Informacje

Ogłoszenia Wydziału Sportu

  • 15-06-2020
  • Autor: Dawid Kuraszkiewicz

Zaproszenie do zgłaszania uwag

Ogłoszenie
 
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zgłaszania uwag, dotyczących załączonych ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania sportu:
  1. Rozwój sportu wyczynowego w Gorzowie Wielkopolskim w Kluczowych Dyscyplinach Sportowych poprzez udział w ponad wojewódzkich rozgrywkach piłki nożnej mężczyzn w kategorii senior
Uwagi można zgłaszać w terminie 14 dni od daty publikacji niniejszego ogłoszenia w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. lub wysłać na adres: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp., ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp. (liczy się data wpływu do urzędu). Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Sportu Urzędu Miasta przy ul. Okólnej 2, pod nr tel. 95 735 5 736 lub drogą mailową, pisząc na adres: wsp@um.gorzow.pl
 
Wydział Sportu
 
Gorzów Wlkp.,  15.06.2020 r.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki