Informacje

Dobre rady dla seniorów

  • 22-01-2019
  • Autor: Monika Józwa

Złota Rączka dla Seniora – otwarty konkurs ofert

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym - „Złota Rączka dla Seniora”.
Szczegółowe informacje dotyczące rodzaju zadania, wysokości środków przeznaczonych na jego realizację, trybu i sposobu składania ofert znajdują się w załączonym ogłoszeniu.
Oferty muszą być sporządzone w dedykowanym narzędziu elektronicznym www.witkac.pl w terminie do 13 lutego 2019 r. do godz. 15.00, co nie zwalnia oferenta z obowiązku złożenia wygenerowanej oferty w wersji papierowej.
Oferty w wersji papierowej wraz z załącznikami należy składać w terminie do 13 lutego 2019 r. (decyduje data wpływu) w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul. Sikorskiego 3-4.
 
 
                                                                                                                                                               Wydział Spraw Społecznych

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki