Informacje

Projekty rządowe

  • 05-11-2019

Program Bezpieczny Gorzów - modernizacja infrastruktury drogowej w zakresie przejść dla pieszych

Realizacja programu wpłynęła na wzrost bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego; podniesienie wiedzy i  świadomości wśród dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym dot. prawidłowego zachowania uczestników ruchu drogowego, w tym na przejściach dla pieszych; wypracowanie wśród kierowców nawyku zwalniania przed przejściami dla pieszych; wzrost poczucia bezpieczeństwa pieszych – użytkowników przejść dla pieszych dofinansowanych w ramach projektu.
Kwota dotacji celowej udzielonej z budżetu Wojewody Lubuskiego w 2018 r. na realizację projektu pn. „Program Bezpieczny Gorzów - modernizacja infrastruktury drogowej w zakresie przejść dla pieszych" w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej" wyniosła 100 000,00 zł. Kwota wkładu własnego 133 072,70 zł.
 
Fot. Karolina Machnicka

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki