Informacje

Budżet obywatelski 2021

 • 19-06-2020
 • Autor: Barbara Bednarz

Spotkania dla wnioskodawców – podsumowanie tygodnia!

Jesteśmy na półmetku spotkań odbywających się w ramach trwającej edycji budżetu obywatelskiego. W tym tygodniu rozmawiałyśmy z wnioskodawcami z Centrum, Zakanala, Zamościa oraz z osiedla Staszica. Poniżej przedstawiamy efekty dyskusji dla każdego z tych rejonów.
 
Centrum:
Wnioskodawcy z Centrum zdecydowali, że podczas wrześniowego głosowania rywalizować będą 2 pakiety i 3 samodzielne projekty.
Pakiet I za kwotę 435 928 zł łączący zadania:
 • Remont chodnika przy ul. Juliusza Słowackiego (235 288 zł),
 • Remont chodników przy ul. Orląt Lwowskich (102 643 zł),
 • Przebudowa fragmentu jezdni przy budynku Chrobrego 37-38 – II etap prac (51 897 zł),
 • Poprawa infrastruktury rowerowej w centrum miasta (30 000 zł),
 • Montaż 2 kaczkomatów (urządzeń z karmą dla kaczek) w Parku Wiosny Ludów (14 000 zł),
 • Oznakowanie szlaku pieszo-rowerowego nad Kłodawką (2100 zł).
Pakiet II za kwotę 362 642 zł łączący zadania:
 • Przebudowa parkingu i chodnika przy ul. Sikorskiego 133-138 (282 135 zł),
 • Przebudowa chodnika ul. Sienkiewicza 10-11 (60 507 zł),
 • Stojaki rowerowe w mieście (20 000 zł).
Zadania samodzielne:
 • Budowa dróg dojazdowych i miejsc parkingowych przy ul. Wyszyńskiego (437 821 zł).
 • Utwardzenie terenu podwórka przy ul. Matejki (429 820 zł).
 • Uporządkowanie i zagospodarowanie podwórka przy ul. Sikorskiego 32-35 (436 738 zł).
 
Zakanale:
Wnioskodawcy z Zakanala ustalili, że w głosowaniu rywalizować będą 2 pakiety oraz 6 zadań samodzielnych:
Pakiet I za kwotę 436 100 zł łączący zadania:
 • Modernizacja terenu przy boisku sportowym przy ul. Strażackiej (424 000 zł),
 • Zakanale przyjazne dzieciom (10 300 zł),
 • Poprawa infrastruktury rowerowej na terenie Zakanala (1 800 zł).
Pakiet II za kwotę 423 000 zł łączący zadania:
 • Remont drogi ul. Gnieźnieńskiej (365 000 zł),
 • Budowa progów zwalniających przy ul. Niwickiej (58 000 zł).
Zadania samodzielne:
 • Budowa odnogi ul. Zuchów nr 3-21 (250 080 zł),
 • Budowa drogi asfaltowej przy ul. Knaka (427 016 zł),
 • Budowa drogi z nakładką asfaltową przy ul. Skrajnej (427 551 zł),
 • Budowa odcinka ul. Chorągwianej (311 100 zł),
 • Budowa oświetlenia na odcinku ul. Tymiankowej (253 000 zł),
 • Przebudowa drogi ul. Włościańskiej (234 200 zł).
 
Zamoście:
Wnioskodawcy z Zamościa, mimo chęci dotrzymania umowy społecznej z poprzedniego roku, nie mogli poddać pod głosowanie jednego pakietu z gwarancją wygranej ze względu na nieobecność dwojga wnioskodawców, którzy nie wycofali swoich zadań. W związku z tym we wrześniowym głosowaniu rywalizować będą:
Pakiet na kwotę 367 817,87 zł łączący zadania:
 • Budowa drogi z kostki brukowej ul. Wał Poprzeczny (258 015,87 zł),
 • Budowa 2 zatok parkingowych przy ul. Śląskiej 8-12 (87 900 zł),
 • Budowa chodnika przy ul. Mechanicznej prowadzącego do Ryneczku przy ul. Św. Jerzego (13 600 zł),
 • Poprawa infrastruktury rowerowej na terenie Zawarcia (8302 zł).
Zadania samodzielne:
 • Rewitalizacja Skweru Bauera – etap I (416 970 zł),
 • Budowa miejsc parkingowych na odcinku ul. Śląskiej 6-18 (229 299 zł),
 • Remont chodnika przy ul. Sielskiej (291 196 zł).
 
Osiedle Staszica:
Wnioskodawcom z Osiedla Staszica kolejny raz udało się dotrzymać umowy społecznej. Zdecydowali o skierowaniu pod głosowanie jednego pakietu na kwotę 430 983 zł łączącego aż 7 zadań:
 • Budowa drogi na istniejącej podbudowie przy ul. Brukselskiej (169 281 zł),
 • Remont drogi asfaltowej przy ul. Staszica (21 700 zł),
 • Remont chodnika przy ul. Sportowej (55 420 zł),
 • Bezpieczny wjazd przy ul. Matejki 75-79 (42 549 zł),
 • Poprawa infrastruktury rowerowej na terenie Staszica (11 440 zł),
 • Montaż wiaty oraz dwóch ławostołów dla rodzin z dziećmi w Parku Słowiańskim (57 919 zł),
 • Budowa chodnika na odcinku od Ronda Szczecińskiego do wjazdu obok budynku
  przy ul. Brukselskiej 7 (72 674 zł).
Dzięki temu porozumieniu wszystkie zadania z pakietu już teraz mają gwarancję realizacji – gratulujemy!
 
W przyszłym tygodniu dyskutować będą wnioskodawcy z Górczyna, Dolinek i Manhattanu oraz osoby, które zgłosiły swoje pomysły w kategorii ogólnomiejskiej i oświatowej. Będą to już ostatnie spotkania dyskusyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021.

Ze względu na obecną sytuację w tegoroczne spotkania dyskusyjne dedykowane są jedynie wnioskodawcom. Wszystkim, którzy wzięli udział w dotychczasowych spotkaniach, dziękujemy za przestrzeganie tej zasady i przypominamy o niej uczestnikom kolejnych dyskusji.
 
 
Barbara Bednarz, Iga Kalbarczyk
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki