Informacje

Pakiet pomocowy Gorzowska Dycha

  • 28-04-2020

Ogródki gastronomiczne za 1 grosz

Dotyczy wniosku o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym i naliczenie opłat z tytułu: sezonowego ogródka gastronomicznego.
 
 
Zgodnie z przepisami wnioskodawca musi złożyć:  
- wniosek (dostępny na BIP, nr druku WDR-06-01 w załączeniu), 
- mapkę w skali 1:500 lub 1:1000 (można wydrukować ze strony http://geoportal.wms.gorzow.pl lub http://ukosne.gorzow.pl/ )
 
Wniosek (z podaniem email i numeru telefonu wnioskodawcy) wraz z załącznikami należy złożyć: 
- w formie elektronicznej na adres: kinga.hryniewska@um.gorzow.pl,  
- lub w formie elektronicznej poprzez skrzynkę podawczą EPUAP. 
 
Dokonanie powyższych czynności rozpoczyna procedurę pracy nad wnioskiem. 
 
Jednocześnie wniosek należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, Wydziału Dróg, ul. Myśliborska 34, 66-400 Gorzów Wielkopolski lub w specjalnie przygotowanej na tę okoliczność urnie (w zamkniętej kopercie), albo też w paczkomacie  ustawionym przy głównym wejściu do Urzędu Miasta przy ul. Myśliborskiej 34.  
 
Po weryfikacji otrzymanego wniosku wraz z oryginalnymi dokumentami (niezbędnymi do wydania decyzji), niezwłocznie zostanie wydana decyzja, która zostanie wysłana na adres wnioskodawcy, listem poleconym, za pośrednictwem operatora pocztowego, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Niniejsza decyzja zawierać będzie dokładne informacje na temat wnioskowanej sprawy i sposobie jej załatwienia. 
 
Osoba do kontaktu: Kinga Hryniewska  95 73 55 718. 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki