Informacje

Strategia Gorzów 2030

  • 19-10-2020

Debaty o Strategii online

Zmieniona została, ze względu na aktualną sytuacją epidemiczną, forma debat – warsztatów dotyczących „Strategii Rozwoju Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 2030”. Debaty, które zaplanowane są na 22 i 29 października 2020 r. (w godzinach od 17.00 do 19.00), odbędą się w formule online.
Osoby, które do 20 października 2020 r. zgłoszą chęć udziału w ww. spotkaniach (telefonicznie lub na adres e-mail strategia@um.gorzow.pl, podając termin wybranego spotkania oraz adres e-mail) będą mogły połączyć się online, z możliwością czynnego udziału w dyskusji.
 
Przed rozpoczęciem debat przesłany zostanie na wskazany adres e-mail link do wideokonferencji, dzięki czemu możliwy będzie udział w debatach. Ponadto przewidziana jest transmisja internetowa, do której link zostanie umieszczony na stronie internetowej miasta.
 
Odbędą się dwa spotkania. 22 października br. (17.00-19.00, sala sesyjna Urzędu Miasta, ul. Sikorskiego 3-4) tematami będą: prezentacja podsumowania diagnostycznego, najważniejsze ustalenia wynikające z analizy SWOT oraz dyskusja na temat dotychczasowej wizji i misji Gorzowa Wielkopolskiego, jej aktualności i konieczności zmiany lub przeniesienia do nowej Strategii.
 
29 października (w tym samym miejscu i godzinach) tematem spotkania będzie dyskusja i praca warsztatowa nad zdefiniowaniem wizji, misji, celów strategicznych i priorytetów rozwoju Gorzowa Wielkopolskiego do 2030 roku, z perspektywą do 2050 roku.
Zachęcamy do wyrażania opinii na temat powstającego dokumentu również poprzez przesyłanie uwag na adres: strategia@um.gorzow.pl
 
Iwona Olek
Wydział ZIT i Programowania Strategicznego
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją