Informacje

Budżet obywatelski 2020

 • 15-04-2020
 • Autor: Klaudia Jodłowska

Raport Obywatelski - część II

Szanowni Państwo,
 
poniżej prezentujemy stan zadań z Budżetu Obywatelskiego 2020 na dzień 01.04.2020r. wraz z wydziałami/jednostkami odpowiadającymi za ich realizację. W przypadku jakichkolwiek pytań, informacji udzielą opiekunowie zadań.
 1. Oświetlenie odcinka ul. Zielona Kotlina – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TechMAK Maciej Michniewicz wykona dokumentację do 30.04.2020r. -  WDR* - Rafał Beker - tel. 95 7355 766.
   
 2. Przebudowa i budowa chodników wraz z przebudową zjazdów w ciągu ul. Żniwnej - dokumentacja projektowa została wykonana w terminie przez Profil TM Tomasz Marczewski. – WDR* - Zdzisław Badora - tel. 95 7355 713.
   
 3. Budowa parkingu przy kompleksie przychodni przy ul. Piłsudskiego 1 - dokumentacja projektowa została wykonana w terminie przez Siedem Wzgórz Krzysztof Leśnicki. - WDR* - Zdzisław Badora - tel. 95 7355 713.
   
 4. Budowa toru rowerowego dla dzieci i młodzieży -  dokumentacja projektowa została wykonana w terminie przez Profil TM Tomasz Marczewski. - WDR* - Zdzisław Badora - tel. 95 7355 713.
   
 5. Budowa oświetlenia przy ul. Dolnej - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TechMAK Maciej Michniewicz wykona dokumentację do 20.04.2020r. - WDR* -  Rafał Beker - tel. 95 7355 766.
   
 6. Budowa drogi dojazdowej do budynków przy ul. Dobrej 14, 15, 15d – dokumentacja projektowa zostanie wykonana w ramach prac WDR do 30.05.2020r. -  WDR* - Edward Wasilewicz - tel. 95 7355 713.
   
 7. Remont nawierzchni ul. Wyszyńskiego - droga dojazdowa do budynków nr 132b-144b - dokumentacja projektowa zostanie wykonana w ramach prac WDR do 30.05.2020r.- WDR* - Edward Wasilewicz - tel. 95 7355 713.
   
 8. Remont parkingu przy ul. Kuratowskiej (przy garażach)  - dokumentacja projektowa została wykonana w terminie przez Siedem Wzgórz Krzysztof Leśnicki. - WDR* - Zdzisław Badora - tel. 95 7355 713.
   
 9. Budowa chodnika przy ul. Owocowej na odcinku od mostku do Przedszkola Kubusia Puchatka - dokumentacja projektowa zostanie wykonana w ramach prac Wydziału Dróg do 30.05.2020r. - WDR* - Edward Wasilewicz - tel. 95 7355 713.
   
 10. Oświetlenie ścieżki łączącej ul. Ikara z ul. Sportową - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TechMAK Maciej Michniewicz wykona dokumentację do 20.04.2020r. WDR* - Rafał Beker - tel. 95 7355 766.
   
 11. Zakup i montaż 3 stojaków rowerowych przy ul. Sportowej 5 – realizacja zadania jest planowana w kwietniu 2020r. - WDR* - Halina Michalska - tel. 95 7355 588.
   
 12. Próg zwalniający na ul. Ukośnej – zadanie zrealizowała firma ZNAK BIG Oznakowanie dróg Maciej Karczyński. - WDR* - Halina Michalska - tel. 95 7355 588.
   
 13. Budowa drogi, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia przy ul. Cysterskiej - dokumentacja projektowa zostanie wykonana do 02.05.2020r. przez Siedem Wzgórz Krzysztof Leśnicki. - WIN*- Mirella Stróż - tel. 95 7355 912.
   
 14. Remont drogi i chodnika od schodów przy ul. Gwiaździstej 18 do ul. Słonecznej 6 - dokumentacja projektowa została wykonana w terminie przez Profil TM Tomasz Marczewski. -  WIN*- Mirella Stróż - tel. 95 7355 912.
   
 15. Stworzenie 10 miejsc parkingowych przy ul. Gwiaździstej - dokumentacja projektowa została wykonana w terminie przez Profil TM Tomasz Marczewski. -WIN*- Mirella Stróż - tel. 95 7355 912.
   
 16. Przebudowa ul. Akacjowej - dokumentacja projektowa zostanie wykonana do 02.05.2020r. przez Siedem Wzgórz Krzysztof Leśnicki. - WIN* - Małgorzata Kasprzak - tel. 95 7355 707.
   
 17. Budowa dojazdu do ul. Dobrej wraz z jej uporządkowaniem - dokumentacja projektowa została wykonana w terminie przez Siedem Wzgórz Krzysztof Leśnicki. - WIN* - Dorota Kaczmarczyk - tel. 95 7355 793.
   
 18. Wjazd do posesji przy ul. Dzieci Wrzesińskich 7 - dokumentacja projektowa zostanie wykonana do 02.05.2020r. przez Profil TM Tomasz Marczewski. - WIN* - Sara Czepiel, tel. 95 7355 988.
   
 19. Budowa miejsc postojowych przy ul. Kos. Gdyńskich 30-32 - dokumentacja projektowa zostanie wykonana do 02.05.2020r. przez Siedem Wzgórz Krzysztof Leśnicki. – WIN* - Małgorzata Kasprzak - tel. 95 7355 707.
   
 20. Budowa miejsc parkingowych przy ul. Kazimierza Wielkiego 102-112 - dokumentacja projektowa została wykonana w terminie przez firmę Profil TM Tomasz Marczewski. - WIN* - Mirella Stróż - tel. 95 7355 912.
   
 21. Modernizacja chodnika przy ul. Norwida - WIN* - dokumentacja projektowa została wykonana w terminie przez Siedem Wzgórz Krzysztof Leśnicki. - Aniceta Rother-Bodzon - tel. 95 7355 791.
   
 22. Remont chodnika przy ul. Szwoleżerów - dokumentacja projektowa została wykonana w terminie przez Profil TM Tomasz Marczewski. -  WIN* - Klaudia Piątek - tel. 95 7355 911.
   
 23. Budowa miejsc parkingowych od skrzyżowania z ul. Rataja do wjazdu do Panoramy - dokumentacja projektowa została wykonana w terminie przez Profil TM Tomasz Marczewski. - WIN*- Mirella Stróż - tel. 95 7355 912.
   
 24. Budowa placu zabaw przy PM nr 4 przy ul. Kobylogórskiej 107 – dokumentacja projektowa zostanie wykonana do 30.06.2020r. przez Projekty Lamprecht. - PM nr 4* - dyr. Skoczna Bożena tel. 667659266.
   
 25. Budowa boiska "Stadionowe Piaski" przy SP nr 21 przy ul. Taczaka 1 – zadanie zostanie wykonane w formule zaprojektuj i wybuduj. Trwa przygotowanie dokumentacji do przetargu. - SP nr 21* - dyr. Turczyńska Iwona tel. 667659333.
   
 26. Budowa mini boiska przy ZSO przy ul. Poznańskiej 23 – w najbliższym czasie zostaną podjęte działania dotyczące ostatecznego kształtu zadania. -  ZS Ogrodniczych* - dyr. Szembek Marcin tel. 667 659 317.
   
 27. Montaż wiaty rowerowej ze stojakami rowerowymi przy ul. SP nr 2 przy ul. Zamenhofa 2a – firma Redopol sp.z o.o wykona zadanie do 31.08.2020r.  - SP nr 2* -dyr. Gromiec Katarzyna tel. 667659221.
   
 28. Trasa siedmiu wzgórz - trasa spacerowa Nordic Walking, ścieżka rowerowa - WGT* - dokumentacja projektowa zostanie wykonana do 14.05.2020r. przez Siedem Wzgórz Krzysztof Leśnicki. – WGT* -  Mikołaj Zawadzki - tel. 95 7355 845.
   
 29. Zestaw urządzeń do treningu ogólnorozwojowego i biegów przeszkodowych przy ścieżce biegowej przy ul. Słowiańskiej – wybrano wykonawcę robót, jednak ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju, zostało wstrzymane podpisanie umowy. -  WGT* - Zbigniew Turzański - 95 7355 819.
   
 30. Zakup i montaż 3 ławek przy ul. Sportowej 3a i 3b – zadanie zostało zrealizowane przez firmę P&B Paweł Kaczmarek. -  WGT* - Klaudia Szymczak - tel. 95 7355 770.
   
 31. Remont chodnika oraz schodów przy ul. Gwiaździstej 20-22 – w maju br. planowane jest postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy. - ZGM* - Jacek Szempliński - tel. 95 7387 112.
   
 32. Doposażenie "wielopokoleniowej strefy rekreacji przy ul. Słonecznej 96, 86-90, 91-95" – dokumentacja projektowa zostanie wykonana do 30.07.2020r. przez Autorską Pracownię Architektury Jakub Koralewski. - ZGM* - Jacek Szempliński - tel. 95 7387 112.
   
 33. Zagospodarowanie podwórka przy ul. Estkowskiego i ul. Moniuszki - wyłoniono wykonawcę zadania. Umowa jest w trakcie podpisywania.-  ZGM* - Jacek Szempliński - tel. 95 7387 112.
   
 34. Plac zabaw między budynkami przy ul. Aleje Konstytucji 3 Maja, Asnyka, Grottgera –dokumentacja projektowa zostanie wykonana do 30.07.2020r. przez Autorską Pracownię Architektury Jakub Koralewski. - ZGM* - Jacek Szempliński - tel. 95 7387 112.
   
 35. Zawody ekstremalne na skateparku – podjęto przygotowania do realizacji zadania. -WSP* - Sandra Kwiatkowska - tel. 95 7355 628.
   
 36. Fanty za fanty, kino na bojo, dawaj kolego na Cegielskiego – podjęto przygotowania do realizacji zadania. -  WKU* - Małgorzata Porębska - tel. 95 7335 882.
*Szczegółowe informacje na temat realizacji można uzyskać pod wskazanymi numerami telefonów:
WDR - Wydziału Dróg,
WIN - Wydziału Inwestycji,
WGT - Wydziału Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego,
ZGM - Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej,
WED/PM/SP/ZS Ogrodniczych - Wydziału Edukacji/Przedszkola Miejskiego/Szkoły Podstawowej/Zespołu Szkół Ogrodniczych,
WKU - Wydziału Kultury,
WSP - Wydziału Sportu.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją