Informacje

Projekty rządowe

  • 04-01-2021

Budowa Otwartych Stref Aktywności (OSA): wariant podstawowy – 5 obiektów

Budowa Otwartych Stref Aktywności została zrealizowana dzięki dofinansowaniu z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej
o charakterze wielopokoleniowym (OSA) Edycja 2019 Ministerstwa Sportu. 
Budowa Otwartych Stref Aktywności w Gorzowie Wielkopolskim obejmowała 5 zadań inwestycyjnych na terenach należących do Miasta Gorzowa Wlkp. w wariancie podstawowym:
- budowa siłowni zewnętrznej na terenie Zespołu Szkół nr 12 przy ul. Śląskiej 20,
- budowa siłowni zewnętrznej na terenie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących przy
ul. Czereśniowej 4E,
- budowa siłowni zewnętrznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Zamenhofa 2A,
- budowa siłowni zewnętrznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Gwiaździstej 14,
- budowa siłowni zewnętrznej przy trakcie spacerowo-rekreacyjnym przy ul. Cegielskiego.
 
Uzyskany efekt rzeczowy zadania inwestycyjnego to budowa 5 Otwartych Stref Aktywności na których zamontowano urządzenia siłowni plenerowej oraz strefę relaksu, tj. urządzenia do gier edukacyjnych, ławki. Dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników, zastosowano nawierzchnię bezpieczną. 
Całkowita wartość zadania inwestycyjnego wyniosła 360.553,79 zł, w tym dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 116.900,00 zł.   
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją