Informacje

Poradniki

  • 18-01-2019

Regionalny System Ostrzegania - Aplikacja mobilna

       W związku z coraz częstszym występowaniem różnego rodzaju zagrożeń oraz obowiązku informacyjnym, jaki ciąży na samorządzie, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego informuje, że istnieje możliwość otrzymywania ostrzeżeń, komunikatów o zagrożeniach na smartfony, za pomocą bezpłatnej aplikacji mobilnej RSO (Regionalny System Ostrzegania). Umożliwia ona dostęp do komunikatów generowanych przez wojewódzkie centra zarządzania kryzysowego poszczególnych urzędów wojewódzkich na terenie Polski. Komunikaty/ostrzeżenia rozpowszechniane w ramach RSO obejmują następujące kategorie tematyczne - ogólne, meteorologiczne, hydrologiczne, stany wód (wodowskazów). Aplikacja zaopatrzona została również w część zawierającą poradniki postępowania w sytuacjach kryzysowych.
       Bezpłatna aplikacja mobilna jest dostępna w sklepach z aplikacjami na najbardziej rozpowszechnione systemy operacyjne (Android, iOS, Windows Phone).
       Polecamy oraz zachęcamy do pobierania aplikacji, jako jednej z wielu ścieżek komunikacji i dostępu do informacji o zagrożeniach.
 
 
Iwona Młynarczyk, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją