Informacje

Projekty rządowe

  • 11-01-2021

Budowa hali sportowej przy Centrum Edukacji Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim

Budowa hali sportowej realizowana jest dzięki dofinansowaniu z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – edycja 2020.
Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa nowej hali sportowej przy kompleksie szkolnictwa zawodowego Centrum Edukacji Zawodowej, które zostanie utworzone przez połączenie potencjału i zasobów istniejących szkół i placówek z terenu Miasta (docelowo ma się w nim kształcić ponad 1100 uczniów)
 
Hala sportowa obejmuje zakresem budowę boisk umożliwiających grę w koszykówkę, siatkówkę i piłkę ręczną oraz boisk treningowych wraz z zapleczem oraz trybunami. Piętro budynku podzielono na kilka mniejszych sal sportowych z przeznaczeniem na siłownię, spinning, aerobik i salę wielofunkcyjną. Parter budynku to także pomieszczenia pomocnicze, takie jak, magazyny podręczne sprzętu sportowego, sanitariaty, szatnie, natryski, pomieszczenia socjalne dla pracowników oraz zespoły sanitariatów wraz z prysznicami oraz inne pomieszczenia socjalne.
 
Celem budowy hali sportowej jest poprawa stanu lokalnej bazy sportowej w mieście, stworzenie możliwości korzystania z obiektu sportowego osobom niepełnosprawnym oraz uczniom z Centrum Edukacji Zawodowej, a także pozostałym mieszkańcom Gorzowa Wlkp. i okolic, organizację imprez kulturalno-rozrywkowych. W godzinach popołudniowych w dni powszednie oraz w weekendy będzie istniała możliwość korzystania z obiektu do celów pozaszkolnych. Budowa hali zaspokoi potrzeby w zakresie prowadzenia zajęć szkolnych i pozaszkolnych.
 
Wymiary budynku sportowego to 35,76 x 35,64 m wys. 12,45 m w kształcie regularnego prostokąta, o dwóch kondygnacjach w części wschodniej i jednokondygnacyjną halą sportową w części zachodniej. Celem zapewnienia dostępu dla osób niepełnosprawnych wejścia główne do budynku zostały zaprojektowane w sposób bezprogowo.
 
Całkowita wartość zadania inwestycyjnego wynosi 16 598 082,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 3 000 000,00 zł.
 
 
 
 
                                                   

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją