Informacje

Budżet obywatelski 2020

 • 02-07-2020

Raport obywatelski cz. III

Szanowni Państwo,
 
poniżej prezentujemy stan zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020 na dzień 15.06.2020r. wraz z wydziałami/jednostkami odpowiadającymi za ich realizację. W przypadku jakichkolwiek pytań, informacji udzielą opiekunowie zadań.
 1. Oświetlenie odcinka ul. Zielona Kotlina – Dokumentacja projektowa została wykonana w terminie. Trwają czynności związane z wyborem Wykonawcy. -  WDR* - Rafał Beker - tel. 95 7355 766
   
 2. Przebudowa i budowa chodników wraz z przebudową zjazdów w ciągu ul. Żniwnej - Dokumentacja projektowa została wykonana w terminie. Zadanie zostanie zrealizowane do 30.09.2020r. przez  HYDROMEL 2000 Zrb Jurkiewicz – WDR* - Zdzisław Badora - tel. 95 7355 713
   
 3. Budowa parkingu przy kompleksie przychodni przy ul. Piłsudskiego 1 - dokumentacja projektowa została wykonana w terminie. Trwają czynności związane z wyborem Wykonawcy.  - WDR* - Zdzisław Badora - tel. 95 7355 713*
   
 4. Budowa toru rowerowego dla dzieci i młodzieży -  dokumentacja projektowa została wykonana w terminie. Zadanie zostanie zrealizowane przez konsorcjum Usługi Sprzętem Budowlanym Usługi Transportowe JAN KSEL oraz Usługi Sprzętem Budowlanym KSEL JACEK do 31.08.2020r. - WDR* - Zdzisław Badora - tel. 95 7355 713
   
 5. Budowa oświetlenia przy ul. Dolnej - Dokumentacja projektowa została wykonana w terminie. Trwają czynności związane z wyborem Wykonawcy. - WDR* -  Rafał Beker - tel. 95 7355 766
   
 6. Budowa drogi dojazdowej do budynków przy ul. Dobrej 14, 15, 15d – Dokumentacja projektowa została wykonana w terminie. Zadanie zostanie zrealizowane  do 30.07.2020r. przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "Drogbud" J.Dzitko, H.Błaszyk - WDR* - Edward Wasilewicz - tel. 95 7355 713 
   
 7. Remont nawierzchni ul. Wyszyńskiego - droga dojazdowa do budynków nr 132b-144b - dokumentacja projektowa została wykonana w terminie. Zadanie zostanie zrealizowane do 30.09.2020r. przez INFRAKOM KOŚCIAN Sp. z o.o. WDR* -Edward Wasilewicz - tel. 95 7355 713
   
 8. Remont parkingu przy ul. Kuratowskiej (przy garażach)  - Dokumentacja projektowa została wykonana w terminie. Zadanie zostanie zrealizowane do 31.10.2020r. przez F.P.H.U. „CHEĆKO” Jacek Chećko. - WDR* - Zdzisław Badora - tel. 95 7355 713
   
 9. Budowa chodnika przy ul. Owocowej na odcinku od mostku do Przedszkola Kubusia Puchatka -  Dokumentacja projektowa została wykonana w terminie.  Zadanie zostanie zrealizowane do 30.07.2020r. przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "Drogbud" J.Dzitko, H.Błaszyk - WDR* - Edward Wasilewicz - tel. 95 7355 713
   
 10. Oświetlenie ścieżki łączącej ul. Ikara z ul. Sportową - Dokumentacja projektowa została wykonana w terminie. Trwają czynności związane z wyborem Wykonawcy - WDR* - Rafał Beker - tel. 95 7355 766
   
 11. Zakup i montaż 3 stojaków rowerowych przy ul. Sportowej 5 – Zakończono realizację zadania. Zadanie zrealizował Zakład Ogólnobudowlany Piotr Nowicki.   - WDR* - Halina Michalska - tel. 95 7355 588
   
 12. Próg zwalniający na ul. Ukośnej – Zakończono realizację zadania. Zadanie zostało zrealizowane przez ZNAK BIG Oznakowanie dróg Maciej Karczyński. - WDR* - Halina Michalska - tel. 95 7355 588
   
 13. Budowa drogi, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia przy ul. Cysterskiej – Dokumentacja została wykonana w terminie. Została podpisana umowa o przyłącze z Operatorem Enea. Trwa procedura wyboru Wykonawcy i nadzoru inwestorskiego.  - WIN*- Mirella Stróż - tel. 95 7355 912
   
 14. Remont drogi i chodnika od schodów przy ul. Gwiaździstej 18 do ul. Słonecznej 6 - Dokumentacja projektowa została wykonana w terminie. Zadanie zostanie zrealizowane do 31.08.2020r. przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „DROGBUD” -  WIN*- Mirella Stróż - tel. 95 7355 912
   
 15. Stworzenie 10 miejsc parkingowych przy ul. Gwiaździstej - Dokumentacja projektowa została wykonana w terminie. Zadanie zostanie zrealizowane do 31.08.2020r. przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „DROGBUD” -WIN*- Mirella Stróż - tel. 95 7355 912
   
 16. Przebudowa ul. Akacjowej - Dokumentacja projektowa została wykonana w terminie. - WIN* - Małgorzata Kasprzak - tel. 95 7355 707
   
 17. Budowa dojazdu do ul. Dobrej wraz z jej uporządkowaniem - Dokumentacja projektowa została wykonana w terminie. Trwają przygotowania do postępowania na wyłonienie Wykonawcy. - WIN* - Dorota Kaczmarczyk - tel. 95 7355 793
   
 18. Wjazd do posesji przy ul. Dzieci Wrzesińskich 7 – Odebrano dokumentację projektową.  -  WIN* - Sara Czepiel, tel. 95 7355 988
   
 19. Budowa miejsc postojowych przy ul. Kos. Gdyńskich 30-32 – Dokumentacja projektowa została wykonana w terminie. – WIN* - Małgorzata Kasprzak - tel. 95 7355 707
   
 20. Budowa miejsc parkingowych przy ul. Kazimierza Wielkiego 102-112 - Dokumentacja projektowa została wykonana w terminie. Wysłano zapytania ofertowe na wybór Wykonawcy robót budowlanych.  - WIN*- Mirella Stróż - tel. 95 7355 912
   
 21. Modernizacja chodnika przy ul. Norwida - Dokumentacja projektowa została wykonana w terminie. Wysłano zapytania ofertowe na wybór Wykonawcy robót budowlanych. - WIN* - Aniceta Rother-Bodzon - tel. 95 7355 791
   
 22. Remont chodnika przy ul. Szwoleżerów - Dokumentacja projektowa została wykonana w terminie. Wysłano zapytania ofertowe na wybór Wykonawcy robót budowlanych. -  WIN* - Klaudia Piątek - tel. 95 7355 911
   
 23. Budowa miejsc parkingowych od skrzyżowania z ul. Rataja do wjazdu do Panoramy - Dokumentacja projektowa została wykonana w terminie. Zadanie zostanie zrealizowane do 31.07.2020r. przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „DROMAX”. - WIN*- Mirella Stróż - tel. 95 7355 912
   
 24. Budowa placu zabaw przy PM nr 4 przy ul. Kobylogórskiej 107 – Dokumentacja projektowa została wykonana w terminie. Zadanie zostanie zrealizowane do 29.07.2020r. przez PlaySystems sp. z o.o. - PM nr 4* - dyr. Skoczna Bożena tel. 667-659-266
   
 25. Budowa boiska "Stadionowe Piaski" przy SP nr 21 przy ul. Taczaka 1 – Dokumentacja projektowa zostanie wykonana do 31.07.2020r. przez ECO TEK - SP nr 21* - dyr. Turczyńska Iwona tel. 667-659-333
   
 26. Budowa mini boiska przy ZSO przy ul. Poznańskiej 23 – Ustalono ostateczną lokalizację oraz zakres zadania. -  ZS Ogrodniczych* - dyr. Zielińska Jolanta tel. 667-659-238
   
 27. Montaż wiaty rowerowej ze stojakami rowerowymi przy ul. SP nr 2 przy ul. Zamenhofa 2a – Zadanie zostanie zrealizowane do 31.08.2020r. przez przedsiębiorstwo Redopol sp.z o.o. - SP nr 2* -dyr. Gromiec Katarzyna tel. 667659221
   
 28. Trasa siedmiu wzgórz - trasa spacerowa Nordic Walking, ścieżka rowerowa - Dokumentacja projektowa została wykonana w terminie. Trwają przygotowania do postępowania na wyłonienie Wykonawcy. – WGT* -  Mikołaj Zawadzki - tel. 95 7355 845
   
 29. Zestaw urządzeń do treningu ogólnorozwojowego i biegów przeszkodowych przy ścieżce biegowej przy ul. Słowiańskiej – Trwają czynności odbioru robót zadania. -  WGT* - Zbigniew Turzański - 95 7355 819
   
 30. Zakup i montaż 3 ławek przy ul. Sportowej 3a i 3b – Zakończono realizację zadania. Zadanie zostało zrealizowane przez P&B Paweł Kaczmarek. -  WGT* - Klaudia Szymczak - tel. 95 7355 770
   
 31. Remont chodnika oraz schodów przy ul. Gwiaździstej 20-22 – Wyłoniono Wykonawcę zadania. Umowa jest w trakcie podpisywania. - ZGM* - Jacek Szempliński - tel. 95 7387 112
   
 32. Doposażenie "wielopokoleniowej strefy rekreacji przy ul. Słonecznej 96, 86-90, 91-95" – Dokumentacja projektowa zostanie wykonana do 30.07.2020r. przez Autorską Pracownię Architektury Jakub Koralewski. - ZGM* - Jacek Szempliński - tel. 95 7387 112
   
 33. Zagospodarowanie podwórka przy ul. Estkowskiego i ul. Moniuszki -Dokumentacja projektowa zostanie wykonana do 20.08.2020r. przez Autorską Pracownię Architektury Jakub Koralewski. -  ZGM* - Jacek Szempliński - tel. 95 7387 112
   
 34. Plac zabaw między budynkami przy ul. Aleje Konstytucji 3 Maja, Asnyka, Grottgera –dokumentacja projektowa zostanie wykonana do 30.07.2020r. przez Autorską Pracownię Architektury Jakub Koralewski. - ZGM* - Jacek Szempliński - tel. 95 7387 112
   
 35. Zawody ekstremalne na skateparku – Trwają czynności związane z wyborem Wykonawcy.  -WSP* - Sandra Kwiatkowska - tel. 95 7355 628.
   
 36. Fanty za fanty, kino na bojo, dawaj kolego na Cegielskiego – Trwają czynności związane z przygotowaniem zamówienia. -  WKU* - Małgorzata Porębska - tel. 95 7335 882

*Szczegółowe informacje na temat realizacji można uzyskać pod wskazanymi numerami telefonów:
WDR - Wydziału Dróg,
WIN - Wydziału Inwestycji,
WGT - Wydziału Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego,
ZGM - Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej,
WED/PM/SP/ZS Ogrodniczych - Wydziału Edukacji/Przedszkola Miejskiego/Szkoły Podstawowej/Zespołu Szkół Ogrodniczych,
WKU - Wydziału Kultury,
WSP - Wydziału Sportu.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją