Informacje

Ogłoszenia Wydziału Sportu

  • 03-07-2020
  • Autor: Dawid Kuraszkiewicz

Wyniki naboru wniosków z zakresu wspierania sportu

Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego ogłasza wysokość dotacji przyznanych klubowi sportowemu na zadanie związane z rozwojem sportu w Gorzowie Wielkopolskim w roku 2020 pt. „Rozwój sportu wyczynowego w Gorzowie Wielkopolskim w Kluczowych Dyscyplinach Sportowych poprzez udział w ponad wojewódzkich rozgrywkach piłki nożnej mężczyzn w kategorii senior.”
 
Szczegółowy podział dotacji, zawierający nazwy oferentów, tytuły projektów i wysokość przyznanych środków, znajduje się poniżej.
W przypadku otrzymania dotacji mniejszej od wnioskowanej oferent jest zobowiązany do złożenia aktualizacji harmonogramu i kosztorysu
 
Lp.
Wnioskodawca
Zadanie
Kwota dotacji
1.
KS Warta Gorzów
Rozwój sportu wyczynowego w klubie Warta Gorzów
100 000,00 zł
 
 
SUMA
100 000,00 zł
 
 
Z up. Prezydenta Miasta 
/-/                  
Małgorzata Domagała    
Zastępca Prezydenta Miasta

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją