Informacje

Budżet obywatelski 2018

  • 18-07-2019
  • Autor: Anna Zaleska

Zagospodarowanie terenu zielonego na skarpie między ul. Wróblewskiego a Wyszyńskiego

Budżet Obywatelski 2018
Rejon: Górczyn  
Autor pomysłu: Hanna Kaup
Zadanie wybrane do realizacji w drodze porozumienia podczas spotkania dyskusyjnego
Projektant: Gucałło Architektura mgr inż. arch. Szymon Gucałło
Wykonawca robót: Zakład Projektowania i Usług Komunalnych "PORAJ"
Koszt całkowity robót wraz z dokumentacją projektową, nadzorem autorskim i inwestorskim: 101.000 zł.
Opis: Wykonano ścieżkę spacerową o nawierzchni mineralnej, którą poprowadzono po istniejących dróżkach parkowych. Wykonano również schody terenowe. Wzdłuż ciągu spacerowego zamontowano cztery ławki parkowe oraz kosz na śmieci.
Wydział nadzorujący wykonanie zadania: Wydział Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją