Informacje

Aktualności

  • 30-11-2018

Spotkanie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

        W związku ze zbliżającym się okresem zimowym, w piątek, 30 listopada 2018 w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp. odbyło się posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, którego tematem przewodnim był stan przygotowania Miasta wraz z zabezpieczeniem jego infrastruktury do realizacji zadań podczas tej pory roku. W spotkaniu wzięli udział komendanci Policji, Straży Miejskiej oraz Straży Pożarnej. Biorący udział w spotkaniu przedstawiciele służb, straży i instytucji odpowiedzialnych za omawiane zagadnienie wskazali stan przygotowania i sposób realizacji zaplanowanych zadań w okresie zimowym mających zapewnić bezpieczeństwo mieszkańców.
       Podczas spotkania poruszono temat przygotowania opieki społecznej do okresu zimowego ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji osób bezdomnych. GCPR prowadzi działania związane z informowaniem o możliwości skorzystania z noclegowni, ogrzewalni lub innych form pomocy. Powstanie także ulotka oraz plakat informacyjny z adresami miejsc, w których mogą znaleźć schronienie osoby bezdomne.
       Przedstawiono także raport z zadań realizowanych przez Wydział Spraw Społecznych w związku z przygotowaniem do sezonu zimowego. WSS współpracuje z organizacjami pozarządowymi, zajmującymi się m.in. zwalczaniem bezdomności.
       Kolejnym elementem spotkania było przygotowanie miejskiej infrastruktury do utrzymania w warunkach zimowych. Firmy odpowiedzialne za właściwy stan nawierzchni drogowych są dobrze przygotowane do okresu zimowego. W odniesieniu do warunków atmosferycznych, istotne jest także odpowiednie utrzymanie obiektów budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem obiektów wielkopowierzchniowych w warunkach zimowych. Obecnie prowadzone są prewencyjne przeglądy takich miejsc.
       Podczas spotkania przedstawiono także stan przygotowania miejskich służb, inspekcji, straży do sezonu zimowego 2018/2019r. ,tj. Straży Miejskiej, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz Komendy Miejskiej Policji.
 
Iwona Młynarczyk, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją