Informacje

Budżet obywatelski 2019

  • 09-10-2018
  • Autor: Anna Zaleska

Znamy obywatelskich zwycięzców głosowania

Ponad 9 tysięcy mieszkańców wzięło udział w głosowaniu i zdecydowało, że do listy zadań realizowanych w przyszłym roku w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019 dołączyły: budowa parkingu przy ul. Mieszka I 42, przebudowa schodów łączących ul. Wróblewskiego z ul. Na Skarpie, remont drogi przy ul. Warszawskiej 155-159, budowa ośmiu  siłowni na terenie miasta oraz warsztaty dotyczące pozytywnej energii.  W sumie w przyszłym roku zostanie zrealizowanych 36 obywatelskich projektów. 
 
W głosowaniu wzięło udział 9.227 mieszkańców. Każdy mieszkaniec mógł oddać trzy głosy. Liczba mieszkańców, którzy oddali ważne głosy wyniosła: 8.024, w tym 5.734 mieszkańców skorzystało z formy papierowej, a  2.290 z głosowania elektronicznego.  Mieszkańców, którzy oddali nieważne głosy było 1.203. Najczęściej popełniane błędy to: oddanie więcej niż jednego głosu w danej kategorii (tzn. oddanie głosu na karcie papierowej oraz przez elektroniczny formularz), błędne dane mieszkańców lub brak podpisu, oddanie głosów przez osoby nieuprawnione np. spoza Gorzowa Wielkopolskiego.    
 
Liczba głosów ważnych oddanych na poszczególne zadania:
 
Kategoria ogólnomiejska projekty twarde (nazwa zadania, szacunkowy koszt, liczba ważnych głosów):
OG 1. Budowa i modernizacja miejsc parkingowych przy szpitalu przy ul. Walczaka, (541.373 zł) -  486
OG 2. Mural artystyczny o gorzowskim budżecie obywatelskim, (10.000 zł) - 29
OG 3. Śmietniki na odchody zwierzęce, (85.383 zł) - 473
OG 4. Trasa siedmiu wzgórz, (552.735 zł) – 1.191  + dodatkowych 80 pkt. (zgodnie z § 11 ust. 6 Regulaminu)  = 1.271
OG 5. Mural upamiętniający malarza Andrzeja Gordona, (8.000 zł) - 17
OG 6. Tablica informująca o zanieczyszczeniu powietrza, (150.000 zł) - 121
OG 7. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Pomorskiej, (290.699 zł) - 359
OG 8. Fabryka Pozytywnej Energii, (500.000 zł) – 1.362
 
Kategoria ogólnomiejska projekty miękkie (nazwa zadania, szacunkowy koszt, liczba ważnych głosów):
OG 9. „Podwórkowej nudzie mówimy NIE!” – cykl imprez, (61.800 zł) - 287
OG10. Charytatywny bieg dla autystów, (21.519 zł) - 198
OG 11. Mistrzostwa Miasta Gorzowa w Smoczych Łodziach, (61.800 zł) – 1.033
OG 12. Aktywny gorzowianin – cykl treningów „pod chmurką”, (29.500 zł) - 190  + dodatkowych 80 pkt. = 270
OG 13. Poszukiwacze Pozytywnej Energii, (61.800 zł) -  1.477
OG 14. Gorzów Przyjazny Zwierzętom, (61.800 zł)  - 1.177  + dodatkowych 80 pkt. = 1.257
 
Kategoria rejonowa (nazwa zadania, szacunkowy koszt, liczba ważnych głosów):
 
Śródmieście/Centrum:
R 1. Zagospodarowanie terenu za przychodnią przy ul. Mieszka I 42, (344.471 zł) – 1.270
R 2. Zagospodarowanie podwórka przy ul. Pocztowej, Starej, Strzeleckiej, Chrobrego - II etap, (92.745 zł) - 307 + dodatkowych 80 pkt. = 387 
R 3. Zagospodarowanie podwórka przy ul. Mickiewicza 31-32, (228.130 zł) - 19
R 4. Budowa odcinka chodnika przy ul. Składowej, (115.000 zł) - 102
R 5. Budowa małego placu zabaw w obrębie ulic: Armii Polskiej, Krzywoustego, Chrobrego, 30 Stycznia, (123.506 zł) - 109 + dodatkowych 80 pkt. = 189
R 6. Wykonanie siłowni zewnętrznej w obrębie ulic: Armii Polskiej, Krzywoustego, Chrobrego, 30 Stycznia, (80.254 zł) - 55
R 7. Remont podwórza przy ul. Wyszyńskiego 20-22, 24-26, 20A-22A, 24A-26A,  (271.000 zł) - 305  + 80 pkt. = 385
R 8. Przebudowa 110 m chodnika przy ul. Dąbrowskiego 23-26, (129.000 zł) - 32 + dodatkowych 80 pkt. = 112 
R 9. Estetyzacja podwórka przy ul. Sikorskiego 52-55, (290.041 zł) - 32
R 10. Power up! Doładuj się na Kwadracie, (78.720 zł ) - 80
R 11. Zagospodarowanie podwórka przy budynkach przy ul. Estkowskiego i Moniuszki,  (94.307 zł) 10 + 80 pkt. =  90  
 
Górczyn:
R 12. Budowa chodnika pomiędzy ul. Górczyńską i ul. Daszyńskiego, (28.600 zł) - 50 + dodatkowych 80 pkt. = 130
R 13. Zagospodarowanie skweru zieleni pomiędzy ul. Wyszyńskiego a Wróblewskiego - II etap, (279.500 zł) - 89 + dodatkowych 80 pkt. = 169
R 14. Przebudowa ul. Siedzikówny-Inki, (369.241 zł) – 224
R 15. Przebudowa chodnika przy ul. Szwoleżerów, (36.803 zł)  - 15 + dodatkowych 80 pkt. = 95
R 16.  Zatoki parkingowe przy ul. Witosa, (191.546 zł ) - 34 + dodatkowych 80 pkt. =  114
R 17. Przebudowa schodów łączących ul. Wróblewskiego z ul. Na Skarpie, budowa muru oporowego i zielonego korytarza, (352.400 zł)  - 646 + dodatkowych 80 pkt. = 726
R 18. Przebudowa chodnika przy ul. Wróblewskiego 23a-29b, (89.634 zł) - 17
R 19. Miejsca parkingowe przy ul. Grabskiego 19-27, (82.574 zł)  - 72
R 20. Zatoka parkingowa przy ul. Wróblewskiego 17, (66.705 zł) - 17
R 21. Przebudowa chodnika przy ul. Połanieckiej , (97.532 zł) - 2
R 22. Miejsca parkingowe od skrzyżowania z ul. Rataja do wyjazdu z Panoramy, (85.000 zł)  - 23
R 23. Miejsca postojowe przy ul. Racławickiej, (217.000 zł) - 7
R 24.  Miejsca parkingowe wzdłuż ul. Witosa, (237.000 zł) - 202
R 25. Przebudowa chodnika  przy ul. Bohaterów Lenino, (110.000 zł) - 15
R 26. Miejsca parkingowe przy ul. Szwoleżerów 9, (118.601 zł) - 46
R 27. Przebudowa chodnika i rekultywacja terenów zielonych przy ul. Pułaskiego 5-7, (96.517 zł ) - 10
R 28. Remont odcinka ul. Pułaskiego, (303.920 zł) - 105
 
Dolinki:
R 29. Przebudowa chodnika przy ul. Warszawskiej  od 187C do 196, (130.000 zł) -  44 + dodatkowych 80 pkt. = 124
R 30. Remont drogi, montaż oświetlenia przy ul. Warszawskiej 155-159,  (252.500 zł)  -  679  + dodatkowych 80 pkt. = 759
R 31. Przebudowa odcinka ul. Parkowej, (222.880 zł) - 461  + dodatkowych 80pkt. = 541
 
 
W ramach Budżetu Obywatelskiego 2019 przewidziano do realizacji 36 projektów zadań zgłoszonych przez mieszkańców, tj. w kategorii ogólnomiejskiej – 2 (głosowanie), w kategorii rejonowej – 29 (26 wybranych w drodze porozumienia, 3 wybrane przez głosowanie) i w kategorii oświatowej 5 (wybrane w drodze porozumienia).
 
LISTA  ZADAŃ PRZEZNACZONYCH DO REALIZACJI W RAMACH BUDŻETU  OBYWATELSKIEGO 2019:
 
Kategoria ogólnomiejska (zadania wybrane w drodze głosowania mieszkańców):
1.Fabryka Pozytywnej Energii (projekt twardy). Wnioskodawca: Jarosław Marciniak.
Liczba ważnych głosów: 1.362 
Koszt: 500.000 zł.
Opis: Budowa ośmiu siłowni zewnętrznych na terenie miasta wraz z elementami małej architektury  m.in.: ławki, stojaki na rowery, kosze na odpady itp.
2.Poszukiwacze Pozytywnej Energii (projekt miękki). Wnioskodawca: Jarosław Marciniak.
Liczba ważnych głosów: 1.477 
Koszt: 61.800 zł.
Opis: Przez trzy miesiące na 4-godzinnych zajęciach warsztatowo-wykładowych mieszkańcy będą przeciwdziałać codziennej nudzie, stresowi, samotności i sami nabędą umiejętność jak wytwarzać do własnego użytku codzienne porcje uśmiechu i radości.
 
Kategoria rejonowa:
 
I. Zamoście (zadania wybrane w drodze porozumienia podczas spotkania dyskusyjnego i wyłączone z głosowania):
3.Przebudowa i zagospodarowanie terenu wokół przystanku autobusowego przy
ul. Fabrycznej 5 (obok Netto). Wnioskodawca: Magdalena Walentynowicz. 
Koszt: 30.000 zł.
Opis: Zadanie polega na remoncie/przebudowie chodnika zlokalizowanego przy ul. Wawrzyniaka na odcinku od wjazdu do marketu Netto do nowo przebudowanego chodnika przy skrzyżowaniu z ul. Fabryczną oraz dostawieniu koszy na śmieci i ławki na istniejący przystanek autobusowy wraz z przeniesieniem rozkładu jazdy pod wiatę.
4.Poszerzenie i modernizacja wjazdu na podwórko ul. Wawrzyniaka 68. Wnioskodawca: Józef Ankutowicz.
 Koszt: 26.508 zł.
Opis: Poszerzenie i modernizacja wjazdu na podwórko.
5. Dziarskie Zawarcie – cykl zajęć sportowych o średnim natężeniu, dla osób początkujących, z różnych grup wiekowych (projekt miękki). Wnioskodawca: Sławomir Zalewski.
Koszt: 5.500 zł.
Opis:  Seria 20 działań, dla różnych grup wiekowych, mających zwiększyć sprawność fizyczną mieszkańców Zawarcia oraz zaktywizować ich do aktywnego spędzania czasu w gronie rówieśników. 
6. Grillujemy Zawarcie  - cykliczne spotkania sąsiedzkie przy grillu (projekt miękki). Wnioskodawca: Anna Jakubowska.
Koszt: 11.250 zł.
Opis: Organizacja cotygodniowych spotkań Zawarciaków „przy grillu” w każdy weekend okresu ciepłego (maj-wrzesień) - minimum 15 spotkań, w przestrzeni publicznej (park przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 przy ul. Przemysłowej 22). Ich stałym elementem powinno być sporządzanie dań z grilla dla uczestników, a organizator powinien również zapewnić atrakcje dla dzieci (maty taneczne, maty do gier typu twister, paletki, piłki, itp.) oraz rodziców (np. mobilne boisko do siatkówki). Dodatkowo organizator mógłby urozmaicać spotkania nawiązując współpracę z zespołami (tanecznymi, muzycznymi), czy innymi organizacjami z okolicy, by przedstawiały siebie i swoje pasje.
7. Nasze podwórko to teren bezpieczny i przyjazny – zagospodarowanie terenu przy
ul. Śląskiej 5-7 i Spokojnej 1. Wnioskodawca: Urszula Niemirowska.
Koszt: 242.042 zł.
Opis: Zagospodarowanie podwórka przy ul. Śląskiej 5 - 7: remont chodnika, wykonanie kwietników, nasadzenia krzewów żywopłotowych, wykonanie oświetlenia parkowego.
8. Twórcze Zawarcie – cykl zajęć z recyklingu i upcyclingu, czyli „robimy cuda
z odpadów” (projekt miękki). Wnioskodawca: Anna Jakubowska
Koszt: 20.000 zł.
Opis: Organizacja i promocja cyklu warsztatów dla mieszkańców w każdym wieku. Zajęcia polegać będą na  tworzeniu nowych przedmiotów, z tych które już straciły swój blask. W ramach warsztatów będę powstawać również elementy służące upiększeniu Zawarcia.
9. Upiększamy Zawarcie – seria murali. Wnioskodawca: Magdalena Walentynowicz.
Koszt: 35.500 zł.
Opis: Wykonanie 3 murali według rysunków Romana Picińskiego wraz z odpowiednim przygotowaniem ścian.
 
II. Zakanale (zadania wybrane w drodze porozumienia podczas spotkania dyskusyjnego i wyłączone z głosowania):
10.Budowa nakładki asfaltowej bez odwodnienia przy ul. Wschodniej. Wnioskodawca: Hanna Ochej.
Koszt: 180.000 zł.
Opis: Budowa odcinka ul. Wschodniej.
11.Budowa nakładki asfaltowej bez odwodnienia przy  ul. Knaka. Wnioskodawca: Grażyna Bałuch.
Koszt: 190.800 zł
Opis: Budowa nakładki asfaltowej bez odwodnienia przy  ul. Knaka od skrzyżowania z ul. Braci Paździorków wraz ze skrzyżowaniem z ul. Furmanka i odcinkiem ul. Furmanka do ul. Poznańskiej.
 
III. Śródmieście (zadanie wybrane w drodze głosowania mieszkańców):
12. Zagospodarowanie terenu za przychodnią przy ul. Mieszka I 42. Wnioskodawca: Katarzyna Rodzoch.
Liczba ważnych głosów: 1.270
Koszt: 344.471 zł
Opis: Wykonanie parkingu niestrzeżonego dla samochodów osobowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy przychodni.
 
IV. Piaski (zadania wybrane w drodze porozumienia podczas spotkania dyskusyjnego i wyłączone z głosowania):
13.Rozbudowa placu zabaw przy ul. Kilińskiego. Wnioskodawca: Aleksandra Ostojska.  Koszt: 80.900 zł.
Opis: 4 urządzenia, 2 ławki, 1 kosz na odpady, nawierzchnia, ogrodzenie.
14. Utwardzenie nawierzchni drogi przy ul. Kiemliczów wraz z wykonaniem odwodnienia. Wnioskodawca: Tomasz Janas.  
Koszt: 133.461 zł.
Opis: Utwardzenie ul. Kiemliczów wraz z wykonaniem odwodnienia.
15. Uzupełnienie ciągów pieszych przy ul. Kazimierza Wielkiego. Wnioskodawca: Maciej Ziółkowski.
 Koszt: 29.000 zł.
Opis zadania:  Budowa chodnika przy ul. Kazimierza Wielkiego od sklepu wędkarskiego w stronę apteki Strywald na długości ok. 35 m i zagospodarowaniem terenu: remont schodów przy sklepach, montaż 3 ławek, kosza na psie odchody, 2 koszy na śmieci oraz zasadzenie 5 drzew.
16. Budowa miejsc parkingowych przy ul. Kazimierza Wielkiego 77-89 i Bohaterów Westerplatte 2. Wnioskodawca: Maciej Ziółkowski. 
Koszt: 53.000 zł.
Opis: Budowa 10 miejsc parkingowych przy ul. Boh. Westerplatte.  
17. Poszerzenie pasa drogowego przy ul. Kazimierza Wielkiego 102-112. Wnioskodawca: Janusz Wasilewski. Koszt: 56.000 zł.
Opis: Wycinka 6 sztuk drzew do średnicy 50 cm, poszerzenie jezdni o szerokość od 0 m do 1,5 m oraz długość ok. 66 m.
 
V. Staszica (zadania wybrane w drodze porozumienia podczas spotkania dyskusyjnego i wyłączone z głosowania):
18. Naprawa nawierzchni części ul. Wańkowicza. Wnioskodawca: Anna Centar.
Koszt: 88.000 zł.
Opis: Frezowanie nawierzchni i wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno-asfaltowej na początkowym odcinku ul. Wańkowicza (od ul. Mościckiego). 
19. Położenie asfaltu przy ul. Staszica 1-3. Wnioskodawca: Artur Gruziel.
Koszt: 71.000 zł,
Opis: Wymiana nawierzchni asfaltowej wzdłuż bloków przy ul. Staszica 1 i 3 o długości ok. 110 m.
20. Remont schodów pomiędzy ul. Sportową 6AB i 12AB. Wnioskodawca: Mirosław Bykowicz.
Koszt: 42.035 zł.
Opis: Remont schodów pomiędzy ul. Sportową 6AB i 12AB - zejście do przystanku MZK Asnyka koło garaży.  
21. Budowa miejsc parkingowych przy ul. Asnyka 3-7. Wnioskodawcy: Agnieszka Dąbrowska, Piotr Sitek.  
Koszt: 83.969 zł.
Opis:  Wykonanie 14 miejsc parkingowych oraz przebudowa wjazdu  przy ul. Asnyka 3-7.
22. Budowa zatok parkingowych przy ul. Sportowej. Wnioskodawca: Krzysztof Kaczanowski.
Koszt: 40.130 zł.
Opis: Budowa 4 miejsc parkingowych przy ul. Sportowej.
23. Wykonanie dojazdu do nieruchomości przy ul. Marcinkowskiego 15-19. Wnioskodawca: Iwona Pieprzak.
 Koszt: 31.800 zł.
Opis: Wykonanie dojazdu drogi z kostki brukowej - długość 20 m, szerokość 3,0 m  - do nieruchomości przy ul. Marcinkowskiego 15-19.
 
VI. Wieprzyce (zadanie wybrane w drodze porozumienia podczas spotkania dyskusyjnego i wyłączone z głosowania):
24. Budowa odcinka ul. Ułanów. Wnioskodawca: Renata Bęzel.
Koszt: 362.811 zł.
Opis: Budowa drogi na początkowym odcinku 125 m z kostki betonowej wraz z kanalizacją deszczową i włączeniem jej w ul. Dobrą.
 
VII. Manhattan (zadania wybrane w drodze porozumienia podczas spotkania dyskusyjnego i wyłączone z głosowania):
25.Budowa odcinka chodnika i ścieżki rowerowej  przy ulicach: Srebrna i Czartoryskiego. Wnioskodawca: Marian Paplicki.
Koszt: 260.480 zł.
Opis:  Budowa ciągu pieszo-rowerowego o szer. 2,0 m z asfaltobetonu.
26. Przebudowa chodnika przy ul. Popławskiego. Wnioskodawca: Marek Ostrowski.  
Koszt: 86.000 zł.
Opis: Przebudowa chodnika przy ul. Popławskiego, na odcinku od Biedronki do skrzyżowania z ul. Szarych Szeregów.
 
VIII. Górczyn (zadanie wybrane w drodze głosowania mieszkańców):
27. Przebudowa schodów łączących ul. Wróblewskiego z ul. Na Skarpie, budowa muru oporowego i zielonego korytarza. Wnioskodawca: Wacław Górski.
Liczba ważnych głosów: 646 + dodatkowych 80 pkt. = 726
Koszt: 352.400  zł
Opis: Remont schodów, chodników, utworzenie ścieżki przez park oraz budowa muru oporowego.
 
IX. Osiedle Słoneczne (zadania wybrane w drodze porozumienia podczas spotkania dyskusyjnego i wyłączone z głosowania):
28.  Budowa chodnika na ścieżce łączącej ul. Ikara z ul. Sportową oraz remont schodów przy ul. Ikara. Wnioskodawca: Ryszard Łosowicki.  Koszt: 75.527 zł.
Opis: Budowa 42 m chodnika  od ul. Sportowej o szerokości  3 m oraz 70 m o szerokości 1,5m oraz remont schodów.  
29. Przebudowa chodnika i schodów przy ul. Słonecznej 86-90 wraz z budową murków oporowych przy skarpach. Wnioskodawca: Henryka Nowicka.
Koszt: 138.000 zł,
Opis: Przebudowa 72 m chodnika oraz schodów przy ul. Słonecznej 86-90 wraz z budową murku oporowego na długości 56 m.
30.Przebudowa chodników, schodów między ul. Słoneczną 52-63 a Al. 11 Listopada. Wnioskodawca: Wioletta Kawecka.
Koszt: 141.296 zł.
Opis: Przebudowa chodników, schodów między ul. Słoneczną 52-63 a Al. 11 Listopada.
 
X. Dolinki (zadanie wybrane w drodze głosowania mieszkańców):
31. Remont drogi, montaż oświetlenia przy ul. Warszawskiej 155-159. Wnioskodawca: Kamila Tomaszewska.
Liczba ważnych głosów: 679 + dodatkowych 80 pkt. = 759
Koszt: 252.500 zł
Opis: Wykonanie ciągu pieszo-jezdnego o szerokości ok. 5,5 m i długości 98 m wraz z oświetleniem (4 lampy).
 
Kategoria oświatowa (zadania wybrane w drodze porozumienia podczas spotkania dyskusyjnego):
32. Plac  zabaw przy Przedszkolu Integracyjnym nr 14 przy ul. Kasprowicza 10. Wnioskodawca: Agnieszka Szymkiewicz.
Koszt: 120.000 zł.
Opis: Budowa placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 14.
33. Boisko stacjonarne dla dzieci przedszkolnych przy Przedszkolu Miejskim nr 3 przy
ul. Słonecznej 11. Wnioskodawca: Renata Maniukiewicz.
Koszt: 160.000 zł.
Opis: Budowa sportowo-rekreacyjnego mini boiska dostosowanego do grup integracyjnych przy Przedszkolu Miejskim nr 3.
34. Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 2 przy ul. Drzymały 26 a. Wnioskodawca: Paulina Nogieć.  
Koszt: 100.000 zł.
Opis: Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 2.
35.Przebudowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Dąbrowskiego 23. Wnioskodawca: Iwona Buchmiet.
Koszt: 400.000 zł.
Opis: Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1.
36. Budowa boiska sportowego przy IV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Kosynierów Gdyńskich 8. Wnioskodawcy: Stanisław Mączyński, Wioletta Zarzecka.
 Koszt: 450.000 zł.
Opis: Budowa boiska sportowego do piłki ręcznej, koszykowej, siatkowej i tenisa ziemnego o wymiarach 40m x 20m przy IV Liceum Ogólnokształcącym.
 

Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji
Fot. Daniel Adamski

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki