Informacje

Jak uzyskać Kartę Mieszkańca

  • 30-07-2018
  • Autor: Monika Józwa

Jak uzyskać Kartę Mieszkańca?

 
Uwaga posiadacze Gorzowskiej Karty Mieszkańca!
Od sierpnia 2019r. rusza możliwość przedłużenia terminu Gorzowskiej Karty Mieszkańca. Aby zachować ciągłość w korzystaniu z ulg i zniżek, jakie daje Karta Mieszkańca należy złożyć wniosek o przedłużenie ważności Karty w miesiącu, w którym jej termin dobiega końca.
Termin ważności jest nadrukowany na rewersie Karty – miesiąc oznaczony rzymską liczbą oraz rokiem. Karta jest ważna do końca miesiąca oznaczonego na rewersie.
Przedłużenie Karty po upływie terminu ważności liczone jest na kolejny rok od miesiąca, w którym  karta straciła  ważność.
Aby przedłużyć termin ważności Karty należy złożyć wniosek o przedłużenie ważności Gorzowskiej Karty Mieszkańca przedkładając do wglądu PIT za 2018 rok rozliczony w Urzędzie Skarbowym w Gorzowie Wlkp. ze wskazaniem Gorzowa Wlkp. na PIT jako swego miejsca zamieszkania. PIT powinien być potwierdzony, że został rozliczony – posiadać prezentatę Urzędu Skarbowego lub w przypadku rozliczania podatku przez Internet powinno być dołączone UPO.
Z każdorazowym wnioskiem o przedłużenie oprócz wymaganych dokumentów należy mieć przy sobie karty, które chcemy przedłużyć.
 
 
Karta Mieszkańca
Od 1 sierpnia 2018 r. ruszył nowy program dla gorzowian pod nazwą „Gorzowska Karta Mieszkańca”, w ramach którego wydawana jest Karta Mieszkańca uprawniająca do korzystania z ulg i zniżek oferowanych przez Miasto oraz partnerów Programu. Celem programu jest m.in. poprawa warunków życia mieszkańców i umacnianie poczucia tożsamości lokalnej; zwiększanie dostępności i zachęcenie do udziału w miejskich wydarzeniach kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych; wsparcie lokalnych przedsiębiorców oraz zachęcenie do osiedlania się w mieście.
 
Kto jest uprawniony do otrzymania Karty?
Do otrzymania Karty uprawnione są osoby, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym właściwym dla osoby zamieszkałej na terenie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, ze wskazaniem Gorzowa Wielkopolskiego jako miejsca swego zamieszkania,  bez względu na to, czy osiągają dochód, albo rozliczają w Mieście Gorzowie Wielkopolskim podatek rolny z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego na terenie miasta, a także  dzieci własne tych osób oraz pozostające pod ich opieką prawną, do ukończenia przez nie 18 roku życia, zaś kontynuujące naukę - do ukończenia 25 roku życia oraz dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
 
Jak uzyskać Kartę?
Wystarczy wypełnić wniosek i złożyć go w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul. Sikorskiego 3-4 (Sala Obsługi Klienta). Druki wniosków można pobrać bezpośrednio w Urzędzie lub poniżej.
 
Podczas składania wniosku o wydanie Karty należy mieć przy sobie:
- dokument tożsamości (dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem);
- pierwszą stronę zeznania  podatkowego PIT za ostatni rok podatkowy przed złożeniem wniosku, z prezentatą  urzędu skarbowego; w przypadku rozliczania się z podatku dochodowego  przez Internet należy okazać pierwszą stronę wydrukowanego PIT  oraz wydrukowane UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru ) dla PIT wraz z wygenerowanym numerem dokumentu zgodnym z identyfikatorem dokumentu UPO; w przypadku braku numeru niezbędne jest okazanie zaświadczenia z urzędu skarbowego.
 
Więcej informacji
Szczegółowe informacje na temat zasad wydawania i regulaminu korzystania z Gorzowskiej Karty Mieszkańca dostępne są poniżej (Zarządzenie Prezydenta Miasta). Informacje można uzyskać również telefonicznie pod numerem 95 7355 565, e-mailowo: wss@um.gorzow.pl  lub osobiście w Urzędzie Miasta przy ul. Sikorskiego 3-4, Sala Obsługi Klienta.
 
Uwaga SENIORZY: Zniżki dla osób starszych w ramach programu "Gorzowska Karta Mieszkańca" przysługują na podstawie "Gorzowskiej Karty Seniora". Osoby, które posiadają "Kartę Seniora", nie muszą wnioskować o wydanie "Karty Mieszkańca"!

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki