Informacje

Ogłoszenia Wydziału Sportu

  • 15-06-2020
  • Autor: Dawid Kuraszkiewicz

Zaproszenie do zgłaszania uwag do oferty Akademii Cheerleaders Warta Gorzów

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zgłaszania uwag, dotyczących załączonej oferty na realizację zadania publicznego pn. „Gimnastyka artystyczna na profesjonalnym sprzęcie sportowym w Cheerleaders Warta Gorzów” złożonej przez Stowarzyszenie Akademia Cheerleaders Warta Gorzów z siedzibą w Gorzowie Wlkp.
Uwagi można zgłaszać w terminie 7 dni od daty publikacji niniejszego ogłoszenia w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. lub wysłać na adres: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp., ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp. (liczy się data wpływu do urzędu). Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Sportu Urzędu Miasta przy ul. Okólnej 2, pod nr tel. 95 735 5 736 lub drogą mailową, pisząc na adres: wsp@um.gorzow.pl
Podstawa prawna: art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
Wydział Sportu
 
Gorzów Wlkp.,  15.06.2020 r.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki