Informacje

Strategia Gorzów 2030

  • 15-10-2020

Zaproszenie na debaty

Prezydent Jacek Wójcicki, w związku z pracami nad Strategią Rozwoju Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 2030, zaprasza do udziału w debatach publicznych – warsztatach dotyczących wizji i misji Gorzowa Wielkopolskiego oraz celów strategicznych i priorytetów rozwoju.
Odbędą się dwa spotkania. 22 października br. (17.00-19.00, aula Akademii im. Jakuba z Paradyża, przy ul. Chopina 52) tematami będą: prezentacja podsumowania diagnostycznego, najważniejsze ustalenia wynikające z analizy SWOT oraz dyskusja na temat dotychczasowej wizji i misji Gorzowa Wielkopolskiego, jej aktualności i konieczności zmiany lub przeniesienia do nowej Strategii.
 
29 października (w tym samym miejscu i godzinach) tematem spotkania będzie dyskusja i praca warsztatowa nad zdefiniowaniem wizji, misji, celów strategicznych i priorytetów rozwoju Gorzowa Wielkopolskiego do 2030 roku, z perspektywą do 2050 roku.
 
Ze względu na obowiązujące obostrzenia sanitarne konieczne jest wcześniejsze zarejestrowanie udziału, telefonicznie pod nr 95 73 55 881 lub e-mailem:
strategia@um.gorzow.pl do 20 października 2020 r. Przy zgłoszeniu prosimy o podanie wybranego terminu spotkania/spotkań oraz numeru telefonu do kontaktu.
 
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniach jest podpisanie załączonego „Oświadczenia” i „Zgody na przetwarzanie danych osobowych”. W związku z ograniczoną liczbą miejsc decydująca będzie kolejność zgłoszeń.
 
Dariusz Wieczorek
Wydział Promocji i Informacji
 
Fot. Archiwum UM

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki