Informacje

Ogłoszenia Wydziału Sportu

 • 14-07-2020
 • Autor: Dawid Kuraszkiewicz

Informacja o naborze wniosków z zakresu wspierania sportu

Na podstawie uchwały XXXV/394/2012 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 25 września 2012 r., zmienionej uchwałą nr LVII/657/2013 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 30 października 2013 roku zmieniającą uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gorzowie Wielkopolskim, zmienioną uchwałą nr XX VIII/364/2016 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 26 czerwca 2016 roku zmieniającą uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gorzowie Wielkopolskim, w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gorzowie Wielkopolskim, zmienioną uchwałą nr XIII/236/2019 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego., Prezydent Miasta informuje o naborze wniosków z zakresu wspierania rozwoju sportu. Wnioski można składać na realizację następujących zadań:
 1. Poprawa i rozwój infrastruktury piłkarskiej przy Placu Jana Pawła II;
 2. Poprawa i rozwój infrastruktury piłkarskiej Football Parku;
 3. Remont budynku na potrzeby sportu wodnego przy ul. Wał Okrężny 32;
 4. Inwestycje związane z upowszechnianiem sportu żeglarskiego w Harcerskim Klubie żeglarskim „Panta Rhei”;
Termin nadsyłania wniosków upływa w dniu 24.07.2020  r.
 
Do wniosku należy załączyć:
 1. Oświadczenie o nie zaleganiu do ZUS,
 2. Oświadczenie o nie zaleganiu do US,
 3. Oświadczenie o braku zobowiązań finansowych wobec  zawodników, sztabu szkoleniowego oraz osób trzecich za ubiegły rok rozliczeniowy,
 4. Licencje klubu uprawniające do udziału w rozgrywkach i zawodach odpowiedniego polskiego związku sportowego lub podmiotu działającego w jego imieniu,
 5. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji potwierdzający status prawny wnioskodawcy.
Z up. Prezydenta Miasta
/-/
Małgorzata Domagała
Zastępca Prezydenta Miasta

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki