Informacje

Ogłoszenia Wydziału Sportu

  • 08-06-2020
  • Autor: Dawid Kuraszkiewicz

Zaproszenie do składania uwag do oferty MUKS Stilon

Ogłoszenie
 
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zgłaszania uwag, dotyczących załączonej oferty na realizację zadania publicznego pn. „XX Grand Prix w siatkówce plażowej o Puchar Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego” złożonej przez Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Stilon z siedzibą w Gorzowie Wlkp.
Uwagi można zgłaszać w terminie 7 dni od daty publikacji niniejszego ogłoszenia w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. lub wysłać na adres: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp., ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp. (liczy się data wpływu do urzędu). Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Sportu Urzędu Miasta przy ul. Okólnej 2, pod nr tel. 95 7355736 lub drogą mailową, pisząc na adres: wsp@um.gorzow.pl
Podstawa prawna: art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
Wydział Sportu
 
Gorzów Wlkp.,  08.06.2020 r.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki