Informacje

Budżet obywatelski 2019

  • 17-07-2019
  • Autor: Anna Zaleska

Obywatelski raport cz. 2

Mieszkańcy już mogą korzystać z pierwszych inwestycji zrealizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019.
 
Mieszkańcy ul. Wschodniej na Zakanalu już korzystają z nowej nakładki asfaltowej. Natomiast na Staszica powstał dojazd do nieruchomości przy ul. Marcinkowskiego 15-19, a na Piaskach zostały uzupełnione ciągi piesze przy ul. Kazimierza Wielkiego. Mieszkańcy Zamościa mają już poszerzony i zmodernizowany wjazd na podwórko przy ul. Wawrzyniaka 68 oraz przebudowany i zagospodarowany teren wokół przystanku autobusowego przy ul. Fabrycznej 5.
Jeszcze w czasie wakacji zakończy się realizacja:  budowy nakładki asfaltowej na ul. Knaka, naprawy nawierzchni części ul. Wańkowicza, budowy zatok parkingowych przy ul. Sportowej oraz przebudowy chodnika i schodów przy ul. Słonecznej 86-90.   
W sumie na realizację  36 pomysłów mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019 przeznaczono 6.180.000 zł.  Szczegółowy stan realizacji wszystkich zadań na dzień 16 lipca br. znajduje się poniżej.   
 
Kategoria ogólnomiejska:
1.Fabryka Pozytywnej Energii – budowa ośmiu siłowni na terenie miasta - Dokumentacja przetargowa przekazana do Biura Zamówień Publicznych UM, WGT* – tel. 95 7355 819. 
2.Poszukiwacze Pozytywnej Energii (projekt miękki) – Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie zrealizuje zadanie do 28 października, WSS* – 95 7355 803. 
 
Kategoria rejonowa: 
3.Przebudowa i zagospodarowanie terenu wokół przystanku autobusowego przy ul. Fabrycznej 5 (obok Netto) – Zadanie wykonała firma PHU Monika Pecyna. WDR* – 95 7355 713.  
4.Poszerzenie i modernizacja wjazdu na podwórko ul. Wawrzyniaka 68 - Zadanie  zrealizowane przez PHU  Monika Pecyna, WGT – 95 7355 845. 
5. Dziarskie Zawarcie – cykl zajęć sportowych o średnim natężeniu, dla osób początkujących, z różnych grup wiekowych (projekt miękki) – Firma CF1 Gorzów Wlkp. wykona zadanie do 30 września, WSP* – 95 7355736.
6. Grillujemy Zawarcie  - cykliczne spotkania sąsiedzkie przy grillu (projekt miękki) –   Zadanie do 31 sierpnia zrealizuje firma Sun&More ze Szczecina, BSR – 95 7355 893.  
7. Nasze podwórko to teren bezpieczny i przyjazny – zagospodarowanie terenu przy ul. Śląskiej 5-7 i Spokojnej 1 - Autorska Pracownia Architektury Jakub Koralewski  do 27 lipca wykona dokumentację projektową,  ZGM* – 95 7387122.
8. Twórcze Zawarcie – cykl zajęć z recyklingu i upcyclingu, czyli „robimy cuda z odpadów” (projekt miękki) – Firma Abrys Sp. z o.o. zrealizuje zadanie do 17 września, WSR* – 95 7355 811.
9. Upiększamy Zawarcie – seria murali –  Roman Piciński, lokalny artysta malarz do 31 sierpnia skończy artystyczne wizualizacje dawnego Landsberga. Następnie zostanie rozpisane zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, WPI* – 95 7355 892.
10.Budowa nakładki asfaltowej bez odwodnienia przy ul. Wschodniej – Zadanie wykonała firma PPUD Drogus Krzysztof Wiącek, WDR – 95 7355 713.
11.Budowa nakładki asfaltowej bez odwodnienia przy  ul. Knaka – Konsorcjum Karol Wiącek i  Krzysztof Wiącek wykona zadanie do 30 lipca, WDR – 95 7355 713.
12. Zagospodarowanie terenu za przychodnią przy ul. Mieszka I 42 - Autorska Pracownia Architektury Jakub Koralewski  do 25 lipca wykona dokumentację projektową, ZGM – 95 7387 122.
13.Rozbudowa placu zabaw przy ul. Kilińskiego. Wystąpiono o zgodę na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych ze względu na małe odległości od budynków i infrastruktury drogowej. WGT – 95 7355 819.
14. Utwardzenie nawierzchni drogi przy ul. Kiemliczów wraz z wykonaniem odwodnienia –Trwa procedura wyłonienia wykonawcy,  WIN* – 95 7355 707.
15. Uzupełnienie ciągów pieszych przy ul. Kazimierza Wielkiego – Zadanie zrealizowane przez firmę  PHU Monika Pecyna, WDR – 95 7355713.
16. Budowa miejsc parkingowych przy ul. Kazimierza Wielkiego 77-89 i Bohaterów Westerplatte 2 – Firma PW Wojciech Wawrzynkiewicz wykona zadanie do 31 października.  WIN – 95 7355 978.
17. Poszerzenie pasa drogowego przy ul. Kazimierza Wielkiego 102-112 – Etap uzyskiwania dodatkowych pozwoleń z Urzędu Marszałkowskiego oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska,  WIN – 95 7355 978.
18. Naprawa nawierzchni części ul. Wańkowicza – Firma Maldrobud wykona zadanie do 30 sierpnia, WDR – 95 7355 713.
19. Przebudowa nawierzchni ul. Staszica 1-3 - Firma Usługi Sprzętowo-Transportowe K. Wiącek wykona zadanie do 30 października, WIN – 95 7355 793.
20. Remont schodów pomiędzy ul. Sportową 6AB i 12AB – Trwa procedura wyłonienia wykonawcy w trybie zapytania ofertowego. WGT – 95 7355819.
21. Budowa miejsc parkingowych przy ul. Asnyka 3-7 - Firma  PW FAWAL Filip Walczak do 2 sierpnia przygotuje dokumentację projektową, ZGM – 95 7387122.
22. Budowa zatok parkingowych przy ul. Sportowej – Firma PHU Monika Pecyna wykona zadanie do 31 lipca, WDR – 95 7355 713.
23. Wykonanie dojazdu do nieruchomości przy ul. Marcinkowskiego 15-19 – Zadanie wykonała firma Sebastian Owczarz Moczkowo, WDR – 95 7355 713.
24. Budowa odcinka ul. Ułanów –  Trwa opracowanie dokumentów przetargowych na wybór wykonawcy robót, WIN – 95 7355 791.
25. Budowa odcinka chodnika i ścieżki rowerowej  przy ul.: Srebrna i Czartoryskiego – Trwa procedura przetargowa na wybór wykonawcy robót, WIN – 95 7355 791.
26. Przebudowa chodnika przy ul. Popławskiego – Firma F.P.H.U. „CHEĆKO” Jacek Chećko  zrealizuje zadanie do 31 października, WIN – 95 7355 918.
27. Przebudowa schodów łączących ul. Wróblewskiego z ul. Na Skarpie, budowa muru oporowego i zielonego korytarza -  Dokumentację projektową  do 29 lipca wykona  firma Siedem Wzgórz Krzysztof Leśnicki, WGT – 95 7355 819.
28. Budowa chodnika na ścieżce łączącej ul. Ikara z ul. Sportową oraz remont schodów przy ul. Ikara - Trwa procedura wyłonienia wykonawcy robót, WIN – 95 7355 707.
29.Przebudowa chodnika i schodów przy ul. Słonecznej 86-90  – Firma PHU Monika Pecyna wykona zadanie do 31 sierpnia, WDR – 95 7355 713.
30.Przebudowa chodników, schodów między ul. Słoneczną 52-63 a Al. 11 Listopada – Trwa procedura wyłonienia wykonawcy w trybie zapytania ofertowego, WGT – tel. 95 7355 819.
31. Remont drogi, montaż oświetlenia, ul. Warszawska 155-159 – Firma PHU Monika Pecyna wykona zadanie do 30 września, WDR – 95 7355 713.
 
Kategoria oświatowa:
32. Plac  zabaw przy Przedszkolu Integracyjnym nr 14 przy ul. Kasprowicza 10 –  W trakcie zawarcia umowy z wykonawcą robót, MPI nr 14 – 95 7226287.
33. Boisko stacjonarne dla dzieci przedszkolnych przy Przedszkolu Miejskim nr 3 przy ul. Słonecznej 11 – Firma TORAKOL Rajmund Zalewski wykona zadanie w terminie 90 dni od podpisania umowy. WED – tel. 95 7355 878.
34. Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 2 przy ul. Drzymały 26 a – W trakcie realizacji dokumentacji projektowej,  PM nr 2 – 95 7375 800.
35.Przebudowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Dąbrowskiego 23 - Firma REDOPOL  sp. z o.o. wykona zadanie w terminie 90 dni od podpisania umowy.  WED – tel. 95 7355 878.
36. Budowa boiska sportowego przy IV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Kosynierów Gdyńskich 8 -  Firma REDOPOL  sp. z o.o. wykona zadanie w terminie 90 dni od podpisania umowy. WED – tel. 95 7355 878.
 
*Szczegółowe informacje na temat realizacji można uzyskać pod wskazanymi numerami telefonów: Wydziału Dróg (WDR), Wydziału Inwestycji (WIN), Wydziału Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego (WGT), Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (ZGM), Wydziału Edukacji/Placówki oświatowe (WED/PM/PI), Wydziału Spraw Społecznych (WSS), Biura Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji (BSR), Wydziału Sportu (WSP),  Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa (WSR), Wydziału Promocji i Informacji (WPI).
 
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją