Informacje

Budżet obywatelski 2019

  • 26-11-2019
  • Autor: Klaudia Jodłowska

Raport obywatelski - część 3

Mieszkańcy mogą już korzystać z większości inwestycji zrealizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019.
 
W okresie letnim, a nawet wczesną jesienią, nie brakowało atrakcji dla mieszkańców – mogli zrelaksować się na leżaku, korzystając z cyklu spotkań „Grillujemy Zawarcie”, ćwiczyć z profesjonalnym trenerem w ramach „Dziarskiego Zawarcia”, tworzyć prawdziwe cuda z odpadów w ramach zadania „Twórcze Zawarcie” lub szlifować umiejętności w zakresie radzenia sobie ze stresem podczas warsztatów „Poszukiwacze Pozytywnej Energii”. Wykonano także zadania twarde, które w wielu przypadkach poprawią komfort życia mieszkańców – zbudowano nakładkę asfaltową przy ul. Knaka; naprawiono część nawierzchni ul. Wańkowicza; zbudowano zatoki parkingowe przy ul. Sportowej oraz wykonano przebudowę chodnika i schodów przy ul. Słonecznej 86-90 wraz z budową murków oporowych przy skarpach.
 
Do końca roku powinny zakończyć się także zadania: zagospodarowanie terenu przy ul. Śląskiej 5-7 i Spokojnej 1, budowa miejsc parkingowych przy ul. Asnyka 3-7 oraz remont schodów pomiędzy ul. Sportową 6AB i 12AB.
 
Niektóre inwestycje zostaną przesunięte na 2020r. – wśród nich znajdują się Upiększamy Zawarcie – seria murali, rozbudowa placu zabaw przy ul. Kilińskiego utwardzenie nawierzchni drogi przy ul. Kiemliczów wraz z wykonaniem odwodnienia, poszerzenie pasa drogowego przy ul. Kazimierza Wielkiego 102-112 oraz część zadania Fabryka Pozytywnej Energii.
 
Poniżej przedstawiamy stan realizacji zadań z Budżetu Obywatelskiego 2019 na dzień 15 listopada br.
 
 
Kategoria ogólnomiejska:
1. Fabryka Pozytywnej Energii – budowa ośmiu siłowni na terenie miasta - w trakcie realizacji budowa pięciu siłowni plenerowych. Zadanie do dnia 06.12.2019r. zrealizuje firma HERKULES z Chrzanowa. Na budowę pozostałych trzech siłowni ze zmiennym obciążeniem zostanie przeprowadzone kolejne postępowanie przetargowe. WGT* – tel. 95 7355 819. 
 
2. Poszukiwacze Pozytywnej Energii (projekt miękki) – Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie zrealizował zadanie w okresie od 20 maja do 28 października 2019 r. podmiot przeprowadził zajęcia wykładowo – warsztatowe w 20 grupach. WSS* – 95 7355 803. 
 
Kategoria rejonowa: 
3. Przebudowa i zagospodarowanie terenu wokół przystanku autobusowego przy ul. Fabrycznej 5 (obok Netto) –  zadanie wykonała firma PHU Monika Pecyna. WDR* – 95 7355 713.  
 
4. Poszerzenie i modernizacja wjazdu na podwórko ul. Wawrzyniaka – zadanie wykonała firma PHU Monika Pecyna. WGT* – 95 7355 845.
 
5. Dziarskie Zawarcie – cykl zajęć sportowych o średnim natężeniu, dla osób początkujących, z różnych grup wiekowych (projekt miękki) - zadanie od 1.05.2019 r. do 30.09.2019 r. zrealizowała firma CF1 Marcin Filipiak. WSP* – 95 7355 736.
 
6. Grillujemy Zawarcie  - cykliczne spotkania sąsiedzkie przy grillu (projekt miękki) –   Zadanie od 9 czerwca do 31 sierpnia zrealizowała firma firma Sun&More ze Szczecina. BSR* – 95 7355 893.  
 
7. Nasze podwórko to teren bezpieczny i przyjazny – zagospodarowanie terenu przy ul. Śląskiej 5-7 i Spokojnej 1 – zadanie zostanie wykonane przez firmę PHU Monika Pecyna do 18.12.2019r. ZGM* – 95 7387 112.
 
8. Twórcze Zawarcie – cykl zajęć z recyklingu i upcyclingu, czyli „robimy cuda z odpadów” (projekt miękki) – Firma Abrys Sp. z o.o. zrealizowała zadanie w terminie od 27 czerwca do 17 września. WSR* – 95 7355 811.
 
9. Upiększamy Zawarcie – seria murali – Wykonano projekt murali. Zadanie zostanie zrealizowane w 2020r. WPI* – 95 7355 892.
 
10. Budowa nakładki asfaltowej bez odwodnienia przy ul. Wschodniej –  zadanie wykonała firma PPUD Drogus Krzysztof Wiącek. WDR* – 95 7355 713.
 
11.Budowa nakładki asfaltowej bez odwodnienia przy  ul. Knaka -  zadanie wykonane przez firmę Konsorcjum Karol Wiącek i Krzysztof Wiącek. WDR* – 95 7355 713.
 
12. Zagospodarowanie terenu za przychodnią przy ul. Mieszka I 42 – z uwagi na wysokość ofert przekraczającą zaplanowaną kwotę, powtórzono przetarg. Termin składania ofert minął 18.11.2019r. ZGM* – 95 7387 112.
 
13. Rozbudowa placu zabaw przy ul. Kilińskiego - wykonano projekt zagospodarowania terenu oraz złożono wniosek do Ministerstwa Infrastruktury o udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno–budowlanych. WGT* – 95 7355 819.
 
14. Utwardzenie nawierzchni drogi przy ul. Kiemliczów wraz z wykonaniem odwodnienia - brak złożonych ofert na roboty budowlane, zadanie zostanie wykonane w 2020r. WIN* – 95 7355 707.
 
15. Uzupełnienie ciągów pieszych przy ul. Kazimierza Wielkiego – zadanie wykonała firma PHU Monika Pecyna.  WDR* – 95 7355 713.
 
16. Budowa miejsc parkingowych przy ul. Kazimierza Wielkiego 77-89 i Bohaterów Westerplatte 2 – zadanie wykonała firma PW Wojciech Wawrzyniak, trwają prace odbiorowe. WIN* – 95 7355 912.
 
17. Poszerzenie pasa drogowego przy ul. Kazimierza Wielkiego 102-112 - brak złożonych ofert na roboty budowlane, zadanie ujęte w projekcie budżetu na 2020r., WIN* – 95 7355 901.
 
18. Naprawa nawierzchni części ul. Wańkowicza – zadanie wykonała firma PPUD Drogus Krzysztof Wiącek. WDR* – 95 7355 713.
 
19. Przebudowa nawierzchni ul. Staszica 1-3 - Zadanie wykonała firma Usługi Sprzętowo-Transportowe K. Wiącek.  WIN* – 95 7355 793.
 
20. Remont schodów pomiędzy ul. Sportową 6AB i 12AB - Zadanie do dnia 06.12.2019r. zrealizuje firma Zakład Ogólnobudowlany Piotr Nowicki z Gorzowa Wlkp. WGT* – 95 7355819.
 
21. Budowa miejsc parkingowych przy ul. Asnyka 3-7 - wykonano dokumentację projektową; zadanie wykona PHU Monika Pecyna do 17.12.2019r.  ZGM* – 95 7387 112.
 
22. Budowa zatok parkingowych przy ul. Sportowej – zadanie wykonała firma PHU Monika Pecyna. WDR* – 95 7355 713.
 
23. Wykonanie dojazdu do nieruchomości przy ul. Marcinkowskiego 15-19 – zadanie wykonała firma Sebastian Owczarz Moczkowo. WDR* – 95 7355 713.
 
24. Budowa odcinka ul. Ułanów - w ramach zadania zostanie przebudowana droga na odcinku o długości 82,5 m. Zadanie wykona firma GOR-BRUK do dnia 29.11.2019r. sp. z o.o. WIN* – 95 7355 791.
 
25. Budowa odcinka chodnika i ścieżki rowerowej  przy ulicach: Srebrna i Czartoryskiego – zadanie wykonane przez konsorcjum firm GOR BRUK Sp. z o.o. oraz Usługi Sprzętowo-Transportowe Karol Wiącek,  WIN* - 95 7355 791.
 
26. Przebudowa chodnika przy ul. Popławskiego – zadanie wykonane przez firmę F.P.H.U. „CHEĆKO” Jacek Chećko. WIN* – 95 7355 918.
 
27. Przebudowa schodów łączących ul. Wróblewskiego z ul. Na Skarpie, budowa muru oporowego i zielonego korytarza – Zakończono przetarg. Oferty można było składać do dnia 21 listopada do godz. 9:00. WGT* – 95 7355 819.
 
28. Budowa chodnika na ścieżce łączącej ul. Ikara z ul. Sportową oraz remont schodów przy ul. Ikara - Zadanie wykonała firma GOR-BRUK Sp. z o.o. WIN* – 95 7355 707.
 
29.Przebudowa chodnika i schodów przy ul. Słonecznej 86-90 wraz z budową murków oporowych przy skarpach – zadanie wykonała firma PHU Monika Pecyna.  WDR* – 95 7355 713.
 
30.Przebudowa chodników, schodów między ul. Słoneczną 52-63 a Al. 11 Listopada - Zadanie wykonała firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno–Usługowe DROGBUD s.c. J.Dzitko, H.Błaszyk z Gorzowa Wlkp.  WGT* – tel. 95 7355 819.
 
31. Remont drogi, montaż oświetlenia, ul. Warszawska 155-159 – zadanie wykonała firma PHU Monika Pecyna. WDR* – 95 7355 713.
 
 
 
Kategoria oświatowa:
32. Plac zabaw przy Przedszkolu Integracyjnym nr 14 przy ul. Kasprowicza 10 – zadanie zostało wykonane przez firmę Play Systems sp. z.o.o - MPI nr 14* – 95 7226287.
 
33. Boisko stacjonarne dla dzieci przedszkolnych przy Przedszkolu Miejskim nr 3 przy ul. Słonecznej 11 – zadanie zostało wykonane przez firmę TORAKOL Rajmund Zalewski. WED* – tel. 95 7355 878.
 
34. Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 2 przy ul. Drzymały 26a – zadanie jest w trakcie realizacji; wykonuje je firma „Play Systems sp. z o.o”  WED* - 95 7375 878.
 
35.Przebudowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Dąbrowskiego 23 – zadanie wykonała firma REDOPOL sp. z o.o. – WED* – tel. 95 7355 878.
 
36. Budowa boiska sportowego przy IV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Kosynierów Gdyńskich 8 – zadanie wykonała firma REDOPOL sp. z o.o.- WED* – tel. 95 7355 878.
 
 
 
*Szczegółowe informacje na temat realizacji można uzyskać pod wskazanymi numerami telefonów: Wydziału Dróg (WDR), Wydziału Inwestycji (WIN), Wydziału Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego (WGT), Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej/ Administracji Domów Mieszkalnych (ZGM/ADM), Wydziału Edukacji/Placówki oświatowe (WED/PM/PI), Wydział Spraw Społecznych (WSS), Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji (BSR), Wydział Kultury i Sportu (WKS),  Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa (WSR), Wydział Promocji i Informacji (WPI).
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją