Informacje

Budżet obywatelski 2021

  • 10-06-2020
  • Autor: Iga Kalbarczyk

Umowa społeczna na Wieprzycach dotrzymana!

We wtorek 9 czerwca odbyło się trzecie spotkanie dla wnioskodawców. Autorzy pomysłów dotyczących Wieprzyc po rozważeniu różnych możliwości zdecydowali się na podtrzymanie tradycji i dotrzymanie umowy społecznej z ubiegłego roku.
Zgodnie z ustaleniami z poprzedniego spotkania, w tegorocznej edycji pod głosowanie poddane zostanie zadanie Budowa odcinka ul. Komandosów (334 000 zł), które zostało połączone z zadaniem Montaż ławek z oparciami i koszy na śmieci przy ul. Dobrej (18 800 zł). Dzięki temu, że pozostali wnioskodawcy wycofali swoje projekty, wybrany pakiet ma gwarancję realizacji.
 
Zawarto kolejne umowy społeczne i ustalono, że w przyszłych latach pod głosowanie wybierane będą następujące projekty:
- w edycji BO 2022 – zadanie Rozbudowa ul. Ułanów – II etap,
- w edycji BO 2023 – ½ dostępnej kwoty na realizację zadania Budowa odcinka
ul. Zwiadowców oraz ½ kwoty na realizację zadania Budowa oświetlenia ul. Saperów,
- w edycji BO 2024 – ½ kwoty na realizację zadania Budowa drogi i 3 studni chłonnych  przy ul. Minerów oraz ½ kwoty na realizację zadania Budowa drogi z nakładką asfaltową ul. Saperów 15-64,
- w edycji BO 2025 – dokończenie zadań: Budowa odcinka ul. Zwiadowców, zadania Budowa drogi i 3 studni chłonnych  przy ul. Minerów oraz Budowa drogi z nakładką asfaltową ul. Saperów 15-64.
- w edycji BO 2026 – realizacja zadania Renowacja miejsca sportu , odpoczynku i zabawy – Zielona Dolina.
 
Cieszymy się, że mimo wyjątkowych okoliczności, tradycja umów społecznych na Wieprzycach została zachowana. Trzymamy kciuki, żeby było tak również podczas następnych edycji!
 
Barbara Bednarz
Iga Kalbarczyk
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki