Informacje

Budżet obywatelski 2020

  • 23-11-2020
  • Autor: Klaudia Jodłowska

Sprawdź, co dzieje się w Twojej okolicy - Raport Obywatelski V

Szanowni Państwo,
 
poniżej prezentujemy stan zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020 na dzień 23.11.2020r. wraz z wydziałami/jednostkami odpowiadającymi za ich realizację. W przypadku jakichkolwiek pytań, informacji udzielą opiekunowie zadań.
 
Wśród zadań, które zostaną dokończone w przyszłym roku kalendarzowym, znajdują się: oświetlenie odcinka ul. Zielona Kotlina; budowa drogi, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia przy ul. Cysterskiej; budowa miejsc postojowych przy ul. Kos. Gdyńskich 30-32; przebudowa ul. Akacjowej; budowa boiska „Stadionowe Piaski” przy SP21; budowa mini boiska przy ZS Ogrodniczych; budowa Trasy Siedmiu Wzgórz.
 
- Oświetlenie odcinka ul. Zielona Kotlina – Dokumentacja projektowa została wykonana w terminie. Trwają czynności związane z wyborem Wykonawcy. -  WDR* - Rafał Beker - tel. 95 7355 766
 
- Przebudowa i budowa chodników wraz z przebudową zjazdów w ciągu ul. Żniwnej - Zakończono realizację zadania. Zadanie zostało zrealizowane przez HYDROMEL 2000 Zrb Jurkiewicz – WDR* - Zdzisław Badora - tel. 95 7355 713
 
- Budowa parkingu przy kompleksie przychodni przy ul. Piłsudskiego 1 - dokumentacja projektowa została wykonana w terminie. Zadanie zostanie zrealizowane do 26.11.2020r. przez Usługi Budowlano-Instalacyjne STADBUD Damian Staniszczak.  - WDR* - Zdzisław Badora - tel. 95 7355 713
 
- Budowa toru rowerowego dla dzieci i młodzieży -  Zakończono realizację zadania. Zadanie zostało zrealizowane przez konsorcjum Usługi Sprzętem Budowlanym Usługi Transportowe JAN KSEL oraz Usługi Sprzętem Budowlanym KSEL JACEK. - WDR* - Zdzisław Badora - tel. 95 7355 713
 
- Budowa oświetlenia przy ul. Dolnej - Dokumentacja projektowa została wykonana w terminie. Zadanie zostanie zrealizowane do 30.11.2020r. przez firmę SPARK sp. z o.o. - WDR* -  Rafał Beker - tel. 95 7355 766
 
- Budowa drogi dojazdowej do budynków przy ul. Dobrej 14, 15, 15d - Zakończono realizację zadania. Zadanie zostało zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "Drogbud" J.Dzitko, H.Błaszyk - WDR* - Edward Wasilewicz - tel. 95 7355 713
 
- Remont nawierzchni ul. Wyszyńskiego - droga dojazdowa do budynków nr 132b-144b - Zakończono realizację zadania. Zadanie zostało zrealizowane przez INFRAKOM KOŚCIAN Sp. z o.o. - WDR* - Edward Wasilewicz - tel. 95 7355 713
 
- Remont parkingu przy ul. Kuratowskiej (przy garażach)  - Zakończono realizację zadania. Zadanie zostało zrealizowane przez F.P.H.U. „CHEĆKO” Jacek Chećko. - WDR* - Zdzisław Badora - tel. 95 7355 713
 
- Budowa chodnika przy ul. Owocowej na odcinku od mostku do Przedszkola Kubusia Puchatka -  Zakończono realizację zadania. Zadanie zostało zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "Drogbud" J.Dzitko, H.Błaszyk - WDR* - Edward Wasilewicz - tel. 95 7355 713  
 
- Oświetlenie ścieżki łączącej ul. Ikara z ul. Sportową - Zakończono realizację zadania. Zadanie zostało zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TechMAK Maciej Michniewicz - WDR* - Rafał Beker - tel. 95 7355 766
 
- Zakup i montaż 3 stojaków rowerowych przy ul. Sportowej 5 – Zakończono realizację zadania. Zadanie zrealizował Zakład Ogólnobudowlany Piotr Nowicki.   - WDR* - Halina Michalska - tel. 95 7355 588   
 
- Próg zwalniający na ul. Ukośnej – Zakończono realizację zadania. Zadanie zostało zrealizowane przez ZNAK BIG Oznakowanie dróg Maciej Karczyński. - WDR* - Halina Michalska - tel. 95 7355 588
 
- Budowa drogi, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia przy ul. Cysterskiej – Dokumentacja została wykonana w terminie, trwają prace odbiorowe. Została podpisana umowa o przyłącze z Operatorem Enea. Trwa procedura wyboru Wykonawcy. - WIN*- Mirella Stróż - tel. 95 7355 912
 
- Remont drogi i chodnika od schodów przy ul. Gwiaździstej 18 do ul. Słonecznej 6 - Zakończono realizację zadania. Zadanie zostało zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „DROGBUD” -  WIN*- Mirella Stróż - tel. 95 7355 912
 
- Stworzenie 10 miejsc parkingowych przy ul. Gwiaździstej - Zakończono realizację zadania. Zadanie zostało zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „DROGBUD”  -WIN*- Mirella Stróż - tel. 95 7355 912
 
- Przebudowa ul. Akacjowej - Dokumentacja projektowa wraz z modyfikacjami, które uwzględniały wnioski mieszkańców, została wykonana w terminie. - WIN* - Małgorzata Kasprzak - tel. 95 7355 707
 
- Budowa dojazdu do ul. Dobrej wraz z jej uporządkowaniem - Zakończono realizację zadania. Zadanie zostało zrealizowane przez GOR-BRUK sp. z o.o. - WIN* - Dorota Kaczmarczyk - tel. 95 7355 793
 
- Wjazd do posesji przy ul. Dzieci Wrzesińskich 7 – Zakończono realizację zadania. Zadanie zostało zrealizowane przez F.P.H.U. „CHEĆKO” Jacek Chećko. -  WIN* - Sara Czepiel, tel. 95 7355 988
 
- Budowa miejsc postojowych przy ul. Kos. Gdyńskich 30-32 – Dokumentacja projektowa została wykonana w terminie. Trwają czynności związane z wyborem Wykonawcy.  – WIN* - Małgorzata Kasprzak - tel. 95 7355 707
 
 - Budowa miejsc parkingowych przy ul. Kazimierza Wielkiego 102-112 - Zakończono realizację zadania. Zadanie zostało zrealizowane przez „Drogus” Przedsiębiorstwo Usługowo-Drogowe Krzysztof Wiącek - WIN*- Mirella Stróż - tel. 95 7355 912
 
- Modernizacja chodnika przy ul. Norwida - Dokumentacja projektowa została wykonana w terminie.  Zadanie zostanie zrealizowane do 30.11.2020r. przez STAD-BUD Damian Stańczak - WIN* - Aniceta Rother-Bodzon - tel. 95 7355 791
 
- Remont chodnika przy ul. Szwoleżerów - Zakończono realizację zadania. Zadanie zostało zrealizowane przez F.P.H.U. „CHEĆKO” Jacek Chećko. -  WIN* - Iga Czornak - tel. 95 7355 985
    
- Budowa miejsc parkingowych od skrzyżowania z ul. Rataja do wjazdu do Panoramy - Zakończono realizację zadania. Zadanie zostało zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „DROMAX”. - WIN*- Mirella Stróż - tel. 95 7355 912
 
- Budowa placu zabaw przy PM nr 4 przy ul. Kobylogórskiej 107 – Zakończono realizację zadania. Zadanie zostało zrealizowane przez PlaySystems sp. z o.o. - PM nr 4* - dyr. Skoczna Bożena tel. 667-659-266
- Budowa boiska "Stadionowe Piaski" przy SP nr 21 przy ul. Taczaka 1 – Dokumentacja projektowa została wykonana w terminie. Trwają czynności związane z przygotowaniem do wyboru Wykonawcy -  SP nr 21* - dyr. Turczyńska Iwona tel. 667-659-333
 
- Budowa mini boiska przy ZSO przy ul. Poznańskiej 23 – Ustalono ostateczną lokalizację oraz zakres zadania. Trwa procedura wyboru Wykonawcy. -  ZS Ogrodniczych* - dyr. Zielińska Jolanta tel. 667-659-238
 
 - Montaż wiaty rowerowej ze stojakami rowerowymi przy ul. SP nr 2 przy ul. Zamenhofa 2a – Zakończono realizację zadania. Zadanie zostało zrealizowane przez przedsiębiorstwo Redopol sp.z o.o. - SP nr 2* -dyr. Gromiec Katarzyna tel. 667659221
 
 - Trasa siedmiu wzgórz - trasa spacerowa Nordic Walking, ścieżka rowerowa - Dokumentacja projektowa została wykonana w terminie. Unieważniono postępowanie ze względu przekroczoną wysokość środków przeznaczonych na zadanie. Przetarg zostanie powtórzony. – WGT* -  Mikołaj Zawadzki - tel. 95 7355 845
 
- Zestaw urządzeń do treningu ogólnorozwojowego i biegów przeszkodowych przy ścieżce biegowej przy ul. Słowiańskiej – Zakończono realizację zadania. Zadanie zostało zrealizowane przez New Age Sport Constructions Sp. z o.o. -  WGT* - Zbigniew Turzański - 95 7355 819
 
- Zakup i montaż 3 ławek przy ul. Sportowej 3a i 3b – Zakończono realizację zadania. Zadanie zostało zrealizowane przez P&B Paweł Kaczmarek. -  WGT* - Klaudia Szymczak - tel. 95 7355 770
 
- Remont chodnika oraz schodów przy ul. Gwiaździstej 20-22 – Zadanie zostało zrealizowane przez PHU Monika Pecyna.  - ZGM* - Jacek Szempliński - tel. 95 7387 112
 
- Doposażenie "wielopokoleniowej strefy rekreacji przy ul. Słonecznej 96, 86-90, 91-95" – Dokumentacja projektowa została wykonana w terminie. Zadanie zostanie zrealizowane do 06.12.2020r. przez Zakład Ogólnobudowlany Piotr Nowicki - ZGM* - Jacek Szempliński - tel. 95 7387 112
 
- Zagospodarowanie podwórka przy ul. Estkowskiego i ul. Moniuszki  - Dokumentacja projektowa została wykonana w terminie. Zadanie zostanie zrealizowane do 28.12.2020r. przez PHU Monika Pecyna - ZGM* - Jacek Szempliński - tel. 95 7387 112
 
- Plac zabaw między budynkami przy ul. Aleje Konstytucji 3 Maja, Asnyka, Grottgera – Zakończono realizację zadania. Zadanie zostało zrealizowane przez ARGON Przemyśl - ZGM* - Jacek Szempliński - tel. 95 7387 112
    
- Zawody ekstremalne na skateparku – Zadanie zostało zrealizowane w dniach 18-20.09.2020r. przez   Agencję Reklamową Goody Andrzej Nowak -WSP* - Sandra Kwiatkowska - tel. 95 7355 628.
 
- Fanty za fanty, kino na bojo, dawaj kolego na Cegielskiego – Zadanie zostało zrealizowane w dniach 12, 19 i 26.09.2020r. przez Wielobranżową Spółdzielnię Socjalną Woreczek. -  WKU* - Małgorzata Porębska - tel. 95 7335 882
 
*Szczegółowe informacje na temat realizacji można uzyskać pod wskazanymi numerami telefonów:
WDR - Wydziału Dróg,
WIN - Wydziału Inwestycji,
WGT - Wydziału Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego,
ZGM - Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej,
WED/PM/SP/ZS Ogrodniczych - Wydziału Edukacji/Przedszkola Miejskiego/Szkoły Podstawowej/Zespołu Szkół Ogrodniczych,
WKU - Wydziału Kultury,
WSP - Wydziału Sportu.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją