Informacje

CYFROWY GORZÓW

  • 18-05-2016

CYFROWY GORZÓW na start!

Zakończyła się ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego LUBUSKIE 2020 - Oś Priorytetowa 2 Rozwój cyfrowy, Działanie 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego. Wartość środków unijnych przeznaczonych na konkurs wynosiła 40 mln PLN.
 
Konkurs obejmował projekty polegające na udostępnianiu informacji znajdujących się w zasobach publicznych oraz tworzeniu i rozbudowie systemów teleinformatycznych służących upowszechnieniu dostępu do zasobów administracji publicznej.
Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. złożył projekt pt. „Rozwój elektronicznych usług świadczonych przez Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. oraz udostępniania danych publicznych” o wartości całkowitej 8.927.340,- PLN, na kwotę dofinansowania 7.588.239,- PLN – maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania na poziomie 85% kosztów kwalifikowanych) w ocenie merytorycznej uzyskując 49 punktów na 58 możliwych do uzyskania oraz ocenę pozytywną. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego LUBUSKIE 2020.
 
Głównym celem projektu jest poprawa funkcjonowania administracji przy użyciu rozwiązań teleinformatycznych oraz ułatwienie obywatelom, przedsiębiorcom i instytucjom dostępu do nowoczesnych i zaawansowanych usług e-administracji.

Zadania m.in. zapisane do realizacji:

  • wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Urzędem,
  • wdrożenie Systemu Zarządzania Oświatą wraz z e-usługami (m.in. e-dziennik, e-rekrutacja),
  • dostarczenie rozwiązań serwerowych i oprogramowania, urządzeń do bezpiecznej transmisji danych, zestawów komputerowych, urządzeń peryferyjnych, zestawów do podpisu elektronicznego,
  • rozbudowa Geoportalu miejskiego wraz z uruchomieniem elektronicznej obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych,
  • uruchomienie platformy udostępnianie Otwartych Danych,
  • uruchomienie punktów HotSpot w lokalizacjach urzędu.
Spośród początkowo złożonych w konkursie 43 wniosków na kwotę dofinansowania 75 mln PLN, przekraczającą niemal dwukrotnie dostępne środki do oceny merytorycznej przeszło 38 projektów, natomiast pozytywną ocenę uzyskało jedynie 15 wniosków. Projekt Miasta Gorzowa Wlkp. uplasował się na 6. pozycji na liście projektów pozytywnie ocenionych i wybranych do dofinansowania.
 
Logotypy

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki