Informacje

Dobre rady dla seniorów

  • 07-03-2019
  • Autor: Monika Józwa

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania „Złota Rączka dla Seniora”

W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pod nazwą „Złota Rączka dla Seniora”, zlecam zadanie następującemu podmiotowi:
 
Nazwa i adres oferenta
Nazwa zadania
Wysokość przyznanych środków publicznych
(w zł)
 
Fundacja „Pozytywka”
ul. Strażacka 128A
66-400 Gorzów Wielkopolski
 
 
Złota Rączka Przybywa
 
60 000,00 zł*
 
 
* przed podpisaniem umowy przedmiotem negocjacji z oferentem będą zmiany w zaproponowanej kalkulacji kosztów poprzez przesunięcie części środków z pozycji „koszty obsługi zadania publicznego” do poz. „koszty merytoryczne”
 
                                                                                                                                                                 z up. Prezydenta Miasta
                                                                                                                                                                                 (-)
                                                                                                                                                                    Małgorzata Domagała
                                                                                                                                                                Zastępca Prezydenta Miasta
 
 
 
 
Gorzów Wielkopolski, 07.03.2019 r.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją