pracodawcy o powrocie do pracy). Ponadto pierwszeństwo w przyjęciu do żłobka będą mieli rodzice i dzieci niepełnosprawne z uwagi na dostosowanie obiektu do potrzeb takich osób.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do oddziału żłobkowego przez 2 lata nie będą ponosić kosztów związanych z pobytem swoich pociech w żłobku. Bezpłatnie również od stycznia 2013 roku z tą grupą dzieci będą prowadzone zajęcia logopedyczne, języka angielskiego oraz zajęcia ruchowe.

Ponadto zatrudnienie w nowym oddziale żłobkowym znajdzie 5 pracowników, w tym 4 opiekunów.
W marcu br. Miasto na podstawie złożonej oferty konkursowej uzyskało dofinansowanie w wysokości 144. 000,00 zł w ramach Resortowego Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH 2012". Uzyskane środki pozwoliły na adaptację, wyposażenie i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych nowego oddziału.

Kolejny wniosek został skierowany do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach działania 1.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a pozyskane środki finansowe w wysokości ponad 500. 000,00 zł pozwolą na 2-letnie utrzymanie oddziału bez udziału środków z budżetu Miasta. Prace remontowe zakończone zostaną 15.11.br. Rekrutacja uczestników projektu prowadzona będzie od 15 do 23 listopada br.

Główny celem projektu jest wyrównanie szans 20 kobiet powracających na rynek pracy po urodzeniu /wychowaniu dziecka.

Wydział Spraw Społecznych

grafika: UE grafika: UE 
Wpisany przez Kulczynski   
Poprawiony: środa, 10 września 2014 13:14
 
AddThis Social Bookmark Button

Komunikaty

Komunikat Słowianki o zamknięciu basenów
poniedziałek, 14 grudnia 2015
Porozmawiaj z notariuszem o…...
wtorek, 17 listopada 2015
Unieważnienie konkursu
piątek, 28 sierpnia 2015
Komisje Rady Miasta
czwartek, 16 lipca 2015
PWiK informuje
czwartek, 02 kwietnia 2015
Więcej komunikatów...

Zwyczajni nadzwyczajni

O odkrywaniu gorzowskich bohaterów z Krystyna Sibińską

Przewodnicząca Rady Miasta Gorzowa, magister inżynier budownictwa. W 2003 roku wybrana Gorzowianinem Roku w kategorii...
O duszy i organach z Lechem Skibińskim

Pracował w gorzowskiej Katedrze jako organista. W instrumencie szuka duszy i ukrytych tajemnic. W Gorzowie miał swój zakład,...

Więcej artykułów…

Czy wiesz...

czyja wizyta wypełniła gorzowski amfiteatr po brzegi w lipcu 1991 roku?

Do Gorzowa zawitał wówczas Anatolij Kaszpirowski, rosyjski psychiatra i psychoterapeuta, który zrobił międzynarodową karierę...

gdzie spotykają się Starzy Towarzysze?

„Starzy towarzysze” czyli „Alte Kameraden” to tytuł granego przez orkiestry dęte na całym świecie marsza wojskowego,...

Więcej artykułów…

Uwaga, www.gorzow.pl/przystan korzysta z plików cookie, aby dowiedzieć się więcej na ich temat oraz poznać sposoby zarządzania nimi wejdź na stronę Opcje prywatności.

Akceptuję wszystkie pliki cookie z www.gorzow.pl