Informacje

Gorzowska Rada Seniorów

 • 19-06-2020

Konkurs dla seniorów: „Mój pierwszy film w kinie - wspomnienia”

 
 
W związku z brakiem prac konkurs nie został rozstrzygnięty.
 
 
Gorzowska Rada Seniorów zaprasza gorzowskich seniorów do udziału w konkursie pn. „Mój pierwszy film w kinie - wspomnienia”.
Teksty opisujące wrażenia i wspomnienia związane z pierwszą wizytą w kinie można przekazywać drogą elektroniczną na adres: radaseniorow@um.gorzow.pl
lub wrzucić w zklejonej kopercie z dopiskiem: Konkurs „Mój pierwszy film w kinie - wspomnienia” do urny znajdującej się w Urzędzie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego przy ul. Sikorskiego 3 – 4,  w terminie do dnia 31 sierpnia 2020 r.
 
 
Regulamin Konkursu
 1. Organizator: Gorzowska Rada Seniorów
 2. Partner i fundator nagród: Kino 60 krzeseł, Miejski Ośrodek Sztuki w Gorzowie Wielkopolskim
 3. Uczestnicy Konkursu:  gorzowscy seniorzy.
 4. Laureat Konkursu: Uczestnik, którego wspomnienia zostały wyłonione przez Jury i uznane za najciekawsze.
 5. Zasady udziału w Konkursie: każdy Uczestnik przedstawia jeden tekst opisujący swoje wspomnienia związane z pierwszym filmem obejrzanym w kinie.
 6. Uczestnik przesyłając tekst na wskazany adres mailowy wyraża jednocześnie zgodę, że zgodnie z art.6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mailu w celu realizacji „Mój pierwszy film w kinie – wspomnienia”. Zgoda obejmuje publikację danych osobowych tj. imienia i nazwiska, tytułu pracy w mediach, na stronie internetowej i profilach społecznościowych organizatora, wyłącznie w celu informacji i promocji działalności Gorzowskiej Rady Seniorów.
 7. Czas trwania Konkursu: 22.06.2020 r. -31.08.2020 r.
 8. Rozstrzygnięcie Konkursu: Jury powołane przez Organizatora wyłoni Laureata.
 9. Nagroda: Karnet dla 2 osób do Kina 60 krzeseł do wykorzystania do końca 2020 r.
 10. Ogłoszenie rozstrzygnięcia Konkursu: na stronach Organizatora oraz Partnera.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją