Informacje

Trasy rowerowe

  • 04-11-2015

Trasy rowerowe

  • Gorzów Wlkp. Santocko – rez. Dębina – Łośno – Lipy – dolina Santocznej Santoczno – jez. Ostrowite – Wojcieszyce – Gorzów Wlkp. (dł. 62,4 km) Szlak zielony wiodący głównie przez kompleks Puszczy Barlinecko – Gorzowskiej w dużej części terenami Barlinecko – Gorzowskiego Parku Krajobrazowego. Technicznie łatwy lecz bardzo długi i polecany zaawansowanym turystom kolarskim lub do pokonania etapami z noclegami w Santocku w Lipach – Santocznie,
  • Gorzów Wlkp. – Zawarcie – Ciecierzyce – Borek – Brzozowiec – Glinik – Orzelec – Bolemin – Płonica – Koszęcin – Niwica – Zawarcie – Gorzów Wlkp. (dł. 51,4 km). Szlak zielony prowadzi głównie nadwarciańskimi wałami przeciwpowodziowymi rzeki Warty i Kotlina Gorzowską. Bardzo długi z możliwością podzielenia trasy na dwie części (27,0 i 24,8 km), koniec lub początek w Deszcznie PKP,
  • Gorzów Wlkp. PKP – Chróścik – wzgórza morenowe – Bogdaniec (dł. 19,2 km). Szlak niebieski wiodący w dużej części wałem przeciwpowodziowym nad Wartą gdzie można zaobserwować niemal o każdej porze roku kaczki, gęsi, rybitwy czy bociany w ich gniazdach. Szlak łatwy technicznie,
  • Gorzów Wlkp. – Czechów -  Santok – dol. Polki – Górki Noteckie (dł. 24 km). Szlak niebieski prowadzący rzek Warty, Noteci i Polki. Pierwszy odcinek bogaty w walory krajoznawcze, drugi w krajobrazowe. Szlak technicznie łatwy, możliwość podzielenie na dwie części (14,4 i 9,6 km),
  • Gorzów Wlkp. – Kłodawa – Mironice – Santocko – Marwice (dł. 17,3 km). Szlak czarny wiodący przez zróżnicowany przyrodniczo, krajobrazowo teren. Łatwy technicznie z długim przejazdem drogą dla rowerów.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją